viihtyvyys

6 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–6.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Miten lapset ja nuoret viihtyvät koulussa Suomessa (verrattuna muihin länsimaihin)? Mitkä tekijät vaikuttavat eniten viihtyvyyteen? 1427 Oheisesta julkaisusta löytynee vastaus kysymykseen: Kämppi, Katariina Peruskoulun 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja koettu terveys : WHO-koululaistutkimuksen trendejä 1994 - 2006 / Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg, Lasse Kannas Helsinki : Opetushallitus, Jyväskylän yliopisto, 2008 Tässä on linkki verkosta löytyvään pdf-tiedostoon: http://www.oph.fi/julkaisut/2008/peruskoulun_5_7_ja_9_luokan_oppilaiden… Julkaisua on myös mahdollista saada OPH:n tietopalvelusta, yhteystiedot alla: Opetushallituksen kirjasto ja tietopalvelu PL 380, 00531 Helsinki (Hakaniemenranta 6) 09 - 040 348 7243 sähköposti: kirjasto(at)oph.fi
Teen gradua kouluviihtyvyydestä ja kaipaisin kirjavinkkejä, tarvitsen lisää lähdekirjallisuutta. Mitä suosittelisit? Myös gradua varten tarvitsisin… 961 Kouluviihtyvyydestä on kysytty aiemminkin Kysy kirjastonhoitajalta –palvelussa. Löydät vastauksen palvelun arkistosta ( http://www.kirjastot.fi/tietopalvelu/arkisto.aspx ) kirjoittamalla hakukenttään sanan kouluviihtyvyys. Vastauksessa mainittujen teosten saatavuuden voit tarkistaa lähikirjastosi aineistohausta ( http://84.34.130.162/Scripts/Intro2.dll?formid=form1 ). Tuntematta tarkemmin tutkimuksesi näkökulmaa on aineiston suositteleminen hieman hankalaa. Siksi onkin parempi, että selaat itse tietokantaa ja valitset sieltä sopivat viitteet. Suomen yliopistokirjastojen yhteistietokantaa Lindaa on mahdollista käyttää kirjastoissa. Helsingin yliopiston kirjaston tietokantaa Helkaa ( http://www.helsinki.fi/helka/ ), kuten muidenkin...
Mitkä kirjat, tutkimukset käsittelevät asumisen viihtyvyydessä myös kasveja, kasvillisuutta, vehreyttä? Asukkaiden tyytyväisyyttä asuinpaikkaansa, kaupunkin… 1123 Pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastoissa on asumisviihtyvyyttä käsittelevistä teoksista esimerkiksi: Pelkonen, Juha Kaupunkiviheralueiden koetut arvot ja merkitys asukkaille Länsi-Vantaalla [Vantaa] : Vantaan kaupunki, 2005 Helsingin yliopiston metsäekologian laitoksen, Ympäristöministeriön ja Vantaan kaupungin yhteistyössä toteuttama tutkimushanke. (Tiivistelmä) Strandell, Anna Asukasbarometri. 2004 : asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä Helsinki : Ympäristöministeriö : Edita, jakaja, 2005 ISBN 951-731-287-3 (nid.) Myös verkkoversiona, ISBN 951-731-288-1 (PDF.) http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=120388&lan=fi Strandell, Anna Asukasbarometri 1998 : asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä Helsinki :...
Kaipailen tietoa aiheesta kouluviihtyvyys? 973 Alavieskan, Kalajoen, Nivalan, Oulaisen, Sievin ja Ylivieskan kirjastojen yhteisestä Tiekkö-kirjastojen tietokannasta http://tiekko-info.origonet.net/Scripts/Intro2.dll?formid=form2 löytyivät seuraavat kirjat käyttämällä hakusanoina asiasanoja "koulu" ja "ilmapiiri" sekä "koulu" ja "viihtyvyys": Salmivalli, Christina: Koulukiusaamiseen puuttuminen : kohti tehokkaita toimintamalleja. PS-kustannus, 2003. Laine, Kaarlo: Koulukuvia : koulu nuorten kokemistilana. Jyväskylän yliopisto, 2000. Himberg, Lea: Opettaja ja työyhteisö. WSOY, 1996. Laine, Kaarlo Ameba pulpetissa : koulun arkikulttuurin jännitteitä. Jyväskylän yliopisto, 1997. Kääriäinen, Hillevi: Tutkiva ja muuttuva koulu. WSOY, 1997. Mikäli tarvitset lisää tutkimustietoa aiheesta,...
Olen tekemässä päättötyötä aiheesta esikoululaisten viihtyvyys päiväkodissa ja jatkossa ensimmäisellä luokalla. Löytyisikö kirjallisuutta, lehtiartikkeleita… 1875 Lapsen viihtyvyyteen päiväkodissa voisit kokeilla valita aiheeseesi sopivimmat seuraavasta listasta. Päiväkotien toimintaa on tutkittu paljon, joten aiheesta löytyy runsaasti materiaalia. Tosin alle seitsenvuotiaan viihtyvyyden selvittäminen ainakin itsearvioinnin kannalta on hieman monimutkaisempaa. Voisikohan sitä tarkastella vaikkapa seuraavan leikkikulttuurin muutoksen kautta, jota kirjalistan ensimmäisenä mainittu Marjatta Kallialan teos käsittelee? Teosten saatavuuden voit tarkistaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastojen yhteiseen Plussa-aineistohaun kautta (http://www.libplussa.fi/) Teokset, jotka eivät tätä kautta löydy, voit pyytää kaukolainaksi lähikirjastoosi. Opetushallituksen kotisivuilta löydät...
Haluan tietoa tutkimuksista, kirjoista, lehdistä ja muista mahdollisista tietolähteistä, joissa käsitellään aihetta päiväkotien viihtyvyys työntekijöiden ja… 1968 Helsingin kaupunginkirjaston Plussa-tietokannasta lötyi aiheestasi seuraavia kirjoja: Työ ja ihminen--työympäristötutkimuksen aikakauskirja 4/98--Uudet työorganisaatiot ja muuttuvat työn vaatimukset, Työterveyslaitos, Helsinki, 1998, 12. vsk., S. 269-364,// Keskinen, Soili: Päiväkotihenkilöstön sisäisten mallien yhteys työviihtyvyyteen, työn rasittavuuteen ja ammatti-identiteettiin, Turun yliopisto, Turku, 1990// Päiväkoti työyhteisönä, Soili Keskinen, Nana Virtanen (toim.), Helsingin yliopisto, [Helsinki], 1999// Siren-Tiusanen, Helena:Saako lapsi nukkua, liikkua ja elää omassa rytmissään--näkökulmia nuorimpien päiväkotilasten kuormittuvuuteen, Likes-tutkimuskeskus, Jyväskylä, 1996// Lahikainen, Anja Riitta: Uuteen päivähoitoon...