teemat

10 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–10.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Pidän kovasti Alpo Noposen runosta "Mahdoton ratkaista". Onko Aaro Hellaakoskella runoa,joka käsittelisi samaa aihepiiriä kuin tämä runo(milloin ihminen on"… 1170 20.2.2015 Oulun kaupunginkirjaston Kirjailijat Oulussa -sivuston mukaan runoilija Aaro Hellaakosken runouden teemoja ovat uhma ja yksinäisyys, luonto, rakkaus, uskonto ja kuolema: http://oulu.ouka.fi/kirjasto/kirjailijat/hellaak/ Ei löytynyt tietoa siitä, että hän olisi Alpo Noposen tapaan käsitellyt runoissaan eri ikäkausia.
Voiko menettämisen pelko olla kirjan teema? Kirja on Reckless - kiveen kadonnut. Jos ei voi olla, niin mikä voisi olla sen kirjan teema? 775 22.5.2012 Tästä linkistä löytyy kustantajan kuvaus kirjasta: http://www.otava.fi/kirjat/lasten_ja_nuorten/2011/fi_FI/reckless_kiveen… Kuvauksen perusteella menettämisen pelko voisi hyvinkin sopia kirjan teemaksi. Myös katoaminen toiseen maailmaan vaikuttaa keskeiseltä teemalta.
Haluiaisin tietää vähän Kari Levolasta kirjallisuustyötäni varten. 1) Mikä on Levolan kirjojen teema? 2) Onko Kari Levolalla jotain sähköpostia, että voisin… 1064 12.1.2012 Kari Levola on kirjoittanut monista eri aiheista ; yleisteemaa ei voi määritellä. Kari Levolasta ja hänen kirjoistaan löytyy tietoja esim. tältä sivustolta http://kirjailijat.kirjastot.fi/fi-FI/ Kari Levolan sähköpostiosoite ei ole välttämättä julkinen. Voit ottaa yhteyttä hänen kirjojen kustantajaansa Tammeen.
Mikä on John Steinbeckin Helmi kirjan teema? Entä miljöö? Minkä ikäisille kirja on suunnattu? 7307 11.10.2011 Helmen keskeisiä teemoja ovat ihmisen ahneus, hyödyn tavoittelu keinoja kaihtamatta sekä suuren rikkauden aiheuttama onnettomuus ja siitä selviäminen. Steinbeck kuvaa näennäisen realistiseen tapaan Tyynenmeren rannalla Meksikossa vaatimattomissa oloissa asuvaa helmenkalastaja Kinoa ja hänen perhettään. Yksinkertaista mutta hyvää elämää köyhissä oloissa viettävä intiaaniperhe joutuu myllerryksen keskelle Kinon löytäessä merestä täydellisen ja suurikokoisen helmen, josta muutkin haluavat hyötyä. Kirja on aikuisille suunnattu, mutta sopii hyvin teini-ikäisille. Yhdysvalloissa se kuuluu koulussa luettaviin klassikoihin. http://www.librarything.com/work/2977712/commonknowledge http://www.gradesaver.com/the-pearl/study-guide/about/ http://www....
Mitä teema tarkoittaa? Mikä teema on Anna-leena härkösen kirjassa Avoimien ovien päivä? 7868 23.2.2011 "Teema on teoksen abstrakti johtoajatus, joka sitoo tapahtumat toisiinsa ja määrää juonenkulun. Teema on yleensä jokin käsite, ilmiö, tai moraalis-eettinen kysymys (esimerkiksi ystävyys, hyvän ja pahan ongelma, vanheneminen). Teemaa ei tavallisesti sanota teoksessa suoraan, vaan lukijan on itse pääteltävä se konkreettisten asioiden ja tapahtumien pohjalta. Tulkinta vaikuttaa siihen, millaisia teemoja eri tulkitsijat samastakin tekstistä löytävät" Kivijalka : Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirja. Hki 2000. Määrittely löytyy myös osoitteesta http://fi.wikipedia.org/wiki/Teema_(kirjallisuus) Kirjan teema selviää parhaiten, kun lukee itse kirjan.
Etsin sellaisia kaunokirjallisia teoksia, joissa keskeisenä teemana olisi aikuisuus, aikuisena oleminen ja sen haasteet. Sekä kotimaiset että ulkomaiset… 789 9.2.2011 Aika iso osa kaunokirjallisuudesta käsittelee juuri aikuisten ihmisten elämää ja sen haasteita. Tarkoitatkohan kuitenkin aikuistumista, aikaa jolloin nuori aikuinen on ensimmäistä kertaa aikuisuuden haasteiden edessä? Sanojen aika: suomalaisia nykykirjailijoita -tietokannassa löytyy asiasanalla 'aikuistuminen' hakemalla seuraavanlainen kirjalista: http://kirjailijat.kirjastot.fi/fi-fi/hakutulos.aspx?SearchType=1&Keywo… Voisikohan näistä löytyä etsimäsi kaltaisia kirjoja?
Monissa taideteoksissa kuolema ja seksuaalisuus liitetään yhteen. Mistä se johtuu? Onko sille tieteellistä perustetta? Liittävätkö kuoleman ja seksuaalisuuden… 2186 25.2.2010 Kuolema tai kuolevaisuus on teema, joka todella esiintyy fiktiivisessä kerronnassa usein yhdistettynä seksuaalisuuteen. Esimerkiksi Michael Cunninghamin teoksessa Tunnit (1998) hyödynnetään kuoleman ja seksuaalisuuden yhteyttä tavalla, joka perustuu Virginia Woolfin tuotantoon ja erityisesti Mrs. Dalloway (1925) -teoksen vapaustematiikkaan. Woolfille vapaus on lähellä kuolemaa ja seksuaalisuutta, aistillisuutta ja sisäistä minuutta. Varhaisena feministinä pidetty Woolf tappoi itsensä vuonna 1941. Seksuaalisuuden ja kuoleman liitto esiintyy myös Vladimir Nabokovin, Leo Tolstoin, Gustave Flaubert, Charles Baudelairen, Honore de Balzacin, J. W. Goethen ja Choderlos de Laclos´n teoksissa, ulottuen romaanikirjallisuuden alkuvuosiin ja sitäkin...
Mitä tarkoitetaan kirjan teemalla? Mikä teema olisi Ilkka Remeksen kirjassa kirottu koodi? 15864 7.5.2007 Teema tai tematiikka tarkoittaa johtavaa aihetta tai keskeistä ajatusta, ideaa. Joskus puhutaan myös teoksen sanomasta tai motiivista. (Lähteet: Hosiaisluoma, Yrjö: Kirjallisuuden sanakirja, WSOY 2003; http://fi.wikipedia.org/wiki/Tematiikka ) Seuraavista osoitteista löytyy asiaa Ilkka Remeksen Kirottu koodi –kirjasta ja sen tematiikasta. Kirjan teema selviää kuitenkin parhaiten lukemalla itse kirjan. http://www.kiiltomato.net/?cat=editorial&id=117 http://www.wsoy.fi/index.jsp?c=/product&isbn=951-0-32087-0 http://www.wsoy.fi/index.jsp?c=/letter&id=539&c=/letter http://www.hs.fi/kirjat/artikkeli/Lasten-+ja+nuortenkirjat/1135223711152
Mistä löytyisi Italialaisen laulun Oh Marie nuotit? Tekijät ovat DI Capua/Russo 1137 30.10.2000 Nuotit löytyvät esim. julkaisusta The World´s greatest fakebook: "C" edition: for piano, vocal, guitar, electronic keyboard and all "C" instruments, 1996, ISBN 1-57623-690-0. Kahdelle kitaralle nuotit löytyvät kokoelmasta 66 easy guitar solos, 1967 (Mammoth Series; No 23).
Mitä ovat suosituimmat nuortenkirjojen aihepiirit? 2261 30.9.1999 Suosituimpia nuortenkirjojen aiheita ovat rakkaus sekä huumeet ja jengit. Nuorten elämää kuvaavista kirjoista kysytyimpiä ovat ne, joissa aihetta kuvataan humoristisesti tai kirjassa on säpinää ja sähläilyä samoin kuin ne, joissa aihe on erityisen rankka (raiskaus, koulukoti tms.). Muita suosikkiaiheita ovat kauhu ja jännitys, mutta esimerkiksi fantasiakirjojen yleinen suosio on tasaantunut ja ne ovat löytäneet omat harrastajansa. Lasten kertomuskirjoista menevimpiä ovat humoristiset kirjat, koululaisvitsikokoelmat, salapoliisikertomukset ja noidista, kummituksista ja vampyyreistä kertovat kirjat. Hevoskirjat ovat yhä luettuja, mutta jostakin syystä etenkin suurimpien kaupunkien keskustojen kirjastoissa kuuluu heppakirjainnostus hieman...