rahoitus

15 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–15.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Löytyykö Suomessa tietokantaa, mistä löytyisi, että minkälaisia eri alojen apurahapäätöksillä tehtäviä tutkimushankkeita on meneillään? 136 16.10.2021 Kaikkien alojen meneillään olevia tutkimushankkeita ei ole listattu yhteen tietokantaan, koska niitä on niin runsaasti. Jotakin apua aiheen tutkailuun kyllä löytyy: Aurora tietokanta kertoo, millaisia rahoitustahoja on tieteen- ja taiteen tutkimukselle. https://www.aurora-tietokanta.fi/ Myös Suomi.fi palvelusta löytyy laaja lista erilaisista apurahoista. https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/tiede-ja-tutkimus/opas/apurahat-ja-stipendit Tieteen tukijoukot sivustolta löytyy tietoja eri tieteenalojen saamasta rahoituksesta. https://tieteentukijoukot.fi/fi/tilastot/ Amusa-sivuston jutussa 29.2.2020 kerrotaan tilastotietoa säätiöiden tuesta kansalaisten hankkeille. https://www.amusa.fi/saatiot-tukivat-kansalaisten-hankkeita...
Etsin tietoa varaston optimoimiseen liittyen ja erityisesti Economic Order Quantity eli EOQ nimisestä optimointitavasta, mitä kirjallisuus sanoo aiheesta, ja… 105 17.9.2021 Optimaalinen eräkoko eli optimaalinen tilauskoko (EOQ-malli, lyhenne sanoista economic order quantity) on tilausmäärä, joka minimoi varastointikustannuksia ja tilauskustannuksia. Verkosta löytyy useampi aihetta käsittelevä artikkeli: www.accountingformanagement.org/economic-order-quantity/ ja  https://www.investopedia.com/terms/e/economicorderquantity.asp . Kyyti-kirjastoista on saatavissa kaksi teosta, joissa aiheesta voisi olla eli tikka, Jukka: Logistiikan perusteet ja Hokkanen, Simo: Varastonhoitajan käsikirja. Yrityksen perustamisopas voisi antaa vastauksen jälkimmäiseen kysymykseesi. Siitä tuorein painos on tältä vuodelta. Myös teos  Knüpfer, Samuli: Moderni rahoitus antanee vastauksia rahoitus kysymykseesi.
Löytyykö artikkeleita, kirjoja tai muuta vastaavaa josta saisin tiedot mm. Osakkeiden, rahastojen ja joukkovelkakirjalainojen tuotto-% vuosina 1985-2015? Tämän… 187 21.8.2019 Suomen Pankin kirjastosta vastataan tuotosta. Julkaisuarkistosta (https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/54) löytyy Tilastot-kokoelmasta erilaisia tilastoartikkeleita liittyen muun muassa sijoitusrahastoihin, joukkovelkakirjalainoihin sekä rahoitukseen.  Analyysit ja näkemykset -kokoelmasta löytyy Rahoitusmarkkinaraportteja https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/20, joissa käsitellään myös tuottoprosentteja. Suomen Sijoitustutkimuksen sivustolta löytyy rahastoraporttiarkisto https://www.sijoitustutkimus.fi/palvelut/instituutiosijoittajille/rahastoraportti/rahastoraporttiarkisto/, josta löytyy tilastoja vuodesta 1997 alkaen. Tilastokeskuksen julkaisemasta Suomen tilastollinen vuosikirja -sarjan julkaisuissa on mainittu eri...
Miten Yhdysvallat rahoitti Vietnamin sodan? Olen kuullut sen käyttäneen kultavarantojaan sodan kuluihin, pitääkö paikkaansa? 159 6.8.2019 Yhdysvallat rahoitti Vietnamin sodan valtionvelkaa kasvattamalla ja korottamalla veroja. Sodan yhteys Yhdysvaltain kultavarantoihin ja niiden hupenemiseen on seuraavanlainen: Kelluvien valuuttakurssien ja devalvaatiokilpailun aiheuttama kaaos oli pakottanut Yhdysvallat luomaan vuonna 1946 uuden kansainvälisen valuuttajärjestelmän. Tässä ns. Bretton Woods -järjestelmässä keskuspankit saattoivat vaihtaa dollareita kultaan Yhdysvaltain keskuspankissa. Kaikki valuutat olivat kiinteässä vaihtosuhteessa dollariin ja siten kultaan: Yhdysvaltain dollarista tuli maailman keskuspankkien varantovaluutta. Järjestelmä johti kuitenkin omaan tuhoonsa. Yhdysvalloilla oli voimakas tarve inflatoida omaa valuuttaansa ja viedä sitä ulkomaille. Se painoi...
Etsin tietoa Neuvostoliiton rahoituksesta suomalaiseen politiikkaan. Missä viimeksi ilmestyneissä kirjoissa ruplarahoitusta käsitellään? 128 5.8.2019 Suomen kuvalehti julkaisi vuonna 2011 Vaaliraha-sarjan, joka on netissä luettavissa. Se käsittelee osin aihettasi: https://suomenkuvalehti.fi/avainsana/vaaliraha-sarja/ Kaleva-lehdessä (2008-06-08, s.3) on ollut aiheesta artikkeli: Ennen vaalirahaa tuli ulkomailta / Pirjo Kukko-Liedes, Janne Nyyssönen. Alla oleva kirjasta löytyy myös tietoa: ..vaikka voissa paistais? : Venäjän rooli Suomessa : juhlakirja professori Osmo Jussilalle 14. maaliskuuta 1998 / toimittanut Jorma Selovuori (1998)
Heips! Olen opiskelija ja teen lopputyötä aiheesta kotimaisen elokuvan rahoitus ja siksi kysyisin että mitkä kirjat olisi hyödyllisiä aiheeni kannalta? 1100 10.2.2015 Elokuvan rahoituksesta on runsaasti kirjallisuutta ja raportteja. Tässä muutama teos suomalaisen elokuvan rahoituksesta tältä vuosisadalta: Kulttuurin julkinen rahoitus Suomessa : tilastot ja todellisuus : rahoitustilastojen käyttökelpoisuudesta ja 1990-luvun rahoitustilanteesta taide- ja kulttuurilaitosten kannalta = Public financing of the the arts and culture : statistics and reality in Finland Ilkka Heiskanen Helsinki : Taiteen keskustoimikunta, 2000. - 97 s. Taiteen keskustoimikunta. Tilastotietoa taiteesta, ISSN 0788-0278 ; 25 TaiLa-projektin julkaisuja. ISBN 952-5253-23-5 Karikot ja menestystarinat kansainvälisissä elokuva-alan yhteistuotantohankkeissa Hanna Hemilä Helsinki : AVEK , 2004. - 68 s. Kirjastossa printti, ohessa myös...
Kirjastoilla on yleisesti ottaen myönteinen suhtautuminen omakustanteisiin. Kysyisinkin miten suomalaiset kirjastot suhtautuvat joukkorahoituksella… 597 17.8.2013 Ilmeiseti joukkorahoituksella tuotettuja kirjoja ei Suomessa ole juuri julkaistu. Mallilla toteutettua kirjaa "Senja opettaa sinulle ruotsia" on Frank-monihaun mukaan otettu moniin kirjastoihin. Poliisihallitus otti kantaa edellä mainittuun kirjahankkeeseen. Poliisihallituksen mukaan hankkeen rahoitus oli järjestetty laissa kielletyllä tavalla, jossa kaupankäynti ja rahankeräys voidaan sekoittaa keskenään. Kun kirjahankkeeseen lähdettiin uudestaan ja asia muotoiltiin toisin, viranomaiset katsoivat, että kyseessä ei ollut rahankeräys vaan kirjan ennakkomyynti. Jos joukkorahoitus katsotaan laillisesti hyväksyttäväksi, ei kaiketi kirjastoilla ole mitään syytä olla ottamatta joukkorahoituksella julkaistuja teoksia kokoelmiin. Lähteet:...
Haluaisin tietää mikä on maailman finanssitalouden ja reaalitalouden ero. Miten voi olla olemassa kaksi taloutta? 7718 12.8.2011 Finanssitalous tarkoittaa markkinoita, joilla ostetaan ja myydään rahoitusta, reaalitalous puolestaan todellisten tuotteiden ja kiinteiden investointien (kiinteistöt, työvälineet jne.) tuottamista ja kuluttamista. Alun perin finanssimarkkinoiden tarkoitus oli yksinkertaisesti mahdollistaa tavaroiden ja palveluiden tuottaminen rahoittamalla sitä - esim. lainaamalla tietyillä ehdoilla yrittäjälle alkupääoma, jotta tuotanto on mahdollista käynnistää. Rahoitus on siis tuotannon välttämätön osa. Nykyään arvopaperikaupasta itsestään on muodostunut merkittävä talouden osa-alue, joka ei välttämättä enää ole yhteydessä konkreettiseen tuotantoon. Lähteet: http://www.maailmantalous.net/?q=fi/node/60 Koskela, Mirjam: Kansantalous tutuksi (WSOYpro Oy,...
Mieltämme on askarruttanut se, että jos kirjasto ei ole maksullinen ''palvelu'' , niin mistä kirjastonhoitajille saadaan rahat palkkaan ja miten kirjastot… 1425 19.11.2010 Kirjaston henkilökunnan palkat maksetaan kirjaston budjetista, johon rahat tulevat suureksi osaksi kunnallisveroista ja muista kunnan tai kaupungin tuloista. Pienen osan rahoituksesta kirjasto pystyy itsekin hankkimaan myöhästymismaksuilla, varausmaksuilla ja muilla asiakkailta saatavilla tuloilla. Kirjaston tuloilla ei kuitenkaan saataisi maksettua kuin pienen henkilömäärän palkat, eivätkä tulot mene suoraan tiettyyn menoluokkaan vaan yleiseen rahoituspottiin, josta sitten käytettävissä olevat rajat jaellaan eri menoluokkiin. Kunnat saavat kirjastopalvelujen järjestämiseen myös valtionrahoitusta. Kunnat voivat kohdentaa saamansa laskennallisen valtionosuuden harkintansa mukaan. Vuonna 2010 laskennallinen valtionosuus kirjastopalveluihin...
Mistä löytyisi tietoa factoring-rahoituksesta. Törmään vain koko ajan rahoitusyhtiöiden mainosteksteihin. 829 14.9.2006 Aihetta käsitellään tuoreessa artikkelisssa Lakimies-lehdessä. Lakimies 2006, nro 2, sivu 191-215, 333-334 Lehti löytyy mm. Pasilan kirjastosta. Helmet tietokannasta löytyy myös seuraavat aiheeseen liittyvät kirjat: Tepora, Jarno: Factoring. Liikemiesten kustannus. 1994; Tutkielmia yrityksen otto- ja antolainauksesta : syventävät opinnot 1984 / toim. Heikki Halila ; toimitustyössä apuna: Janne Holopainen, Jyrki Jauhiainen, Ilkka Syrjänen Kirjat voi varata osoitteessa: www.helmet.fi
Onko minkäänlaisia automyyntiin liittyviä kirjoja olemassa? 2119 31.1.2006 Alla olevat kirjat käsittelevät automyyntiä: Nimeke: Autojen kauppa Julkaistu: [Helsinki] : Edita, 1996 Ulkoasu: 82 s. : kuv. ; 25 cm Sarja: (Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisuja, ISSN 1235-2594 ; 7) Kohdeyhteisö: Kuluttajavalituslautakunta - ratkaisut Asiasana: kuluttajansuoja - autot - kauppa (ysa) kuluttajariidat - autot - kauppa (ysa) autot - ostajat - kuluttajansuoja (ysa) autot - kuluttajansuoja - kauppa (ysa) autot - kuluttajariidat - kauppa (ysa) ostajat - autot - kuluttajansuoja (ysa) Tekijät: DUFVA, MARKKU Nimeke: Autokauppa Julkaistu: Helsinki : Teollistamisrahasto, 1993 Ulkoasu: [2] s., 21, [10] lehteä : kuv. Sarja: (Toimialakatsaus / Teollistamisrahasto, Autokauppa ; 1992) Asiasana: AUTOT - KAUPPA (ysa) AUTOT - MYYNTI...
Perusparannuksen lainat ja avustukset omakotitalon peruskorjaukseen. 1430 9.12.2003 Tietoa rakennusten peruskorjauksesta, avustuksista ja lainoista löytyy internetistä julkishallinnon suomi.fi-portaalista: http://suomi.fi/suomi/yleiset/a-o_hakemisto/?q=peruskorjaus&lang=fi&val… Helsingin kaupungin (http://www.hel.fi/) tuesta omakotitalojen pesurkorjauksiin tietoa osoitteesta: http://cat.teho.net/software/asuntoasiainosasto/e-site/?group=00000035&…
Haluaisin tiedustella koulussa tehtävää esitelmää varten; a)mistä kirjastotoiminnan rahoitus tulee ja mistä koostuu kirjastojen menot. Otan mielelläni vastaan… 1256 11.9.2002 Kysymyksesi on varsin laaja eli etsitkö tietoja sekä yleisistä että tieteellisistä kirjastoista tai erikoiskirjastoista? Muutamia esimerkkejä kuitenkin, lähinnä yleisten kirjastojen kannalta; Kirjastopalvelu julkaisee vuosittain teoksen Kirjastot ; yleisten ja tieteellisten kirjastojen toiminta, uusin on vuodelta 2001. Siinä on tilastotietoja kirjastojen käytöstä, hankinnoista, taloudesta jne. - Kirjastopoliittisen työryhmän laatimassa Kirjastopoliittisessa ohjelmassa 2001-2004 on lyhyesti yleisten kirjastojen rahoituksesta. Yleisistä kirjastoista on tilastotietoja myös julkaisussa Kuntien talous ja toiminta. Opetusministeriön sivustossa on perusteellista tietoa yleisistä kirjastoista, niiden rahoituksesta sekä krijastolaista: http://www...
Haluaisin tietoa kulttuurin sponsoroinnista markkinoinnin kannalta ja mistä osoitteista tietoja löytyisi ? 943 11.2.2000 Netissä aiheesta on tietoa ainakin seuraavilla sivuilla: http://www.eastway.fi/sponsor.html sekä http://www.mainostajat.fi/newml/sivut/sponsbaro.html Kirjoja antamastasi aiheesta: Lipponen, Kimmo: Sponsoroinnin kontrapunkti, Mainostajien liitto, 1999; Oesh, Pekka: Yritysten tuki taiteille 1996, Taiteen keskustoimikunta, 1998; Vuokko, Pirjo: Markkinointiviestintä, WSOY, 1996. Kirjat ovat Jyväskylän kaupunginkirjaston kokoelmissa (http://jkl226.jkl.fi:8001/Intro?formid=form.html). Asiasanoilla kulttuuri, markkinointi, rahoitus ja sponsorointi löydät lisää tietoa artikkelitietokanta Aleksista, jota voit käyttää kirjastossa.
Millaisia maaseutuhankkeita, varsinkin suohon liittyviä on Euroopassa? 1005 26.8.1999 Paras lähde lienee Maa- ja metsätalousministeriön sivusto internetissä - www.mmm.fi - , josta eteenpäin mmm > maaseudun kehittäminen (tekstissä!) > EU-rahoitteinen maaseudun kehittäminen. Muitakin reittejä kannattaa tutkailla. Mikäli on kyse EU-rahoituksen hakemisesta, voit käydä TE-keskusten (Työvoima- ja elinkeinokeskukset) yritysosastoilla (www.te-keskus.fi). Eurooppa-Instituutin Eurotietokeskus ja eurotietopalvelu voi myös olla hyödyllinen paikka (http://www.tukkk.fi/pei), kunhan palvelu saadaan toimimaan.