oppilaitokset

20 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Löytyisiköhän jostain kirjastosta lainattavaksi kirja Vantaan yhteiskoulu 1960-1977, Suurinen, Leo ? 42 1.12.2022 Leo Suurosen ja Irma Nirvi-Blomqvistin teos Vantaan yhteiskoulu 1960-1977 (julk. Vantaan yhteiskoulu,1977) näyttäisi olevan lainattavissa muutamasta Suomen kirjastosta. Voit tehdä teoksesta kaukolainapyynnön omassa kirjastossasi. Kaukopalvelu on maksullista. https://finna.fi/Record/ekk.99801544006250#versions https://www.lempaala.fi/tiedotteet/uusi-verkkokirjasto-piki-finna-fi/
Tervehdys, Mistä löytäisin Pietarin Smolnan sähköpostiosoitteen? Isoäitini kävi siellä koulunsa vv. 1895-1904 ja olisin kovasti halukas tietämään, löytyisikö… 488 15.8.2019 Smolnan instituutin tyttökoulun toiminta päättyi Venäjän vallankumoukseen. Nykyään rakennuksessa toimii ilmeisesti Pietarin kaupunginhallitus. Ei liene helppoa selvittää, onko oppilaitoksen arkistoa olemassa jossakin Pietarin tai Venäjän arkistoissa. Pietarissa toimii historiallinen instituutti (Saint-Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Science), jonka yhteydessä on myös arkisto. Ehkä sieltä osattaisiin neuvoa eteenpäin asiassa. Arkiston sähköpostiosoite on: ins-archive@yandex.ru Instituutin englanninkieliset sivut osoitteessa: http://www.spbiiran.nw.ru/en/page/22 Kirjallisuutta ja artikkeleita Smolnan tyttökoulusta Suomen kirjastoissa: Morand-Löfving, Elisabeth, Kejserlig uppfostran : Finländska flickors skolgång...
Mikä pienen kirjaston järjestelmäksi? 200 4.5.2019 Kirjastot.fi ammattisivustolta löytyy lista Suomessa käytössä olevista kirjastojärjestelmistä. https://www.kirjastot.fi/kirjastoala/kirjastojarjestelmat?language_content_entity=fi Kirjastoseuran kooste kirjastojärjestelmistä Suomessa on vuodelta 2015. http://kirjastolehti.fi/artikkelit/mika-on-kirjastojarjestelmien-tilanne-suomessa-talla-hetkella/ Avoimen lähdekoodin järjestelmät voisivat sopia hyvin teidän tapaukseenne. https://www.kreodi.fi/en/23/Artikkelit/436/AVOIMEN-L%C3%84HDEKOODIN-KIRJASTOJ%C3%84RJESTELM%C3%84T.htm Toisaalta voisi ajatella   järjestelmäksi samaa, jota muut alanne oppilaitokset käyttävät. Se voisi helpottaa mahdollista yhteiskäyttöä. Kolmas vaihtoehto voisi olla kunnan käyttämä järjestelmä. Josko pääsette...
Missä ja minkä ikäiset haukiputaalaiset lapset kävivät koulua noin 1917-luvulla? Mitä oppiaineita opetettiin? Oliko joka aamu aamuhartaus? Kuinka moni lapsi… 699 9.10.2017 Vuonna 1917 Haukiputaalla toimivat Asemakylän, Pohjois-Kellon, Putaan, Kirkonniemen, Jokikylän koulu, Keski-Kellon, Etelä-Kellon ja Sahankylän koulut. Kansakoulun alkaessa ensimmäistä kertaa 1875 oppilaita oli 50, joiden joukossa jopa 17-vuotiaita. Kevätlukukaudella oppilaita oli jo 73. Kyseisenä vuonna opetettiin uskontoa, kirjoitusta, laskentoa, maantietoa, suomea (lukemista), laulua ja käsitöitä. Kuitenkin ainakin lukemistunteja on käytetty läksyjen kirjoittamiseen, sillä muita oppikirjoja kuin raamatunhistoria ja katkismus ei ollut. Tietoja kouluoloista 1900-luvun alussa löytyy seuraavista julkaisuista: - Jaakko Jussila: Silmäys Haukiputaan kunnan kansakoulujen vaiheisiin vuosina 1875-1925 (1925) - Koulutaival: Haukiputaan kunnan...
Helsingin Teknillinen Korkeakoulu. Oppilasmatrikkeli. Etsimäni henkilö valmistui 1943 912 8.3.2017 Kansallisarkisto säilyttää mm. Helsingin Teknillisen korkeakoulun oppilastietoja. Löysin heidän haustaan seuraavan viitteen: Helsingin teknillinen oppilaitos. Helsingin teknillisen oppilaitoksen arkisto SISÄLLÖN MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT Opiskeluasiakirjat Hc:1 Opetussuunnitelmat ja koulutusohjelmat ( 1922-1955 ) Otanta kurssiaineistosta: laboranttikurssi, ohjelmia, haku- oppilas- vapaaoppilas- ja opettajaluetteloita, hakemuksia, liitteitä, tilauksia, kurssin raha-asiat, ohjesääntöjä. Jos käy tuuri, nimi löytyy aineistosta. Osoitteen löytyminen on aika epätodennäköistä... Kansallisarkiston palvelut löytyvät netistä: http://www.arkisto.fi/fi/palvelut
Meillä on peritty lehti vuodelta 1915. Lehden nimi ja pvm on Kipinä 20.11.1915 NR 2. Lehden toimittajia ovat Esaijas Kohennuskeppi ent Ranstakka, Heli… 659 28.10.2016 Kyseessä voisi olla Kajaanin yhteiskoulun toverikunnan lehti Kipinä, johon koulun oppilas Urho Kekkonen kirjoitti juttuja nimimerkeillä. Esaias Ranstakka, myöhemmin Kohennuskeppi, oli yksi Kekkosen monista salanimistä. Kekkonen itse mainitsee muistelmissaan, että ”ensimmäiset lehdet, joissa kirjoituksiani julkaistiin, lienevät olleet (--) koulun toverikunnan ja raittiusseuran lehdet Kipinä ja Mielikki.” Ajallisesti numero sopisi Kekkosen kouluvuosiin Kajaanin yhteiskoulussa. Lähteet: https://www.doria.fi/handle/10024/7353/browse https://www.doria.fi/handle/10024/7353 http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/632/ Kekkonen, Urho: Vuosisatani. 1. (Otava, 1981) https://www.doria.fi/handle/10024/8435
Haluaisin opiskella oppisopimustyyppisessä täydennyskoulutuksessa kirjastonhoitajaksi. Olen suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, ja opiskellut muun muassa… 1259 30.12.2013 Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet työskentelevät kirjastossa tavallisesti kirjastonhoitajan tms. nimekkeellä. Kunnan kirjasto- ja tietopalveluista vastaavalta henkilöltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aine- tai ammatilliset opinnot. Asetuksella nro 513/13.6.2001 säädettiin, että kirjastolaitoksesta vastaavalla voi ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi olla myös ammattikorkeakoulussa suoritetut ammatilliset vähintään 35 opintoviikon mukaiset opinnot: http://www.minedu.fi/OPM/Kirj...?lang=fi Hyvä kooste korkeakoulutason koulutuksesta löytyy: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/...
Onko Hämeenlinnan kaupunginkirjasto yhteistyössä HAMK:n kanssa siten, että HAMK:n kirjastossa olevia kirjoja olisi mahdollista tilata ja lainata suoraan… 710 13.3.2013 HAMK:n kirjoja ei voi tilata Hämeenlinnan kaupunginkirjastoon eikä niitä voi lainata kaupunginkirjaston toimipisteistä. Voit kuitenkin hankkia kirjastokortin HAMK:n kirjastosta ja lainata aineistoa sieltä, vaikka et olekaan HAMK:n opiskelija.
Millaisia jatkokoulutusmahdollisuuksia Vaasassa oli 1920-luvulla tarjolla lukion suorittaneille ruotsin- tai suomenkielisille? 1026 2.1.2013 Hain vastausta kysymykseesi erilaisista Vaasan historiakirjoista sekä 1920-luvun osoite- ja puhelinluetteloista. 1920-luvun osoitekirjoissa mainitaan kansakoulujen ja oppikoulujen lisäksi kaupungissa olleen seuraavat oppilaitokset: Vaasan kauppakoulu (suom. ja ruots.), Vaasan teollisuuskoulu, Kauppa-apulaiskoulu, Vaasan käytännöllinen naisopisto, Vaasan kotitalouskoulu, Ruots. pikkukouluopettajarseminaari ja suomalaisia ja ruotsalaisia valmistavia kouluja 3 kpl. Moni näistä oppilaitoksista oli varmasti tarkoitettu kansakoulun suorittaneille. Kauppakoulun pääsyvaatimuksena oli ylemmän kansakoulun oppimäärä tai "vastaavat tiedot". Opettajarseminaarin luulisi vaatineen lukion suorittamisen. Vaasan teollisuuskoulussa opetettiin yleisten...
Raahessa oli 4-vuotinen ammattikoulu ensin Ruona oy aloitti 1945 ja konkurssin jälkeen Raahe oy jatkoi 1956 1968, mutta mistään ei ole löytynyt tietoja. Mm… 1686 20.12.2012 Oulun kaupunginkirjaston maakuntakokoelmasta löytyy kaksi Raahe Oy:n ammattikoulun vuosikertomusta: 1956-1957 ja 1965-1966. Niihin voi tutustua kirjaston opintosalissa tai ne voidaan myös kaukolainata johonkin toiseen kirjastoon.
Haluan kysyä opettajan oikeudesta arvostella opettamansa aineen opiskelijoiden arvosanat. Mikä pykälä antaa tämän tiedon? 1300 16.5.2012 Hei! Perusopetuslaki 21.8.1998/628 ja perusopetusasetus 20.11.1998/852 säätävät opettajan oikeudet arvioida oppilaan arvosanat. Täsmälliset pykälät löytyvät Finlex-säädöstietopankista: Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628 Perusopetusasetus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852 Muita oppilaitoksia koskevat lait löytyvät Finlex-säädöstietopankista hakusanalla esim. ammattikorkeakoululaki, yliopistolaki tms.
Haluaisin tietää missä kaikkialla Suomessa voi suorittaa seuraavan tutkinnon: Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma, Merkonomi. Kun tätä tutkintoa ei… 1305 7.2.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimassa sivustossa Opintoluotsi on tietoa kirjastoalan koulutuksista: http://www.opintoluotsi.fi/fi-FI/koulutusalat_ja_ammatit/yhteiskuntatie… , jossa Tieto- ja kirjastopalvelu on Liiketalouden perustutkinnon alla. Opiskelemaan haetaan yhteishaulla, tänä keväänä hakuaika on 27.2.–16.3.2012. Merkonomin tutkinnolla valmistutaan tällä koulutusohjelmalla kirjastovirkailijaksi. Koulutusnetistä, jonka linkki on myös Opintoluotsin sivulla, löytyvät liiketalouden perustutkinnon alta ne oppilaitokset, joissa tänä vuonna alkaa tieto- ja kirjastopalvelualan opetus: http://www.koulutusnetti.fi/ , mm. Haapaveden Opistossa ja Koulutuskeskus Salpauksesa Lahdessa.
Onko peruskoulun oppilaitoksen laillista luovuttaa entiselle oppilaalle hänen luokkansa oppilasluetteloa? Jos luovuttamisessa on lakisääteinen takaraja, niin… 2230 28.3.2011 Vastauksena kysymykseenne alla olevat linkit lakeihin, joiden säännösten perusteella voitte etsiä vastausta, sekä linkki kunnat.net -sivustolle. Eduskunnan kirjastolla ei ole varsinaista oikeudellista neuvontaa. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Finlex-tietopankki Lain 5 § määrittelee viranomaisen asiakirjan 2-luku säätelee asiakirjan julkiseksi tulemisen 3-luvun otsikko on Oikeus saada tieto asiakirjasta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621 Toinen tärkeä laki on Henkilötietolaki (523/1999) Finlex-tietopankki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523 Henkilötietolain 3 §:ssä on määritelty henkilörekisteri. Kunnat.net on kuntatiedon keskus internetissä, johon on koottu keskeiset kunta-alan tiedot...
Kauanko kestää "Yrkesinstitutet Prakticumissa" tietyn linjan opiskeleminen? (Esim. hotelli, ravintola ja matkailulinja)? 756 22.9.2010 Opiskelu Yrkesinstitutet Prakticumissa on kolmivuotista kaikilla linjoilla. http://www.prakticum.fi/suomeksi http://www.prakticum.fi/ Lisäksi oppilaitoksessa voi opiskella aikuiskulutuslinjalla. Siellä koulutusten kesto vaihtelee.
Olemme etsineet netin ym. läpikotaisin, mutta emme ole löytäneet oppilaitosta, jossa alkaisi sisustusalan koulutusta. Kysymys siis kuuluu: missä olisi… 988 7.6.2010 Voit selata koulutustarjontaa vaikka Opetushallituksen Koulutusnetistä http://www.koulutusnetti.fi/ Tietoa sisustusalan koulutuksesta löytyy vaikka siten, että haet Koulutustarjonta sivulta, sanahaulla sisustus, niin löydät tietoa alan koulutuksesta . Tällä haulla löytyy esimerkiksi elokuussa alkava sisustusalan koulutus http://haku.koulutusnetti.fi/koulutusnetti/supplyData.do?command=Selaa%…, joka järjestetään Satakunnan ammattiopistossa, lisää tietoa löydät opiston sivuilta http://sataedu.fi/ Kyseinen koulutus järjestetään Huittisissa, jonne on Salosta matkaa n. 100 km ja hakuaika koulutukseen on elokuussa.
Kerrotaan, että nobelisti Virtasen työtoveri Henning Karström siirtyi Toivonlinna-nimisen oppilaitoksen johtajaksi (rehtoriksi?) 1940-luvun jälkipuoliskolla… 1767 29.4.2010 Suomen kansallisbiografia kertoo Henning Karströmin vaiheista mm. seuraavaa: "Koettuaan 1934 uskonnollisen murroksen Karström jatkoi vielä yli kymmenen vuotta Virtasen lähimpänä työtoverina, mutta jatkuvat AIV-rehun patenttiriidat, paperityöt ja arjen rutiinit olivat tukahduttaneet Karströmin tutkijansielun. Virtanen ja monet työtoverit eivät myöskään oikein ymmärtäneet hänen uskonnollista suuntaustaan. Karström sulkeutui yhä enemmän omaan ajatusmaailmaansa, mietiskelyyn." "Karströmin elämään tuli uutta virettä, kun Adventtikirkko pyysi häntä 1946 Toivonlinnan kristillisen opiston rehtoriksi Piikkiöön. Hän otti tehtävän ilomielin vastaan. Vaikka aika tutkijamaailman huipulla jäikin taakse, Karström toimi vielä vuoteen 1947 biokemian...
Tarvitsisin lyhyen kirjastonhoidon peruskurssin työssäni. Tiedättekö, mikä taho sellaisia järjestää? Voisinko saada pikaisen vastauksen, koska tarvitsen tiedon… 875 22.9.2009 Kirjastoalan koulutusta järjestävät oppilaitokset on listattu Kirjastot.fi -sivuilla osoitteessa http://www.kirjastot.fi/fi-FI/kirjastoala/opiskelu/ ja sivulta on linkki kuhunkin oppilaitokseen. Lähimmät ovat Valkeakoskella, Keravalla ja myös TYT - Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Hämeenlinnassa. Voisitte tiedustella niistä oikeutta osallistua sopivalle kurssille tai mahdollisuutta teidän tarpeisiinne "räätälöityyn" opetukseen.
Jos henkilö oli syksyllä 1902 Isokyrössä "maanviljelyskoulussa" niin mistähän oppilaitoksesta on ollut kyse ja löytyykö siitä historiikkia tai matrikkelia? 2749 7.12.2006 1) Suomen kansallisbibliografia (Fennica) ei tunne julkaisua, johon sopisivat tuntomerkit Isokyrö ja maanviljelys. - 2) Maakunta-arkistojen yleisluettelo IV (1994), jossa selostetaan Jyväskylän ja Vaasan maakunta-arkistojen aineistot, mainitsee sivulla 137- maatalousoppilaitokset. Niitä ovat Etelä-Pohjanmaan tietopuolinen karjanhoitokoulu, Ilmajoki, (aineistoa vuosilta 1911-1945); Keski-Pohjanmaan karjatalouskoulu, Kannus, (1922-1985); Keski-Pohjanmaan maamieskoulu, Kannus (1920-1944)sekä Korsholms lantmannaskola (1858-1950). Näistä vain Korsholman ruotsinkielinen on ollut toiminnassa vuonna 1902, ja arkistoluettelon mukaan aineistoon kuuluu oppilasmatrikkeli vuosilta 1859-1950. - 3) Vanha tietosanakirja mainitsee Isonkyrön...
Olen tekemässä opinnäytetyötä aiheesta "työnantajamielikuva - oppilaitosyhteistyö". Koetan selvitellä, kuinka yritys hankkii opiskelijoita yritykseensä töihin… 1426 6.10.2006 Aiheeseen läheisesti liittyvää kirjallisuutta löytyy asiasanoilla: yritykset, rekrytointi, oppilaitokset, opiskelijat. Porsse-tietokannasta mm. seuraava teos: Haapakorpi, Arja: Ura- ja rekrytointipalvelut ammatillisissa oppilaitoksissa: vuosina 2003-2005 toteutettujen ESR-rahoitteisten projektien arviointi. (2006) Linda-tietokannasta löytyy joitakin viitteitä, esim. Hanhinen, Taina: Rekrytointipalvelujen ja ammatillisen ohjauksen hyvät käytännöt: kansallinen raportti 2001. (2001) Vihervaara, Mari: Näyttötutkinnot, työvoiman rekrytointi ja koulutus: näyttötutkintojen merkitys työelämän edustajien näkökulmasta. (Turun yliopisto, 2001) Angle, Jaana: Työelämä ja yhteistyö & ammatti ja yrittäjyys: selvitys Rovanimen ammattikorkeakoulun eri...
Mistä löytyisi eri koulutusalojen valintapistetaulukot? 660 5.6.2006 Eri koulutusalojen valintaperusteista ja valintapisteistä saa tietoa valintaoppaista: esim. Ammattikorkeakoulujen valintaoppaasta (2006) ja Yliopistojen valintaoppaasta (2006). Mitään oppilaitosten yhteisiä pisteytystaulukoita ei ole, sillä pisteytys vaihtelee oppilaitoksesta ja opetusalasta riippuen. Mitään alinta pisterajaa, jolla pääsee opiskelemaan jotain tiettyä alaa ei voida esittää, koska opiskelijakiintiö valitaan pyrkijöiden tason mukaan. Pisteet lasketaan yleensä koulumenestyksen, valintakokeen ja työkokemuksen mukaan. Harkinnanvaraisessa valinnassa hakijat valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Valintaoppaissa mainitaan harkinnanvaraista valintaa käyttävät oppilaitokset. Valintaoppaita painetussa muodossa on kirjastoissa...