kyselytutkimus

9 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–9.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Tarvitsisin oppaita kyselytutkimuksen suorittamiseen ja sen analysointiin. Olisiko teillä sellaisia? 37 11.5.2020 Kyselytutkimuksen toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista löytyy paljon kirjoja. Niitä voi hakea esimerkiksi käyttämällä asiasanoja ”tutkimusmenetelmät”, ”kyselytutkimus” ja ”analyysimenetelmät”. Tässä on muutama kirja: Heikkilä, Tarja: Tilastollinen tutkimus (2014) Pahkinen, Erkki: Kyselytutkimusten otantamenetelmät ja aineistoanalyysi (2012) Vehkalahti, Kimmo: Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (2014) Valli, Raine (toim.): Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (2018) ja Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (2018) Kirjoja, joissa kerrottaisiin ikäihmisten kokemuksia...
Miksi kyselyissä ja gallupeissa yleensä ikähaarukka loppuu n. 75-vuotiaiden kohdalla? Esim. 16-vuotiaat voivat vastata, 76-vuotiaat eivät. Tässähän jää suuren… 597 20.2.2018 Käännyin muutaman kyselyitä tekevän yhtiön puoleen. Tässä vastauksia. Tämä johtuu monesti siitä, että tutkimuksia halutaan verrata jo aikaisemmin toteutettuihin vastaaviin tutkimuksiin (joko Suomessa tai ulkomailla), joissa ikäkohderyhmäksi on määritelty esim. 15-75- tai 15-79-vuotiaat. Tutkimuksia toteutetaan toki myös tätä vanhemmille ikäryhmille ja asiaan on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota. Tutkimuksen ikäkohderyhmän valinta kuuluu aina osaksi tutkimuksen etukäteissuunnittelua eli siihen vaikuttavat mm. tutkimuksen budjetti, tutkimusaihe ja tavoitteet. Kyselytutkimuksissa käytettävän ikähaarukan määrittää tutkimuksen tilaaja. Varsinkin kaupallisissa markkinatutkimuksissa ikähaarukka saattaa yleensä loppua jo 64-...
Mistä löytää kunnallisten kirjastojen asiakastyytyväisyyskyselyjä/käyttäjäkyselyjä? 912 28.3.2007 Asiakastyytyväisyyskyselyjä on kysytty aiemminkin. Löydät edelliset vastaukset Kysy kirjastonhoitajalta -arkistosta esim. hakusanalla asiakaskysely*. Kirjastot tekevät usein itse toimintaansa mittaavia tukimuksia, joista uusimpia lienee Satakunnan alueen kirjastojen käyttötutkimus osoitteessa: http://www.pori.fi/kirjasto/julkaisut/kayttotutkimus2007.pdf Myös Hämeenlinnan kaupunginkirjastossa (Kirjastolehti 2005:2)on tehty asiakaskysely, samoin Tampereella (Kirjastolehti 2005:1)ja Nokialla (Kirjastolehti 2004:6). Uudessakaupungissa asiakaskysely tehtiin 2005.
Mistä löydän suomenkielistä tietoa survey-tutkimuksesta metodina? Mitä survey tarkoittaa ja miten sitä käytetään? 1936 13.11.2002 Survey-kyselytutkimusmenetelmää käsitteleviä kirjoja: Anja Ahola: Kysymisen taito : surveylaboratorio lomaketutkimusten kehittämisessä. Tilastokeskus, 2002. ISBN 952-467-042-9 Faktajuttu : tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt / toim. Seppo Paananen, Anneli Juntto, Hannele Sauli. Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-041-4 Survey-tutkimusmenetelmää käsitteleviä www-sivuja: Metodixin sivustossa on yleisesitys tieteellisistä tutkimusmenetelmistä: http://www.metodix.com/ Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön sosiologian, naistutkimuksen ja ympäristökasvatuksen jaoston julkaisemalla sivulla on kirjallisuusviitteitä sekä www-linkkejä: http://wwwedu.oulu.fi/sos/tm2/anht/surv.htm...
Löytyykö kirjoja missä neuvottaisiin asiakastyytyväisyyskysely-tulosten purkamista excelin avulla? 724 3.1.2002 Tulosten analysoinnissa voi käyttää apuna kyselytutkimusoppaita, esim. kirjoittamalla Plussa-aineistohakuun, http://www.libplussa.fi/ , asiasanaksi kyselytutkimus tai kirjaston asiakaspäätteellä valitsemalla aihehaun, kirjoittamalla sitten kyselytutkimus ja valitsemalla tämän jälkeen aihetta rajaavista asiasanayhdistelmistä kysymykseen tulevat. Esim. Lottin kirjassa Tehokas markkina-analyysi kerrotaan hyvin kyselytutkimuksen mittausprosessista, mm. taulukoinnista ja tulosten raportoinnista. Myös Excel-oppaista saattaa olla apua.
Mistä saisi tietoa miten tehdään asiakastyytyväisyystutkimus oikeiden normien mukaan? 1134 4.10.2001 Aiheesta löytyy paljon kirjallisuutta. Voit etsiä kirjaston plussa-tietokannasta aihehaulla kirjoittamalla asiasanaksi esim. haastattelut, haastattelututkimus, kyselytutkimus tai mielipidetutkimus, myös asiakastyytyväisyys, -kysely tai asiakaspalvelu. Internetissä voit saman tehdä osoitteessa http://www.libplussa.fi/ käyttämällä asiasanahakua.
Aiheesta "sisäinen asiakkuus" pitäisi löytää asiakastyytyväisyyskysely-lomake. Eli yrityksen sisäisiin palveluihin kohdistuvia kysymyksiä.. 2282 23.10.2000 Etsit lomaketta kyselyn teettämiseen yrityksen sisäisistä palveluista ja henkilöstötyytyväisyydestä. En tarjoa sinulle valmista lomaketta, mutta esimerkiksi kahta seuraavaa raporttia, jotka on tehty haastattelututkimusmenetelmällä kohdistamalla kysely henkilökunnalle, voinet käyttää pohjana omaa kyselylomakettasi laatiessasi. Raportit ovat: Terveysasemien asiakaspalvelu- ja neuvontatyö -- henkilökuntakyselyn tulokset -- ' Asiakas on ykkönen' / Terveysasemien kehittämisprojekti, 1999, Helsingin kaupungin terveysviraston raportteja, sekä Yrityksen menestyminen ja henkilöstön hyvinvointi / toimittanut Kaija Tuomi,2000;Työterveyslaitoksen tutkimusraportti, joka koskee metalliteollisuuden ja vähittäiskaupan alaa. Tutkimushaastattelun tekemistä...
Olisiko teillä tietoa kirjastojen asiakastyytyväisyyskyselyistä. Mistä niitä saisi? 1037 31.3.2000 Useat yleiset kirjastot ovat osallistuneet Kirjastot ja laatu -hankkeeseen, josta enemmän osoitteessa http://www.kuntaliitto.fi/opetus/kirla.htm. Tarkempia tietoja asiakaskyselyistä voisi varmaan saada kustakin hankkeeseen osallistuneesta kirjastosta. Meillä Uudessakaupungissakin tehtiin viimeksi viime kesänä asiakaskysely, josta tarkempia tietoja voi kysyä kirjastonjohtaja Ritva Kolholta. Painetussa muodossakin on joitain sekä tieteellisistä että yleisistä kirjastoista tehtyjä raportteja saatavissa. Samoin kirjastoalan lehdissä on joitain selvityksiä. Tarkempi luettelo näistä viitteistä on teille varattuna Uudenkaupungin kirjaston neuvonnassa.
Kirjallisuutta aiheesta kuinka laaditaan hyvä tutkielman kyselylomake/haastattelulomake. 931 30.3.2000 Sinun kannattaa tehdä haku Jyväskylän kaupunginkirjaston aineistotietokannasta. Osoite on http://jkl226.jkl.fi:8001/Intro?formid=form.html Hakusanaksi voit laittaa esim. kyselytutkimus, haastattelututkimus tai haastattelut. Samasta osoitteesta näet myös kirjojen saatavuustiedot.