johtaminen

21 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Löytyykö kirjaa, jossa käsitellään kontrolloivaa johtamista? 159 4.4.2019 Kontrolloiva johtaminen ei ole virallinen asiasana, joten sillä hakemalla ei teoksia löydy Heili-kirjastoista. Johtamisen asiasanat löytyvät Fintosta (suomalainen asiasanasto)  https://finto.fi/ysa/fi/page/Y105031 josta voisit katsella parhaiten tarpeeseesi sopivaa. Ehkä syväjohtaminen -asiasanalla voisi lähteä alkuun, sillä löytyy jo ainakin muutamia johtamisen teoksia, esimerkiksi Vesa Nissisen ja Harri Hietikon kirjoja.
Opiskeluun tarvin referee-artikkeleita johtamisesta. Kielitaitoni on huono, niin mistä löydän suomenkielisiä tieteellisiä artikkeleita netistä aiheesta? 626 11.10.2018 Referee näyttää suomennetun sanalla vertaisarviointi. Suomen museoiden, arkistojen ja kirjastojen Finna-tietokannan kautta löytyvät  tiedot muutamista suomenkielistä vertaiarvioiduista artikkeleista, jotka käsittelevät johtamista: - Johtaminen tosiasiana? / Huotari, Vesa (Tiedepoliitiikka, 2016, s. 39-48) - Yliopistojen tulosohjaus ja -johtaminen akateemisen työn ja kehittymässä olevien tieteenparadigmojen valossa / Näppilä, Timo (Tiedepolitiikka, 2015, nro 1, s. 19-32) - Työn organisoinnin muutos yksityisellä ja julkisella sektorilla : lisääntyvätkö uudet työn organisoinnin muodot Pohjoismaissa? / Oinas Tomi, Anttila Timo, Mustosmäki Armi (Yhteiskuntapolitiikka, 2016, 6, s. 670-680). Luettavissa myös verkossa: http://urn.fi/URN:...
Pelolla johtaminen ja positiivinen psykologia, ajankohtaista tieteellistä artikkelia tai tutkimusta. 326 30.4.2018 Eepos-Finnalla ei voi tehdä hakua suoraan lehtiartikkeleiden sisältöihin. Tieteellisistä artikkeleista koostettuja kirjoja löytyy aineistohaulla, mutta niiden sisältöjäkään ei ole välttämättä luetteloitu ihan artikkeleiden tarkkojen aiheiden tasolle asti. Artikkeleiden viitetietoja voi hakea Arto-artikkelihaulla https://arto.linneanet.fi/ Meille tulevat ja säilytettävät lehdet voi tarkistaa lehtiluettelosta https://kirjasto.seinajoki.fi/kokoelmat/lehdet/aikakauslehdet-sailytysajat/ Pelolla johtamisesta löytyy esim. (hakusanoilla pelko, johtaminen) Pesonen, Sinikka: Pelolla johtaminen työyhteisöissä, joka on yksi artikkeli Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran vuosikirjaa Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa https://eepos.finna.fi/Record/...
Teen tutkielmaa yhdistys/järjestösektorille. Tarvitsisin tietoa yhdistyksen johtajuuteen liittyen, esimiestyöhön ym. 872 30.3.2012 Alla on joitakin järjestötoimintaan ja johtamiseen liittyviä kirjoja. Voit tarkistaa löytyykö niitä Akaan tai sen lähiseutujen kirjastoista: Ilvonen, Anne: Miten johdan? : yhdistystoiminnan johtamisopas (Helsinki, OK-opintokeskus, 2011) Somerkivi, Pirjo: Johtajana järjestössä (Helsinki, Pirjo Somerkivi, 2011) Salminen, Olavi E.: Palveleva johtajuus : miten johdan itseäni ja muita (Aikamedia 2011) Litmanen, Pekka: Urheilujohtamisen ooppera (Magentum 2008) Loimu, Kari: Yhdistystoiminnan käsikirja (Helsinki, WSOYPro, 2010) Loimu, Kari: Johda yhdistyksesi menestykseen : puheenjohtajan käsikirja (Helsinki, WSOYpro, 2005) https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/akaan_kirjasto Voit hakea lisää yhdistelemällä seuraavia asiasanoja: johtaminen,...
Löytyisikö kirjastosta vanhaa opasta esimiehille tai johtajille - esim. 50-luvulta hyvän esimiehen opasta, jossa on ohjeita tehtävän onnistuneeseen… 799 10.12.2007 Helsingin kaupunginkirjaston kokoelmista en näin vanhoja johtamiskirjoja löytänyt. Sen sijaan Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmista löytyi muutama: Barnard, Chester I. The functions of the executive Cambridge, [Mass.] : Harvard University Press , 1951 ISBN: 0-674-32803-5 Kirja löytyy opiskelijakirjastosta Eick, Jürgen Angina temporis : ajanpuute, nykyajan sairaus : taloustieteilijän ja lääkärin selvittely aiheesta: ei ole aikaa! Porvoo, WSOY , 1957 Kirja löytyy Kansalliskirjaston suljetusta varastosta Ekelöf, Gösta Työnjohto / kirj. Gösta Ekelöf Helsinki, Otava , 1941 Ulkoasu: 90 s. Sarja: (Ammattienedistämislaitoksen ammattikirjoja ; 24) Kirja löytyy Viikin tiedekirjastosta Simon, Herbert A. The new science of management decision...
Johtamisen menetelmät 2002-2005 1681 20.2.2007 Oulun kaupunginkirjaston aineistotietokannasta http://oukasrv6.ouka.fi:8001/?formid=find2&sesid=1145877255&ulang=fin asiasanalla johtaminen ja vuosirajauksella 2002-2005 löytyi yli 200 viitettä. Niissä on asiakaslähtöisestä johtamisesta: - Lehtinen, Jarmo R.: Asiakkuuslähtöinen johtaminen, 2002 - Hellman, Kalevi: Asiakastavoitteet ja -strategiat, 2003 Strategialähtöisestä johtamisesta: - Santalainen, Timo: Strateginen ajattelu, 2005 - Matinvesi, Seppo: Strategia saa siivet, 2002 - Strategisen johtamisen käsitteet, 2005 Muita: - Kauppinen, Tero: Arvojohtaminen, 2002 - Kaski, Satu: Tunnejohtajuus, 2005 - Viitala, Riitta: Johda osaamista, 2005
Haluaisin löytää tietoja erilaisista työkaluista projektin hallintaan ja johtamiseen? 990 28.10.2005 Toivon mukaan projektihallinnan kirjoissa on myös hallinnan työkaluista. Oulun kaupunginkirjaston kokoelmista voi hakea projektin hallintaa ja johtamista seuraavalla tavalla: hakulomakkeelle http://oukasrv6.ouka.fi:8001/?formid=find2 asetetaan hakuehdoksi kaikkiin kolmeen kohtaan Asiasana, yhdistetään asiasana ’hallinta’ asiasanaan ’johtaminen’ tai-ehdolla ja asiasana ’projektit’ ja-ehdolla. Näin saadaan useita viitteitä, joista uusimpia on esimerkiksi 1) Ruuska, Kai : Pidä projekti hallinnassa, 2005 2) Pelin, Risto : Projektihallinnan käsikirja, 2004 3) Littke, Hans-Dieter : Projektinhallinta, 2004 jne. Eräs projektinhallinnan työkalu on Microsoft Project, josta uusin kirja on 4) Pelin, Risto : Microsoft Project 2000...
Kyselen kirjoja, jotka käsittelisivät Competence Management -asiaa. Kirjat siis englanniksi. 869 11.7.2005 Pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen Helmet-tietokannan asiasanat ovat suomenkielisiä myös haettaessa muunkielistä aineistoa. Olenkohan oikeassa, jos käännän aiheesi osaamisen johtamiseksi? Tätä aihetta käsittelevat kirjat saa Helmet-hausta (www.helmet.fi) menemällä sanahakuun ja kirjoittamalla tyhjään ruutuun sanat johtaminen osaaminen ja valitsemalla kieleksi englannin. Tuloksena on kymmenen kirjaa, joista uusimmat ovat - Sydänmaanlakka, Pentti, An intelligent organization : integrating performance, competence and knowledge management (2002) - The innovating organization / edited by Andrew M. Pettigrew and Evelyn M. Fenton (2000) - Dixon, Nancy M., Common knowledge : how companies thrive by sharing what they know (2000) Suomen...
Mistä löytäisin tieteellisiä artikkeleita, väitöskirjoja yms. onnistuneesta projektin johtamisesta projektipäällikön näkökulmasta,mielellään vielä… 1209 27.10.2004 Voit etsiä aineistoa yliopistojen yhteistietokannasta Lindasta sekä Arto –artikkeliviitetietokannasta. Ebsco –artikkelitietokannasta löytyy runsaasti englanninkielistä aineistoa aiheesta. Kaikkia yllämainittuja tietokantoja voi selata Helsingin kaupunginkirjaston Verho (verkko) –työasemien kautta. Kannattaa kääntyä myös Terveystiteiden keskuskirjasto Terkon puoleen. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://www.terkko.helsinki.fi/
Löytyisikö johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvää ja näitä kuvaavaa kaunokirjallisuutta, ensisijaisesti suomen kielellä, myös ruotsi ja englanti käy. 1351 23.9.2004 Mika Aaltonen on tarkastellut johtamista ja johtamisteorioihin liittyviä tarinoita ja myyttejä, joita löytyy Kalevalasta, Vänrikki Stoolin tarinoista, Seitsemästä veljeksestä ja Tuntemattomasta sotilaasta. (Suomalaisen johtamisen kuvia - Mika Aaltonen) http://hkkk.fi/lta/98/2/d2.html Eräissä poliisiromaaneissa on johtamisen ja esimiestyön kuvaus ja problematiikka vahvassa osassa. Esim. Lehtolainen, Leena : Veren Vimma. 2004.(Maria Kallio-sarja.) Mankell, Henning : Wallander-sarja. Tässä muita aihetta sivuavia teoksia: Sinkkonen, Lassi : Sumuruisku. 1968. Joenpelto, Eeva : Rikas ja kunniallinen. 1984. Nikoskelainen, Eeva : Ylilääkäri Männikkö ja hallittu tulosjohtaminen. 1999. Nothomb, Amelie : Nöyrin palvelijanne. 2001....
Löytyisikö hyviä tutkimuksia tai väitöskirjoja koskien naisjohtajia tai johtajuutta yleensä 1448 10.5.2004 Naisjohtajista ja naisjohtajuudesta on teemanumero Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa (4/2003). http://tilastokeskus.fi/tk/el/hyv_034.html Lehteä voi lainata tai ostaa Tilastokirjastosta ja se on luettavissa useissa kirjastoissa. Tilastokeskuksen julkaisu Naiset ja miehet Suomessa (uusin vuodelta 2003) sisältää paljon tilastotietoa naisten ja miesten asemasta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Perustietoa aiheesta ja linkkejä muihin lähteisiin löytyy myös Tilastokeskuksen Internet-sivuilta: http://tilastokeskus.fi/tk/he/tasaarvo_paasivu.html Kirjastoista voi tiedustella myös seuraavia aiheeseen liittyviä julkaisuja: Näköaloja naisjohtajuuteen / Anna-Maija Lämsä (toim.) (2003) Aaltio-Marjosola, Iiris: Naiset, miehet ja johtajuus...
Löytyisikö hyviä tutkimuksia koskien naisjohtajuutta? 1570 16.3.2004 Tässä teoksia, jotka löytyivät asiasana-haulla liittyen naisiin ja johtajuuteen: Henttonen, Elina: Teknologiayrittämisen sukupuoli : naiset miesten maailmassa / Elina Henttonen, Päivi Eriksson, Susan Meriläinen. Helsinki : [Helsingin kauppakorkeakoulu, 2003; Perheentupa, Britt-Marie: Kuuntele sukupuolesi viisautta / Britt-Marie Perheentupa ; toimittanut Terttu Etelämäki. Jyväskylä : Atena, 2001; Aaltio-Marjosola, Iiris: Naiset, miehet ja johtajuus / Iiris Aaltio-Marjosola. Helsinki : WSOY, 2001; Naiset ja miehet vallankahvassa : päätöksentekoindikaattoreita eri hallinnon aloilta ja organisaatioista / toimittanut Pia Pulkkinen. Helsinki : Tilastokeskus, 2000; Airisto, Lenita: Rautarouva ; Teräsmies : globaalilla markkinapaikalla / Lenita...
Löytyykö suomenkielistä materiaalia 5S filosofiasta? 1367 27.2.2004 S5 -filosofiasta löytyy suomenkielistä tietoa Metalliteollisuuden keskusliiton julkaisemasta teoksesta S5, tekijöinä Pentti Enlund ja Jorma Hakala. Teos löytyy Åbo Akademin kirjastosta, mutta helpommin sen saattaa saada Metalliteollisuuden keskusliitosta. Kirjallisuutta aiheesta tarjoaa Kazuo Shibagakin, Malcolm Trevorin ja Tetsuo Abon toimittama teos Näköaloja johtamiseen - japanilainen ja eurooppalainen johtamistapa, jossa sivulta 28 alkaen on mainintoja S5 -filosofiasta. Lisäksi Richard T. Pascale ja Anthony G. Athos ovat kirjoittaneet teoksen Yritysjohtamisen menetelmät Japanissa, jossa mm. sivuilta 8 ja 88 löytyy mainintoja S5 -filosofian hieman laajennetusta muodosta, S7 -filosofiasta. Nämä kirjat ovat saatavilla Jyväskylän...
Löytyisikö tutkielmia, raportteja, selvityksiä ym. koskien syväjohtaminen. 992 25.11.2003 Syväjohtamista käsitteleviä kirjoja löytyy muutamia: -Tupiini, Hanna: Pandiitteja vai tykinruokaa? asiantuntijoiden johtaminen sotilasorganisaatiossa syväjohtamisen viitekehyksessä (2003), -Vuorio, Ville-Veikko: Syväjohtaminen, laatu ja tehokkuus maavoimien perusyksiköissä (2001), -Kinnunen, Tommi: Kadettien käsitykset johtajuudesta: käsityksien ilmeneminen syväjohtamisen mallin taustaa vasten (2001), -Kujala, Kaisa: Syväjohtamisen yhteys alaisten työmotivaatioon (2000) sekä Reserviupseerikoulun kurssikirja: RUK 215: Saga:1510999-20012000 (2000); näitä voi tiedustella kaukopalvelusta. Lehtiartikkeleita syväjohtamisesta on myös kirjoitettu, tosin kovin vähän: -Viitala, Tuija: Johtamiskouluttaja, majuri Vesa Nissinen: syväjohtamisella...
Etsin kirjoja, jotka käsittelevät esimiesasemassa olevien asioita yritysmaailmassa. Mitä aiheesta on kirjoitettu: millainen on esimerkiksi hyvä esimies tai… 2088 12.6.2003 Tässä olisi kirjoja johtamisen psykologiasta yrityksissä, osassa myös yleisemmin orgaanisaatioissa: 1) Viisas valta: johtamisen paradoksit, toim. Paavo Castren [et al.] (WSOY, 2001) 2) Lönnqvist, Jouko: Johtajan ja johtamisen psykologiasta: kohti parempaa ihmisten johtamista (Edita, 2002) 3) Lönnqvist, Jouko: Johtajan ja johtamisen psykologiasta: uudet haasteet - uudet näkemykset Valtionhallinnon kehittämiskeskus (Painatuskeskus, 1994) 4) Johdatus työpsykologiaan, toim. Juha Luoma (Otatieto, 1997) 5) Blake, Robert R.: Johtamisen psykologiaa (Weilin + Göös, 1972) 6) Their, Siv: Pedagoginen johtaminen (Mermerus, 1994) Myös nämä kirjat saattaisivatkin kiinnostaa, sillä niissäkin on henkilöstön johtamisesta yrityksissä: 1)...
Onko Yhdysvaltain entinen presidentti Nixon kirjoittanut kirjaa/kirjoja (varsinkin johtamisesta)? Onko niitä käännetty suomen kielelle ja saako niitä meidän… 779 25.9.2002 Richard Nixon on kirjoittanut kirjoja. Saat viitetiedot niistä arvioitavaksesi Kongressin kirjaston aineistorekisteristä, osoite http://lcweb.loc.gov/ . Viitteitä on 210 + 1 + 36; tekijänä Nixon, Richard M[ilhous], 1913 - . Suomen kansallisbibliografiassa mainitaan 4 nimekettä, joiden tekijänä on Nixon. Niiden joukossa on mainitsemaasi aiheeseen viittaava: Johtajuuden profiileja, Helsinki 1983. Se on monen maakuntakirjaston kokoelmassa, joten sitä saa kaukolainaan. Englanninkielisenä se on nimeltään Leaders, 1982 ja 1983; sekä kahdessa maakuntakirjastossa että tieteellisissä kirjastoissa. Varkauden kaupunginkirjaston kokoelmassa on vain Richard Nixonin muistelmat englanninkielisenä (The Memoirs of Richard Nixon, 1978).
Etsin kirjallisuutta aiheesta "persoonan vaikutus onnistumiseen projektipäällikön tehtävässä", tarkemmin IT-projektipäällikön tehtävässä. Tai edes aiheesta … 1099 20.5.2000 Aiheestasi löytyy runsaasti kirjaviitteitä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteisestä Plussa-tiedonhausta. Projektijohtamisesta manittakoon tässä seuraavat viitteet: Jalava, Urpo: Innovatiiviseen projektijohtamiseen, Tammi, 2000; Välimäki, Tomi: Henkilöstön osaamisen kehittämisen toteutuksen arviointi, Työministeriö,2000; Pelin, Risto: Projektihallinnan käsikirja, Projektijohtaminen, 1999; Ruuska, Kai: Projekti hallintaan, Suomen atk-kustannus, Helsinki 1999; Immonen, Stina: Osaamis- ja innovointirakenteiden kehittäminen, Työministeriö, 1998; Jalava,Urpo: Tietoa luova projekti--polku oppivaan organisaatioon, Kirjayhtymä, 1998; Bennis, Warren: Managing people is like herding cats, Kogan Page, 1998. Voit tulla itse kirjastoon...
Toiminnanohjaus (ERP) ja toiminnanohjausjärjestelmä SAP R/3 ; näihin aiheisiin jotain ihan yleistä infoa tarvitsisin. 2625 28.1.2000 Kaupunginkirjaston kokoemista löytyvät mm. seuraavat teokset: Sharpe, Simon: SAP R/3. 1998, Mäkelä, Pekka: Projektijohtaminen - toiminnanohjaus verkostotaloudessa. 1995. Kokeile myös näitä nettiosoitteita: http://www.sap.com http://www.sap.com/finland/company/index.htm http://www.icl.fi/toiminnanohjaus/erp.htm. Kirjastossa käydessäsi voit myös pyytää artikkelihakua aiheesta. Kauppakorkeakoulun kirjastossa aiheesta löytyy tietysti enemmän.
Onko Suomessa kirjoitettu visiojohtamista käsitteleviä kirjoja? 846 21.8.1999 Kauppinen, Tero J.: Visiosta tuloksiin - johtaminen organisaation kilpailuvalttina. Otava, 1994 Santalainen, Timo: Resurssijohtaminen - visioista muutokseen ja tulokseen. WG, 1990 Salenius, Bo-Magnus ym. Voimana visio. Helsinki Swedish School of economics and business administration. 1998 Sama ilmestynyt myös nimellä Visionskraft. Visioiva valmentaja verkostoissa / toim. Mikko Ruohonen Turku : Turun kauppakorkeakoulu, 1997 320 s.
Etsin kirjaa Esimies-alaiskeskustelusta tai kehityskeskustelusta, oman työn kehittämisestä 1159 29.5.1999 Sopivia keskusteluun ja työyhteisöjen vuorovaikutukseen liittyviä kirjoja voisivat olla Ronthy-Östberg: Keskustelu kehittää (1998, 9518851336), Juuti: Kehityskeskustelut - johtamisen perusta (1998, 9519411291), Ukkonen: Esimies-alaiskeskustelu (1989, 951354771X), Helin: Yhdessä menestymisen taito (1998, 9519656561) ja Brilhart: Effective group discussion (1998, 0697327264). Kirjojen saatavuuden pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastoissa voi tarkistaa Plussa-aineistohaulla (http://www.libplussa.fi).