kiinteistöt

18 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–18.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Onko helsingin keskusta-alueella yhtään taloyhtiötä tai yrityskiinteistöä mikä olisi asentanut aurinkopaneeleja kiinteistönsä katolla? 41 10.1.2024 Kyllähän niitä on. Fredrikinkatu 25 sai katolleen aurinkopaneeleja jo vuonna 2016. Samoin Iso Roobertinkatu 32:n kiinteistö. https://solarvoima.fi/taloyhtiot/ https://www.sttinfo.fi/tiedote/49287481/kutsu-tutustu-helsingin-kantaka… Korkeavuorenkatu 32–34 kiinteistössä on aurinkopaneeleja katolla. https://assets.website-files.com/63329f6c77265643c4d6319d/64ff134bff896… Aurinkopaneeleja on nähtävästi sijoitettu myös Aleksanterinkatu 21 kiinteistön katolle. https://www.tallberg.fi/ajankohtaista-tallberg-yhtiot/aleksi-21-saa-aur… Keskustan suurin aurinkovoimala sijaitsee Musiikkitalon katolla. https://musiikkitalo.fi/helsingin-ydinkeskustan-suurin-aurinkovoimala-m… Oopperatalokin on saanut omansa. https://www.tekniikkatalous.fi/...
Hylätyn näköinen mökki, ei naapureita kiometrien säteellä, voinko jotenkin selvittää omistajan (ja tehdä tarjouksen mökistä)? Neuvoja? 109 14.7.2023 Kiinteistön omistajatiedot on mahdollista saada Maanmittauslaitokselta, jos tiedot on tallennettu rekisteriin. Omistajatietoihin sisältyvät kiinteistötunnus, kiinteistön nimi, omistajan nimi ja osoite. Mutta, kiinteistön omistajatietoja ei luovuteta, jos haluat ottaa yhteyttä omistajaan ostotarkoituksessa. "Kiinteistön omistajatiedot näkyvät lainhuutotodistuksesta. Niitä on kahdenlaisia: ensimmäinen sisältää omistajan nimen, henkilötunnuksen ja osoitteen ja toinen suppeampi vaihtoehto pelkästään nimen ja syntymäajan. Suppeampi todistusvaihtoehto voidaan luovuttaa asiakkaalle käyttötarkoitusta kysymättä. Tämä otemalli riittää usein asiakkaan tarpeisiin. Henkilötunnuksen ja osoitteen sisältävä ote voidaan luovuttaa kiinteistön omistajalle...
Onko mikään kunta tai kaupunki kompensoinut kohonneita energiakustannuksia laskemalla kiinteistöveroa asuinkiinteistöiltä? 58 15.9.2022 Suomen hallitus linjasi määräaikaisen maatalouden tuotantorakennusten vapauttamisen kiinteistöverosta vuoden 2022 verotukseen, sikäli kun EU-lainsäädäntö sen sallii. Toimi kompensoidaan kunnille hallitusohjelman mukaisesti. Se on yksi määräaikaisista täsmätoimista, joilla vastataan energian hintojen nousuun. https://valtioneuvosto.fi/-//10623/hallitus-linjasi-energian-hintojen-n… Kiinteistön arvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettavasta kiinteistöverosta säädetään kiinteistöverolaissa. Kunnan kiinteistöveroprosenteista päättää kunnanvaltuusto lain salliman vaihteluvälin puitteissa. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin rajat on asetettu välille 0,41 - 1,00. https://vm.fi/verotus/kiinteistoverotus Vastaaja ei...
Voidaanko yksi rakennus jakaa virallisesti kahdeksi eri osaksi, jotka voidaan luokitella eri "kiinteistöiksi"? 391 18.12.2020 Arkikielessä kiinteistöllä tarkoitetaan usein omakotitaloa tai muuta rakennusta, mutta varsinaisesti kiinteistö merkitsee sitä itsenäistä maanomistuksen yksikköä, kuten tilaa tai tonttia, jolla mahdollinen rakennus sijaitsee. Periaatteessa voidaan sanoa, että kiinteistöä hankkiessa ostaa siis maa-alueen, johon kuuluvat sillä sijaitsevat rakennukset, kiinteät rakennelmat ja laitteet, osuudet yhteisiin alueisiin sekä kiinteistölle kuuluvat mahdolliset rasitteet ja etuudet. Kiinteistö katsotaan Suomessa kiinteäksi omaisuudeksi, kun taas asunto-osake tulkitaan irtaimeksi omaisuudeksi. https://www.aurealkv.fi/blogi/mita-eroa-kiinteistolla-asunto-osakkeella/ Artikkeli rakennuksen asemasta Suomessa: Matti Ilmari Niemi: Rakennus väliinputoajana...
Kiinteistön arvo on 80000€. Pantti-eli haltijavelkakirjoja on 40000€ edestä, jotka jonkin lainan takeena. Maksetaanko vero koko summasta? 348 8.6.2020 Verohallinnosta vastattiin, että näiden tietojen perusteella vero maksetaan koko kauppahinnasta, johon sisältyy myös pantti- ja haltijavelkakirjat, eli tässä tapauksessa vero maksettaisiin tuosta 80 000 eurosta. Jos kyse on kiinteistöstä, vero on 4 prosenttia.   Lisätietoa: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/varainsiirtovero/n%C3%A4in-hoidat-varainsiirtoveron/ Tapauskohtaisesti kannattaa olla yhteyksissä suoraan verohallintoon. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/
Taloyhtiöiden varastotilojen varkaudet ovat olleet monissa yhtiöissä vuosikymmenien ajan ongelmana, Onko taloyhtiön hallituksella oikeus sijoittaa… 761 9.3.2020 Taloyhtiöillä on oikeus järjestää tiloissaan kameravalvontaa, mutta koska Suomessa ei ole erikseen lakia taloyhtiöiden kameravalvonnasta, asianajotoimistot ja asiantuntijat kehottavat ottamaan huomioon tiettyjä yksityisyyden suojaan, kotirauhaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä seikkoja. Salakatselun ja kotirauhan rikkomisen välttämiseksi kameravalvonnasta tulee ilmoittaa asianmukaisesti, esimerkiksi näkyvällä kyltillä ”alueella nauhoittava kameravalvonta”. On myös määriteltävä tarkkaan, onko kameravalvottu alue ns. kotirauhan piirissä. Henkilötietolain kannalta on myös erityisen tärkeää, että tallentavaa kameravalvontaa varten on nimetty henkilö, joka vastaa henkilötietoja sisältävän materiaalin asianmukaisesta käsittelystä...
Mistä Kaarinassa voi kysyä kiinteistön omistajan nimeä? Haluaisin vastauksen mahdollisimman nopeasti. Tai mistä voi muuten kysyä kiinteistön omistajaa? Netin… 447 12.8.2016 Tietoa kiinteistöä koskevista todistuksista ja otteista löytyy Maanmittauslaitoksen sivulta http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/tietoja-kiinteistoista Kiinteistön omistajatiedot näkyvät lainhuutotodistuksella. Maanmittauslaitokselta voi asiakaspalvelusta tilata maksullisia otteita ja todistuksia. Oheisella Maanmittauslaitoksen sivulla kerrotaan omistajatiedoista http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/tietoja-kiinteistoista/kysy… Omistajatietojen luovuttamisessa otetaan huomioon julkisuuslain ja henkilötietolain asettamat rajoitukset. Yhden omistajatiedon saa soittamalla Maanmittaushallituksen asiakaspalveluun (puh. 029 530 1110). Kiinteistötunnus pitää selvittää ennen yhteydenottoa http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot...
Talon nykyinen omistaja.Lars Sonkintie 8 1114 25.4.2014 Kulosaari - Brändö: huvilakiinteistöt ja niiden omistajat - villafastigheter och deras ägare (toimittanut Matti Räsänen, 2004) -kirjan mukaan Lars Sonckin tie 8 -kiinteistön on omistanut vuodesta 1997 alkaen Romencraft Oy. Tämä tieto on siis vuodelta 2004.
Mistä saan tietää kiinteistön todellisen omistajan? Isän vaimo myy nimissään isän omaisuutta. 702 27.1.2014 Kiinteistön omistajatiedot ja kiinnitykset selviävät lainhuutorekisteristä, jota ylläpitää maanmittauslaitos. Lahden maanmittauslaitoksen yhteystiedot: Osoite: Kirkkokatu 12 B Aukioloaika: ma-pe 8.00-16.15 Sähköposti: asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi Tietoja rekisteristä voi ostaa myös kunnista tai maistraateista. Tarkempia tietoja maanmittauslaitoksen sivuilta: http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/rekisterit-otteet/lainhuuto…
Olen jo pitkään seurannut Vantaalla eräitä vanhoja hylättyjä rakennuksia, jotka ovat jo niin huonossa kunnossa, että niitten pelastamiseksi ei ole enää mitään… 891 22.10.2013 Erilaisia tietoja kiinteistöistä ja niiden omistajista löytyy Väestörekisterikeskuksesta. Väestörekisterikeskuksen http://www.vaestorekisterikeskus.fi/default.aspx?id=170&docid=212 omilla sivuilla kerrotaan seuraavasti: Väestötietojärjestelmässä olevia kiinteistötietoja ylläpidetään Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmän avulla. Tiedot päivitetään väestötietojärjestelmään kerran viikossa. Kiinteistötietojen ylläpidosta on säädetty väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009). Väestötietojärjestelmään rekisteröidään kiinteistöistä muun muassa seuraavat tiedot: Kiinteistötunnus Tilan nimi Omistajan nimi ja osoite Saanto- ja lainhuudatus Kiinteistöllä sijaitsevat...
Olen HVSSY:N jäsen. Olen yrittänyt saada selville SPR:ltä milloi he pitivät Siltasaarenranta 16 B: ssä olevaa väestönsuojaa koulutustiloinaan? Vastausta en ole… 1142 20.4.2009 Helsingin kaupunginarkistossa (http://www.hel2.fi/Tietokeskus/kaupunginarkisto/index.html) kerrottiin, että heidän tiedostoistaan vastaus kysymykseen varmaan löytyy, mutta se vaatii laajemman tiedonhaun jota varten täytyisi mennä sinne paikan päälle. Arkiston tutkija oli sitä mieltä, että kannattaa kuitenkin vielä kysyä suoraan SPR:sta koska heidän toimintakertomuksistaan tieto pitäisi löytyä. Myös kiinteistövirastosta (http://www.hel.fi/kv) tai pelastuslaitoksesta (http://www.hel2.fi/pel/) voisi saada lisätietoa aiheesta.
Perheessä on edessä sekä kiinteistöjen jakotoimitus että metsätilan jako. Onkohan tästä aiheesta kirjallisuutta tai tietoa netissä? 2148 15.8.2008 Kirjallisuutta: Perintömetsä : sukupolvenvaihdos ja yhteisomistus / Matti Kiviniemi, Pirjo Kärki Julk. Metsäkustannus, 2008 Metsänomistajan verokirja / Ville Hukkanen Julk. Verotieto, 2007 Metsälehti ja Metsälehti Makasiini ovat myös hyviä tietolähteitä. http://www.metsalehti.fi/fi-FI/metsalehti/ http://www.metsalehti.fi/KysyJaVastaa/Read.aspx?messageID=4b0184b1-2785… Perintökaari 23 luku käsittelee perinnönjakoa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040#L23 Metsätilan sukupolvenvaihdoksesta löytyy tietoa seuraavilta sivuilta: http://www.farmit.net/farmit/fi/05_talous/09_Sukupolvenvaihdos/index.jsp http://www.metsakeskus.fi/web/fin/metsakeskukset/Pohjois-Savo/koulutust… http://www.nordea.fi/Henkil%C3%B6asiakkaat/Asiakasedut/...
En saa osumia kysymyksellä kolmas osapuoli Suomen asetukset ja lait-kokoelmasta. Pitäisi löytää tietoa mahdollisuuksista silloin, kun on tavallaan kolmas… 2341 10.1.2005 Tässä muutama vinkki lain kohdista, joiden pohjalta voisi hakua jatkaa. Asuntokauppalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940843 Rakennuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895 Kiinteistölaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010143 Toinen mahdollinen tapa aloittaa tiedonhaku tällaisissa tapauksissa on hakea Finlex-tietokannasta www.finlex.fi ensin vaikkapa kohdasta OIKEUSKÄYTÄNTÖ (KKO) millaisia ennakkopäätöksiä vastaanvanlaisissa tapauksissa on annettu. Hakusanalla kosteusvauri* (katkaisumerkki *) tuli jo 19 ennakkotapausta, joita selaamalla löytyy lisää sanoja, joilla hakua voisi ajantasaisesta lainsäädännöstäkin jatkaa. Tällaisia sanoja voisi olla esim. kiinteistön kauppa, vahingonkorvaus Asunto...
Onko aiheesta "Kiinteistösalkun riskien analysointi" olemassa jotain mahdollisesti suomenkielistä perusteosta? 708 23.1.2003 Kiinteistösalkuista voit lukea seuraavista kirjoista (saatavuudet on tarkistettava erikseen; ainakin pääkaupunkiseudun kirjastoihin niitä on hankittu): Vesa Puttonen, Tero Kivisaari: Sijoittaminen ja sijoitusrahastot Suomessa. KY-palvelu, 1997. ISBN 951-96629-7-9. Tässä kirjassa on kappale Kiinteistösijoittamiseen liittyvät riskit ja tuoton muodostuminen. Juhani Siikala: Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan. Kiinteistöalan Kustannus OY-REP Ltd, 2000. ISBN 951-685-060-X Internetissä on erinomainen suomalainen verkkohakemisto Makupalat (http://www.makupalat.fi), jonka talousosaston linkit kannattaa käydä läpi. Suurin osa linkkien tarjoamista palveluista vaatii rekisteröitymisen.
Onko opasta missä kerrotaan kiinteistön lahjakirja tekoa, mitä asioita siinä täytyy mainita, riittääkö lahjoittajan ja lahjansaajan allekirjoitukset ja… 1413 22.5.2002 Tietoa löytyy esimerkiksi kirjoista Lindholm, Tuomo: Lahjaverokirja, 2000 ja Purhonen, Pertti: Lahja ja sen verotus, 2001. Ne löytyvät varmaan lähimmästä kirjastosta.
Perin mummon mökin, joka nykyisellään on tyypiltään asuinrakennus. Käytän paikkaa harvoin ja ajattelin, josko anoisin käyttötarkoituksen muuttamista vapaa-ajan… 1871 6.6.2001 Jos teillä on vakituinen asunto toisaalla, lienee niin että viranomaisten taholta perimäänne mökkiä käsitellään jo vapaa-ajan asuntona ilman eri hakemusta . Verottaja saa tiedot antamastanne perintö-/vuosittaisesta veroilmoituksesta. Todettakoon, että kotikunta määräytyy myös verotuksen kannalta kotikuntalain mukaan 2§. Verotuksessa vakituista asuntoa kohdellaan edullisemmin kuin vapaa-ajan asuntoa muun muassa kiinteistöveron osalta (Kiinteistöverolaki 13§), omaisuuden luovutusvoiton osalta (Tuloverolaki 48§) ja korkomenojen osalta (Tuloverolaki 58§). Lakitekstit on löydettävissä Valtion säädöstietopankista http://www.finlex.fi/ kohdasta lainsäädäntö em. lakien nimillä. Laajemmista kunnostus- ja korjaustöistä on syytä olla yhteydessä...
Olen kuullut, että Helsingin kaupungilla on KIMI niminen järjestelmä, jossa on mitoitettu kiinteistön huoltoon kuluva aika työkohteittain. En löydä millään… 1299 4.4.2001 Hei, Aiheesta löytyi tällainen raportti: Uusitalo, Liisa ja Leskinen, Martti: kiinteistöjen huoltotoiminnan kehittäminen. Seurantatutkimus KIMI-kokeilusta. Asuntohallistus, tutkimus- ja suunnitteluosasto, asuntotutkimuksia 9: 1993. Helsinki 1993. Kirjastoissa tätä ei näytä olevan, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan Asuntohallitukseen. Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kiinteistö palvelukeskus http://www.kv.hel.fi/kiinteistopalvelu voi varmaan myös auttaa. Teknisen korkeakoulun kirjastossa ( http://www.hut.fi/Yksikot/Kirjasto/ ) on Jukka Voijolan neljä kirjaa KIMI: kiinteistötyön hallintajärjestelmä 1.Yleiset periaatteet 2.Tekniset työt 3.Kiinteistöjen ulkotyöt 4.KIMI-sanasto. Kirjat ovat Suomen kiinteistöliiton kustantamia v. 1994....
Löytyykö kirjallisuutta aiheesta kiinteistön ulko- ja yleistyöt? 719 27.10.2000 Kiinteistönhuollosta löytyy runsaasti kirjallisuutta, tässä poimintoja tuoreimmista. Voit myös selata pääkaupunkiseudun yhteistä Plussa-hakua http://www.libplussa.fi/. Kokeile seuraavia hakusanoja tai niiden yhdistelmiä: kiinteistönhoito, kiinteistöt, kunnossapito, asuinrakennukset ja huolto. Hekkanen, Martti: Omakotitalon huoltokirja. Helsinki 2000. Pirinen, Auli: Käytössä olevan asuintalon huoltokirja-laadinta, käyttö, esimerkki. Helsinki 1999. Hein, Kari: Toimitilakiinteistön huoltokirja-laadinta, käyttö. Helsinki 1999. Liikanen, Riina Tuotteelle pitkää ikää-huolto-, korjaus-, vuokraus- ja yhteiskäyttöpalveluja. Helsinki 1999. Isännöitsijän käsikirja. Helsinki 1998. Hekkanen, Martti: Kodin käsikirja--opas terveelliseen ja...