kehittäminen

14 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–14.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Monet firmat pyytävät asiakaspalautetta (kiitokset, moitteet, kehitysehdotukset yms). Löytyykö jostain tietoa mitä asioita on muutettu palautteen johdosta… 69 28.1.2022 Aiheesta kirjoitettuja kirjoja voi hakea seuraavilla hakusanoilla: asiakaslähtöisyys, asiakaskokemus, kehittäminen, vuorovaikutus.  Helmet-sivuilla nostettiin aivan äskettäin verkkomaksaminen näkyvämmälle paikalle, koska siitä tuli paljon kysymyksiä eikä sitä löydetty. Taskukirjastoon tuotiin noudettavien varausten hyllypaikat Espoosta löysimme mm. seuraavia esimerkkejä:  Kalajärven ja Kauklahden nuortenosastot on äskettäin remontoitu ja kalustettu uudelleen Entressen kirjastoon saatiin lukusali Laaksolahden kirjastoon perustettiin lankojen vaihtokori Hankimme jatkuvasti aineistoa hankintatoiveiden perusteella, kirjojen lisäksi mm. roskapihdit ja frisbee-kiekkosetit Karaokelaitteisto hankittiin myös Espooseen (aluksi vain Vantaalla...
Tarvitsisin lähteitä opinnäytetyötäni varten. Aiheeni liittyy tuotteen lisäarvoon, asiakastyytyväisyyteen, palvelun kehittämiseen, b2b-myyntiin ym. Löytyisikö… 4477 26.1.2011 Voit etsiä lähteitä Vaski-tietokannasta http://www.turku.fi/vaski esim. seuraavilla asiasanoilla ja niitä yhdistelemällä: tuotteet, lisäarvo, arvonluonti, arvo, asiakastyytyväisyys, palvelut, kehittäminen, palvelutoiminta, myynti, asiakaslähtöisyys, asiakaspalvelu Tässä joitain teoksia, jotka voisivat olla hyödylllisiä opinnäytetyötäsi ajatellen: Myynninmurtajat : 20 uskomusta B2B-myynnistä / Petteri Hakala ja Lalle Michelsson (2009) Uuden B2B-tuotteen menestyksekäs kaupallistaminen / Henri Simula ... [et al.] (2010) Tilaus-toimitusketjun hallinta : B2B - vähemmällä enemmän / Jouni Sakki (2009) B-to-b-palvelujen markkinointi / Jukka Ojasalo, Katri Ojasalo (2010) Asiakaslähtöinen myynti / [Erkki Leppänen] (2007) Transformation kaleidoscope...
Tarvitsisin tietoa korkeakoulutuksen kehittämisestä. Erityisesti muissa euroopan maissa ja erilaisista aloitteista. Haluaisin mieluiten linkkejä tai… 765 9.4.2008 Keski-Suomen Nellin kautta voi hakea ERIC:stä (Education Resources Information Center), josta löytyy valtavasti kokotekstiartikkeleita ja artikkeliviitteitä kasvatuksen alan teksteihin. Nellin Monihaussa voit keskittää haun pelkästään ERIC:iin, ja hakea esimerkiksi asiasanoilla (kohtaan aihe) "higher education", "development" ja "europe". Tässä edellämainituilla sanoilla tehty esimerkkihaku: http://www.nelliportaali.fi/V/9F35YSV1331Q539KQ5CMTA3GCPUUQHCD34J44I83J… Viitteitä tulee noin tuhat, joten kannattaa kokeilla muillakin hakusanoilla. Jyväskylän yliopiston Nellistä löytyy useampiakin (11) kasvatusalan tietokantaa, mutta useimmat niistä ovat käytettävissä vain yliopiston verkossa eli niitä täytyy mennä käyttämään Jyväskylän yliopiston...
Kehittämishankkeen kaava 896 10.3.2008 Hei! Yrityksen kehittämisestä löytyy paljonkin kirjallisuutta. Kirjoja voi hakea Piki-verkkokirjastosta, osoitteesta http://kirjasto.tampere.fi/Piki?formid=find2 asisananoilla yritykset ja kehit-. Näin löytyy 175 teosta, joiden saatavuutta voi tarkastella samalta näytöltä. Hyötyä olisi varmasti ainakin seuraavista teoksista: Rissanen, Tapio: Kehityshankkeen toteuttaminen yrityksessä. Pohjantähti 2002 Rissanen, Tapio: Uutta virtaa yritykseen. Pohjantähti 2006 Ryynänen, Leila-Mari: Kehittämisestä kasvuun. Edita 2004 Paavola, Juhani: Pk-yrityksen strategiatyö tutuksi. Benchmarking 2005
Mitä kirjallisuutta voisin hyödyntää kun kirjoitan kehittämishanketta? 1364 13.3.2006 Kehittämishankkeisiin liittyvät kirjat ovat ainakin yleisissä kirjastoissa enemmänkin tapaustutkimuksia, mutta löytyy niitä oppikirjojakin. Tästä saattaisi kannattaa soittaa kirjastoon ja tehdä varaus: Muutospuhe : muutoksen retoriikka johtamisen ja organisaatioiden arjen näyttämöllä / Pauli Juuti, Heikki Rannikko, Ville Saarikoski, Otava, 2004. Tapaustutkimuksia ym. aiheeseen liittyviä ovat ainakin seuraavat kirjat, näitä saat lähikirjaston kautta: 1 Valkoisenlähteentien tarveselvitys / [julkaisija:] Vantaan kaupunki, kuntatekniikan keskus  KIRJA 2005 2   Kohtaavaa lastensuojelua : lapsikeskeisen lastensuojelun sosiaalityön tilannearvion käsikirja / Tiin  KIRJA 2004 3   Terveyskeskus toimivaksi : kansallisen terveydenhuollon...
Etsin aineistoa aihepiiristä: älykäs pakkaus / älypakkaus / älymateriaalit / älykkäät materiaalit ja älykkäät materiaalijärjestelmät-aihepiiriin liittyen… 1722 3.2.2005 Artikkeleita ja kirjoja kannattaa etsiä kirjastojen lehtihakujen (www.helmet.fi) avulla sekä korkeakoulujen kirjastoista. Listassa on sekä artikkeleita (ARTO- tietokannasta) että kirjoja (LINDA- tietokannasta). Niitä kannattaa kysyä mm. Helsingin kaupppakorkeakoulun kirjastosta: 1. UPM:n radiotunnisteet tekemässä pakkauksista älykkäitä Griffin 2004 : 2 s. 38-39 Karske, Monica [Artikkeli] 2. Älypakkaus kertoo elintarvikkeen tuoreudesta KM Kaupan maailma 2004 : 2 s. 54-55 Tompuri, Vesa [Artikkeli] 3. VTT lähellä läpimurtoa älypakkausten kehittämisessä Taloussanomat 2004 : 53 s. 10 Pantsu, Pekka [Artikkeli] 4. Aktiiviset ja älykkäät pakkaukset elintarvikkeiden laadun varmistuksessa Elintarvike ja terveys 2003 : 4, s. 70-73 Hurme,...
Tarvitsisin matkailuun liittyvän strategia-ajattelun keskeiset periaatteet, käsitteet, mallit ja kriteerit kirjallisuuden pohjalta, mistä kirjasta löytyisi ? 1055 8.1.2001 Matkailustrategioita laaditaan Suomessa usein tietylle maantieteelliselle alueelle, vaikkapa tietyn kaupungin näkökulmasta. Mutta etsit kirjaa tai muuta tiedonlähdettä jossa hahmoteltaisiin / analysoitaisiin matkailualan suunnittelemisen ja kehittämisen keskeisiä käsitteitä. Tein haun Linda- ja Manda tietokantoihin (korkekoulukirjastojen yhteisluettelo ja maakuntakirjastojen yhteisluettelo) hakusanoina matkailu ja strategi* ja tuloksena oli noin 20 viitettä, mutta lähinnä erilaisia matkailustrategioiden esittelyjä eli käytännön sovellutuksia tyyliin "Suomen matkailun gateway-strategia vuoteen 2001" tai "Matkailu 2000 tavoitteet ja strategiat". Oletettavaa on, että tällaisessa strategiaesittelyssä myös analysoidaan käytettyjä käsitteitä ja...
Löytyykö pro graduja aiheesta: organisaatiomuutoksen vaikutus työmotivaatioon. 1960 14.8.2000 Tässä graduja organisaatiomuutoksesta, lisää voit etsiä Helkasta, joka on Helsingin yliopiston kirjastojen yhteinen kokoelmaluettelo http://wwls.lib.helsinki.fi/ sieltä voit tarkistaa myös teosten saatavuuden. Graduja kannattaa hakea myös Jyväskylän yliopiston kirjaston tutkielmapankkista http://docuweb.jyu.fi/scripts/webmain.dll laita hakusanaksi organisaatio. Alla joitain tutkielmia aiheesta, ne teokset joita et löydä Helkasta voit pyytää kaukolainaksi lähikirjastosi kautta. Saarinen, Johanna: Organisaatiomuutos oy Huber ab:n asennusryhmässä [Tampere], 1990. Yrityksen taloustieteen, yrityksen hallinnon pro gradu-tutkielma : Tampereen yliopisto Hautala, Taru : Klassisesta tiimipohjaiseen organisaatioon : organisaatiomuutos ja...
Millaista kirjallisuutta on olemassa yritysten toimintoprosessien kehittämisestä (esim. asiakaspalvelu, markkinointi tms.) Erilaiset teoriakirjat sekä case… 899 19.7.2000 Kirjallisuutta, joka liittyy kysymääsi aiheeseen, on paljon. Saat kuvan tarjonnasta pääkaupunkiseudun kirjastojen Plussa-tietokannan avulla (www.libplussa.fi). Valitse hakulomakkeesta kohta "asiasana tai luokka". Hakusanoiksi kannattaa tässä tapauksessa kirjoittaa kaksi sanaa. Sopivia pareja ovat esim. "liiketoiminta kehittäminen" "yritykset muutos" tai "organisaatiot muutos". Jos haluat vielä laajemman ja väljemmän tuloksen, voit kokeilla paria "yritykset kehittäminen". Aiheesta on yleisiä teoria- ja ideakirjoja (esim. Räsänen, Keijo: "Kehittyvä liiketoiminta"), tietyn kehittämismenetelmän esittelyjä (esim. Morris: "Liiketoimintaprosessien uudistaminen" ja Martola: "Liiketoimintaprosessit", jotka käsittelevät re-engineeringiä tai Otala...
Olisko minulla tätä kautta mahdollisuutta saada tietoa kirjoista, joissa kerrotaan yritysten henkilöstön kehittämismenetelmistä. En niinkään kaipaa… 682 4.5.2000 Weilin+Göösin Ekonomia-sarjassa ja Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen julkaisuissa on ilmestynyt useita teoksia, joista löytyy tietoa eri menetelmistä. Saat ensinmainitut julkaisut näkyviin pääkaupunkiseudun kokoelmatietokannasta (http://www.libplussa.fi) kirjoittamalla nimeke-kenttään ekonomia, jälkimmäiset puolestaan kirjoittamalla tekijä-kenttään Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Myös luokanmukaista (YKL 69.13) hakua ja eri hakutapojen yhdistelmää (tarkka haku) kannattaa kokeilla. Tarkassa haussa voit etsiä aineistoa yhdistämällä asiasanat henkilöstö ja kehittäminen. Netistä löytyy myös tutkielma Henkilöstön kehittämisen taustalla vaikuttavia tekijöitä (http://www.student.oulu.fi/~kapeltol/hk/projekti.htm), jossa on tiivistettynä...
Etsin tietoa Suomessa julkaistuista teoksista, jotka käsittelevät yrityksen henkilöstön osaamistarvekartoitusta, koulutustarvekartoitusta tai… 988 17.2.2000 Aiheestasi löytyy sen verran viitteitä, että niitä kaikkia ei voi luetella tässä. Erityisesti koulutustarpeesta löytyy paljon viitteitä. Sinun olisi paras varata aika Helsingin kaupunginkirjaston asiakastyöasemalle (ns. verho-koneet), josta on pääsy LINDA-tietokantaan (Suomen tieteelliset kirjastot) ja tehdä aihehaku sanoilla osaaminen, henkilöstö, henkilöstökoulutus ja kehittäminen. Näin löytyvät esim. teokset Välimäki, Tomi Henkilöstön osaamisen kehittämisen toteutuksen arviointi, 2000 Ranki, Anneli Vastaako henkilöstön osaaminen yrityksen tarpeita? 1999 Hakkarainen, Pentti Ammatinhallinnan kehittäminen oppivassa organisaatiossa, 1999 Ritsilä, Jari Alueellisen osaamistarve-ennakoinnin kolme ulottuvuutta Henkoosta-hankkeen väliraportti,...
Mistähän kirjoista voisi löytyä tietoa henkilöstön osaamistarvekartoituksesta, koulutustarvekartoituksesta, kehittämistarvekartoituksesta ja yleensä… 1310 10.2.2000 Seuraavista kirjoista löytynee: Ruohotie, Pekka: Oppimalla osaamiseen ja menestykseen, Edita, 1996; Silvennoinen, Heikki: Työt ja taidot ajan tasalla?: näkökulmia työelämän muutoksiin ja koulutustarpeisiin, Turun yliopisto, 1994; Ranki, Anneli: Vastaako henkilöstön osaaminen yrityksen tarpeita, Kauppakaari, 1999; Osaamisen kehittäminen organisaatiossa, Consulting team, 1997; Henkilöstön osaaminen ratkaisee: henkilöstön kehittämishanke: raportti, Valtion painatuskeskus, 1995; Immonen, Stina: Osaamis- ja innovointirakenteiden kehittäminen, Työministeriö, 1998; Liukkonen, Paula: Työn tulos ja sen tekijät, Työturvallisuuskeskus, 1996; Peltonen, Matti: Koulutuksen tuloksellisuus, Aavaranta, 1992; Eronen, Anne: Henkilöstöinformaatio ja...
Hankitteko teoksen Kasvio, A & al.: "Kehittäminen arjen voimavaraksi". 1999, julkaisja Tampereen yliopisto. Mikäli julkaisu hankitaan, milloinkahan se on… 848 11.8.1999 Kaikkea Suomessa julkaistua kirjallisuutta ei hankita Helsingin kaupunginkirjastoon. Yliopistojen julkaisemat tutkimukset, jotka eivät ole tarkoitettukaan kovin suurelle yleisölle, ovat varmimmin saatavissa yliopistojen kirjastoista. Kysymäsi Antti Kasvion tutkimus käsittelee kuitenkin toimintatapojen kehittämistä Helsingin kaupungin työpaikoilla, joten kirja on hankittu kirjastoon. Saatavuustiedot löytyvät Plussa-aineistotietokannasta www.libplussa.fi
Etsin kirjaa Esimies-alaiskeskustelusta tai kehityskeskustelusta, oman työn kehittämisestä 1076 29.5.1999 Sopivia keskusteluun ja työyhteisöjen vuorovaikutukseen liittyviä kirjoja voisivat olla Ronthy-Östberg: Keskustelu kehittää (1998, 9518851336), Juuti: Kehityskeskustelut - johtamisen perusta (1998, 9519411291), Ukkonen: Esimies-alaiskeskustelu (1989, 951354771X), Helin: Yhdessä menestymisen taito (1998, 9519656561) ja Brilhart: Effective group discussion (1998, 0697327264). Kirjojen saatavuuden pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastoissa voi tarkistaa Plussa-aineistohaulla (http://www.libplussa.fi).