lastensuojelu

14 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–14.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Ammatillisessa harjoittelupaikassa minun on kartoitettava kaikki suomen lastensuojelulaitokset. Osaatko auttaa lähteiden kanssa mistä niitä löytäisin? Niitä on… 51 10.10.2023 Julkista listausta lastensuojelulaitoksista ei ole saatavilla. Lastensuojelulaitoksia ovat lastenkodit, koulukodit ja muut näihin rinnastettavat lastensuojelulaitokset. Muita lastensuojelulaitoksia ovat esimerkiksi vastaanottokodit ja nuorisokodit. Lastensuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#P57 Lastensuojelulaitoksia ylläpitävät lähinnä valtio, hyvinvointialueet ja yksityiset yhteisöt. Koulukodeista tiedot löytyvät täältä: https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/sijaishuolto/sijaishuollon-muodot/lastensuojelulaitokset/koulukoti Lähteitä, joista lastensuojelulaitoksia voi lähteä kartoittamaan, ovat Aluehallintovirastot, Valvira, THL ja Hyvil (hyvinvointialueyhtiö). Aluehallintovirastot...
Löytyisikö kirjallisuutta siitä, kun lapsi tapaa vanhempansa ensimmäistä kertaa ikinä? Toinen vanhempi siis ollut pois lapsen elämästä lähes 6 vuotta ja nyt… 123 16.12.2021 Aiheeseen liittyvää materiaalia oli hankala löytää, mutta lopulta löysin yhden aiheeseen liittyvän opaskirjasen. EHJÄ ry on julkaissut vuonna 2013 Marjo Pajarin oppaan "Kadonnutta vanhempaa etsimässä – Ajatuksia ja kokemuksia hyvästä käytännöstä kadonneen vanhemman yhteydenottoprosessissa":https://www.ehja.fi/palvelut Opas on ilmainen, jos sen hakee EHJÄ ry:n Helsingin toimistosta, mutta sen voi ladata myös PDF-muodossa:https://static1.squarespace.com/static/588b45a9be659431218f8388/t/59258…
Onko Sofianlehdon lastenkodista jotain materiaalia? Minua kiinnostaa varsinkin 50.luku, vuosi 1957, jolloin olin siellä vauvana 782 20.4.2021 Materiaalia näyttäisi olevan niukasti. Tutkin erinäisiä Helsingin historiasta kirjoitettuja teoksia, mutta Sofianlehdon vastaanottokoti mainittiin niissä vain ohimennen. Sofianlehdosta on kirjoitettu yliopistollisia tutkielmia 1950- ja 1960-luvuilla: T. Annala, Lasten toiminnantarpeen tyydyttämisestä Sofianlehdon vastaanottokodissa ajalla 25.11. - 10.12.1954 (Helsinki 1954) https://www.finna.fi/Record/tuni.994104884205973 K. Jokinen, Sofianlehdon vastaanottokodin koululaisosastot (Tampere 1969) https://www.finna.fi/Record/tuni.992883404205973 M.-L. Wasenius, Sofianlehdon vastaanottokotiin vuonna 1965 sijoitettujen au-lasten ja heidän äitiensä olosuhteet (Tampere 1968) https://www.finna.fi/Record/tuni.995667874205973/Details#holdings...
Onko saatavilla väitöstutkimusta (tai siihen verrattavaa) lapsen oikeuksien valvonnasta ja/tai valvonnan toteutumisesta lastensuojelussa / sosiaalihuollossa? 131 22.9.2020 Aivan suoraan tätä aihetta käsitteleviä väitöskirjoja en löytänyt. Asiaa ainakin sivutaan Virve-Maria Toivosen tutkimuksessa Lapsen oikeudet ja oikeusturva. Lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa (Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta 2017)    
Keitä ensikodeissa työskenteli 40-luvulla? 265 19.6.2019 Suomen ensimmäinen ensikoti perustettiin Helsinkiin vuonna 1942. Aira Heinäsen teoksen Ensikodin kasvutarina 1942-2002: Helsingin ensikoti 60 vuotta (2002) mukaan henkilökunnan lukumäärä oli 13, ja lisäksi kiinteistöllä oli talonmies. Johtajatar oli koulutukseltaan sairaanhoitaja, lastenhoitajat opastivat lastenhoidossa ja keittiön henkilökunta opetti taloudenhoitoa. (s. 39) Vuonna 1948 ensikoti perustettiin Ouluun, mutta muita 1940-luvulla perustettuja ensikoteja Suomessa ei ollut.  
Onko tallessa llistoja huutolaislasten huutokaupoista? Isoisäni E.E.E., synt. 29.04.1900 jäi orvoksi äitinsä H. R. E., s. E. 15.10.1875, kuoltua 15.08.1906… 464 5.9.2016 Mitään tällaista koottua luetteloa ei varmaankaan ole tehty. Helsingissä vastuu orpolapsista oli vuonna 1906 ensisijaisesti kaupungin terveydenhoitolautakunnalla, vuonna 1914 vastuuta siirrettiin myös kasvatuslautakunnalle. Kasvatuslautakunnan vastuulle tulivat yli kolmivuotiaat kasvattilapset eli "yksityiset elättiläiset". Myös köyhäinhoito- ja holhouslautakunnallakin oli joitakin lastensuojelullisia tehtäviä. Todennäköisesti tietoja isoisää koskevista viranomaispäätöksistä pitäisi etsiä näiden lautakuntien pöytäkirjoista ja asiakirjoista. Asiakirjoja voi kysyä Helsingin kaupunginarkistosta http://www.hel.fi/www/tieke/fi/kaupunginarkiston-palvelut/ Halila, Aimo Helsingin kaupungin sosiaalitoimen historia. - Helsingin kaupunki, 1977
Teen tällä hetkellä lastensuojeluun liittyvässä kehittämishankkeessa duunia ja aloin miettimään sellaista, minkälaista, erityisesti kaunokirjallisuutta on… 625 15.3.2016 Tässä muutamia ehdotuksia: Alakoski, Susanna: Sikalat Kirja perustuu Susanna Alakosken omiin lapsuudenkokemuksiin. Tarinan alussa perhe muuttaa Ystadiin vuokrakaksioon. Kaikki näyttäisi olevan hyvin, mutta menneisyyden ongelmat siirtyvät uuteen ympäristöön, eikä yritys sopeutua ruotsalaiseen kulttuuriin helpota tilannetta. Lisätietoa Kirjasammossa: http://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/kauno%253Aateos_9188#.VugvA1IYGzU Koskiniemi, Sisko: Kääntöpuolella lapsuus Teoksen päähenkilö, sosiaalityöntekijä Kaija on työssä keskisuuren kaupungin poliisilaitoksella. Hänen vastuullaan on lastensuojelu. Karuja asioita ratkoessaan Kaija miettii, miksi naiset jäävät väkivaltaisiin suhteisiin ja kenen syynä nuorten häiriökäyttäytyminen lopulta on. Kytömäki...
Aiempia tutkimuksia liittyen lastenneuvolan ja lastensuojelun moniammatilliseen yhteistyöhön. 943 8.1.2015 Alla opinnäytteitä ja selvityksiä aiheestasi. Tiedot ovat peräisin kirjastojen yhteistietokanta Melindasta: http://linda.linneanet.fi/F/?func=find-b-0&con_lng=fin&local_base=fin01… Hyviä hakusanoja ovat ainakin katkaistut hakusanat (katkaisumerkki ?) neuvola?, lastenneuvola?, lastensuojelu?, moniammatilli?. Laita hakusanojen väliin and-operaattori. - Monialaiset verkostot perheitä tukemassa / Eija Noppari (toim.) (2008) - Ennaltaehkäisevän perhetyön kehittäminen alle kouluikäisten lasten perheissä Koskella TL : perhetyön, varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyön kehittäminen / Maria Saari (Opinnäyte, Ylempi AMK-opinnäytetyö : Turun ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, 2012) - Toimijoiden kokemuksia varhaisen tuen...
Lastensuojeluun liittyvä kysymys: Menneinä vuosikymmeninä tuhannet ja tuhannet suomalaiset lastensuojelun toimenpiteiden kohteena olleet lapset tulivat… 833 9.11.2012 Jo 1800-luvun puolivälistä lähtien Euroopassa lapsia alettiin sijoittaa kasvatuslaitosten sijaan maaseudulle perhemäisiin olosuhteisiin. Suomessa perhekoteihin siirryttiin 1970-luvulla. Maaseudulla sijainneita sijoituskoteja valvoivat kuntien sosiaalilautakunnat. Maaseutukoteihin suorittivat tarkastuksia kyseisen tarkastusalueen lastensuojeluviraston tarkastajat. Helsingin kaupungin kunnalliskertomuksesta, kylläkin vuodelta 1964, on nähtävissä, että hoitomaksut perhehoitoon sijoitetuista lapsista tuolloin vaihtelivat 50 mk:sta 150 mk:aan kuukaudessa. Keskimääräinen hoitomaksu oli 90-120 mk/kk. Edellä mainitut tiedot löytyivät seuraavista sähköisistä dokumenteista: http://www.hel2.fi/Helsingin_kunnalliskertomukset/pdf/1964_02/1964_02_2… (s...
Tarvitsisin erilaisia sosiaalisia ongelmia (köyhyys, työttömyys, syrjäytyminen, väkivalta, mielenterveysongelmat, lasten suojelukysymykset) koskevaa… 3442 5.10.2011 Työttömyyttä, köyhyyttä ja syrjäytymistä käsittelevää kaunokirjallisuutta löytyy kirjaston tietokannasta runsaasti. Tässä muutamia ehdotuksia: Kaiho Nieminen: Hännikäisen tapaus (WSOY, 2010) Juha Seppälä: Hyppynaru (1990) Hanna Marjut Marttila: Kertoi tulleensa petetyksi (Otava, 2002) Torsti Lehtinen: Kun päättyy Pitkäsilta (Karisto, 1982; Arktinen banaani, 2011) Seppo Saraspää: Ansiosidonnainen (Karisto, 2008) Hannu Mäkelä: Elävät ja kuolleet (Tammi, 2008) Raija-Sinikka Rantala: Optimisti : äänetön monologi (Like, 2005) Tommi Liimatta: Aksel Sunnarborgin hymy (WSOY, 2004) Arto Salmisen kaikki teokset Klassikoista etenkin Minna Canthin teokset ovat tutustumisen arvoisia. Samoin mielenterveysongelmia on käsitelty suomalaisessa...
Meidän pitäisi lukea englanniksi joku kirja ja minun pitäisi löytää siitä 4 kappaletta. kirjan pitäisi olla jotenkin sosiaalialaan sopiva, esimerkkejä aiheesta… 1730 20.2.2008 Sama kysymys lähetettiin viime viikolla ruotsiksi. Tässä linkki annettuun vastaukseen: http://www.kirjastot.fi/administration/tools/asklibrarian/Update.aspx?q… Ymmärrän, että haet nimenomaan englanninkielisiä romaaneja, kuten aiempikin kysyjä. Aiheet ovat suhteellisen raskaita ja kovin kevyttä luettavaa niistä on vaikea löytää. John O´Brianin Leaving Las Vegas lienee siis vakavuudestaan huolimatta melko helposti lähestyttävä teos. Lisäksi se käsittelee kahtakin sosiaalisten kysymysten aluetta: alkoholismia ja prostituutiota. Seuraavassa joitakin sosiaalisiin kysymyksiin liittyviä englanninkielisiä romaaneja alkoholismista, eriarvoisuudesta, huumeriippuvuudesta, kodittomuudesta, köyhyydestä, perheväkivallasta, rasismista ja vammaisuudesta....
Mistä löydän tietoa/ tehtyjä tutkimuksia , jotka liittyvät lasten ja etävanhemman valvottuihin tapaamisiin. 1687 26.1.2006 Haut on tehty Eduskunnan kirjaston kokoelmatietokanta Selmasta ja Kotimaisesta artikkelitietokannasta ARTOsta, molemmat lieneät käytettävissäsi myös yliopistossasi, joten voit itsekin tehdä haun ao. tietokantoihin asiasanalla tapaamisoikeus. Yritin myös vapaatekstihakua valvon*ja tapaamisoikeu* mutta viitteitä ei tullut yhtään. Selman osoite on https://selma.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Finnish&DB=lo… Kirjastoissa käytettävissä tietokannoissa ei ole mahdollista rajata hakua valvontaan vaan asiasanana on tapaamisoikeus. Siksi en voi olla varma, sisältävätkö antamani viitteet nimenomaan valvontaa koskevia kommentteja. Ohessa viitteitä, joista toivottavasti löydät aiheeseesi liittyviä kommentteja Tekijä(t): Gottberg, Eva...
Haluaisin tietää uusimmat lastensuojelua ja perheiden hyvinvointia käsittelevät kirjat. 660 7.9.2001 Voit etsiä aiheesta teoksia pääkaupunkiseudun aineistotietokanta Plussasta http://www.libplussa.fi esimerkiksi asiasanoilla lastensuojelu, lapsen asema tai vanhemmuus. Haku luokan numerolla on myös mahdollista. Luokassa 371.5 on perhepolitiikka ja mm. lastensuojelua käsittelevät teokset, luokassa 358 on perhesosiologia ja mm. lapsen asemaa käsittelevät teokset sekä luokassa 181.6 on perhe- ja kotikasvatus. Plussa antaa teokset uutuusjärjestyksessä ja myös saatavuustiedot selvävät sieltä. Lastensuojelun keskusliiton www-sivuilla http://www.lskl.fi löytyy liiton kirjasto, joka on koonnut uutuusluettelon aineistostaan sivulleen. Sivuilta löytyy myös liiton julkaisuluettelo. Kirjaston palvelut ovat vapaassa käytössä.
Mistä löydän tietoa Suomen laista siviilioikeudesta ja perheoikeudesta? Haen tietoa jälkihuollosta ja siihen liittyvistä laeista. 843 11.4.2000 Teoksessa Suomen Laki 1999 osassa I sivulta 234 alkaa Lastensuojelulain 34 §, Jälkihuolto.