sotakorvaukset

8 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–8.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko millekään maalle määrätty maksettavaksi sotakorvauksia rauhansopimuksen yhteydessä viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana ja onko sodan seurauksena… 75 13.10.2022 Vuonna 1991 käydyssä Persianlahden sodassa vastakkain olivat Irakin Kuwaitiin hyökänneet joukot ja Yhdysvaltojen johtama monikansallinen liitto. Aluksi YK määräsi talouspakotteita saadakseen Irakin perääntymään. Liittouman maahyökkäys helmikuussa 1991 johti neljässä päivässä Kuwaitissa olleiden Irakin joukkojen antautumiseen.  https://fi.wikipedia.org/wiki/Persianlahden_sota#Maasota Sittemmin, vuonna 2003 Irak soti Yhdysvaltain ja Britannian johtamaa kansainvälistä liittoumaa vastaan. Konflikti johti Irakin diktaattorin Saddam Husseinin kaatumiseen. YK:n turvallisuusneuvosto vaati Irakia korvaamaan Kuwaitille aiheuttamansa vahingot. Myös muilla naapurimailla oli korvausvaatimuksia mm. ympäristölle aiheutuneista vaurioista. Vuonna 2005...
Miten Saksa rahoitti sotavarustelunsa toisessa maailmansodassa? 2576 9.2.2018 Historioitsija Frank B. Tipton esittää lyhyen yhteenvedon aiheesta teoksessaan A History of Modern Germany Since 1815 (Continuum, 2003). Vuonna 1929 alkanut lama iski Saksaan erityisen raskaasti, mikä johti esimerkiksi korkeaan työttömyyteen. Saksan talous elpyi kuitenkin 1930-luvulla suhteellisen nopeasti verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Vuoteen 1938 mennessä Saksassa oli saavutettu käytännössä täystyöllisyys. Tutkijoiden keskuudessa ei ole täyttä yksimielisyyttä siitä, mikä rooli kansallissosialisten talouspolitiikalla oli Saksan talouden elpymisen kannalta. Joidenkin käyttöhyödykkeiden tuotanto oli lähtenyt kasvuun jo ennen kansallissosialistien valtaannousua vuonna 1932. Kansallissosialistit olivat kuitenkin luvanneet töitä ja...
Suomelta vietiin maita, koteja. Miksi sotakorvaukset? 1278 12.12.2015 Sotakorvauksia maksaa sodan hävinnyt maa voittaneelle maalle. Suomen sotakorvauksista Neuvostoliitolle säädettiin vuoden 1944 välirauhansopimuksessa. Suomen sotakorvauksien arvoksi sovittiin 300 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mutta niitä ei maksettu rahana vaan tavaroina (puutavaratuotteina, paperina, laivoina, erilaisina koneina jne.). Viimeiset sotakorvaukset Suomi maksoi vuonna 1952. Korvaukset rasittivat Suomen kansantaloutta jälleenrakennuksen aikana huomattavasti, mutta siitä huolimatta Suomi oli maailman ainoa maa, joka maksoi sille määrätyt sotakorvaukset täysimääräisinä. Tästä seurasi arvostava lisänimi "Maa, joka maksoi velkansa". Lähteet ja lisätietoa: Jukka Vesterinen: Suomen sotakorvaukset 1944-1952 (Alfamer, 2012) Suomen...
Suomi maksoi sotakorvauksia 300 000 000 u.s.doll, Arvo oli v.1938 mukaan. Paljonko tämä summa olisi muutettuna tämän päivän euroiksi 3609 17.12.2014 Ylen Elävästä arkistosta löytyy tieto, että nykyrahaksi muutettuna Suomi maksoi sotakorvauksia noin 4,5 miljardia euroa: http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/suomen_sotakorvauksilla_rakennett…
Toimin Helsingin Väestönsuojelu museossa oppaana ja sain kinkkisen kysymyksen. Paljonko Suomen valtio on maksanut sotakorvauksia suomalaisille yhteensä? Tiedän… 902 8.1.2011 Hei tietoa Suomen maksamista sotakorvauksista Neuvostoliitolle löytyy, mutta ei suomalaisille maksetuista. Kehotan kääntymään kansallisarkiston puoleen.http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos/kansallisarkisto/
Tiedatteko missa sijaitsee Sotakorvausarkisto ja onko listaa maksetuista korvauksista online internetissa? Mina koetan maarittaa mika on tilanne sukuni… 866 29.9.2006 Erilaisia arkistoaineistoja voi hakea esimerkiksi VAKKA-arkistotietokannasta, joka on Kansallisarkiston ja maakunta-arkistojen yhteinen kokoelmatietokanta. VAKKA on käytettävissä arkistolaitoksen yksiköiden tutkijapalvelussa sekä arkistolaitoksen kotisivun yhteydessä (http://www.narc.fi) . Sotakorvausteollisuuden valtuuskunnan ja sen eri osastojen arkistoja säilyttää Kansallisarkisto.
Miksi Suomi joutui sodan jälkeen maksamaan sotakorvauksia Venäjälle, vaikka Suomi oli sodassa menettänyt jo lukuisia miehiään sekä maa-alueita? 8009 27.6.2005 Neuvostoliitto piti liittoutuneiden välisissä sodanaikaisissa neuvotteluissa tiukasti kiinni siitä, että Saksan ja sen kanssa sotivien oli suoritettava sotakorvauksia. Moskovan välirauhansopimuksessa 1944 määrättiin Suomen maksettavaksi 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräinen sotakorvaus, joka oli suoritettava Neuvostoliitolla tavaratoimituksina kuuden vuoden aikana. Suomella ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin suostua rauhanehtoihin, koska olimme sodan hävinnyt osapuoli, ja vaikka sodan loppuvaiheessa taistelimmekin saksalaisia vastaan. Lähteet ja kirjallisuutta aiheesta: - Suomi 85 : [2] Rintamalla, s.330- - Heikkilä, Hannu: Liittoutuneet ja kysymys Suomen sotakorvauksista 1943-1947 - Seppälä, Helge: Asemasodasta katkeraan rauhaan -...
Miten Suomen Neuvostoliitolle toisen maailmansodan jalkeen maksamat sotakorvaukset vaikuttivat Suomen talouden kehittymiseen ja maan teollistumiseen? 808 18.5.1999 Seuraavista internetosoitteista löytyy tietoa Suomen sodanjälkeisestä taloudesta: - http://www.teollisuusvakuutus.fi/perus/1945.html - http://www.stat.fi/tk/tp_tied/mtv0598c.html - http://www.vn.fi/um/finfo/english/teollisuus.html#stop Tampereen yliopiston historian opiskelijat ovat keränneet 40-luvun lehtien uutisartikkeleita. Artikkelit on viety internetiin ja siihen on rakennettu hakuohjelma. Myös sotakorvaukset - hakusanalla löytyy lista lehtiartikkeleita. Katsaus löytyy osoitteesta http://www.utu.fi/agricola/hist/.