Etsin kirjallisuutta ja pro gradu-tutkimuksia tv-uutisista Suomessa.

Kysytty
1.1.2001

Etsin kirjallisuutta ja pro gradu-tutkimuksia tv-uutisista Suomessa.

Vastaus

Vastattu
3.1.2001
Päivitetty
3.1.2001

Lista TV-uutisia käsitteleviä opinnäytteitä ja muita tutkimuksia suomen tieteellisten kirjastojen yhteisluettelosta Lindasta. Teosten saatavuustietoja voi tarkistaa korkeakoulukirjastojen omista luetteloista, joiden liittymiä on kerätty osoitteeseen http://www.lib.helsinki.fi/tilke/tietokannatfi.html tai esimerkiksi pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen kokoelmatietokannasta http://www.libplussa.fi/. Pro gradut ja muut tutkielmat ovat yleensä luettevana vain oman yliopistonsa tai korkeakoulunsa kirjastossa. Kaukolainana niitä voi toki tilata muihin kirjastoihin luettevaksi ja kopioitavaksi.

SUOMALAISIA TV-UUTISIA KÄSITTELEVIÄ OPINNÄYTETÖITÄ:

TEKIJÄ: Toivanen, Outi
NIMEKE: Hyvä faktalista : suomalaiset televisiouutiset venäläisten
maahanmuuttajien silmin / Outi Toivanen
JULKAISTU: [Tampere], [2000]
ULKOASU: 89 lehteä
OPINNÄYTE: Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos,
Tiedotusoppi

TEKIJÄ: Collin, Helena
NIMEKE: Naiset television urheilu-uutisissa [Elektroninen aineisto]
/ Helena Collin, Sanna Vuori
JULKAISTU: Jyväskylä, 1999
ATK-AINEISTO: Tekstiä
HUOMAUTUS: Laajuus: 89 lehteä
OPINNÄYTE: Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, liikunnan
sosiaalitieteiden laitos, liikuntasosiologia
JÄRJ.VAATIM: Internet-yhteys, WWW-selain
SAANTITAPA: URL: http://docuweb.jyu.fi/scripts/webmain.dll--

TEKIJÄ: Lähteenmäki, Miira
NIMEKE: Kruununjalokivi, merkkipaalu ja veturi : uutiset ja
kaaviovetoinen ohjelmointi kanavilla TV1, TV2, MTV3 ja
Nelonen 1978-1998 / Miira Lähteenmäki
JULKAISTU: [Tampere], 1999
ULKOASU: 120, [12] lehteä : kuv.
OPINNÄYTE: Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos,
Tiedotusoppi

TEKIJÄ: Ridell, Seija
NIMEKE: Tolkullistamisen politiikkaa : televisiouutisten vastaanotto
kriittisestä genrenäkökulmasta / Seija Ridell
JULKAISTU: Tampere : Tampereen yliopisto, 1998
ULKOASU: 331 s. ; 25 cm
SARJA: (Acta Universitatis Tamperensis, ISSN 1455-1616 ; 617)
VÄITÖSK: Väitösk. : Tampereen yliopisto
HUOMAUTUS: Engish summary: Politics of sense-making: the reception of
TV news from a critical genre perspective
ISBN: 951-44-4405-1

TEKIJÄ: Seppälä, Antti
NIMEKE: Uutisrivien välissä [Atk-tallenne] : emotiivisuus,
modaalisuus ja presuppositiot radion ja television uutisissa
/ Antti Seppälä
JULKAISTU: Jyväskylä, 1998
ATK-AINEISTO: Tekstitiedosto
HUOMAUTUS: Laajuus: 91 lehteä
OPINNÄYTE: Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden
laitos, journalistiikka
JÄRJ.VAATIM: Internet-yhteys, WWW-selain
SAANTITAPA: URL: http://docuweb.jyu.fi/scripts/webmain.dll--

TEKIJÄ: Yrttimaa, Touko
NIMEKE: Monikameratyöskentelyn mahdollisuudet virtuaalilavastuksessa
: pimeähuoneesta virtuaalitodellisuuteen / Touko Yrttimaa
JULKAISTU: Helsinki : Taideteollinen korkeakoulu, 1998
ULKOASU: 130 s. : kuv. ; video
OPINNÄYTE: Lisensiaatintyö : Taideteollinen korkeakoulu,
Valokuvataiteen osasto

TEKIJÄ: Riistaniemi, Timo
NIMEKE: Televisiouutiset : anglosaksinen historia / Timo Riistaniemi
JULKAISTU: Jyväskylä, 1997
HUOMAUTUS: Laajuus: 97 lehteä
OPINNÄYTE: Journalistiikan pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto,
viestintätieteiden laitos

TEKIJÄ: Ronkainen, Terhi
NIMEKE: Loppukahdennus television uutistoimittajien kielessä / Terhi
Ronkainen
JULKAISTU: Oulu : [T. Ronkainen], 1997
ULKOASU: 80, 14 s.
HUOMAUTUS: Suomen kieli
OPINNÄYTE: Pro gradu -työ : Oulun yliopisto, Suomen ja saamen kielen ja
logopedian laitos

TEKIJÄ: Huotari, Tanja
NIMEKE: Television uutiskielen emotionaalisuus ja viihteellisyys /
Tanja Huotari
JULKAISTU: Jyväskylä, 1996
ULKOASU: 69 lehteä + 4 liitel.
OPINNÄYTE: Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, suomen kielen laitos

TEKIJÄ: Hyytiä, Teea
NIMEKE: Uutiskuvajournalismin vaikutus naiskuvaan uutisissa :
esimerkkitapauksena sairaanhoitajien lakon uutisointi YLE:n
TV-uutisissa 24.2.-24.3.1995 / Teea Hyytiä
JULKAISTU: Helsinki : Helsingin yliopisto, 1996
ULKOASU: 93, (6), 4 s. : kuv.
OPINNÄYTE: Pro gradu -työ, Teatteritiede

TEKIJÄ: Kero, Noora
NIMEKE: Miksi katsoa Pirkanmaan TV-uutisia? : TV-Tampereen kanavalla
tuotettavien paikallisuutisten käyttötarkoitukset katsojien
näkökulmasta helmikuussa 1996 / Noora Kero
JULKAISTU: [Tampere], 1996
ULKOASU: 83 lehteä
OPINNÄYTE: Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos

TEKIJÄ: Maunuksela, Arja
NIMEKE: Ympäristöuutiset -uutisia ympäristön ehdoilla? : TV 2:n
Ympäristöuutiset-ohjelman tarkastelua / Arja Maunuksela
JULKAISTU: [Tampere], 1996
ULKOASU: 151 lehteä
OPINNÄYTE: Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos

TEKIJÄ: Niiranen, Pekka
NIMEKE: Arkkipiispasta leipäjonoon : uskonto ja uskonnolliset
yhteisöt Yleisradion tv-uutisissa vuosina 1983 ja 1993 /
Harri Pekka Niiranen
JULKAISTU: Helsinki : Helsingin yliopisto, 1996
ULKOASU: 110 s.
OPINNÄYTE: Tutkielma :
Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta,
Kirkkososiologia

TEKIJÄ: Lehto, Mika
NIMEKE: Kenen viestejä katselet? : television uutisten ja
ajankohtaisohjelmien mediakriittinen tarkastelu / Mika Lehto
JULKAISTU: Jyväskylä, 1995
ULKOASU: 120 lehteä + 13 liitel.
OPINNÄYTE: Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntapolitiikan
Laitos

TEKIJÄ: Häkkinen, Johanna
NIMEKE: Tanskan ja Ranskan Maastricht-kansanäänestykset Yleisradion
televisiouutisissa ja ajankohtaisohjelmissa / Johanna
Häkkinen ja Heini Määttänen
JULKAISTU: [Tampere], 1994
ULKOASU: 86, [3] lehteä
OPINNÄYTE: Toimittajatutkinnon tutkielma : Tampereen yliopisto

TEKIJÄ: Koivulehto, Mikko
NIMEKE: Ympäristöaiheiset uutiset televisiossa / Mikko Koivulehto
JULKAISTU: Helsinki : Helsingin yliopisto, 1994
ULKOASU: 78 s. + liitteet
HUOMAUTUS: MK 2562
OPINNÄYTE: pro gradu, Viestintä

TEKIJÄ: Rahkonen, Mika
NIMEKE: Politiikan toimittajan työnkuva Yleisradion tv-uutisissa ja
radion uutistoimituksessa / Mika Rahkonen
JULKAISTU: [Tampere], 1994
ULKOASU: 76 lehteä
OPINNÄYTE: Toimittajatutkinnon tutkielma : Tampereen yliopisto

TEKIJÄ: Sairanen, Petri
NIMEKE: Tulkintoja mediaympäristön kokemisesta : kehysanalyysin
käyttö televisiotutkimuksessa / Petri Sairanen
JULKAISTU: Helsinki : Helsingin yliopisto, 1994
ULKOASU: 129 s. + 3 liitettä
HUOMAUTUS: MK 2527
OPINNÄYTE: pro gradu, Sos.psyk.

TEKIJÄ: Muuronen, Hannele
NIMEKE: Kotimaan uutisten aiheiden ennakointi Yleisradion
televisiouutisissa maaliskuussa 1993 / Hannele Muuronen
JULKAISTU: [Tampere], 1994
ULKOASU: 67, [3] lehteä
OPINNÄYTE: Tiedotusopin sivulaudaturtutkielma : Tampereen yliopisto

TEKIJÄ: Kerkola, Esa
NIMEKE: Suomalaisten uutisten homogeenisuus : Helsingin Sanomien,
YLE:n 20.30 TV-uutisten sekä MTV:n Kymmenen uutisten
uutisointi huhtikuussa 1989 / Esa Kerkola
JULKAISTU: [Turku], 1993
ULKOASU: 73, [1] lehteä
OPINNÄYTE: Pro gradu -työ : Turun yliopisto, sosiologia

TEKIJÄ: Kuparinen, Marko
NIMEKE: Tv-uutisten kertomusmaailma : Yleisradion pääuutislähetysten
estetiikkaa / Marko Kuparinen
JULKAISTU: Jyväskylä, 1993
ULKOASU: 128 lehteä
OPINNÄYTE: Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, taidekasvatuksen
laitos

TEKIJÄ: Hannikainen, Tapani
NIMEKE: Yleisradion TV-uutisten raportointi Neuvostoliiton
vallankaappausyrityksestä elokuussa 1991 : genre-analyysi /
Tapani Hannikainen
JULKAISTU: [Tampere], 1993
ULKOASU: 161, 11 lehteä
OPINNÄYTE: Kansainvälisen politiikan pro gradu -tutkielma : Tampereen
Yliopisto

TEKIJÄ: Posio, Päivi
NIMEKE: Merkityksellistäminen Yleisradion televisiouutisten
uutisjutuissa / Päivi Posio
JULKAISTU: Tampere, 1993
ULKOASU: 95 lehteä
OPINNÄYTE: Tiedotusopin pro gradu -tutkielma : Tampereen yliopisto
TEKIJÄ: Miettinen, Satu
NIMEKE: Ministeri Toimi Kankaanniemen EY-kanta : Yleisradion
tv-uutisissa ja MTV:n Kymmenen uutisissa 8.1.-25.3.1992 /
Satu Miettinen
JULKAISTU: [Tampere], 1993
ULKOASU: 52 lehteä
OPINNÄYTE: Toimittajatutkinnon tutkielma : Tampereen yliopisto

TEKIJÄ: Karjalainen, Petri
NIMEKE: Neuvostoliiton vallankaappaus elokuussa 1991 Yleisradion ja
MTV:n television uutis- ja ajankohtaisohjelmissa / Petri
Karjalainen, Mikko Kontti
JULKAISTU: [Tampere], 1992
ULKOASU: 75, [13] lehteä : kuv.
OPINNÄYTE: Toimittajatutkinnon tutkielma : Tampereen yliopisto

TEKIJÄ: Lehmusvaara, Lotta
NIMEKE: "Uudet" teemat television uutisdiskurssissa :
käsiteanalyysiä ja tapaustutkimus television uutisista
27.11.-29.11.1988 / Lotta Lehmusvaara
JULKAISTU: Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990
ULKOASU: 68, [19] s
HUOMAUTUS: MK 1513
OPINNÄYTE: pro gradu, Valtio-oppi

TEKIJÄ: Manninen, Marja
NIMEKE: Nuoret uutisohjelmien katselijoina : television uutis- ja
ajankohtaisohjelmat osana 15-24 -vuotiaiden arkielämää /
Marja Manninen
JULKAISTU: Hki : Yleisradio, [1989]
ULKOASU: [4], 110, [3] s. : taul. ; 30 cm
SARJA: (Yleisradio. Suunnittelu- ja tutkimusosasto. Sarja B,
Tutkimusraportit, ISSN 0357-5179 ; 1989, 4)
HUOMAUTUS: Tiedotusopin pro gradu -tutkielma : Helsingin yliopisto
ISBN: 951-43-0491-8

TEKIJÄ: Mikkola, Eija
NIMEKE: Yleisradion ja MTV:n TV-uutisten virkerakenteet / Eija
Mikkola
JULKAISTU: Jyväskylä, 1989
ULKOASU: 138 lehteä + liitel
OPINNÄYTE: Suomen kielen pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, Suomen
kielen laitos

TEKIJÄ: Lindfors, Stefan
NIMEKE: Yöperhonen [Kuvatallenne] : TV 1 myöhäisuutisten suunnittelu
ja dokumentointi / Stefan Lindfors
JULKAISTU: Helsinki : Taideteollinen korkeakoulu, 1988
ULKOASU: 40 min. : vär.
OPINNÄYTE: Lopputyö : Taideteollinen korkeakoulu,
Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun laitos

TEKIJÄ: Salmikallio, Pasi
NIMEKE: Arvokkaita, asiallisia ja tasapuolisia televisiouutisia
kenenkään oikeutta loukkaamatta / Pasi Salmikallio
JULKAISTU: Tampere, 1987
ULKOASU: 104, [12] lehteä
OPINNÄYTE: Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos

MUUTA KIRJALLISUUTTA:

TEKIJÄ: Salo, Merja
NIMEKE: Imageware : kuvajournalismi mediafuusiossa / Merja Salo
JULKAISTU: [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, 2000
ULKOASU: 224 s. : kuv. ; 30 cm
SARJA: (Taideteollisen korkeakoulun julkaisu. B ; 59)
ISBN: 951-558-045-5

TEKIJÄ: Salste, Elisa
NIMEKE: TV-uutisten profiloituminen kilpailutilanteessa : TV1:n,
MTV3:n ja Nelosen pääuutislähetysten tarkastelua / Elisa
Salste
JULKAISTU: [Tampere] : Tampereen yliopisto, 2000
ULKOASU: 118 s.
SARJA: (Julkaisuja / Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos.
Sarja A, ISSN 0358-4585 ; 96)
ISBN: 951-44-4995-9

NIMEKE: Kanavat auki! : televisiotutkimuksen lukemisto
JULKAISTU: [Turku] : Turun yliopisto, 1997
ULKOASU: 279 s. : kuv. ; 25 cm
SARJA: (Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. A,
ISSN 0788-7906 ; 61)
ISBN: 951-29-1046-2

TEKIJÄ: Leppälä, Asta
NIMEKE: Energiatiedon välittymisen tutkimus : toimittajat linkkinä
energiansäästökampanjoinnissa / Asta Leppälä
JULKAISTU: Helsinki : Työtehoseura, 1999
ULKOASU: 118 s. ; 25 cm
SARJA: (Julkaisu / Linkki 2, energiansäästön päätöksenteon ja
käyttäytymisen tutkimusohjelma, ISSN 1456-5013 ; 11/1999)
HUOMAUTUS: Abstract: Mediating energy information
ISBN: 951-788-296-3

TEKIJÄ: Karakorpi, Jouni
NIMEKE: 15 uutisten vuotta / Jouni Karakorpi
JULKAISTU: [Helsinki] : [MTV], [1996]
ULKOASU: 72 s. : kuv. ; 18 x 25 cm

NIMEKE: Naiset, miehet ja uutiset / toimittanut Elina Sana
JULKAISTU: [Helsinki] : Yleisradion tasa-arvotoimikunta, 1995
ULKOASU: 216 s. : kuv. ; 25 cm
SARJA: (Yleisradion tasa-arvotoimikunnan julkaisuja. Sarja A ;
1995, 1)
HUOMAUTUS: English summaries

TEKIJÄ: Huovila, Tapani
NIMEKE: Uutisvuorokausi : tutkimus medioiden eroista / Tapani
Huovila
JULKAISTU: [Helsinki] : Inforviestintä, 1995
ULKOASU: iv, 137, [2] s. : kuv. ; 21 cm
ISBN: 951-95417-9-9

TEKIJÄ: Pietilä, Veikko
NIMEKE: Kertomuksia uutisista, uutisia kertomuksista : kirjoituksia
kolmelta vuosikymmeneltä / Veikko Pietilä
JULKAISTU: [Tampere] : Tampereen yliopisto, 1995
ULKOASU: 160, [1] s. : kuv. ; 25 cm
SARJA: (Julkaisuja / Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos.
Sarja A, ISSN 0358-4585 ; 86)
ISBN: 951-44-3870-1

TEKIJÄ: Pietilä, Veikko
NIMEKE: Tv-uutisista, hyvää iltaa : merkityksen ulottuvuudet
televisiouutisjutuissa / Veikko Pietilä
JULKAISTU: [Tampere] : Vastapaino, 1995
ULKOASU: 219 s. : kuv. ; 21 cm
SARJA: (Yleisradion julkaisusarja, Tutkimus ; 1995, 4)
LISÄPAINOS: 2. p. 1995. - 3. p. 1998
ISBN: 951-9066-95-0

TEKIJÄ: Hannikainen, Tapani
NIMEKE: Gorbatshovin kohtalonhetket : Yleisradion TV-uutisten
raportointi Neuvostoliiton vallankaappausyrityksestä
elokuussa 1991 / Tapani Hannikainen
JULKAISTU: Helsinki : Yleisradio, 1993
ULKOASU: IV, 160, 10 s.
SARJA: (Tutkimusraportti / Yleisradio, tutkimus- ja kehitysosasto ;
8/1993)
ISBN: 951-43-0657-0

TEKIJÄ: Palmolahti, Harri
NIMEKE: Kuka ampui? : tutkimus journalismin, erityisesti
televisiouutisten tavasta syyllistää / Harri Palmolahti
JULKAISTU: Tampere : Tampereen yliopisto, 1993
ULKOASU: 166 s. ; 25 cm
SARJA: (Julkaisuja / Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos.
Sarja A, ISSN 0358-4585 ; 81)
ISBN: 951-44-3293-2

TEKIJÄ: Kivikuru, Ullamaija
NIMEKE: Uutismylly pyörii : katsaus kolmen päivän uutis- ja
ajankohtaistarjontaan Helsingissä / Ullamaija Kivikuru ja 56
opiskelijaa
JULKAISTU: [Helsinki] : Helsingin yliopisto, 1992
ULKOASU: 106, [87] s. : kuv. ; 30 cm
SARJA: (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, viestinnän laitos. Sarja
2 C, ISSN 1236-1429 ; 1992, 1)
ISBN: 951-45-6279-8

TEKIJÄ: Toivonen, Klaus
NIMEKE: Tunteiden myrsky : sotauutiset silmin kuultuna ja korvin
katseltuna / Klaus Toivonen
JULKAISTU: Rovaniemi : Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 1992
ULKOASU: 166, [6] s. : kuv. ; 25 cm
SARJA: (Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja,
ISSN 0788-7728 ; n:o 34)
HUOMAUTUS: Mindstorm-projekti. 2
ISBN: 951-634-276-0

NIMEKE: Persianlahden sota ja journalismi / Heikki Luostarinen,
Hannu Nieminen (toim.)
JULKAISTU: [Tampere] : Tampereen yliopisto, 1991
ULKOASU: 82 s. : kuv. ; 25 cm
SARJA: (Julkaisuja / Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos.
Sarja C, ISSN 0358-4593 ; 15)
ISBN: 951-44-2953-2

TEKIJÄ: Saarikoski, Jyrki
NIMEKE: Televisiouutiset Das Man -subjektin ilmauksena / Jyrki
Saarikoski
JULKAISTU: [Tampere], 1990
ULKOASU: 111 lehteä

TEKIJÄ: Saarinen, Jukka
NIMEKE: Radion ja television uutistekstien informaatiorakenne /
Jukka Saarinen
JULKAISTU: Hki : Yleisradio, 1987
ULKOASU: [6], 144 s. : kuv. ; 30 cm
SARJA: (Oy Yleisradio ab. Suunnittelu- ja tutkimusosasto. Sarja B,
Tutkimusraportit, ISSN 0357-5179 ; 1987, 6)
ISBN: 951-43-0402-0

TEKIJÄ: Sinkko, Risto
NIMEKE: TV-uutisten sisältövertailu 1981-1984 : kahdeksan
uutisviikkoa aikasarjana / Risto Sinkko
JULKAISTU: Hki : Mainos-TV, [1985]
ULKOASU: [3], 39 lehteä : taul. ; 30 cm
SARJA: (MTV:n viestintäraportteja. Sarja A, ISSN 0356-5912 ; 1985,
1)ISBN: 951-9463-31-3

TEKIJÄ: Luoma, Martti
NIMEKE: TV-uutisten sisältövertailu 1981-1985 : kymmenen
uutisviikkoa aikasarjana / Martti Luoma, Risto Sinkko
JULKAISTU: Helsinki : MTV, [1986]
ULKOASU: 62, [2] lehteä ; 30 cm
SARJA: (MTV:n viestintäraportteja. Sarja A, ISSN 0356-5912 ; 1986,
4)
ISBN: 951-9463-40-2

TEKIJÄ: Sinkko, Risto
NIMEKE: TV-uutisten sisältövertailututkimus : kuusi uutisviikkoa
aikasarjana / Risto Sinkko
JULKAISTU: Hki : Mainos-TV, [1984]
ULKOASU: [2], 33 lehteä : taul. ; 30 cm
SARJA: (MTV:n viestintäraportteja. Sarja A, ISSN 0356-5912 ; 1984,
1)
ISBN: 951-9463-30-5

TEKIJÄ: Steinbock, Dan
NIMEKE: Yle:n tv-uutisten auditiivisten, visuaalisten ja
lingvististen koodien kartoitusanalyysia : case study / Dan
Steinbock
JULKAISTU: Hki : Yleisradio, [1984]
ULKOASU: [3], 41, [23] s. : kuv. ; 30 cm
SARJA: (Oy Yleisradio ab. Suunnittelu- ja tutkimusosasto. Sarja B,
Tutkimusraportit, ISSN 0357-5179 ; 1984, 5)
ISBN: 951-43-0270-2

TEKIJÄ: Sinkko, Risto
NIMEKE: Neljä uutisviikkoa : tv-uutisten sisältövertailu / Risto
Sinkko
JULKAISTU: Hki : Mainos-TV-Reklam, [1983]
ULKOASU: [2], 21, 2 lehteä : kuv. ; 30 cm
SARJA: (MTV:n viestintäraportteja. Sarja A, ISSN 0356-5912 ; 1983,
1)
ISBN: 951-9463-28-3

TEKIJÄ: Sinkko, Risto
NIMEKE: Kolme uutisviikkoa : tv-uutisten sisältövertailu / Risto
Sinkko
JULKAISTU: [Hki] : Helsingin yliopisto, 1982
ULKOASU: [5], 32, [5] lehteä : taul. ; 30 cm
SARJA: (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, tiedotusopin laitos, ISSN
0357-5160 ; 1982, 2)
HUOMAUTUS: Sarjalla myös engl. nimeke
ISBN: 951-45-2732-1

NIMEKE: Kymmenen uutisten ensimmäinen vuosi 1.9.1981-1.9.1982
JULKAISTU: [Helsinki : MTV, 1983]
ULKOASU: 27 s.
SARJA: (MTV-julkaisuja ; 1983,

9 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.