toiminimet

4 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–4.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Jos sanotaan ihmisestä leikillisesti tietotoimisto Matti Meikäläiseksi ja jos haluaa liittää perään yhtiömuodon, mikä tähän olisi sopivin yhtiömuoto? 196 Matin tietotoimiston tapauksessa sopivin yhtiömuoto olisi kaiketi toiminimi. Yrittäjät.fi-sivuston mukaan "Parhaiten toiminimi sopii yritysmuodoksi, jos aiot myydä omaa osaamistasi ja aiot työllistää vain itsesi." Yrityksen nimessä toiminimi-sana tulee tavallisesti ensin eikä sitä useinkaan käytetä, jos yrityksen nimi ilmaisee sen toimialan: "Jos myyt omaa osaamistasi, voi yrityksesi nimi olla vaikka oma nimesi: Toiminimi Matti Meikäläinen. Yrityksesi nimessä voi olla myös suoraan se, mitä teet, ja oma nimesi: Sähkötyöt Matti Meikäläinen." (Ollis Leppänen, Liiketoimintasuunnitelma roskakoriin!) Toiminimi on toiseksi suosituin yritysmuoto Suomessa. Vuoden 2021 alussa toiminimiä oli kaupparekisterissä 227 712 kappaletta. Yritystoiminta voi...
Mitä ilmoituksia on pitänyt tehdä vuonna 1988 yksityisen elinkeinon harjoittajan perustaessa Toiminimen? 120 Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ylläpitää kaupparekisteriä. Kaupparekisterilain (129/1979) mukaan ennen elinkeinotoiminnan aloittamista tehdään rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkitsemistä varten ilmoitus, joka sisältää elinkeinonharjoittajaa ja tämän elinkeinotoimintaa koskevat perustiedot (perusilmoitus). Perusilmoituksen on velvollinen tekemään elinkeinotoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö (yksityinen elinkeinonharjoittaja) siten kuin elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa (122/1919) säädetään; ei kuitenkaan maatilatalouden eikä kalastuksen harjoittaja; (16.3.2001/245). Yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimiyrittäjän) on tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin seuraavissa tapauksissa:...
Miten firmat voivat ottaa käyttöönsä sukunimen johon heillä ei ole osaa eikä arpaa? Eivätkö sukunimet ole tässä mielessä suojattuja? 469 Toiminimilaissa 128/1979 säädetään yritysten toiminimistä. Toiminimilain 10§ 2. kohdassa sanotaan: "Toiminimessä ei saa ilman asianmukaista suostumusta olla: ... 2) mitään sellaista, joka voidaan käsittää toisen sukunimeksi, taiteilijanimeksi tai vastaavanlaiseksi nimeksi, ellei nimi ilmeisesti tarkoita kauan sitten kuollutta henkilöä, eikä myöskään mitään sellaista, joka voidaan käsittää säätiön tai yhdistyksen tai muun sellaisen yhteisön nimeksi;" Patentti- ja rekisterihallitus hallinnoi kaupparekisteriä, joka on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä. Toiminimilain 128/1979 2§ 2.momentissa sanotaan: "Toiminimi voidaan merkitä kaupparekisteriin, jos se on tämän lain mukainen ja selvästi erottuu rekisterissä ennestään olevista...
Millainen helppotajuinen opas olisi (tutkimustani varten) olemassa : 1. sisällöntuotannosta verkkoon (varsinkin nettiartikkelit jne), 2. toiminimen… 817 Tässä muutama kirjaehdotus verkkokirjoittamiseen: Samela, Juha: Verkkosisällön hallinta - Helsinki : IT Press, 2002 Luukkonen, Marsa: Tekstiä tekemään! - Helsinki : WSOY, 2004 Niinikangas, Vesa: Ajatukset käyttöön - Turku, Enostone, 2001 Alasilta, Anja: Verkkokirjoittajan käsikirja - Helsinki, Inforviestintä, 2002 Toiminimen perustamiseen: Castren, Martti: Toiminimi - Helsinki : Talentum Media, 2008