Mistä löytyy ajantasaista asetustietoa kerrostaloasuntojen ääneneristyksestä ja tähän liittyvistä rakennusmääräyksistä? Siis raja-arvoja liittyen ilmanvaihtoon…

Kysytty
3.2.2011

Mistä löytyy ajantasaista asetustietoa kerrostaloasuntojen ääneneristyksestä ja tähän liittyvistä rakennusmääräyksistä? Siis raja-arvoja liittyen ilmanvaihtoon, putkistonääniin, puheeseen ja muuhun elämiseen.

Vastaus

Vastattu
4.2.2011
Päivitetty
4.2.2011

Aluksi tahtoisin muistuttaa, että me vastaajat emme ole rakentamisen säädösten asiantuntijoita. Vastaus on maallikon laatima, ja tarvittaessa kannattaa tiedustella tarkennuksia ja lisätietoa mm. meluhaitoista esimerkiksi Vantaan Ympäristökeskuksesta (http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1;135;137;221;224;2121).

Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää äänieristystä koskevia määräyksia ja ohjeita. Ajantasainen rakentamismääräyskokoelma löytyy osoitteesta http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=321569&lan=fi. Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia, vaan muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää, jos ne täyttävät rakentamiselle asetetut vaatimukset.

Kannattaa huomata, että rakennusmääräyskokoelman osien alussa on erikseen kerrottu, mitä rakentamista säädös tai asetus koskee. Esimerkiksi osa C1 koskee rakentamista, johon on haettu lupaa 1.1.2000 tai myöhemmin; rakentamiseen, johon on haettu lupaa ennen 1.1.2000, saadaan soveltaa aikaisempia säädöksiä.

Rakentamismääräyskokoelman osa C1 (1998) käsittelee äänieristystä ja meluntorjuntaa rakennuksessa ja sisältää myös sekä ohjeiden että määräysten lukuarvoja.

Äänitasojen ohjearvoja löytyy myös rakentamismääräyskokoelman osista D2 (2003) ja D2 (2010) (Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet).

Valtioneuvoston päätös 993/1992 sisältää melutason ohjearvot sekä ulkona että sisällä (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920993).

Äänieristykseen liittyviä suosituksia ja lisätietoa löytyy seuraavista lähteistä:

SFS-standardi SFS 5907 (Rakennusten akustinen luokitus, 2004) määrittelee rakennusten akustiset luokat ja antaa suositusarvoja. Standardi on maksullinen ja sen voin hankkia Suomen Standardisoimisliitto SFS:n kautta (http://www.sfs.fi/).

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohje (http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2003/05/pr1063357766490…) antaa lisätietoa melun terveysvaikutuksista ja sisältää ohjearvot päivä- ja yöajan melutasolle asunnoissa. Lisäksi asumisterveysohje sisältää lisätietoa mm. melutason mittaamisesta.

Ympäristö.fi -palvelussa (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=46358) mainitaan lisäksi julkaisu, josta voi olla hyötyä asiaan perehtyessä:

Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto: Äänieristys rakennuksessa (Rakennustieto, 2003). http://www.helmet.fi/record=b1629832~S9*fin

3 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentit

Moi,

Mainituista lähdeviitteistä olennaisin käytännön rakentamista ohjaava määräys lienee mainittu C1. Määräysten mukaisesti rakennetussa kerrostalossa on välipohjat massiivisempia aikaisempiin verrattuna.

Rakennusten ilmanvaihtoa ohjaava D2 -määräysdokumentti ohjaa rakentamaan poikkeusetta lämmöntalteenotolla varustettuja huoneistoja. Käytännössä huoneistokohtainen tulo/poistoilmanvaihto poistaa osan ilmanvaihtokanavien kautta tulevista ääniongelmista. Välipohjiin tarvitaan tällöin vähemmän puhkaisuja, jotka toimivat epäjatkuvuuskohtina ja reittinä äänen siirtymiselle tiloista toiseen.

Petteri Kallio
Konsultti

Kodin Ääneneristys
Hämeenlinna
petteri.kallio@kodinaaneneristys.fi
www.kodinaaneneristys.fi

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.