Onko asunto-osake yhtiön hallituksen pöytäkirjat salaisia, jos osakkeen omistaja haluaa ne nähdä? Ylimääräisessä yhtiö kokouksessa jos halutaan äänestystä esim…

Kysytty
24.1.2008

Onko asunto-osake yhtiön hallituksen pöytäkirjat salaisia, jos osakkeen omistaja haluaa ne nähdä?
Ylimääräisessä yhtiö kokouksessa jos halutaan äänestystä esim. isännöitsijän vaihdosta. Onko se sallittava osakkeiden omistajille, siten, että hallituksen on ensisijaisesti otettava äänestyksen tulokset huomioon tehdessään päätöstä isännöitsijän vaihtamisessa tai vaihtamatta jättämisessä?

Vastaus

Vastattu
25.1.2008
Päivitetty
28.1.2008

Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole mainintaa osakkeenomistajan oikeudesta saada nähtäväkseen hallituksen pöytäkirjat.

Jos nyt tutkitaan miten laita on osakeyhtiölaissa, niin WSOY.pro.fi-palvelussa osakeyhtiölain osalta todetaan, että tilintarkastajalla on nimenomaisen säännöksen puuttuessakin oikeus saada nähtäväkseen hallituksen pöytäkirjat. Osakkeenomistajalla tätä oikeutta ei ole.

Myös asunto-osakeyhtiölain mukaan tilintarkastajalla on tämä oikeus:
Asunto-osakeyhtiölaki
63 § Tilintarkastajan valinta
Asunto-osakeyhtiön tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa säädetään.
Tilintarkastuslaki
11 § Tilintarkastuksen kohde
Tilintarkastus käsittää yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä hallinnon tarkastuksen.

Aluksi kannattaa siis ottaa yhteyttä tilintarkastajaan.

Asunto-osakeyhtiölain 68 § määrää erityisestä tarkastuksesta:
"Osakkeenomistaja voi vaatia erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. Tätä koskeva ehdotus on tehtävä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, jossa asia kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä. Jos ehdotusta ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, osakkeenomistaja voi kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta hakea lääninhallitukselta tarkastajan määräämistä."

Asunto-osakeyhtiölaki 52 §
Isännöitsijä
"Asunto-osakeyhtiöllä voi olla isännöitsijä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai yhtiökokous niin päättää.

Isännöitsijän nimittää ja erottaa hallitus."

Asunto-osakeyhtiölaki 57 §
Hallituksen päätösvaltaisuus
"Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet valitusta määrästä jäseniä, jollei yhtiöjärjestyksessä vaadita suurempaa määrää. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estyneenä, hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava sellainen tilaisuus.

Hallituksen päätökseksi tulee, jollei yhtiöjärjestyksessä vaadita määräenemmistöä, se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy."

Lähteet:
WSOY.pro.fi > Yritysonline > Yhtiöoikeus > 6. OSAKEYHTIÖN JOHTO > Hallituksen toiminta > Pöytäkirjat > Julkisuus
Asunto-osakeyhtiölaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910809
Tilintarkastuslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070459

12 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentit

minua ei valittu hallitukseen,vaikka yksi osakas ehdotti,koska en kuulemma tule toimeen kahden muun kanssa.erimieltä oleminenhan ei ole sitä ettei tule toimeen.nämä kaksi miestä ovat olleet hallituksessa 3ov.eivät ole kertaakaan tutkineet tiliotteita,ja pelkäsivät minun pyytävän heti tiliotteet katsottavaksi.ja niin olisin tehnyt.mutta outoa on ,ettei tiliotteita ja kuitteja saada näytille,,vaikka aihetta olis.kuuluis olla 3 jäsentä,mutta on vaan kaksi.täähän on as oyn lain vastasta,jos mikä.ja myöskin tilintarkastaja oli paikalla hänen olis odottanut ottavan kuitit esiin,kun hallitus ei pystynyt kertomaan 2000 euron ostoja,että mistä ne on tullut.mutta ei ottanut.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.