laatu

16 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–16.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko Opetusministeriön vuonna 2010 julkaisema Yleisten kirjastojen laatusuositus enää uuden kirjastolain myötä voimassa / käytössä kirjastotyön arviointiin?… 592 Opetus- ja kulttuuriministeriöstä vastattiin, että yleisten kirjastojen laatusuositus ei ole enää voimassa. OKM luopui toimialakohtaisesta suosituksesta joitain vuosia sitten. Sen ajantasainen ylläpitäminen ja velvoitettavuuden toteutuminen olisi ollut haasteellista. Kirjastolain noudattamista ja peruspalveluiden laadun arvioinnista vastaavat Aluehallintovirasto ja OKM.  
Olen suljetun, saneerauksessa olevan Töölön kirjaston asiakas. Valitettavasti minikirjastossa Korjaamolla ei voi tulostaa tietokoneelta. Voitteko sanoa, onko… 583 Helsingin kaupunginkirjastoissa tulostimet lienevät kaikki ihan perustasoa. Oman kokemukseni perusteella kenties hiukan tulostusta parempaa jälkeä voi saada kopiokoneella. Esimerkiksi Pasilan kirjastossa on mahdollista tulostaa kopiokoneella muistitikulla olevia tiedostoja. Pasilan kirjastossa on kahden kopiokoneen lisäksi myös kaksi tulostinta, joten luultavasti ainakin osa niistä tekee kelvollista jälkeä. On vaikea kuitenkaan sanoa, onko laatu riittävä sinun tarkoituksiisi, mutta voit tulla toki kokeilemaan. Jos kirjaston tulostimien laatu ei riitä, suosittelisin kääntymään paino- tai tulostuspalvelua tarjoavien tai valokuvaliikkeiden puoleen.
Mistähän www-osoitteesta tarkalleen löytyvät ohjeet Wikipedia-artikkelien kirjoittamiseen ja artikkelien laatukriteerit? 989 Koska yhtä ainutta sivua kysymäänne asiaan ei löydy, olen koonnut suomenkielisen Wikipedian artikkelien kirjoittamista ja niiden laatua käsitteleviä ohjeita ja käytäntöjä listaksi. Ohjeistus aivan perustason artikkelien kirjoittamiseen löytyy Wikipedian omista ohjeista osoitteessa http://fi.wikipedia.org/wiki/Ohje:Ensimm%C3%A4inen_artikkeli . Wikipedian omien käytäntöjen mukaisesti laadukkaan artikkelin tulisi noudattaa tiettyjä ohjeistuksia. Tärkeimpiä niistä ovat lähteiden luotettavuus, neutraali näkökulma aiheeseen sekä uuden tutkimuksen välttäminen. Näistä käytännöistä voi lukea lisää seuraavista: http://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tarkistettavuus http://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutraali_n%C3%A4k%C3%B6kulma http://fi....
Mihin pohjautuu korkeakoulukirjastojen laadun arviointi 1382 Korkeakoulukirjastojen laatutyöstä on vuonna 2007 ilmestynyt opas, joka löytyy alla olevasta linkistä: http://www.stks.fi/files/julkaisut/Laatu_Ratkaisee.pdf Oppaan mukaan "Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kyky luoda laatua kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa edellyttää toimivaa laadunvarmistusjärjestelmää. Kirjasto- ja tietopalvelut ovat korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ydinprosesseja, joiden laadukas toiminta on välttämätön edellytys kehysorganisaation menestykselle. Kirjastojen asema tieteellisessä tietohuollossa on perinteisesti perustunut niiden toiminnan ja palveluiden laadukkuuteen. Vastatakseen palveluihinsa kohdistuviin kasvaviin vaatimuksiin sekä asiakkaiden että erilaisten sidosryhmien taholta, on tieteellisten...
Löytyisikö hyvää ja ajankohtaista laatukäsikirjaa koskien kirjastopalveluiden laatua. 2655 Aivan uutta ja laajaa kirjastopalvelujen laatukäsikirjaa ei löydy. Suomen tieteellisen kirjastoseuran laatutyöryhmä on tuottanut oppaan edistämään ja tukemaan korkeakoulukirjastojen laatutyötä. Teos LAATU ratkaisee : laatutyön opas korkeakoulukirjastoille / Ari Rouvari ... [et al.]. - [Helsinki] : Suomen tieteellinen kirjastoseura, 2007. Kirjastotyötä ja kirjastonhoitajien ammattitaitoa ja osaamista kuvailee teos KIRJASTO 2010 : lukijat, tekstit ja verkko / toim. Kaisa Hypén. - Helsinki : BTJ, 2009. Teoksessa etsitään vastauksia mm. kysymyksiin mitä kirjastonhoitajan pitäisi tietää? Teos on kirjastoammattilaisen käsikirja uuden vuosikymmenen haasteisiin. Muita uusia kirjastoalan kirjoja: OPAS informaatiolukutaidon opetukseen / Jessica...
Millaiset ovat Italian viinien laatuluokitukset? 1025 Tietoa Italian viineistä ja laatuluokituksesta löytyy mm. osoitteesta:http://www.viinikerho.com/sivut/viinimaiden_kuvaukset.html Kannattaa vilkaista myös Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun arkistossa olevaa aiempaa vastausta:http://www.kirjastot.fi/fi-FI/tietopalvelu/kysymys.aspx?questionID=94b7… Mm. seuraavissa kirjoissa Unto Paananen: Italian viinit, 2003 ja Ed McCarthy: Viinit keltanokille, 2002 kerrotaan Italian viinien laatuluokituksesta.
Tarvitsen tietoa lopputyötäni varten seuraavista asioista: Teollisuustalous, Tutkimusmenetelmät (haastattelut, kirjalliset kyselyt + analysointi), Laatu (mitä… 1326 Seuraavassa vinkkejä aineistohakuun. Teollisuustaloutta koskevaa aineistoa voi etsiä kirjastojen tietokannoista asiasanalla teollisuustalous. Esimerkiksi Oulun kaupunginkirjaston aineistotietokannasta http://oukasrv6.ouka.fi:8001/?formid=find2 löytyi Matti Haverila...et al. Teollisuustalous, Infacs 2005. Ihan vastaavalla tavalla voi katsoa laatuun liittyvää aineistoa asiasanoilla laatu tai laatujärjestelmät. Hakua voi rajata valitsemalla hakuun esim. luokan 69 (69- yritystoimintaan liittyviä kirjoja. Esim. löytyneestä Oedewald, Pia: Organisaatiokulttuuri ja toiminnan laatu metalliteollisuudessa. Mahdollisia muita asiasanahakuun liittyviä luokkia 60, 62. Yleisten kirjastojen luokituksessa asiakaspalvelu yleisesti, on sijoitettu luokkaan...
Onko Helsinkin kaupunginkirjastossa koskaan tehty LIBQUAL+ tutkimus? Mikä vuonna? Onko mahdollista nähdä tutkimusta? 1637 Helsingin kaupunginkirjastossa ei ole tehty LIBQUAL+ tutkimusta. Helsingin yliopiston käyttötutkimushankkeena on tuotettu kirjastojen laatujärjestelmä, Libarary Services Quality Information System - SQIS. Se on kirjastojen panos Helsingin yliopiston pyrkimyksessä integroida järjestelmällinen laatutyö osaksi yliopiston normaalia toimintaa. SQIS pohjautuu Association of Reasearch Libraries:n kehittämään LibQUAL+-laatutyökaluun, jota on testattu yli 500 kirjastossa yhdysvalloissa ja Euroopassa. Kuten esikuvansa, kirjastojen laatujärjestelmä: 1. Edistää laadukkuutta tarjotuissa kirjastopalveluissa 2. Auttaa kirjaston henkilökuntaa ymmärtämään asiakkaiden näkemyksiä palveluiden laadusta 3. Tuottaa systemaattista asiakaspalautetta pitkällä...
Mistä löytäisin tietoa Yhdysvaltojen viineistä ja niiden lakiin perustuvasta laatuluokittelusta? 985 Yhdysvaltalaisten viinien laatuluokituksesta löytyy melko vähän tietoja. Kirjassa Viininmaistajaiset todetaankin ” Uudessa maailmassa pullon etiketti kertoo alkuperäalueen, mutta tiukat luokittelujärjestelmät puuttuvat. (Croft, Nicole: Viininmaistajaiset, 2003, s.12). Yhdysvaltojen viineistä ja luokituksestakin jotakin löydät seuraavista teoksista: Alkoholijuomien käsikirja 1 : miedot alkoholijuomat. Johnson, Hugh: Suuri viinikirja. Berglund, Juha: Viinistä viiniin 2005 : Viini-lehden vuosikirja Berglund, Juha: Makuasioita viinistä ja ruoasta. Robinson, Francis: Pieni viinikirja. Kirjojen saatavuuden voit tarkistaa Kuopion kaupunginkirjaston aineistorekisteristä http://kirjasto.kuopio.fi/ . Internetistä löytyy paljon viinejä...
Etsin teoksia asiakaspalvelun laadusta. 2056 Tässä olisi kirjoja asiakaspalvelun laadusta: 1) Hemmi, Marja: Avec: asiakaspalvelua ravintolassa (WSOY, 2002) 2) Kangas, Pirkko: Tavoitteena tyytyväinen asiakas (Painatuskeskus, 1994) 3) Lele, Milind M.: Asiakas - menestyksen avain (Rastor-julkaisut, 1991) - mm. kilpailukyvystä, yrityksistä 4) Pesonen, Hanna-Leena: Asiakaspalvelu vuorovaikutuksena: markkinointia, viestintää, psykologiaa (PS-kustannus, 2002) 5) Hämäläinen, Jukka: Luonnollinen palvelu: kohtele asiakastasi kuin itseäsi (Luma, 1999) 6) Nordman-Sjöberg, Solveig: Hyvään asiakaspalveluun tiimityöllä (Edita, 1998) 7) Asiakaspalvelu ja laaduntekijät (toim. Pertti Lehmus, Tapio Korkala) (Kiinteistöalan kustannus, 1996) 8) Heikkinen, Krista: Yrityksen palvelun laadun...
Miten chileläiset viinit laatuluokitellaan? 912 Alkoholijuomien käsikirja 1 (1988) kertoo, että chileläiset vientilaatuviinit luokitellaan asitiakypsytysajan mukaan seuraavasti: Vino Courant vuoden vanhaa, Vino Special vähimmäisikä 2 vuotta, Vino Reserve vähimmäisikä 4 vuotta, Gran Vino vähimmäisikä 6 vuotta. Etiketeissä on oltava ikämerkinnät. Kirjan uusinta 5. korjattua painosta vuodelta 1995 on joissakin maakuntakirjastoissa, mutta ei minulla käytettävissäni. Alkolla on vastikään ollut Chilen viinikulttuuriviikko ja Etiketti-lehden numerossa 3/2000 käsitellään aihetta. Lisätietoja saa Alkosta http://www.alko.fi/
Miten EU on vaikuttanut Espanjan viiniluokitteluun? 1044 Alkoholijuomien käsikirja 1 kertoo viinien laatuluokittelusta ja sisältää taulu-kon, jossa näkyy, miten espanjalainen laatuluokitus vastaa Euroopan yhteisön luokituksia. Kirjan uusin 5. korjattu painos on vuodelta 1995, käytettävissäni oli valitettavasti vain vanhin painos. Lisäksi kirjassa kerrotaan maittain laatuluokituksista, sekä espanjalaisista että chileläisistä, jotka olivat toisen kysymyksesi aiheena. Hämeenlinnan kaupunginkirjaston Makupalat-hakemistosta löytyi pari espanjalaisia viinejä käsittelevää sivua. J.Kontusen sivut sisältävät tietoja Espanjan viinialueista ja niille annetuista luokituksista. S-kanavan Viinimaa-sivuilla kerrotaan erityisesti Riojan alueen laatuluokituksesta http://www.s-kanava.net/ruokamaailma/viinimaa/...
Mitä on hyvä palvelu? Tarkoituksena on kehittää yhtiön palveluja teoriapohjalta määrittelemällä aluksi mitä hyvä palvelu on. 1925 Palvelun laatua ja palveluorganisaation toiminnan kehittämistä käsitellään esim. seuraavissa kirjoissa: Ylikoski, Tuire: Unohtuiko asiakas? 2. uud. p. [Helsinki]: KY-palvelu, 1999 Grönroos, Christian: Nyt kilpaillaan palveluilla. 4. uud. p. Helsinki: WSOY, 1998 Rope, Timo: Asiakastyytyväisyysjohtaminen. [Helsinki] : WSOY, 1998 Grönroos, Christian: Miten palveluja markkinoidaan. [Espoo]: Weilin + Göös, 1989 Honkola, Jaakko & Jounela, Tetta: Menestyksen perusvoimat: asiakaslähtöisyys, yrittäjyys, kehityshakuisuus. Helsinki, Otava, 1993 Asiakkuuden arvon lähteillä / Kaj Storbacka ... [et al.]. [Helsinki] : WSOY, 1999 Palveluyrityksen laadun kehittäminen / Kimmo Järvelin ... [et al.]. [Helsinki]: Sedecon, 1992 Valpio, Jaakko: Palvelujen...
Onko kirjastojen palveluiden laatu ja kattavuus kärsinyt oleellisesti kroonisesta resurssipulasta, onko uusia tutki- muksia asiasta. 971 Tietokannoista löysin vain yhden uuden kirjastojen palvelujen laatua käsittelevän tutkimuksen (haettu asiasanoilla 'kirjastopalvelut' ja 'kirjastot' & 'palvelut' tietokannoista Linda, Manda, Fennica): Miettinen, Heikki: Kirjastopalvelut yhdeksässä kunnassa 1999 : kyselytytkimuksen tulokset. Helsinki: Efektia, 1999. Tutkimusta on referoitu Kuntalehdessä 1999; 6, s. 32. Lääninhallitukset ja opetusministeriö keräävät vuosittain tilastotietoja yleisten kirjastojen toiminnasta ja palveluista. Tilastot löytyvät Internetin kautta osoitteesta http://www.kirjakaapeli.lib.hel.fi/opm-kupo/kirjastotilastot1999/ ja http://www.fla.fi/kirjastolehti/faktat/tilastva.html . Jälkimmäisestä sivustosta löytyy näiden tilastojen yhteenvetoa ja tulkintaa....
Kuinka määritellään kirjasto- ja tietopalvelujen palveluprosessit, eli mitä ne ovat? 1151 Laatuajatteluun kuuluu, että kukin organisaatio, myös kirjasto, määrittelee itse keskeisimmät tuotanto- ja palveluprosessinsa. Turun kaupunginkirjasto on määritellyt omaksi tuotantoprosessikseen tietokokoelman muodostamisen ja palveluprosessikseen kirjaston käytön, joka jakaantuu seuraavasti: 1. Aineiston käyttö -hakeminen, kokoelmien selailu -lukeminen kirjastossa -lainaus, palautus -aineiston varaus 2. Tiedonhaku -asiakkaan omatoiminen haku -asiakas ja virkailija yhdessä -virkailija asiakkaan toimeksiannosta 3. Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastus -asiakkaan opastus kirjastonkäyttöön -...
Mistä löytyy tietoa koulutuksen laadusta, esim. ammattikoulutukseen sopivista laadun mittareista? 860 Jyväskylän kaupunginkirjastosta ei löydy juuri sinun erikoisalaasi liittyvää kirjallisuutta. Kokoelmistamme löytyy kuitenkin useita teoksia hakusanoilla koulutus ja laatu esim. teokset Oppimisen ja laadun kiasma (1998) ja Syrjäläinen, Arvioinnin avulla laatua kouluihin (1997). Olisikohan näistä apua? Asiasanoilla laatu, mittaus, mittarit löytyy mm. teos Mittaamisen parantaminen (1999), jossa kerrotaan yleisesti laadun mittareista. Myös artikkelitietokanta Aleksista kannattaa etsiä samoilla hakusanoilla.