isännöitsijät

12 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–12.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olen kadottanut ostamani asunto-osakkeen kauppakirjan. Onko solmituista kaupoista kauppakirjakopiota missään? 65 14.2.2022 Voit kysyä kauppakirjan kopiota isännöitsijältä, jolle se on pitänyt toimittaa kaupanteon yhteydessä. Katso esimerkiksi https://laki24.fi/asuntokaupan-ilmoittaminen-isannoitsijalle/
Onko yleistä, että asukkaiden tekemät huoltopyynnöt eli taloyhtiön kiinteistöön liittyvät ylläpitoasiat ja korjaukset pitää hyväksyttää hallituksen… 47 31.1.2022 Apua voisi löytyä kirjallisuudesta. Helmet-haku antaa aiheesta muutaman teoksen, jotka voisivat asiaa käsitellä:          Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus / Suomen Kiinteistöliitto ry, Isännöintiliitto ry, Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry & oikeusministeriö Isännöinnin käsikirja 2022 / toimittanut : Maria Kangasluoma Näin toimii asunto-osakeyhtiö / Helena Viiala, Roy Rantanen Isännöintiliitossa voisi asiasta olla käsitys. Palvelut tosin vaativat jäsenyyden.
Mikä ötökkä kyseessä??? Paniikki, mitä teen 100 30.8.2021 Kuva on hieman epäselvä, mutta voisi olla joku turkiskuoriainen. Jos asut kerros- tai rivitalossa kannattaa ottaa yhteyttä isännöitsijään jos asut omakotitalossa niin hyönteismyrkkyjä joutunee käyttämään useamman kerran.
Mikähän ötökkä kyseessä? Ei kai vaan lude? 457 11.3.2020 En tuosta kuvasta osaa varmasti sanoa, mutta saattaapa olla. Kannattaa ottaa yhteyttä isännöitsijäänne. Hän varmaan osaa neuvoa mitä tehdä seuraavaksi. Lude
Taloyhtiön isännöitsijältä tulee viestiensä mukana usein huomautuksia "ei saa näyttää kolmansille osapuolille" ja "vain hallituksen jäsenille". Onko tämä… 721 3.9.2015 Uusi asunto-osakeyhtiölaki on säädös 1599/2009 ja sen perustelut sisältävä Hallituksen esitys 24/2009. Säädös tuli voimaan 1.7.2010. Tässä linkki hallituksen esitykseen https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaA… Näissä kahdessa kommentaarissa käsitellään isännöitsijän asemaa uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan: Sillanpää-Vahtera: Asunto-osakehtiölaki käytännössä, 2010. Furuhjelm ym: Asunto-osakeyhtiölaki 2, Kommentaari, 2015. Asian selvittäminen vaatii laajempaa juridista selvittämistä.
Mitkä asiat kuuluvat isännöitsijälle, mitkä kiinteistöhuollolle ja mitkä asunnon omistajalle? Vuokralaisen näkökulmasta kyselen, kun en ikinä tiedä, kenen… 2627 29.4.2011 Julkishallinnon palvelu Suomi.fi toimii verkossa ja on monipuolinen sivusto, jossa on myös aiheenmukainen hakemisto http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/ . Palvelut aiheittain - > Asuminen ja rakentaminen, sivustolta löytyy myös aiheeseen liittyvä lainsäädäntö. Asuntoyhtiölaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599 . Ote lakitekstistä: "Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen ja rakennusten pidosta siten kuin tässä laissa säädetään ja yhtiöjärjestyksessä määrätään." Kiinteistöliiton sivuilla mainitaan vastuunjaosta "Taloyhtiön vastuunjakotaulukko perustuu uuteen asunto-osakeyhtiölakiin (1599/2009) ja erityisesti sen kunnossapitoa käsittelevään 4. lukuun....
Millaiset ovat apulaisisännöitsijän palkat ? 1479 7.4.2011 Valitettavasti en ole pystynyt löytämään mitään tietoa apulaisisännöitsijän palkasta. Isännöitsijän käsikirjasta löytyy vaan tieto että palkka neuvotellaan taloyhtiön ja isännöitsijän kesken. Ehdottaisin että otat yhteyttä isännöitsijätoimistoon ja kysyt asiasta heiltä.
Kysymykseni koskee Suomessa olevia taloyhtiötä. Paljonko on Suomessa olevien asunto-osakeyhtiöiden tarkka lukumäärä? Kuinka moni näistä ostaa ammatti… 4414 11.11.2010 Asunto-osakeyhtiöiden taloustilastossa on lukumäärä http://tilastokeskus.fi/til/asyta/2009/asyta_2009_2010-09-24_fi.pdf sivulla kolme 79 149 yhtiötä. Isännöintiliiton sivuilta saa vielä nämä tiedot http://www.isannointiliitto.fi/medialle/isannointialasuomessa. Isännöintiliiton arvion tarkempaa tasoa ei ole saatavissa.
Onko asunto-osake yhtiön hallituksen pöytäkirjat salaisia, jos osakkeen omistaja haluaa ne nähdä? Ylimääräisessä yhtiö kokouksessa jos halutaan äänestystä esim… 7550 25.1.2008 Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole mainintaa osakkeenomistajan oikeudesta saada nähtäväkseen hallituksen pöytäkirjat. Jos nyt tutkitaan miten laita on osakeyhtiölaissa, niin WSOY.pro.fi-palvelussa osakeyhtiölain osalta todetaan, että tilintarkastajalla on nimenomaisen säännöksen puuttuessakin oikeus saada nähtäväkseen hallituksen pöytäkirjat. Osakkeenomistajalla tätä oikeutta ei ole. Myös asunto-osakeyhtiölain mukaan tilintarkastajalla on tämä oikeus: Asunto-osakeyhtiölaki 63 § Tilintarkastajan valinta Asunto-osakeyhtiön tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa säädetään. Tilintarkastuslaki 11 § Tilintarkastuksen kohde Tilintarkastus käsittää yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen,...
Tarvitsen tietoa isännöitsijätoimiston perustamiseen. Löytyisikö alan markkinatilanteesta / kilpailutilanteesta(asuntoyhtiöiden lkm/uudisrakentamisen lkm/… 812 5.9.2005 Yritysten lukumäärä toimialalla numero 7032 "Isännöinti ja kiinteistönhoito" oli 3 086 kpl vuonna 2003. Alalla toimi henkilöstöä 11 632 henkeä, liikevaihto oli 804 263 000 euroa. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen "Suomen yritykset" -vuosijulkaisusta sekä StatFin -tilastopalvelusta http://tilastokeskus.fi/statfin/ kohdasta yritykset toimialoittain. Kunnittaisia lukumäärätietoja on Kunnittaisessa toimipaikkatilastossa (maksullinen) http://tilastokeskus.fi/tup/kuntopa/index.html Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärä oli 37 049 kpl vuonna 2003. Samana vuonna valmistui 34,71 milj. m3 rakennusta.
Tarvitsen tieto isännöitsijätoimiston perustamiseen. Löytyisikö aiheesta kirjaa/kirjoja? 789 5.9.2005 Yrityksen perustamiseen opastavia kirjoja löytyy useita. Saat niitä esille HelMet-tietokannasta www.helmet.fi valitsemalla aihehaun ja kirjoittamala hakutermiksi yrityssuunnittelu. Kirjoittamalla aihehaussa hakutermiksi isännöitsijät saat luettelon kirjoista, jotka käsittelevät isännöintiin, kiinteistönhoitoon ym.liittyviä asioita. (Esim. Isännöitsijätoimiston laatukäsikirja, 2002.) Klikkaamalla luetteloissa olevia alleviivattuja kirjojen nimiä näet, mistä HelMet-kirjastoista niitä löytyy.
Etsin asunto osakeyhtiön hallituksen toimintaa, isännöitsijän ja hallitusten jäsenten vastuita koskevaa, mahdollisimman tuoretta teosta. Saisi mielellään olla… 1197 14.2.2003 Hakemalla pääkaupunkiseudun aineistotietokannasta http://www.helmet.fi sanoilla 'asunto-osakeyhtiöt' ja 'isännöisijät' löytyvät esim. teokset: - Arjasmaa: Toimiva hallitus. Asunto-osakeyhtiön hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuu. Kiinteistöalan kustannus 2002. - Asunto-osakeyhtiön isännöintitehtäväluettelo. Kiinteistöalan kustannus 2002. - Ingman: Tehokas isännöitsijä. Kiinteistöalan kustannus 2002. Kirjojen saatavuustiedot löytyvät myös tietokannasta.