Miten löytäisin graduja ja tutkimuksia käytettävyydestä (usability) ja käytettävyystestauksesta (usability testing). Etsin suhteellisen uusia julkaisuja ja…

Kysytty
9.1.2008

Hei,
miten löytäisin graduja ja tutkimuksia käytettävyydestä (usability) ja käytettävyystestauksesta (usability testing).
Etsin suhteellisen uusia julkaisuja ja graduja, joita ollaan juuri tekemässä. Etsin siis tietoja käytettävyyden nykysuuntauksesta, eli mitä asioita käytettävyydestä tutkitaan tällä hetkellä. Haen tietoa opinnäytetyötäni varten. Aiheeni on intranetin käytettävyystestaus. Olen yrittänyt etsiä tietoa erityisesti Taikin uusista tutkimuksista ja graduista. Olen etsinyt tietoja myös Taikin ResaDa:sta siinä onnistumatta.

Vastaus

Vastattu
11.1.2008
Päivitetty
11.1.2008

Olen hakenut aineistoa käytettävyydestä keskittyen sinun aiheeseesi ja sen liepeille (www-sivut, käyttöliittymät) ja jättäen ulkopuolelle esim. erilaisten tavaroitten käytettävyyden.

Taideteollisen korkeakoulun tutkimustietokannasta ReseDasta ( https://reseda.taik.fi ) voit etsiä tietoa Taikissa meneillään olevista väitöstutkimuksista ja tutkimushankkeista. Hae esim. sanalla ’usability’. Tutkimuksessa Designing interactivity for learning in public spaces käsitellään myös käytettävyystestausta (tosin digitaalisovellusten). Tutkimuksia voi myös selata osastoittain/yksiköittäin tai tutkimusaloittain. Lopputöistä, joita ollaan juuri tekemässä, ei löydy tietoa tutkimustietokannan kautta.

Taikin lopputöiden tiivistelmiä pääset selaamaan kirjaston sivulta http://www.aralis.fi/taik/kokoelmat/opinnaytteet.html tekijän nimen tai osaston mukaan. Nämä ovat haettavissa kirjaston tietokannasta https://arsca.linneanet.fi .

Tässä valikoima Arsca-tietokannasta löytämiäni tutkimuksia ja opinnäytetöitä:

TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN LOPPUTÖITÄ:

- 1. Henriksson, Sara: Suomen tasavallan presidentin verkkopalvelun suunnittelu : verkkopalvelun kehittäminen kansalaisnäkökulmasta / Sara Henriksson, Ritva Kettunen. - Taideteollinen korkeakoulu 2003. - Asiasanoja: valtionhallinto, verkkopalvelut – strategia, käytettävyys

- 2. Kotala, Outi: Käyttöliittymäsuunnittelijan mahdollisuudet ja tavat toteuttaa käyttäjäkeskeistä suunnittelua ohjelmistoprojekteissa. - Taideteollinen korkeakoulu 2006. - Asiasanoja: käyttöliittymät – suunnittelu, systeemityö, käytettävyys, muotoilu, hankesuunnittelu

- 3. Leppänen, Timo: Ulkoasun ulottuvuudet webissä. - Taideteollinen korkeakoulu 2004.
Asiasanoja: WWW, käytettävyys, saavutettavuus, muotoilujohtaminen

- 4. Morri, Päivi: Graafinen suunnittelija moniosaajana uusmedia-alalla. - Taideteollinen korkeakoulu 2004. - Asiasanoja: internet, uusmedia, typografia, käytettävyys

- 5. Romppanen, Päivi: Käytettävyys, käyttäjäkokemus ja laatu arjen verkkosovelluksissa. - Taideteollinen korkeakoulu 2005. - Asiasanoja: käyttäjät, kokemukset, käytettävyys, laatu, verkkopalvelut, käyttöliittymät

- 6. Uhari-Pakkalin, Maria: Visuaalisuuden vaikutus mobiili-internetin käyttäjäkokemukseen : case: Soneran WAP-valikko. - Taideteollinen korkeakoulu 2005. -
Asiasanoja: matkapuhelimet, käytettävyys, käyttäjät - kokemukset.

HELSINGIN AMK STADIAN OPINNÄYTETÖITÄ

- 7. Dickman, Tea: Testaus käytettävyyden tutkimisessa [Elektroninen aineisto] : tapaus Mesta-portaali / Tea Dickman, Ilka Helo. - Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 2007. -
Myös paperimuodossa. Opinnäytetyöhön kuuluu teososa, Mesta-portaalin käytettävyystestauksen loppuraportti, joka on liitteenä paperimuotoisessa opinnäytetyössä
Asiasanoja: verkkopalvelut, portaalit – atk, käytettävyys, käytettävyystestaus
Verkkoaineisto: http://urn.fi/URN:NBN:fi:stadia-1179134484-9

- 8. Laitinen, Päivi: ProSessio-verkko-oppimistoteutus käytettävyyden näkökulmasta. - Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 2005. - Asiasanoja: verkkopalvelut, käyttöliittymät, suunnittelu, käytettävyys, arviointi

- 9. Nuutinen, Henriikka: Testauksesta käytettävyysohjeistoon : pilottina Maitotaitoa Keniaan -CD-ROM. - Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 2004. – Asiasanoja: sähköinen viestintä, viestintätekniikka, käytettävyys, käyttöliittymät

- 10. Seppälä, Toivo: Taidegraafikon työsuojelusivuston käytettävyyden suunnittelu ja tekninen toteutus. - Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 2006. - Verkkoaineisto: http://taidetyosuojelu.net . - Asiasanoja: käytettävyys, www-sivut.

MUUTA KIRJALLISUUTTA

- 11. Discovering New Media / Andrea Botero, Heli Rantavuo (toim.). - Helsinki : Taideteollinen korkeakoulu 2003. – Sis. esim. Interface design and Usability Testing in the Digital Facsimile of Map of Mexico 1550 / Lily Diaz-Kommonen, Mariana Salgado. - Asiasanoja: uusmedia, käytettävyys

- 12. Hyysalo, Sampsa: Käyttäjätieto ja käyttäjätutkimuksen menetelmät. - [Helsinki] : Edita 2006. - Asiasanoja: käyttäjätutkimus, tutkimusmenetelmät, tuotekehitys, käytettävyys

- 13. Krug, Steve: Älä pakota minua ajattelemaan : tervejärkinen käsitys web-käytettävyydestä. - Helsinki : Readme.fi 2006. - Asiasanoja: käytettävyys - WWW-sivustot

- 14. Käytettävyyden psykologia / Irmeli Sinkkonen ... [et al.]. - [Helsinki] : Edita 2006. -
Asiasanoja: käytettävyys, tuotteet, kognitiivinen psykologia, tietotekniikka, käyttöliittymät

- 15. Van Duyne, Douglas K.: The design of sites : patterns for creating winning web sites / Douglas K. Van Duyne, James A. Landay, Jason I. Hong. - Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall 2007. - Asiasanoja: www-sivut, suunnittelu, käytettävyys, verkkojulkaisut

- 16. Wiio, Antti: Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu. - Helsinki : Edita 2004. - Asiasanoja: käytettävyys, suunnittelu, tuotekehitys, käyttöliittymät.

Kaikki edellä mainitut julkaisut ja opinnäytetyöt löytyvät Taideteollisen korkeakoulun kirjastosta. Tässä vielä joitakin muissa korkeakouluissa tehtyjä opinnäytetöitä ja muista korkeakoulukirjastoista löytyviä julkaisuja, joiden saatavuuden voit tarkistaa kirjastoissa käytössä olevasta Linda-tietokannasta.

- 17. Barnum, Carol M.: Usability testing and research. - New York : Longman 2002.

- 18. Halonen, Raija: Challenges in an inter-organisational information system implementation [Elektroninen aineisto] : participatory view. - Oulu : Oulun yliopiston kirjasto 2007. – Väitöskirja : Oulun yliopisto, luonnontieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden laitos
Linkit: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514284694/

- 19. Halonen, Tomi: Käytettävyystestauksen raportointi [Mikrotallenne]. - [Joensuu] : Joensuun yliopisto 2005. - Pro gradu -työ : Joensuun yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen laitos

- 20. Heikkilä, Hanna: Käytettävyystestaus ja rajalliset resurssit. - [Tampere] : Tampereen yliopisto, 2003. - Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos, tietojenkäsittelyoppi

- 21. Hirsimäki, Hanna: The possibilities and effects of usability testing in an organizational information system renewal. – Vaasa : Vaasan yliopisto 2007. - Pro gradu –työ : Vaasan yliopisto, teknillinen tiedekunta, tietotekniikan laitos, tietotekniikka

- 22. Jauhiainen, Nina: Verkkopalvelun käytettävyyden testaus, case: Lippupalvelu Oy. – Vaasa : Vaasan yliopisto 2005. - Pro gradu -työ : Vaasan yliopisto, teknillinen tiedekunta, tietotekniikan laitos, tietotekniikka

- 23. Karvonen, Kristiina: Bridging the gap between human and machine trust : applying methods of user-centred design and usability to computer security. - Espoo : Helsinki University of Technology 2007. - Väitöskirja : Teknillinen korkeakoulu

- 24. Käytettävyystutkimuksen menetelmät / Saila Ovaska, Anne Aula ja Päivi Majaranta (toim.). - [Tampere] : Tampereen yliopisto [2005].

- 25. Lehtinen, Marja: A gaze path cued retrospective thinking aloud technique in usability testing [Elektroninen aineisto]. - [Tampere] : Tampereen yliopisto 2007. - Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos, vuorovaikutteinen teknologia
Linkit: http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu02002.pdf

- 26. Nylund, Jaana: Usability testing of mobile services. - Åbo : Åbo Akademi 2006. - Pro gradu : Åbo Akademi, ESF Infosystem

- 27. Piracha, Shehryar Ilahi: Benchmarking website usability analysis for online financial services : an assessment and case study of the Finnish market. - Helsingfors : Svenska handelshögskolan, 2007. - Ekon avh : SHH , Redovisning program in advanced financial information systems

- 28. Vainio, Kaisa: Vaasan yliopiston verkkosivuston käytettävyystestaus : kolmen eri käyttäjäryhmän näkemykset sivustosta. – Vaasa : Vaasan yliopisto 2007. - Pro gradu -työ : Vaasan yliopisto, humanistinen tiedekunta, viestintätieteiden laitos, viestintätieteet

- 29. Wolczkiewicz, Anna: Usability testing from theory to practice: remote testing vs. laboratory testing. – Kuopio : Kuopion yliopisto 2002. - Opinnäyte : Kuopion yliopisto, tietojenkäsittelytieteen ja sovelletun matematiikan laitos

17 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.