tutkimusmenetelmät

10 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–10.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitä kirjoja (ehkä 1-3 mahdollista ainakin) suosittelisitte pro gradu lopputyön valmisteluun ammattikorkeakoulutasolla Haaga-Heliassa? 160 Löysin Finna haulla pari uutta pro gradu opasta. Halutessasi voit laajentaa haun aikaväliä, jolloin löydät enemmän oppaita. Kananen Jorma: Opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas : avain opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittamiseen. 2019 sekä Seppola Rauni: Liiketalous- ja yhteiskuntatieteen tutkimusstrategiat ja -menetelmät : opas pro gradu -tutkielmalle. 2023 Linkki Finnaan    
Katselin kirjaa Hanna Vilkka: Tutki ja mittaa (2007) Onkomsamanlaisesta aiheesta tuoreempia kirjoja? Käytännössä olen kiinnostunut survey- tapaisen… 160 Hei, näistä kirjoista voisi olla apua Heikkilä: Tilastollinen tutkimus, 2014, 978-951-37-6495-1 Tähtinen: Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita, 2020, 978-951-29-8090-1  Vehkalahti: Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät, 2014, 978-951-792-649-2  Vilkka: Tutki ja kehitä, 2021, 978-952-370-154-0
Tarvitsisin oppaita kyselytutkimuksen suorittamiseen ja sen analysointiin. Olisiko teillä sellaisia? 230 Kyselytutkimuksen toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista löytyy paljon kirjoja. Niitä voi hakea esimerkiksi käyttämällä asiasanoja ”tutkimusmenetelmät”, ”kyselytutkimus” ja ”analyysimenetelmät”. Tässä on muutama kirja: Heikkilä, Tarja: Tilastollinen tutkimus (2014) Pahkinen, Erkki: Kyselytutkimusten otantamenetelmät ja aineistoanalyysi (2012) Vehkalahti, Kimmo: Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (2014) Valli, Raine (toim.): Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (2018) ja Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (2018) Kirjoja, joissa kerrottaisiin ikäihmisten kokemuksia...
Mistä löytyy tietoa asiantuntijahaastattelusta? Esim. kirjoja ja artikkeleita suomeksi tai englanniksi. 1681 Teos Haastattelun analyysi sisältää Marja Alastalon ja Maria Åkermanin artikkelin Asiantuntijahaastattelun analyysi: faktojen jäljillä. Myös Tutkimushaastattelun käsikirjassa käsitellään asiantuntijahaastattelua menetelmänä.  Molemmmat teokset ovat Johanna Ruusuvuoren, Pirjo Nikanderin ja Matti Hyvärisen toimittamia. Englanniksi aihetta käsitellään perinpohjaisesti  teoksessa Interviewing experts (Palgrave Macmillan, 2009). Sen ovat toimittaneet Alexander Bogner, Beate Littig ja Wolfgang Menz. Kirjaa ei valitettavasti löydy Helmet-kirjastoista, mutta se on saatavilla PDF-muodossa esim. www.researchgate.net -sivustolta.
Mitä kirjallisuutta löytyy narratiivisuudesta? 974 Pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen tietokannasta osoitteessa http://www.helmet.fi/search*fin/ voit tehdä aihehaun kirjoittamalla hakukenttään vaikkapa narratii (asiasanaa ei tarvitse kirjoittaa kokonaan). Asiasanalla narratiivisuus löytyy tietokannasta 37 viitettä, joilla varmastikin pääsette alkuun. Mukana on myös kirjoja narratiivisuudesta nimenomaan tutkimusmenetelmien kannalta käsiteltynä. Helsingin yliopiston kirjaston tietokannasta Helkasta ja Suomen yliopistokirjastojen yhteistietokannasta Lindasta tehtynä hakutulos on jo niin laaja, että jos haluatte tutustua siihen, suosittelen käymistä jossakin kirjastossa, koska tässä on mahdotonta antaa satojen viitteiden pituista listaa. Helkaa pääsette kyllä käyttämään myös vapaasti...
Onnistuuko sellainen digitaalinen kuvanparannus oikeasti, mitä näkee televisiosta vaikkapa C.S.I. -ohjelmassa? Eli, että voi zoomata kuvaa ja tarkentaa sen… 1913 Kirjastomme kokoelmista löytyy runsaasti teoksia digitaalisesta kuvankäsittelystä, mutta ne liittyvät lähinnä digikameroilla otettujen kuvien käsittelyyn sekä erilaisiin kuvankäsittelyohjelmien ominaispiirteisiin. Rikostutkimukseen liittyvää kirjallisuutta on kokoelmissamme puolestaan hyvin rajoitetusti. Suosittelisinkin että käännyttekin kysymyksenna kanssa erikoiskirjastojen puoleen kuten esimerkiksi: Poliisikoulun kirjasto (http://www.intermin.fi/poliisi/poliisikoulu/home.nsf/pages/C47335536340…) tai Poliisiammattikorkeakoulu (http://www.poliisi.fi/pakk) Palvelussa www.poliisi.fi on hakumahdollisuus palvelun sisältämiin tietoihin osoitteessa http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/webquery?openform Tässä muutama kokoelmistamme löytyvä...
Mistä löytäisin tietoa opinnäytetyön tutkimusstrategioista? 890 Tutkimustrategioista löytyy kattavasti tietoa mm. seuraavista kirjoista: Uusitalo, Hannu: Tiede, tutkimus ja tutkielma ; Soininen, Marjaana: Tieteellisen tutkimuksen perusteet ; Hirsjärvi, Sirkka: Tutki ja kirjoita ; Pihlaja, Juhani: Tutkielmaa tekemään sekä Yli-Luoma, Pentti: Ohjeita opinnäytetyön tekemiseen. Lisäksi erilaisia apuneuvoja opinnäytetyön tekoon tarjoaa Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tekemä Nuorten pakki -sivusto osoitteessa: http://www.htk.fi/kirjasto/paikpll.htm Sivulle on kerätty erilaisia apuneuvoja esitelmien, opinnäytteiden ja tutkielmien tekijöille. Vaikka sivu onkin nuorten sivu, on siellä myös vanhemmillekin tarpeellista tietoa. Vielä voi käydä Tampereen yliopiston sivulla http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/...
Mitä on immunohistokemia? 7662 Kirjassa Biologinen valomikroskopia, Helsinki 1998, sivuilla 133-159 artikkelissa Immunohistokemia kerrotaan seuraavasti:"Immunohistokemialla tarkoitetaan antigeenin osoittamista kudosleikkeestä sille spesifillä vasta-aineella. Sitoutumisreaktio tehdään mikroskoopissa havaittavaksi erilaisilla merkkiaineilla liittämällä sellainen joko vasta-aineeseen eli leimaamalla se suoraan tai käyttämällä monivaiheista leimausmenetelmää." Kirjan saatavuustiedot voit tarkistaa kokoelmatietokannasta http://www.helmet.fi/
Mistä löydän suomenkielistä tietoa survey-tutkimuksesta metodina? Mitä survey tarkoittaa ja miten sitä käytetään? 2327 Survey-kyselytutkimusmenetelmää käsitteleviä kirjoja: Anja Ahola: Kysymisen taito : surveylaboratorio lomaketutkimusten kehittämisessä. Tilastokeskus, 2002. ISBN 952-467-042-9 Faktajuttu : tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt / toim. Seppo Paananen, Anneli Juntto, Hannele Sauli. Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-041-4 Survey-tutkimusmenetelmää käsitteleviä www-sivuja: Metodixin sivustossa on yleisesitys tieteellisistä tutkimusmenetelmistä: http://www.metodix.com/ Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön sosiologian, naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaoston julkaisemalla sivulla on kirjallisuusviitteitä sekä www-linkkejä: http://wwwedu.oulu.fi/sos/tm2/anht/surv.htm...
Olen etsinyt kirjallisuutta aiheesta: Mittarin kehittäminen (kyselylomake) ja sen ominaisuuksien testaaminen. Haen jonkinlaista perusteosta, löytyisikö… 1014 Ainakin kasvatustieteen tutkimusmenetelmistä löytyy tietoa esimerkiksi seuraavista kirjoista: Heikkilä, Tarja: Tilastollinen tutkimus (2001), Lehtovaara, Maija. "...ihan hyvä juttu": pedagoginen löytöretki kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien opiskeluun ja opettamiseen (1997), Burns, Robert B.: Introduction to research methods (2000) ja Aaltola, Juhani & Valli, Raine: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1-2 (2001). Osoitteessa http://borzoi.kirja.turku.fi/Intro?formid=form2&sesid=1017071592 voit selata Turun kaupunginkirjaston aineistotietokantaa. Voit käyttää hakusanoja kyselytutkimus, tutkimusmenetelmät, metodologia, kasvatustiede ja psykologia. Voit myös käyttää hakusanaa mittarit ja katsoa löytyykö sieltä sopivaa...