Mistä saisin "lomakemallin" tai tietoa kuinka ja millaisia kysymyksiä laaditaan haastattelututkimukseen sisäisestä asiakastyytyväisyydestä palveluverkostossa?

Kysytty
14.4.2009

Mistä saisin "lomakemallin" tai tietoa kuinka ja millaisia kysymyksiä laaditaan haastattelututkimukseen sisäisestä asiakastyytyväisyydestä palveluverkostossa?

Vastaus

Vastattu
15.4.2009
Päivitetty
15.4.2009

Kysy kirjastonhoitajalta arkistossa on vastattu vastaavanlaiseen kysymykseen aikaisemminkin. Ks. arkistosta http://www.kirjastot.fi/fi-FI/tietopalvelu/arkisto.aspx hakusanoilla "haastattelututkimus" tai "asiakastyytyväisyys".
Valmista lomaketta ei löydy, mutta vastaavia opinnäytteitä on tehty ja niistä voisi saada vinkkejä lomakemalliin. Tieteellisten kirjastojen yhteisluettelosta Lindasta löytyi viitteitä opinnäytteistä, jotka käsittelevät sisäistä asiakastyytyväisyyttä, esim.:

Wallin, Eeva: Sisäinen asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu : case: Metso Paper Oy. Pro gradu -työ : Turun kauppakorkeakoulu, Markkinointi, 2002.

Heinonen, Sari.
Tietohallinnon sisäinen asiakastyytyväisyys : [case: ABB Service Oy].
Pro gradu -työ : Turun kauppakorkeakoulu, Tietojärjestelmätiede, 1997.

Haastattelutukimuksen tekemisestä on julkaistu kirjoja, joita voi soveltaa tutkimuksessa käytettävän lomakkeen tekemiseen. JOKUNEN aineistorekisteristä http://jokunen.jns.fi/ voit hakea asiasanalla "haastattelututkimus" kirjoja, joista tässä muutamia:
LOTTI, LEILA
TEHOKAS MARKKINA-ANALYYSI
HELSINKI : WSOY, 2001

VEHKALAHTI, Kimmo
Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät
Helsinki : Tammi, 2008

IKKUNOITA tutkimusmetodeihin / [toim. Juhani Aaltola, Raine Valli]
I : Metodin valinta ja aineiston keruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle
2. korj. ja täyd. p. 2007

HAASTATTELU : tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus / Johanna Ruusuvuori & Liisa Tiittula (toim.)
Tampere : Vastapaino, 2005

METSÄMUURONEN, Jari
Laadullisen tutkimuksen perusteet
2. tark. p. 2001

HIRSJÄRVI, Sirkka
Tutkimushaastattelu : teemahaastattelun teoria ja käytäntö
Helsinki : Yliopistopaino, 2000
[Lisäp.] 2001. - [Lisäp.] 2004. - 4. p. 2006

MATTILA, Hannu.
Lomakekysely asiakaspalautteen hankkimismenetelmänä : esimerkkinä Kelan asiakaspalvelututkimus. Helsinki : Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1999.

4 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä kysymyksesi täältä.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Mikä on tuttu lemmikkieläin, joka syö hiiriä?