Kysyn pelastuslaista ja lähinnä työntekijän näkökulmasta sekä kuntalaisena. Pitääkö kunnan työntekijöillä olla tiedossa työpaikkansa pelastussuunnitelma ja…

Kysytty
7.5.2010

Kysyn pelastuslaista ja lähinnä työntekijän näkökulmasta sekä kuntalaisena. Pitääkö kunnan työntekijöillä olla tiedossa työpaikkansa pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys? Kuka siitä on vastuussa että sellainen on olemassa?

Vastaus

Vastattu
10.5.2010
Päivitetty
10.5.2010

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta säätää pelastussunnitelmasta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030787

9 §
Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma
3 mom
Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon.

10 §
Pelastussuunnitelman sisältö
Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä:
1) ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset;
2) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi;
3) poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt;
4) turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan;
5) tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen;
6) ohjeet erilaisia 1 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten;
7) miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon.

6 § Muiden viranomaisten osallistuminen pelastustoimeen ja virka-apu
Pelastuslain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut viranomaiset ja laitokset ovat pelastusviranomaisten ohella velvollisia osallistumaan pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun seuraavasti:
16) kunnan ja kuntayhtymien eri toimialoista vastaavat virastot ja laitokset tehtäväalueensa, keskinäisen työnjakonsa ja kuntia koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta säätää muun muassa turvallisuusselvityksestä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390
§:t 30-32.

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä kysymyksesi.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.