vuorovaikutus

10 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–10.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Tutkin epäammatillista vuorovaikutusta töissä ja olen koittanut etsiä sopivaa kirjallisuutta (tutkimuksia). Voisitko suositella artikkeleja/teoksia? 209 13.2.2020 Epäammatillisuutta käsitellään ainakin seuraavissa opinnäytetöissä: - Alalle soveltumattomuus sairaanhoitotyössä  / Tanja Paavola, Maria Pihlajamaa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, AMK-opinnäytetyö, 2016: https://www.theseus.fi/handle/10024/109862 - Esimiesten käsityksiä hoitotyöntekijöiden epäammatillisesta käyttäytymisestä ja siihen puuttumisesta / Jenni Mäntynen (pro gradu -työ, Itä-Suomen yliopisto)  https://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20171045/urn_nbn_fi_uef-20171045.pdf - Sairaanhoitajien epäammatillinen toiminta ja ammatinharjoittamisoikeuteen puuttuminen: havaintorungon kehittäminen ja testaaminen asiakirja-aineistolla / Maija Suikki (pro gradu -työ, Itä-Suomen yliopisto) https://epublications.uef.fi/pub/...
Teen opinnäytetyötä, jossa analysoin vuorovaikutusta haastattelutilanteessa (tv-haastattelu). Mitkä kirjat tai muut lähteet sopisivat aiheeseeni? 219 21.11.2019 Finna-hakupalvelun kautta löytyy aiheesta kirjallisuutta ja opinnäytteitä, joista voisi olla sinulle hyötyä:  - Haastattelu : tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus / Ruusuvuori Johanna, Tiittula Liisa, Aaltonen Tarja, 2005,  - Syytöksiä ja epäilyksiä : toimittajan ja poliitikon vuorovaikutuksesta televisiokeskustelussa / Berg Maarit (väitöskirja, Helsingin yliopisto, 2003) - Constructing knowledge : epistemic practices in three television interview genres / Koskela Heidi (väitöskirja, Jyväskylän yliopisto, 2011) - Toimittajien kysymysstrategiat kahdessa television haastatteluohjelmassa / Uihero Auli (pro gradu -työ, Tampereen yliopisto, 2003) - Televisiohaastattelun vuorovaikutus viihdeohjelmassa / Härkönen Anita (AMK-opinnäytetyö,...
Etsin teoksia jotka käsittelevät työttömän kanssa tehtävää työtä ja toimintaa. Teoksessa olisi hyvä olla kuvatu ammattilista vuorovaikutusta työttömien kanssa… 656 6.5.2016 Kysymyksessä ei täsmennetä millaisesta ja minkä alan ammattiryhmän työttömien kanssa tekemästä työstä on kysymys, joten kattava haku antaa laajan tuloksen. Melinda-, Koha-, Arto- ja Theseus-tietokannoista aihepiiriin liittyviä julkaisuja löytyy lähinnä työvoimaneuvojien että sosiaali- ja terveysalan henkilöstön osalta. Tuloksia tulee yhdistämällä työttömiin ja työttömyyteen viittaavia hakusanoja noihin ammattinimikkeisiin, työ- ja elinkeinopalveluihin, asiakaspalveluun, vuorovaikutukseen, ohjaukseen ja tukemiseen viittaaviin hakusanoihin. Hakusanat näkyvät kunkin julkaisun tietojen yhteydessä. http://melinda.kansalliskirjasto.fi/ https://www.theseus.fi/ http://vaarakirjastot.fi/ https://arto.linneanet.fi/ https://www.theseus.fi/...
Tarvitsisin kirjoja seuraaviin aiheisiin liittyen: 1. Lapsen ja aikuisen välinen suhde 2. Kasvatuksen tehtävät. Mitä kasvatuksella tavoitellaan, ja mitkä… 3115 27.4.2011 Olen selkeyden vuoksi jakanut kirjat karkeasti kolmeen ryhmään kysymystesi mukaan. Monissa kuitenkin käsitellään kasvatusaihetta sen verran laajasti, että ne sopisivat myös muihin. Valitsemani kirjat ovat Hämeenlinnan kaupunginkirjastossa, monet kuitenkin lainassa. Saatavuuden voit tarkistaa joko verkkokirjastostamme http://hameenlinna.verkkokirjasto.fi tai vanhan aineistohaun avulla http://hameenlinna.kirjas.to. Verkkokirjastosta näkyy myös, mitä asiasanoja teoksille on annettu. Niiden avulla voi päätellä, mitkä kirjat soveltuvat parhaiten käyttöösi. 1. Farkkumummoja ja pehmovaareja : uusia ikkunoita isovanhemmuuteen Perhe paineessa? : manifesti riittävän vanhemmuuden puolesta / Carl Honoré Isän kanssa : arkena ja sunnuntaina...
Mitä kirjoja suosittlette kun päättötyöni nimeksi tulee Myötätunto terapeuttisessa kohtaamisessa. 1408 7.8.2007 Lopputyötä varten kannattaa varmaankin kysyä oman oppilaitoksen kirjastosta oman alan kirjallisuutta, myös Terveystieteiden keskuskirjastosta, osoitteesta http://www.terkko.helsinki.fi/medic/ löytää syventävää kirjallisuutta. Eri yliopistojen sivuilta löytää lisäksi mielenkiintoisia opinnäytetöitä, jotka sivuavat tätä aihetta: www.kirjastot.fi ja täältä Yliopistokirjastot. Yleisistä kirjastoista löytää yleisesityksiä eri aiheista. Katsoin aiheista empatia, hoitotyö, auttaminen, perhetyö. Tässä joitakin suositeltavia kirjoja, joita löytää pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastoista, os. www.helmet.fi: Eriksson, Esa Huoli puheeksi : Opas varhaisista dialogeista. sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Oppaita; 60. Juhila, Kirsi...
Kirja 15v nuorelle,joka ei ymmärrä ihmisten välistä vuorovaikutusta. Saa kaiken,mitä haluaa tavarana,mutta ei hellyyttä kotonaan. Kirja,jossa kerrotaan… 1971 20.7.2007 Seuraavia voisi kokeilla, numerointi ei ole arvottamista vaan selkeää lukemista ajatellen: 1. Chateaubriand, Francois René de : René, Faros, 2006. Asiasanat: klassikot, pienoisromaanit, kerronta, tragiikka, menetys, lähimmäinen, melankolia, tunteet, nuoret aikuiset, miehet, intiaanit, natchezit, romaanit, kaunokirjallisuus 2. Singer, Nicky : WSOY, 2002. Asiasanat: romaanit nuoret, vanhukset, vuorovaikutus, projektit, koulukiusaaminen, nuortenkirjallisuus, kaunokirjallisuus, kehitysromaanit 3. Voigt, Cynthia : Juokse vapaaksi, WSOY 1988. Asiasanat: nuoruus, romaanit, kriisit, viha, urheilu, itsetuntemus, kasvu, nuortenkirjallisuus, kaunokirjallisuus, 1960-luku, Yhdysvallat 4. Hielscher, Juliane : Äiti, katso pingviinikaloja,...
Etsin määritelmiä käsitteelle pedagoginen vuorovaikutus 2710 9.6.2006 Opettajan tehtävänä on suunnitella opetus ja siihen kuuluva vuorovaikutusprosessi siten, että opiskelija oppii. Opetustila voi vaikuttaa vuorovaikutukseen. Pedagogisessa tai opetuksellisessa vuorovaikutuksessa on aina mukana jokin opetuksellinen sisältötavoite, mitä muussa vuorovaikutuksessa taas ei ole. http://www.dipoli.tkk.fi/ok/p/tehosalkku/mina_opettajana/opettajana_keh… Vuorovaikutusta on ymmärtäminen, kommunikoiminen, kuunteleminen, palaute, dialogi. Vuorovaikutus, interaction (lat. inter=välillä, actio=toiminta, toimi), yksilön ja sosiaalisen ympäristön vastavuoroinen vaikutus toisiinsa; interaktio. Toiminta määräytyy tämän vuorovaikutuksen perusteella ja ohjaa yksilön kehitystä. Pedagoginen, pedagogical (kreik. paidagogos=poikien...
Etsin vuorovaikutuksesta tai myynnistä kertovaa videota. 1198 20.2.2003 Aiheeseesi liittyviä videoita Lahden kaupunginkirjastossa ovat: - Asiakaspalvelu kilpailukeinona - Myyvä myyjä - NLP:n perusteet (mm. vuorovaikutustaidot työelämässä ja yksityiselämässäkin) Kaupallisia ammatteja ja työelämää yleisemmin kuvaavat videot saattaisivat myös sivuta asiaa: - Tradenomeja ja merkonomeja työelämässä - Tukku- ja vähittäiskaupan ammatteja - Muuttuva työyhteisö Aineiston saatavuus on tarkistettavissa aineistotietokannasta http://kirjasto.lahti.fi/riimi/zgate.dll?SFORM?1&1628584516&default&def… Lahden korkeakoulukirjastossa ja Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tietokeskuksissa on myös videoita asiakaspalvelusta ja vuorovaikutuksesta. Ne voi hakea aineistotietokanta Salpauksesta http://kirjasto.lahti.fi/...
Yrityksen sidosryhmäsuhde toiseen yritykseen. Teoriaa tai tutkimusta tai mitä vaan aiheesta.Kiitos avusta joka tapauksessa. 1220 13.10.2000 Seuraavat teokset löytyvät LINDAsta, joka on yliopistokirjastojen yhteinen tietokanta ja jota voit käyttää yleisissä kirjastoissa ja yliopistokirjastoissa: Reitti, Jarmo: Yrityksen sidosryhmät, Helsinki: Taloustieto, 1979; Mattila, Marjatta: Yritysjohto ja sidosryhmät: johdon tiedontarve, Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 1983 ; Niittykangas, Hannu: Kehittyvän toimintaympäristön piirteitä etsimässä, Jyväskylä: University of Jyväskylä, 1994. Etsiessäsi näitä teoksia ja muita aiheeseesi liittyviä viitteitä, voit käyttää hakusanoina sanoja sidosryhmät, yritykset, toimintaympäristö, vuorovaikutus. ALEKSI-lehtitietokannasta, joka on kotimainen artikkelitietokanta, löytyy vastaavilla hakusanoilla viitteitä lehtiartikkeleihin, jotka liittyvät...
Olen kirjoittamassa sosiaalipsykologiasta esseetä. Haluaisin kysyä mitkä ovat sosiaalipsykologian vuorovaikutusmallit? 1051 14.2.2000 Vuorovaikutusta käsitellään mm. seuraavissa kirjoissa: Helkama, Klaus: Johdatus sosiaalipsykologiaan (1998), Tiuraniemi, Juhani: Yksilö, ryhmä, organisaatio (1993), Lahikainen, Anja Riitta: Sosiaalipsykologian perusteet (1996), Eskola, Antti: Vuorovaikutus, muutos, merkitys (4. p. 1996), Eskola, Antti:Sosiaalipsykologia (1972). Näitä ja muita asiaa käsitteleviä kirjoja löydät kirjastosi tietokannasta yhdistämällä asiasanan sosiaalinen vuorovaikutus tai vuorovaikutus asiasanaan sosiaalipsykologia. Myös pelkästään sosiaalipsykologia-asiasanalla hakiessa saa tulokseksi hyviä viitteitä.