Kuinka lähelle naapurin aitaa (lasten ison hyppely)trampoliinin saa laittaa? Onko siitä olemassa lakia tai suositusta missään? Jos on niin missä?

Kysytty
9.5.2016

Kuinka lähelle naapurin aitaa (lasten ison hyppely)trampoliinin saa laittaa? Onko siitä olemassa lakia tai suositusta missään? Jos on niin missä?

Vastaus

Vastattu
14.5.2016
Päivitetty
14.5.2016

Samantapaiseen kysymykseen on vastattu tässä palvelussa ennenkin 20.1.2009. (valitettavasti en löytänyt linkkiä, joten lisään vastauksen tähän loppuun)

Tilanne on yhä sama eli mitään laki mainintaa ei ole, mutta esim. monissa asennusohjeissa painotetaan, että trampoliinin ympärille tulee jättää tarpeeksi tilaa ja "vahinkovaraa" jo turvallisuudenkin takia.

Järjestyslaissa sanotaan lisäksi näin:
2 luku
Järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen sekä häiriön aiheuttaminen
3 §
Yleisen järjestyksen häiritseminen ja turvallisuuden vaarantaminen

Yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen yleisellä paikalla on kielletty:

1) metelöimällä ja muulla vastaavalla tavalla;

2) toistuvilla uhkaavilla eleillä, hyökkäävillä liikkeillä, suullisesti esitetyillä uhkailuilla ja muulla vastaavalla, pelkoa herättävällä uhkaavalla käyttäytymisellä;

3) ampumalla, heittämällä esineitä tai muulla vastaavalla tavalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toiminta on kielletty myös muualla kuin yleisellä paikalla, jos toiminnan vaikutus ulottuu yleiselle paikalle
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612#L2P7

Pitäisin kuitenkin juttutuokiota naapurin kanssa parempana neuvona kuin lakitekstien tutkimista.
(Omassa taloyhtiössämme saimme sovittua naapuriyhtiön skeittirampin paikan mukavammaksi molemmille taloille, kun järjestimme yhteiset grillibileet.)

Edellinen vastaus:
"Trampoliinia ei kyllä lainsäädännössä eikä nähtävästi myöskään maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön valmistelutöissä mainita.

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 § mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L1P14

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen tai sijoittamiseen, jota ei ole pidettävä rakennuksena. Asiaa käsittelevän asetuksen 62 §. Pykälän 1 kohdassa mainitaan seuraavat: "katoksen, vajan, kioskin, käymälän, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentaminen"
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895#P62

Esimerkki Espoon kaupungin rakennusjärjestyksestä
22 § Pihamaan vajat, rakennelmat ja laitteet
"Vajat, rakennelmat ja laitteet kuten autosuojat, varastot, puutarhamajat, kasvihuoneet, uima-altaat, grillikatokset, maakellarit, jätekatokset ja aitaukset ja muut vastaavat
on sijoitettava kiinteistölle siten, etteivät ne aiheuta haittaa naapurille eivätkä rumenna ympäristöä.
Vajat, rakennelmat ja laitteet on sijoitettava vähintään yhtä etäälle naapuritontin rajasta kuin mikä on niiden korkeus. Rakennelman sijoittaminen tätä lähemmäksi edellyttää naapuritontin haltijan suostumusta.
Rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan sijoittaa rakennelman tai laitteen edellä mainittua lähemmäksi tai naapuritontin rajaan kiinni, vaikka naapuri ei ole antanut suostumustaan. Tällöin sijoittamiselle on oltava erityiset syyt eikä se saa aiheuttaa merkittävää haittaa."
(Tähän viittaava linkki ei enää auennut)

Rikoslaista ja järjestyslaista löytyy säädökset metelöinnistä. Rikoslain säädös liittyy kotirauhan rikkomiseen, järjestyslain säädös koskee yleisiä paikkoja.
Järjestyslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612

Rikoslaki 24 luku
Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta
1 § Kotirauhan rikkominen
Joka oikeudettomasti
1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen kotirauhan suojaamaan paikkaan taikka kätkeytyy tai jää sellaiseen paikkaan taikka
2) rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä, heittämällä esineitä, soittamalla puheluita tai muulla vastaavalla tavalla,
on tuomittava kotirauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L24

Eiköhän tässä kannata yrittää päästä sopuun naapurin kanssa, eikä lähteä hakemaan ratkaisua viranomaisten kautta."

0 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä kysymyksesi.

Kommentit

Alkuperäisen kysymyksen lähettäjä ymmärtää täysin että asia kannattaisi sopia, mutta kolmen vuoden jälkeen asia ei ole edennyt ollenkaan. On olemassa ns. hankalia naapureita jotka elävät kuten tahtovat.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.