perustaminen

13 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–13.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä etsisin tietoa kahvilan/kahvikioskin tai vastaavan perustamisesta, luvista, paikan etsimisestä ym. 217 8.10.2021 Turun seudun kuntien yrittäjäksi aikoville ja yrityksille suunnatut yrityspalvelut on keskitetty seudun kehitysyhtiöön Turku Science Park Oy:hyn, jonka asiantuntijat antavat neuvontaa ja tarjoavat palveluja mm. yrityksen perustamiseen. Tarjolla on startti-infoja ja starttipajoja sekä henkilökohtaista perustamisneuvontaa ja myös toimitiloja kaikenkokoisille yrityksille. https://turkubusinessregion.com/ideasta-yritykseksi/ Palvelut yrityksille https://www.turku.fi/palvelut-yrityksille Kaupungin kioskit ja kioskiopaikat https://www.turku.fi/palvelut/kioskit-ja-kioskipaikat Turun rakennusvalvonnan ohjeet ravintolan tai kahvilan perustamisesta https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//ohje_ravintolan_t… Ohessa vielä esimerkki...
Löytyisikö jostain tietoa Suomen kuntien ja kaupungien perustamispäivistä? 199 7.10.2021 Netistä en onnistunut löytämään koottua luetteloa Suomen kuntien perustamispäivistä, joten lähetin kysymyksesi Kuntaliittoon ja sieltä vastattiin, ettei heilläkään ole listaa tarkoista perustamispäivistä. Suomen kuntien perustamisvuosista löytyy kyllä luettelo Wikipediasta, ja yksittäisen kunnan tietoja voi tarkastella esimerkiksi kyseisen kunnan omilta nettisivuilta. Helmet-kirjastoissa on lainattavissa Suomen kuntia käsitteleviä teoksia, mm. Suomen kunnat 1917-2009 (2008, toim. Mika Mäkelä, Pirkko Retti), jossa esitellään Suomen kuntarakennetta ja kuntaliitoksia sekä Suomen kuntavaakunat (2013), jossa kerrotaan myös kuntien synnystä ja liitoshistoriasta. Lähteet: Helmet.fi. https://www.helmet.fi/fi-FI Wikipedia. Luettelo Suomen...
Niin Suomessa kuin maailmallakin monet tärkeät kaupungit on perustettu joen varteen. Miksei Vaasa ole joen varrella? 315 22.2.2021 Vaikka Vaasa ei ehkä varsinaisesti olekaan joenvarsikaupunki, se kuitenkin sijaitsee Kyröjoen suuseudulla ja oli saavutettavissa veneväyliä pitkin. Merkittävä seikka on tosin sekin, että Pohjanmaan maasto on miltei kauttaaltaan tasaista alankoa, joka sisämaahan päin mentäessä kohoaa keskimäärin vain yhden metrin kilometriä kohti: tavaroiden kuljettaminen oli verrattain helppoa myös maitse - etenkin talvisin. Etelä-Pohjanmaan molempien pääteiden kaupallinen merkitys oli suuri, koska ne kulkivat maakunnan tiheimpien asutuskeskusten kautta. Mustasaaren kylä, jonne Vaasan kaupunki vuonna 1606 perustettiin, oli maakunnan vanha hallintokeskus. Siellä sijaitsi 1300-luvun lopulla rakennettu Korsholman linna. Sen myötä Korsholman läänistä kaikkine...
Uusien kuntien perustaminen loppui Suomessa käytännössä 1930-luvulla, jolloin kuntien määräksi muodostui enimmillään noin 600. Viimeinen uusi kunta… 914 6.5.2019 Tutkimusta uusien kuntien perustamisesta ei löytynyt, mutta Arto-artikkelitietokannan https://arto.linneanet.fi/vwebv/searchAdvanced kautta löytyi asiasanoilla kunnat ja perustaminen muutama 2000-luvun sanomalehtiartikkeli suunnitelmista uudeksi kunnaksi: https://arto.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=145&recCount=10&recPointer=21&bibId=1747563 (Kaleva 2006)https://arto.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=145&recCount=10&recPointer=22&bibId=1747394 (Kaleva 2006)https://arto.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?searchId=145&recCount=10&recPointer=24&bibId=1719130 (Kalajokilaakso, 6.10.2001, s. 5)  
Mistä löytäisi Kustaa Vaasan pitämän puheen Helsingin perustamisen kunniaksi Vantaanjoen suulla vuonna 1550? Onko puhetta suomennettu? 321 16.4.2019 Helsingin historian katsotaan alkaneeksi siitä, kun Kustaa Vaasa 12.6.1550 antoi kuninkaallisen määräyksen, jolla Porvoon, Tammisaaren, Rauman ja Ulvilan (eli Porin) kaupunkien porvareita määrättiin muuttamaan uuteen Helsingin pitäjään Helsingin kosken ääreen perustettuun kaupunkiin (Matti Klinge, Helsinki - Itämeren tytär, s. 9.) Päämäränä oli perustaa Tallinnan kauppakaupungeille eli Räävelille kilpailija. Ilmeisesti tuo käsky löytyy teossarjan Konung Gustaf den förstes registratur, julk. Riksarkivet ; toim. Joh. Ax. Almquist. 29 osaa, osasta 22 s. 280 (12/6 1550). Nämä tiedot löytyvät teoksesta Helsingin kaupungin historia osa I, Eino E. Suolahden artikkelista, Vantaan Helsinki. Siitä löytyy muutakin tietoa Helsingin perustamisesta. ...
Etsin jotain perusteosta osakeyhtiön perustamisesta, osaisitteko vinkata? Kiva jos teoksesta löytyy rakennekaavio. 341 27.1.2016 Osakeyhtiön perustamiseen liittyviä toimia käsitellään seuraavissa kirjoissa: - Kyläkallio, Juhani: Osakeyhtiö. I, Edita, 2015 - Honkamäki, Tuomas: Yritysjärjestelyjen käsikirja: kirjanpito, verotus ja yhtiöoikeus, WSOYpro, 2010 Yleensä yrityksen perustamisoppaissa esitellään kaikkien yhtiömuotojen käytännön perustamistoimet ja tietoa on osin havainnollistettu taulukoin. Tietoa voi hakea esim. seuraavista kirjoista: - Yrityksen perustajan opas 2011, Keskuskauppakamarin palvelu, 2011 - Yrityksen perustamisopas: käytännön perustamistoimet,toim. Tuulikki Holopainen, 24. uud. p., Asiatieto, 2015 Osakeyhtiön perustamisesta löytyy tietoa myös internetistä seuraavilta sivuilta: http://yrityksen-perustaminen.net/osakeyhtion-perustaminen/ https...
Terve, Osaisitteko kertoa, voiko voittoa tavoittelematon kulttuuriosuuskunta perustaa oman kirjaston, jonka aineisto olisi lainattavissa osuuskunnan jäsenten… 1091 23.1.2013 Lainsäädännöllistä estettä oman kirjaston perustamiselle ei ole. Osuuskuunnan sääntöihin tulee tällöin kirjata kirjastotoiminta osuuskunnan toimialaksi. Osuuskuntalain löydät Finlexistä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011488?search%5Btype%5D=pi… Tekijänoikeuslaki ei estä teosten lainaamista, Finlexistä voi tarkistaa mitä tekijänoikeuslaissa sanotaan asian tiimoilta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404?search%5Btype%5D=pi… Erityisesti kannattaa huomioida, että oikeus lainata ei koske elokuvateoksia ja tietokoneohjelmia. Niiden kohdalla asiasta pitää erikseen sopia teoksen oikeuksien haltijan kanssa.
Mistä löytyisi ohjeet rekisteröidyn yhdistyksen toimintaan. Miten perustetaan, mihin pitää ilmoittaa ja mitä, onko jotain muuta lainpykälää. 757 28.1.2010 Yhdistyksen perustamisesta löytyy tietoa Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta osoitteesta http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/perustaminen.html. Sieltä löytyvät sähköinen ja tulostettava perustamislomake sekä mallisääntöjä yhdistyksille. Kannattaa tutustua myös vasemmalla puolella olevan valikon linkkeihin, joiden kautta pääsee katsomaan esimerkiksi usein kysyttyjä kysymyksiä. Vasemmalla olevasta linkistä ”Lainsäädäntöä” pääsee lukemaan itse yhdistyslakia, joka antaa suuntaviivat suomalaisten yhdistysten periaatteille. Yhdistyslaki löytyy ehkä hiukan tyylikkäämmässä muodossa myös Finlex-tietokannasta osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503. Jos haluat tarkistaa, ettei jokin nimi ole jo jonkin yhdistyksen...
Voinko perustaa vanhuksille ykstyisen kotihoitopalvelun, jossa tarkoituksena olisi antaa kotipalvelu esim. siivous, kaupassa käynti ja muunlaista apua, jota… 2262 27.2.2007 Tuoretta tietoa ja opastusta yritystä perustavalle ja hoiva-alan yrittäjälle löytyy mm. seuraavista teoksista: Holopainen: Yrityksen perustajan opas (2006), Puustinen: Avain omaan yritykseen (2006), Sairaanhoitaja yrittäjänä (2006) ja Tenhunen: Yrittäminen sosiaali- ja terveysalalla (2004). Kaikkia näitä teoksia voi lainata tai varata kirjastosta. Myös esim. YritysSuomen sivuihin kannattaa tutustua: http://www.yrityssuomi.fi/liston/portal/page.lsp?r=3678&l=fi.
Miten perustetaan yhdistys? 992 5.5.2004 Voit hakea yhdistystoiminnasta kertovia teoksia aineistotietokanta Helmetistä www.helmet.fi käyttämällä aihehakua ja antamalla hakusanaksi järjestöt tai järjestötoiminta. Näin saat varsin paljon viitteitä. Kuvakkeesta Rajaa/Järjestä hakua voit rajata hakua aineistolajin ja kielen mukaan sekä järjestää viitteet ilmestymisvuoden mukaan. Löytynyttä viitettä (teoksen nimeä) hiirellä klikkaamalla saat näkyviin tarkemmat tiedot teoksesta, sijaintitiedot ja sisältöä kuvaavat asiasanat. Tarkemman haun voit tehdä hakutapaa sanahaku käyttäen. Tällöin voit yhdistää useamman hakusanan, esim. järjestötoiminta oppaat tai järjestöt perustaminen. Internetistä tietoa yhdistyksen perustamisesta löydät Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteri-...
Mistä löydän tietoa maahantuonnista ammattina ja toimintana? 1862 1.12.2003 Perusteos joka löytyy useimmista kirjastoista on Tuontiopas ( Fintra 2002), muita teoksia joita kannattaa myös kysyä ovat : Karhu, Kari : Kansainvälisen liiketoiminnan käsikirja (Edita 2002) Pehkonen, Eino : Vienti- ja tuontitoiminta (WSOY 2000) Holopainen, Tuulikki : Yrityksen perustajan opas (Edita 2003) Yrityksen perustamisopas : käytännön perustamistoimet (Edita 2003) Jos olette pirkanmaalainen, teitä auttaa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa Pirkanmaan TE-Keskus (vastaavia keskuksia ja palveluja on muuallakin Suomessa -löytyvät palvelusta http://www.te-keskus.fi/) Kauppakatu 4 PL 467, 33101 Tampere puh. (03) 256 5300 vaihde fax (03) 256 5329 Yrityspalvelukeskus/Neuvonta puh. (03) 256 5777 Tampereen palvelupiste :...
Onkohan olemassa mitään yleispätevää teosta tyyliin "kuinka perustaa ravintola, baari tai kapakka?" Kiitoksia vaan. 1267 27.1.2003 Suomen Hotelli- ja ravintolaliiton sivuilta osoitteessa http://www.shr.fi/ löytyy pdf-muotoinen opas, jossa on selkeät perusohjeet ravintolan perustajalle. Kirjastosta löytyy pari kirjaa ravintolan perustamisesta: Jukka Kallion Ruokayrittäjän käsikirja (SR-julkaisut, 1993) ja Timo Hallamaan Yritystoiminta hotelli- ja ravintola-ja matkailualalla (3.p. 1997). Yrityksen perustamisesta yleensä on paljonkin kirjoja, esim. Editan kustantama Yrityksen perustamisopas (uusin p. vuodelta 2002). Näitä voit hakea aineistorekisteristämme http://kirjasto.pori.fi/riimi/zgate.dll? valitsemalla ensin pikahaun, sitten yhdistelmähaun, jossa voit käyttää esim. asiasanoja yritykset ja perustaminen.
Kysyisinpä vain niin yksinkertaista asiaa kuin että kuka on jyväskylän kaupunginkirjaston perustaja? toivottavasti en vaivaa teitä turhaan! kirjoittakaa niin… 747 5.3.2001 Jyväskylän piirilääkäri Wolmar Styrbjörn Schildt avasi vuonna 1859 Jyväskylän säästöpankkiin lainakirjarahaston, jota kartutettiin pankin voittovaroista. Myöhemmin rahasto siirtyi kaupungille. Syyskuussa 1863 tohtori Schildt teki ensimmäisen kirjalahjoituksen kirjastoa varten ja julkinen lainaustoiminta alkoi seuraavana vuonna, jolloin annettiin lainaksi kolmisenkymmentä nidosta. Kirjastotoiminta alkoi seminaarin yhteydessä lehtorien sivutoimena, varsinainen ensimmäinen kirjastonhoitaja oli lehtori K.G. Göös. Lähde: Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto: Jyväskylän kaupungin kirjastolaitoksen vaiheita 1863 - 1988.