vapaakappaleet

13 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–13.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Miten voi saada tietyn päivän painetun iltalehden luettavaksi tietyltä päivältä? (2.4.2021) 65 2.11.2021 Lehteä voisi tiedustella lähimmästä vapaakappalekirjastosta eli Kansalliskirjastosta Helsingissä https://www.kansalliskirjasto.fi/fi Neuvontaan voi ottaa yhteyttä  sähköpostitse osoitteessa kansalliskirjasto@helsinki.fi puhelimitse numeroon 02941 23196
Tervehdys, Olen hakemassa vanhaa yleisönosaston kirjoitustani aiheesta ”eutanasia” vuodelta 1996, ehkä Loka- Maraskuussa. Sain kirjoitukseeni myös vastauksen… 160 30.9.2018 Kun ei tiedä, mihin lehteen kysyjä on kirjoittanut, voi yleisesti todeta, että vanhoja lehtiä pääsee isommissa kirjastoissa selaamaan mikrokortteina tai -filmeinä. Kannattaa mennä omaan kirjastoon ja tiedustella siellä, missä on lähin vanhojen lehtien vuosikertoja mikrofilmimuodossa. Perinteisesti kaikki ns. maakuntakirjastot ovat tätä palvelua tarjonneet. Kansalliskirjaston digiarkiston kautta voi hakuja lehtiin tehdä myös suoraan, mutta näin uudet (1996) lehdet eivät ole vielä kotoa käsin saatavilla, vaan niitten selailua varten täytyy mennä johonkin ns. vapaakappalekirjastoista (Kansalliskirjasto, Turun yliopiston kirjasto, Åbo Akademin kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto, Eduskunnan kirjasto, Oulun yliopiston kirjasto ja Itä-...
Suosikki lehdessä oli joskus -70 luvun lopulla runo, jonka haluaisin löytää. Onko se mitenkään mahdollista, onko näitä lehtiä säästetty? 637 16.7.2015 Hei! Jyväskylän kaupunginkirjastossa ei ole varastoitu 1979-luvun Suosikkeja. Jyväskylän yliopiston vapaakappalekokoelmassa on Suosikkeja vuodesta 1961 lähtien. Lehtiä ei saa lainaksi, mutta niitä voi pyytää kirjastossa luettaviksi.
Onko kustantajilla velvollisuus antaa ilmaisia kappaleita kirjastoille uusista kirjoista? 902 11.9.2013 Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) määrittelee, että Kansalliskirjaston on yhteistyössä julkaisualan kanssa tallennettava kotimainen julkaisutuotanto. Laki velvoittaa siis kustantajat antamaan vaadittavat ilmaiskappaleet. Kansalliskirjasto saa vapaakappaleet kaikista Suomessa painetuista painotuotteista sekä ääntä, kuvaa tai tekstiä sisältävistä tallenteista. Painotuotteiden vapaakappaleet välitetään myös Suomen muihin vapaakappalekirjastoihin. Sanomalehdet ja tallenteet säilytetään vain Kansalliskirjastossa, pienpainateaineisto Kansalliskirjaston lisäksi Turun yliopiston kirjastossa. Alla olevasta linkistä voit lukea lisää vapaakappaletoiminnasta. Linkistä löydät myös listan vapaakappalekirjastoista....
Exlibriksen dokumentointi Helsingin Yliopiston kirjastossa? Hej, teetin 70-luvulla exlibriksen ja silloin ymmärsin, että tästä painotuotteesta pitäisi… 969 7.7.2009 Aivan oikein, Kansalliskirjasto (osa Helsingin yliopiston kirjastolaitosta, entinen Helsingin yliopiston kirjasto) kerää edelleen pienpainatteita, joiksi exlibriksetkin luetaan. Exlibristä tulee toimittaa kaksi kappaletta. Lähetyksen mukaan tulee liittää kaksi lähettäjän täyttämää vapaakappaleiden lähetysluetteloa, joista toisen kirjasto sitten lähettää luovuttajalle kuitattuna takaisin. Lomakkeessa tulee olla lähettäjän yhteystiedot, tuotteen valmistusajankohta, lyhyt kuvaus itse tuotteesta ja alla lähettäjän allekirjoitus. Lähetysosoite on Kansalliskirjasto /Vapaakappaletoimisto PL 26 (Teollisuuskatu 23) 00014 Helsingin yliopisto Kansalliskirjaston vapaakappaletoiminnasta kerrotaan tarkemmin osoitteessa http://www.kansalliskirjasto.fi/...
Onko vapaakappalekirjastojen kokoelmissa 1890-luvun "muistolehtisiä" eli "kansanlehtisiä"? Kts. lehti-ilmoitus kyseisistä painotuotteista: “Ostakaa,… 890 13.5.2009 Kansalliskirjaston tutkimuspalveluista kerrottiin, että kansalliskokoelmasta löytyvät "Muistolehtiä Vaasasta"- sarjaan kuuluvat kaksi painatetta, jotka mainitsette viestissänne ja että muita sarjassa ei liene ilmestynytkään. Toinen painatteista on nimeltään: Vaskiluodon radan rakentaja Herman Erik Gummerus. Kirj. O.A. (O.A. = O. Ansas).Julkaisu on mikrokuvatti filmikorteille, jotka ovat käytettävissä kirjaston lehtilukusalissa käsifilmistössä. Filmikortti löytyy hakusanalla Gummerus, Herman. Tarvittaessa julkaisusta voi Kansalliskirjaston kaukopalvelun kautta tilata myös paperikopion. http://www.kansalliskirjasto.fi/kokoelmatjapalvelut/palvelut/kaukopalve…
Kuinka kauan ammattikorkeakoulujen ja yliopistokirjastojen tulee säilyttää opinnäytetyöt. 1170 14.3.2008 Myös opinnäytteiden säilyttämiseen sovelleta säädös löytyy laista kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20071433 23 § Aineiston säilyttäminen ja poistaminen kokoelmista Aineiston säilyttämisen edellyttämän kopioimisen ja muuntamisen toiseen muotoon tulee tapahtua siten, että kopioidun ja muunnetun aineiston tiedollinen, kuvallinen ja äänellinen sisältö vastaa alkuperäistä. Aineiston säilyttämisestä vastaavalla laitoksella on oikeus poistaa kokoelmista huonokuntoinen tai teknisesti vanhentunut aineisto, josta on valmistettu uusi kappale säilytystä ja käyttöä varten, sekä muutoin käyttökelvoton tai tiedollisen, kuvallisen tai äänellisen sisältönsä menettänyt aineisto. 21 §:ssä on...
Mitä tarkoittavat vapaakappale, vaihto- ja lahjoitustoiminta kirjastotyössä? 1780 17.2.2006 Vapaakappaleet ovat painotuotteiden sekä ääni- ja kuvatallenteiden valmistajien Helsingin yliopiston kirjastolle luovuttamia tuotteita. Seuraavasta linkistä voit lukea vapaakappalelain kokonaisuudessaan: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1980/19800420 Vaihtotoiminnalla tarkoitetaan julkaisujen, julkaisusarjojen, väitöskirjojen ym. vaihtoa yleensä tieteellisten ja erikoiskirjastojen välillä. Tarkempi selitys löytyy osoitteesta: http://pro.tsv.fi/stks/signumnew/200503/Signum3Strien.pdf Lisää tietoa vaihdoista löytyy Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen sivuilta: http://www.tsv.fi/vaihtok/vk1.html Lahjoituksen voi tehdä kuka tahansa (tai mikä taho tahansa) valitsemalleen kirjastolle. Kirjastot yleensä itse päättävät, mitkä...
Kuka vastaa siitä että vapaakappalelain mukaiset kuusi kappaletta julkaisua toimitetaan Helsingin yliopiston kirjastolle? Lähinnä minua kiinnostaa… 825 20.11.2002 Vapaakappalelaki velvoittaa valmistajan lähettämään nuo kuusi vapaakappaletta. Valmistajalla tarkoitetaan kirjapainoja.
Onko vapaakappalelakiin (N:o 420/1980) tullut muutoksia viime vuosina? 773 12.3.2002 Vapaakappalelakiin ei ole tullut muita muutoksia kuin jo mainitsemasi 577/1984 ja 687/1999. Muutoksia voi seurata Finlex-tietopankista http://www.finlex.fi kohdasta Säädökset. Finlexissä on nykyisin myös säädösten ajantasaistettuja tekstejä kohdassa Ajantasainen lainsäädäntö.
Taas olisi kysymys. Mitkä kirjastot ovat vapaakappalekirjastoja ja mitkä ovat niiden tehtävät? Tarvitsen tietoa koulutyöhön. 1464 3.4.2001 Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston sivuilta löytyy hyvä tiivistelmä vapaakappalekirjastoista ja niiden keskeisistä tehtävistä. Sivut löytyvät osoitteessa:http://tyovis.edu.hel.fi/kirjasto/mh/tieteellisetk.html ja teksti kuuluu näin: Vapaakappalelain perusteella kirjapainot ja äänitteiden valmistajat ovat velvollisia toimittamaan vapaakappaleet kaikista julkaisuistaan Helsingin yliopiston kirjastoon, joka jakaa materiaalin muihin vapaakappalekirjastoihin. Vapaakappalelain tarkoituksena on huolehtia kansallisen kulttuurin tuotteiden tallentamisesta tulevaisuuden käyttäjiä varten. Vapaakappalekirjastot Eduskunnan kirjasto (osittain) Helsingin yliopiston kirjasto Joensuun yliopiston kirjasto (osittain)...
Mistä löytyy tietoa Suomen vapaakappalekirjastoista? 748 6.10.2000 Helsingin yliopiston kirjaston vapaakappalepalvelujen Internet-osoite on http://www.lib.helsinki.fi/hyk/kt/vapaakappaleet.html . Sieltä selviää mm. että vapaakappalekirjastoja ovat Helsingin yliopiston kirjasto: täydellinen vapaakappaleoikeus Turun yliopiston kirjasto: painotuotteet (suomenkieliset sanomalehdet) Jyväskylän yliopiston kirjasto: painotuotteet (ei sanomalehtiä), äänitteet ja kuvatallenteet; Åbo Akademin kirjasto: painotuotteet (ruotsinkieliset sanomalehdet) Oulun yliopiston kirjasto: painotuotteet (ei sanomalehtiä) Eduskunnan kirjasto: valintaoikeus painotuotteista, joita luovutetaan à 6 kpl Joensuun yliopiston kirjasto: vapaakappaleet, joita Eduskunnan kirjasto ei liitä kokoelmiinsa
Mitkä kirjastot ovat vapaakappalekirjastoja ja niiden tehtävät? 2341 11.4.2000 Vapaakappalekirjastoja ovat Suomessa ne kirjastot, joille lain mukaan kustantajien on toimitettava korvauksetta kappale Suomessa julkaistuista teoksista. Lain tarkoituksena on säilyttää suomalaista kulttuuriperintöä tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön. Vapaakappaleoikeus työllistää kirjastoja, koska saadut teokset on saatettava käyttöön (luetteloitava yms.). Vapaakappalekirjastoihin kuuluvat Helsingin yliopiston kirjasto, Åbo Akademin kirjasto, Turun yliopiston kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto, Oulun yliopiston kirjasto, Eduskunnan kirjasto, Joensuun yliopiston kirjasto, Turun yliopiston kirjasto, Åbo Akademin kirjasto. Käytännön tietoa vapaakappaleiden luovuttamisesta löytyy Helsingin yliopiston kirjaston sivulta...