ulkomaankauppa

13 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–13.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitä ovat viisi määrällisesti suurinta jätelajia mitä kuljetetaan suomesta pois kun huomioidaan jätteenä myös vanhat ajoneuvot sekä kodinkoneet? 185 En löytänyt tarkkaa erittelyä eri jätelajien viennistä. Tullin selvityksen mukaan suurin osa Suomen romu- ja jäteviennistä koostuu metallien romusta. Tammi-toukokuussa 2017 noin 23 prosenttia romu- ja jäteviennistä oli kupariromua ja -jätettä, noin 20 prosenttia alumiiniromua ja -jätettä, 15 prosenttia raudan tai teräksen jätettä tai romua, noin yhdeksän prosenttia romu- ja jätekultaa, noin kuusi prosenttia ruostumattoman teräksen romua ja jätettä. Näiden lisäksi Suomesta viedään esimerkiksi romu- ja jätehopeaa sekä paristojen ja sähköakkujen jätettä ja romua. https://tulli.fi/documents/2912305/3436465/Romun+ja+j%C3%A4tteen+tuonti+ja+vienti/8f34bde7-f4cf-4689-ab02-5c0cb9fad7ba/Romun+ja+j%C3%A4tteen+tuonti+ja+vienti.pdf?version=1.0  
Kuinka paljon Suomesta rahdataan metalliromua ulkomaille? 138 Tullin mukaan vuonna 2017 Suomesta vietiin ulkomaille 588 tuhatta tonnia romua ja jätettä. https://tulli.fi/documents/2912305/3436465/Romun+ja+j%C3%A4tteen+tuonti+ja+vienti/8f34bde7-f4cf-4689-ab02-5c0cb9fad7ba/Romun+ja+j%C3%A4tteen+tuonti+ja+vienti.pdf?version=1.0
Mitkä ovat maat, joiden ulkomaankaupasta Suomen osuus ei ole merkityksetön? Ehkä kaksi prosenttia ulkomaankaupasta olisi sopiva ”karsintaraja”, jota voi toki… 204 Nuo maat ovat Viro, Ruotsi, Latvia, Venäjä, Norja ja Liettua. Tieto perustuu Yhdistyneiden kansakuntien ulkomaankaupan vuoden 2018 tilastointiin https://comtrade.un.org/ .
Onko olemassa tietoja eri maiden vienti ja tuontiluvuista ruoan osalta. Eli kaikkien maailman maiden luvut ruokatuotteiden osalta koottuna jossain, jotta voisi… 785 Hei, Eri maiden ruoan tuonti- ja vientitilastoja sinun on helpoin lähestyä ensin Tilastokeskuksen "Kansainvälistä tilastotietoa" -portaalin avulla => http://tilastokeskus.fi/tup/kvportaali/ Valitse sieltä osio "Kansainvälisen tiedon taulukot" => http://tilastokeskus.fi/tup/kvportaali/pxweb.html => http://pxweb2.stat.fi/Database/Kansainvalisen_tiedon_tietokanta/databas… Hakupuusta löytyy aihealue "Maa-, metsä- ja kalatalous" ja taulukko FAO:n "Maataloustuotteiden tuonti ja vienti (tonnia) 2006-2010". Aloita oman taulukon teko valitsemalla osataulukko. Jos haluat käyttää FAOn alökuperäislähdettä FAOSTAT -tilastotietokantaa löydät sen osoitteesta => http://faostat.fao.org/ Itsemuokattavien tilastotaulukoiden lisäksi FAOSTAT -...
Mitä eri kirjoja on kansainvälisen markkinatutkimuksen tekoa varten olemassa? 1394 Mikkelin kaupunginkirjaston Origo-tietokannasta http://mikkeli.kirjas.to/ löytyy asiasanahaulla 11 viitettä, joista esim. alla olevat kaksi käsittelevät ulkomaankaupan markkinatutkimusta. Valitse tarkennettu haku ja kirjoita sen jälkeen asiasanat/aihe-riville hakusanaksi markkinatutkimus niin saat näkyviin kaikki viitteet. Vaarnas, Markko Markkinatieto yrityksen kansainvälistymisessä. - 2. uus. p.. - [helsinki] : Fintra, 2001 ISBN 951-833-625-3 Asiasanat: tiedonhankinta : yritykset ; tiedonhankinta : markkinat ; yritystoiminta : tiedonlähteet ; yritykset : kansainvälistyminen ; markkinat : ulkomaankauppa : tiedonhankinta ; markkinatutkimus ; tiedonlähteet : ulkomaankauppa Markkinatieto-opas : Tiedon hankinta ja käyttö ulkomaankaupassa...
Etsin kirjaa, jossa on kaskuja eri teollisuuden alojen edustajien ja tutkijoiden (ilmeisesti tieteellis-teknisessä yhteistyössä) kommelluksista… 2027 Kaipaamasi teos lienee Moskovitsit eli Idänkaupan iloiset tuulet / toim. Matti Pajula [Espoo] : Weilin + Göös, 1979. Kirjaa on vielä saatavilla muutamissa pääkaupunkiseudun yleisissä kirjastoissa (http://www.helmet.fi/).
Espanjan kieli työelämässä; haen firmoja pääkaupunkiseudulla, joilla on kauppaa espanjan kielisiin maihin. 1268 Tässä muutama vihje, joista voi aloittaa: FINPROn kautta saa hyvin tietoja Suomalaisten yritysten kaupasta ulkomaille. Lisätietoja saa myös espanjan kielisten maiden suurlähetystöistä ja konsulaateista. Muiden maiden edustustot Suomessa ja Suomen eustustot ulkomailla + valitse vasemmalta kohta Palvelut ja sitten avautuvalta sivulta oikealta ylhäältä LINKIT. FINPROn verkko-osoite on Finpron maakohtaista tietoa Espanjasta: http://www.finpro.fi/markkinatieto/countryfiles.asp?Section=52&Country=… Finpron vientikeskuksen osoite Espanjassa Finpro Spain Oficina Comercial de Finlandia Fernando el Santo, 27 2 A E-28010 MADRID, ESPAÑA puh.: +34 91 308 4715, faksi: +34 91 319 4886 s-posti: spain@finpro.fi Espanjan Suurlähetystö/ Kaupallinen...
Maahantuonnin opaskirja (ei autot), yleisohjeita agentuuriin ja tukkukauppaan 2124 Sinun kannattaisi tutustua ainakin Fintran julkaisuun nro 37: "Tuontiopas", 7. uud.p., 2002, ISBN 952-468-007-6. Siitä on esittely ja sisällysluettelo Fintran sivuilla, osoitteessa http://www.fintra.fi/ . Valitse etusivulta linkki "Kirjoja kansainvälistyjille". Sieltä edelleen "Aakkosellinen julkaisuluettelo". Koska olet vasta perustamassa yritystä, sinun kannattaisi perehtyä KTM:n työvoima- ja elinkeinokeskuksen yritysosaston julkaisuun "Yrityksen perustamisopas--käytännön perustamistoimet", 12. uud. p, 2002, ISBN 951-37-3704-7. Tätä kirjaa näyttää tällä hetkellä olevan saatavissa esim. Espoon Pääkirjaston yrityspisteessä. Hyödyllinen osoite on varmasti myös oheinen Yritys-Suomi-porttaali: http://www.yrityssuomi.fi/
Teen tutkielmaa Suomen ja NL:n välisestä kaupasta toisen maailmansodan jälkeen. Tarvitsisen apua että mistä netti sivuilta tai kirjoista löytyisi tietoa? 1012 Osoitteesta http://www.libplussa.fi pääset selaamaan Pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen kokoelmatietokantaa. Asiasanalla "ulkomaankauppa suomi neuvostoliitto" saat tulokseksi 10 teosta. Jos etsit nimekekentästä hakusanalla "idänkauppa" löydät lisäksi viisi muuta teosta, jotka kaikki liittyvät aiheeseesi. Osoitteesta http://helkaw.lib.helsinki.fi pääset Helsingin yliopiston Helka-tietokantaan, josta samalla asiasanalla löydät lisää nimekkeitä. Kirjastojen työasemilta pääset Suomen yliopistokirjastojen Linda-tietokantaan, josta löytyy yli 30 teosta aiheesta. Osa näistä on opinnäytteitä ja saatavissa ainoastaan lukusalissa luettavaksi, usein mikrokorttimuotoisena. Kirjastojen työasemilta pääset myös Aleksi-artikkelitietokantaan,...
Miten löytäisin tietoa Unkarin vientiasioista? Internetsivut käyvät!! 886 Helsingin kaupunginkirjaston kotisivulta http://www.lib.hel.fi pääset Monikulttuurisen kirjaston - MCL:n maailmainfoon (http://www.lib.hel.fi/mcl/maailma.htm) ja sieltä aakkosellisesta luettelosta Unkarin sivulle, jonne on koottu useita Unkari-aiheisia linkkejä. Finpron sivulta http://www.exports.finland.fi löytyy paljon vientiä koskevaa tietoa. Suomi-Unkari-seuran www-sivulla (http://www.uta.fi/unkari1100/useura.html) kerrotaan, että "kaupallisista yhteyksistä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä suurlähetystön kaupalliseen osastoon, os. Haapaniemenkatu 7-9 C, 00530 Helsinki, puh. (09) 717 744". Suurlähetystön internet-sivut ovat osoitteessa http://www.pp.clinet.fi/~hungemb/
Mitkä on Iso-Britannian: - BKT - 3 tärkeintä kauppakumppania - 5 tärkeintä vienti- ja tuontituotetta - Käytettävissä oleva tulo/rahan ostovoima - Kauppa- ja… 3162 Katsopa Monikulttuurisen kirjaston MaailmaInfon linkkejä osoitteessa: http://www.lib.hel.fi/mcl/maailma.htm Sieltä löytyvät maat aakkosittain. Sekä väestö- että taloustietoja löytyy mm. World Factbookista: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/uk.html Iso-Britannian ja Suomen välisestä kaupasta on tietoja Britannian suurlähetystön sivulla, http://www.ukembassy.fi/ Trade with Britain -otsikon alla.
Onko teillä aineistoa/tietoa Suomen kaupankäynnistä nyt ja ennen? Esim. vietiinkö Suomesta jotain ulkomaille tai ostiko Suomi tarvikkeita ulkomailta?… 1076 Kysymyksesi laajudesta johtuen kehottaisin sinua menemään lähimpään kirjastoon paikan päälle selvittelemään asiaa. Jämsänkosken kaupunginkirjastosta löytyy ainakin seuraavat teokset: - Suomen taloushistoria 1 (1980) - Suomen taloushistoria 2 (1982) - Vainionpää, Jussi: Markkinat Suomessa keskiajalta talvisotaan (1994) - Ahvenainen, Jorma: Suomen sahateollisuuden historia (1984) - Rautkallio, Hannu: Kaupantekoa Suomen itsenäisyydellä (1977)
To the Public Library We are interested in some figures concerning the external trade of Finland: The imports of selected commodities according to the… 1287 There is a statistical yearbook published every year by National Board of Customs according these figures. This publication is available as a handbook in Pasila, Töölö and Itäkeskus. Unfortenately it is published retroactive. There is iformation available also in Internet at least in the following adresses: http://www.tulli.fi/ulkom/svt.html (Board of Customs, information is liable to charge) and http://www.tt.fi/english/index.shtml (the Confederation of Finnish Industry and Employers). These both links can be found in adress http://www.tilastokeskus.fi/tk/ tilluet.html#Talous, kauppa, työ ja teollisuus.