Kotka

11 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–11.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Sunila - nimen alkuperä? 41 Sunila on alun perin tarkoittanut ainoastaan yhtä taloa, mutta laajentunut siitä tarkoittamaan ensin kylää ja lopulta kaupunginosaa ja teollisuusaluetta. Talon nimeen sisältyy isännän nimi Suni.Lähde ja lisätietoaSuomalainen paikannimikirja (luettavissa myös verkossa pdf-versiona): https://www.kotus.fi/julkaisut/nimijulkaisut/suomalainen_paikannimikirja
Kuuluuko Sunila Karhulaan vai ovatko ne molemmat Kotkan kaupunginosia? 45 Vastauksesi kysymykseen on vähän sekä että.  Sekä Sunila että Karhula ovat Kotkan kaupunginosia. Kotkan kaupungin sivuilla on esitelty Kotkan asuinalueita ja "asuinalueet on pääosin linjattu asemakaavan mukaan". https://www.kotka.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuinalueet/ Ennen vuoden 1977 kuntaliitoksia Sunila oli yksi Karhulan kauppalan kauppalanosista. Etenkin puhekielessä Karhulaa saatetaan edelleen käyttää kuvaamaan laajempaa aluetta kuin pelkkää Karhulan kaupunginosaa ja tällöin Sunila voidaan katsoa osaksi Karhulaa. (Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=khriFEa5t7g) Karhulan kartan vuodelta 1951 näkee mm. tällä videolla https://www.youtube.com/watch?v=dmxX9Pk3rDY
Mitä ilmaislehtiä ilmestyi Karhulan kauppalassa vuosina 1972-1778 76 Koostetta emme mekään löytäneet, mutta Kansalliskirjaston ylläpitämästä kansallisbibliografiasta löytyi joitakin ilmaisjakelulehtiä.  Kotkansilmä alkoi ilmestyä vuonna 1976 https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/fikka.3427569  Etelä-Kymenlaakso on tietokantaan kuvailtu ilmaisjakelulehdeksi, mutta se on kuvailutietojen perusteella ilmestynyt vain vuonna 1972 https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/fikka.3699552 Tiedotuslehdiksi kuvailtuja lehtiä löytyy myös, niistä Karhulalainen (https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/fikka.3495811) on ainoa, joka on ilmestynyt Karhulassa vuosina 1972-1978 eikä ole tulkittavissa henkilökunnan/tehtaan sisäiseksi tiedotuslehdeksi.  Kotkassa on noina vuosina ilmestynyt myös tiedotuslehtiä, ne ovat...
Kotkaan oli kirjastonhoitajan haku 13.09. asti, missä on ilmoitus? 251 Kotkan kaupunginkirjastossa avoinna olevasta avoinna olevasta kirjastonhoitajan vakituisesta työsuhteesta on ilmoitus Kotkan kaupungin sivuilla sekä Kirjastot.fi:n ammattikalenterissa. https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kirjastonhoitaja-246837/ https://www.kirjastot.fi/ammattikalenteri/avoimia-tyopaikkoja/kirjastonhoitaja-lasten-ja-nuortentiimiin-1?language_content_entity=fi
Löytyykö Kotkan kirjastosta teosta Kotkan historiasta? Jotain yleisteosta. 451 Seuraavat ovat perusteoksia Kotkan historiasta: -Anttila, Leo: Kotkan historia. Osa 1. 1953. -Anttila, Leo: Kotkan historia. Osa 2. 1955. -Korhonen, Martti ym.:Kymistä Kotkaan. Osa 1, Seudun kehitys pyyntikulttuurista teollistumisen aikaan. 1999. -Korhonen, Martti ym.: Kymistä Kotkaan. Osa 2, Kaupungin kehitys teollisuuden kasvusta tietoyhteiskunnan aikaan. 2002. -Ulvinen, Arvi: Kymin historia 1. 1960. -Kallio, Veikko: Kymin historia 2. 1990.
Missä sijaitsee Kotkan merimieskirkon varhaisimmat arkistot? 916 Kansallisarkistosta löytyy seuraava Kotkan merimieslähetysaseman (merimieskirkon entinen nimi) arkisto: Kotkan merimieslähetysaseman arkisto. Rajavuodet (Päävuodet) 1897 - 1973 (1948 - 1973) (http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/HakuTulos.action?hakuTyyppi=tarkHaku&h…) Ja arkisto sisältää seuraavat asiakirjat: A DIAARIT B LUETTELOT C PÖYTÄKIRJAT D TOISTEET F KIRJEISTÖ G TILIASIAKIRJAT U MUUT ASIAKIRJAT Nämä tiedot on saatu Vakka-tietokannasta (http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/EtuSivu.action) Merimieskirkolla on keskustoimisto (www,merimieskirkko.fi), josta voi kysyä myös lisätietoa arkistoista.
Olen kuullut, että Kotkan tyttölyseosta, joka muuttui myöhemmin Katariinan kouluksi on tehty historiikki. Mistä kirjan voisi lainata tai ostaa? 2123 Kyyti-tietokannasta löytyy kaksi kirjaa: -Kotkan tyttölyseo - Katariinan koulu / toimittaja Pekka Savolainen. 1990 -Kotkan tyttölyseo - Katariinan koulu 50 vuotta : lukio ja yläaste. Koonnut Veikko Kylänpää. 1979 Näistä ensimmäinen on varsinainen historiikki ja jälkimmäinen koulun 50-vuotis toimintakertomus. Kotkan kaupunginkirjaston kokoelmissa ei ole kummastakaan lainattavaa kappaletta, mutta teokset voi lukea kirjastossa, ne on sijoitettu mm. kotiseutukokoelmaan. Saamiemme tietojen mukaan Pekka Savolaisen toimittamasta historiikista otettiin aikoinaan 500 kpl:n painos ja myytiin lähes heti loppuun. Myöskään Kylänpään kokoamaa toimintakertomusta ei ole enää saatavana.
Onko Wahlroosin makkaratehtaasta kirjoitettu historiikki? 2991 Kotkan Hovinsaaren Wahlroosin makkaratehtaasta ei löydy historiikkia. Marja Lavin kirjoittamassa kirjassa Rakas vanha Hovinsaari on kahden sivun mittainen Paavo Wahlroosin kirjoitelma Wahlroosin makkaratehtaasta. Kirja löytyy Kotkan kaupunginkirjaston kokoelmista. Paavo Wahlroos asuu Kotkassa ja mm. Hovinsaari-seura on saanut häneltä suoraan tietoja ja valokuvia makkaratehtaasta.
Mistä tulee Kotkan kaupungin nimi "Kotka"? 6507 Täyttä varmuutta Kotkan kaupungin nimen alkuperästä ei ilmeisesti ole olemassa, mutta muutamasta Kotkan historiaa käsittelevästä julkaisusta löytyy selityksiä ja arveluja nimen alkuperälle. Teoksessa Satavuotias Kotka (Kotkan kaupunki, 1978) Aimo Halila kirjoittaa artikkelissaan ”Kotkan vaiheita” sivulla 3 seuraavaa: Kotkan nimi mainitaan ainakin 1500-luvulla kalastajien apajan ja niittysaaren nimenä, joka johtunee joko saarelle pesineestä merikotkasta tai saaren ensimmäisen pitkäaikaisen omistajan sukunimestä. Toivo Okkolan kirjoittamassa vihkosessa Kotkan muinaisia vaiheita (Helsingin kotkalaiset ry:n julkaisuja N:o 1, 1948) on s. 8-9 selostus nimien Kotka ja Kotkansaari vaiheista ja eri muodoista. Kirjoittaja arvelee Kotka-nimen olevan...
Minkälaisia kuvateoksia teillä on Kotkasta, onko Kotkan kirkosta historia? 1092 Kyyti-tietokannasta (www.kyytikirjastot.fi) löytyy mm. seuraavat Kotkan kirkkojen historiaa käsittelevät teokset: -Harjunpää, Kaisu: Kotkan kirkko 1898-1998.1998 -Kotkan Pyhän Nikolaoksen kirkon historia. 1995 Kotkan kaupunginkirjaston kotiseutukokoelmasta löytyy mm. lehtileikkeitä Kotkan kirkoista ja vhs-tallenne Kotkan neljä kirkkoa. Kotiseutukokoelman teoksiin voi tutustua Kotkan pääkirjastossa. Kotka-aiheisia kuvateoksia ovat mm. -Kotkalainen kirja. 2006. -Komulainen, Jorma: Kotka. 2002 -Mäkelä, Pekka: Kotka, merestä noussut. 1987 -Vainonen, Joel M.: Kotka. 1982 -Bonin, Volker von: Kotka. 1975 -Savikko, Jorma: Kotka. 1962 -Kotka. (toimittanut: Eino Mäkinen) 1952 -Sandberg, Börje: Kotka. 1936 Edellä mainitut kirjat ovat mm. Kotkan...
Onko teoksia tai jotain tietoa Venäjän tsaarin lomanviettotavoista Suomessa, Langinkosken kalamajalla?? 964 Tässä muutamia viitteitä haluamastasi aiheesta: Anna Virubova : keisarinnan hovineiti. Toim. Irmeli Viherjuuri. Otava 1989. (Teoksessa luku "Kesänviettoa Suomen saaristossa") Ahola, V. K., Langinkoski : välähdyksiä kosken ja sen ympäristön historiasta. Kauppiaitten kustannus, 1962. Backström, Ragnar: Langinkoski. Langinkoskiseura, 1988. Lehtiartikkeli: Uusiniitty, Liisa: Aleksanteri III:n kiehtova ja erikoinen Langinkoski. (Kodin kuvalehti, 1982 nro 8, s. 10-15).