yhdistyslaki

7 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–7.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitä sääntöjä yhdistyksen perustamiin työryhmiin liittyy? Jos yhdistyksen hallitus on valinnut joukostaan työryhmän vetäjän, joka valitsee jäsenhakemusten… 91 Yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki ohjaavat yhdistyksen toimintaa. Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu ei pysty antamaan päteviä lausuntoja yhdistyslain tulkitsemisesta, joten tämä vastaus on laadittu vain maallikkotietämyksen perusteella. Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus ohjeistaa, että yhdistyksen jäsenellä on äänioikeus kokouksessa sekä oikeus tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksessa. Tätä kautta hänellä voisi olla mahdollisuus vaikuttaa myös yksittäisen työryhmän toimintaan ja kokoonpanoon.
Kysyn onko Ry-pohjaisen yhdistyksen hallitus henkilökohtaisesti vastuussa yhdistyksen veloista.Kyseessä on harrastajateatteri, joka ei maksa jäsenilleen… 998 "Rekisteröidyn yhdistyksen hallituksen jäsenet eivät pääsääntöisesti vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen veloista." (Lähde: KSL-opintokeskuksen Internet -sivusto, https://www.ksl.fi/materiaaleja/yhdistystoiminnan-avaimet/5-yhdistyksen-hallinto/ ) Erilaisissa tilanteissa saattaa kuitenkin olla erilaisia tulkintoja ja erilaisia toimintatapoja, joten suosittelen kääntymään yhdistystoiminnan asiantuntijoiden puoleen. Kirjastoalan asiantuntijoina emme osaa varmuudella tämänlaisiin kysymyksiin antaa vastausta.
Voiko puheenjohtaja ehdottaa toiminnantarkastajaa? 820 Emme ole juridiikan asiantuntijoita, joten emme pysty antamaan päteviä lausuntoja yhdistyslain tulkitsemisesta. Tämä vastaus on laadittu vain maallikkotietämyksen perusteella, joten tätä ei kannata pitää mitenkään varmana laintulkintana. Yhdistyslain 26 §:ssä sanotaan näin: ”Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.” Minun nähdäkseni laissa ei rajoiteta toiminnantarkastajan ehdottamista, eikä osoitteesta https://issuu.com/soste/docs/hh-opas_nettiin Yhdistysten hyvä hallintotapa...
Jos rekisteröity yhdistys ei jonain vuonna pidä sääntömääräistä vuosikokoustaan, mitä siitä voi seurata (puheenjohtajan/hallituksen vastuu jne.)? 1874 Yhdistyslain mukaan jokaisella yhdistyksen jäsenellä on tällaisessa tapauksessa oikeus vaatia kokouksen pitämistä. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyslain 5. luvussa sanotaan näin: "Jollei kokousta ole kutsuttu koolle tai vaatimusta ole voitu esittää hallitukselle, aluehallintoviraston tulee kokouksen pitämistä vaatineen jäsenen hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle yhdistyksen kustannuksella tai velvoittaa hallitus siihen sakon uhalla." Koko Yhdistyslaki löytyy Finlexistä, Valtion säädöstietopankista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503
Mistä löytyisi ohjeet rekisteröidyn yhdistyksen toimintaan. Miten perustetaan, mihin pitää ilmoittaa ja mitä, onko jotain muuta lainpykälää. 782 Yhdistyksen perustamisesta löytyy tietoa Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta osoitteesta http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/perustaminen.html. Sieltä löytyvät sähköinen ja tulostettava perustamislomake sekä mallisääntöjä yhdistyksille. Kannattaa tutustua myös vasemmalla puolella olevan valikon linkkeihin, joiden kautta pääsee katsomaan esimerkiksi usein kysyttyjä kysymyksiä. Vasemmalla olevasta linkistä ”Lainsäädäntöä” pääsee lukemaan itse yhdistyslakia, joka antaa suuntaviivat suomalaisten yhdistysten periaatteille. Yhdistyslaki löytyy ehkä hiukan tyylikkäämmässä muodossa myös Finlex-tietokannasta osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503. Jos haluat tarkistaa, ettei jokin nimi ole jo jonkin yhdistyksen...
Onko kunniapuheenjohtajalla oikeus olla aina läsnä yhdistyksen johtokunnan kokouksissa? 1254 Asia kannattaa tarkistaa kyseisen yhdistyksen säännöistä. Yhdistyslaista ei asiasta löytynyt mainintaa. Kari Loimun Yhdistystoiminnan käsikirjassa (WSOYpro 2007) todetaan kunniajäsenistä yleensä, että "kunniajäsenellä ei yleensä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, usein kuitenkin läsnäolo- ja puheoikeus". Yhdistyslaki löytyy Finlexistä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503?search%5Btype%5D=pi… Loimu: Yhdistystoiminnan käsikirja (WSOYpro 2007)
Yritän löytää tietoa valmistelussa olevasta (?) muutoksesta yhdistyslakiin, lähinnä koskien hallituksen ja jäsenten vastuuta / sen lisäämistä. Osaisitteko… 674 http://www.om.fi/Etusivu/Vireilla/Saadoshankkeet/Yhtiooikeus Oikeusministeriö Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto (ellei muuta mainittu) Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki (ellei muuta mainittu) Puhelin, vaihde: (09) 160 03 (Elisa) tai (09) 578 13 (Sonera) Ohivalinta: (09) 160 + viisinumeroinen alanumero (Elisa) tai (09) 578 + viisinumeroinen alanumero (Sonera) Faksi: (09) 1606 7730 (ellei muuta mainittu) Eli OM:n tiedotuksesta voi kysyä lisätietoja/yhteyshenkilöitä asiasta.