kustannukset

15 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–15.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Milloin Suomessa ei olisi vielä ollut mahdollista lähettää avaruusteknologiaa avaruuteen? Ja miten suuria tällaisten hinnat olivat aikana, jolloin vain… 51 23.2.2024 Ensimmäinen suomalainen satelliitti Aalto-1 lähetettiin avaruuteen vuonna 2017, kertoo Suomi 100 -satelliittiprojektin verkkosivu. Itse Suomi 100 -satelliitti pääsi lähtemään vasta vuonna 2018. Nämäkin satelliitit on viety avaruuteen yhteistyössä Intian ja Yhdysvaltojen kanssa. Suomella ei vielä ole omaa teknologiaa avaruuslentoja varten. Tarkkoja rahasummia, mitä avaruuteen lähettäminen maksaa, ei ole helposti saatavissa mistään. Viittaankin vain englanninkieliseen Wikipedia-artikkeliin "NASA Advanced Space Transportation Program", jonka mukaan vajaan puolen kilon (amerikkalainen pauna = 454 g) massan lähettäminen kiertoradalle maksaisi nykystandardeilla 10 000 dollaria (yli 9000 euroa). Kun Aalto-1:n massa on pyöreästi 4 kg, tulisi sen...
Kuinka paljon peruskoulu maksaa euroissa per lapsi? Entä lukio ja ammattikoulu? 55 19.9.2023 Hei, pääset tarkastelemaan kustannuksia koulutuskohtaisesti Opetushallituksen kustannustilastoista: https://vos.oph.fi/rap/kust/v21/raportit.html
Onko missään nettipalvelua joka laskee omakotitalon rakennuskustannukset vallitsevan rakennusmateriaali hintatason pohjalta esivalitulle rakennustyypille ja… 105 5.9.2023 Tällaista tietoa voisitte kysyä Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskukselta https://www.prkk.fi/prkk/yhteystiedot
Voiko jossain säilyttää osakkeitaan/osakesalkkua niin kutsutulla arvo-osuustilillä maksutta? 143 16.11.2021 Netistä löytyy lukuisia osakevälittäjäpalvelujen vertailuja, joista on helppo poimia osakevälittäjät, jotka eivät peri osakkeiden säilyttämisestä maksua. Tässä muutama vertailu: https://opivaurastumaan.fi/paras-osakevalittaja/https://www.rahakone.fi/osakevalittajat/https://www.sijoittaja.fi/106876/valittajavertailu-2021-osakevalittajat…
Paljonko kirjastot käyttävät aineistoihin vuosittain rahaa? 190 18.10.2021 Opetusministeriö kerää vuosittain kirjastojen tilastoja. Sieltä selviää myös aineistokulut. https://tilastot.kirjastot.fi/ Valitsemalla kaikki kunnat ja rajaamalla vuodeksi 2020 ja valitsemalla tilastoksi Talous ->Toimintakulut tilastovuonna -> Kirjastoaineistokulut saa kaikkien Suomen kuntien aineistokulut/vuosi. Esimerkiksi Turku käytti vuonna 2020  1 111 116 € aineistokuluihin.
Löytyykö jostain laskelmaa elinkaarensa loppuun tulleen ydinvoimalan käytöstäpoiston kustannuksista? 172 30.6.2020 Ydinvoimalan käytöstäpoiston kustannuksiin vaikuttaa mm. laitoksen koko. Iiro Lalu on käsitellyt asiaa laajasti diplomityössään "Ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston kustannukset" (2020), linkki: https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/160776/Diplomity%C3%B6%20Iiro%20Lalu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Löytyykö artikkeleita, kirjoja tai muuta vastaavaa josta saisin tiedot mm. Osakkeiden, rahastojen ja joukkovelkakirjalainojen tuotto-% vuosina 1985-2015? Tämän… 278 21.8.2019 Suomen Pankin kirjastosta vastataan tuotosta. Julkaisuarkistosta (https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/54) löytyy Tilastot-kokoelmasta erilaisia tilastoartikkeleita liittyen muun muassa sijoitusrahastoihin, joukkovelkakirjalainoihin sekä rahoitukseen.  Analyysit ja näkemykset -kokoelmasta löytyy Rahoitusmarkkinaraportteja https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/20, joissa käsitellään myös tuottoprosentteja. Suomen Sijoitustutkimuksen sivustolta löytyy rahastoraporttiarkisto https://www.sijoitustutkimus.fi/palvelut/instituutiosijoittajille/rahastoraportti/rahastoraporttiarkisto/, josta löytyy tilastoja vuodesta 1997 alkaen. Tilastokeskuksen julkaisemasta Suomen tilastollinen vuosikirja -sarjan julkaisuissa on mainittu eri...
Onko jostakin löydettävissä aineistoa josta selviäisi kaupunki katurakentamisen elinkaarikustannukset verrattaessa kivetyn kadun kustannuksia asvaltoidun kadun… 324 3.4.2019 Helsingin kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta kerrottiin, että selkeää aineistoa elinkaarikustannuksista ja hiilijalanjäljestä ei oikein löydy ja investointikustannuksetkin vaihtelevat kohteittain riippuen maaperästä, rakentamisolosuhteista, katuluokasta, kadun käyttötarkoituksesta yms. Ehkä karkeasti voi ajatella, että asfalttipintaisen peruskadun investointikustannus on noin 150 €/m2 ja luonnonkivipintaisen kadun kustannus 280 €/m2. Molemmat päällystetyypit edellyttävät ylläpitoa. Asfaltoinnin uusintatarve riippuu mm. kadun liikennemääristä ja  asfalttia käytetään myös kivetyllä kadulla kiveyksen alla kantavassa rakenteessa jos kadulla on ajoneuvoliikennettä. Iso Roobertinkadun peruskorjauksesta on Helsingin kaupunkiympäristön...
Missä päin maailmaa moottoritien rakentaminen on halvempaa kuin Suomessa ja mistä tämä johtuu? 1255 11.2.2019 Suomessa moottoritien rakentaminen maksaa noin Suomessa moottoritien rakentamiskustannukset ovat keskimäärin 3–5 miljoonaa euroa/kilometri,[10]  https://fi.wikipedia.org/wiki/Moottoritie#cite_note-lvm_esitys20060929-10 Se on melko vähän verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan. "The report says that highways in Austria cost €12.87 million/km. The next most expensive country is Hungary at €11.21 million/km, followed by Slovakia at €9.56 million/km and then the Czech Republic at €8.86 million/km. At the other end of the spectrum, costs in Denmark are only €5.89 million/km, in Croatia €6.682 million/km, in Slovenia €7.29 million/km and in Germany €8.24 million/km." http://www.worldhighways.com/sections/eurofile/news/european-highway-...
Paljonko maksoivat tämän vuoden Nobel-juhlat Tukholmassa? 288 18.12.2018 Tarkkaa hintaa ei ole julkaistu, mutta edellisten vuosien lehtiartikkeleiden perusteella noin miljoona kruunua. Vieraiden pöäytäpaikat maksavat muille kuin palkituille 3000 kruunua. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-mycket-kostar-nobelfesten Koko Nobel-viikon juhlallisuudet maksavat noin 16,7 miljoonaa kruunua. https://www.expressen.se/dinapengar/sa-mycket-kostar-nobelfesten
Lastensuojeluun liittyvä kysymys: Menneinä vuosikymmeninä tuhannet ja tuhannet suomalaiset lastensuojelun toimenpiteiden kohteena olleet lapset tulivat… 839 9.11.2012 Jo 1800-luvun puolivälistä lähtien Euroopassa lapsia alettiin sijoittaa kasvatuslaitosten sijaan maaseudulle perhemäisiin olosuhteisiin. Suomessa perhekoteihin siirryttiin 1970-luvulla. Maaseudulla sijainneita sijoituskoteja valvoivat kuntien sosiaalilautakunnat. Maaseutukoteihin suorittivat tarkastuksia kyseisen tarkastusalueen lastensuojeluviraston tarkastajat. Helsingin kaupungin kunnalliskertomuksesta, kylläkin vuodelta 1964, on nähtävissä, että hoitomaksut perhehoitoon sijoitetuista lapsista tuolloin vaihtelivat 50 mk:sta 150 mk:aan kuukaudessa. Keskimääräinen hoitomaksu oli 90-120 mk/kk. Edellä mainitut tiedot löytyivät seuraavista sähköisistä dokumenteista: http://www.hel2.fi/Helsingin_kunnalliskertomukset/pdf/1964_02/1964_02_2… (s...
Paljonko maksaa 2MW:n kokoisen tuulivoimalan pylväs sekä tuuliturbiini? 7650 27.9.2012 Tarkkaa hintatietoa on hankala löytää. Mikko Immosen selvitystyön mukaan tuulivoimalan investointikustannukset megawattia kohti olisivat (v. 2010) n. 2,940 €. Yli puolet tuulivoimalan kustannuksista koostuu tornin, lapojen ja vaihteiston yhteiskustannuksista. Generaattori vastaa vain 7,5 % tuulivoimalan kokonaiskustannuksista. (Mikko Immonen: Tuulivoima-alan koulutuksen ja tutkimuksen tila Suomessa. Selvitystyö, 2010) www.teknologiateollisuus.fi/file/12419/Immonen.pdf.html Tuulivoimalan hinta riippuu mm. siitä, millainen turbiini halutaan ja minne se rakennetaan. Merelle rakennettavan voimalan kustannukset ovat keskimäärin 5-10 kertaa suuremmat kuin maalle rakennettavan. (Aartikkeli Tuulen isännät, Suomen Kuvalehti 2012 :12)...
Paljonko eduskunnan kulut ovat? Saisiko joitakin esimerkkejä, mihin sitä voisi verrata? Vaikeampi kysymys: Entäpä mitä demokratia maassamme kokonaisuudessaan… 1763 1.3.2010 Ehdotus eduskunnan vuosittaisiksi kuluiksi löytyy Valtion talousarvioesityksestä, pääluokasta 21. Vertailuja voi tehdä budjetista löytyviin esim. eri ministeriöiden hallinnonalaisiin laitoksiin. Valtion talousarvioesitys löytyy painettuna esim. Eduskunnan kirjastosta lukusalissa luettavaksi. Sähköisen budjettiesityksen osoite: http://193.208.71.163/indox/tae/header.html Eduskunnan hyväksymät talousarviot löytyvät eduskunnan sivuilta osoitteesta: http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/eduskuntatyo/talousarvio… Mitkä sitten ovat demokratian kustannukset? Kannattaa ehkä lähestyä asiaa katsomalla, mitä asiasta on kirjoitettu. Eduskunnan kirjaston Selma-tietokanta: https://selma.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Finnish&...
Mitkähän ovat todelliset kustannukset (siis ne, jotka yhteiskunta joutuu maksamaan) seuraaville asioille? Tarvitsisin valtakunnalliset keskiarvot (suunnilleen,… 2124 10.7.2009 Tilastokeskuksen ja Kunnat.net sivuilta löytyy aihealueiden tilastoja. Kuntatalous-tiedotteessa 3/2009 on käsitelty kuntien palvelutoiminnan nettokustannuksia kuvaava tiedostoa. Tiedoston tietosisältö on kerrottu ao. tiedotteessa, mutta itse tiedosto on tilattavissa maksullisena tiedottessa ilmenevästi sähköpostiosoitteesta. Kuntatalous-tiedote 3/2009 http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;66354;66365;151584 Suomen kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-työryhmä tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoista vertailuja, joissa tarkastellaan kuntalaisille tuotettuja palveluja sekä niiden kustannuksia. http://www.kuusikkokunnat.fi/default.asp?id=0BE55960-EEEA40199FB9-EF898… Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto- ja...
Tiedän, että on olemassa Rakennustieto oy:n kustantama kirja Rakennusosien kustannuksia, mutta olisiko mitään samantyyppistä kirjaa jossa kuitenkin keskitytään… 739 8.11.2007 Vastaavia kirjoja, joissa olisi pelkästään maalaustöiden kustannuksia ei näytä olevan.