kansalaisuus

13 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–13.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Kysymykseni on lähinnä teoreettinen. Voinko luopua Suomen kansalaisuudesta ottamatta tilalle minkään muun maan kansalaisuutta? Jos voin, täytyykö sitä jotenkin… 61 7.9.2022 Tämä ei ole mahdollista. Migrin sivuilta löytyvän ohjeen mukaan "sinua ei voida vapauttaa Suomen kansalaisuudesta, jos sinusta tulisi vapauttamisen johdosta kansalaisuudeton."https://migri.fi/kansalaisuudesta_vapautuminen
Haluaisin tietoa ukrainataustaisten ja venäjätaustaisten sijoittumisesta Suomen kuntiin sekä Ukrainan kielisuhteista? 1.) Mikä on viimeisen väestölaskennan… 828 9.3.2022 Tässä Tilastokeskuksen tietopalvelun koostamia vastauksia kysymyksiin sekä Tilastokeskuksen tietojen että muiden tiedonlähteiden pohjalta. Huom. vastausta päivitetty vuoden 2021 väestötiedoilla 5.4.2022. 1.) Mikä on viimeisen väestölaskennan mukaan Suomen kunnissa ukrainataustaisten (kansalainen tai 1. polven jälkeläinen) sijoittuminen: kunnat ja määrät. Tilastokeskuksen tuoreimmat väestörakennetilastot koskevat vuotta 2021. Väestörakennetilaston kotisivu: https://stat.fi/tilasto/vaerak Tässä poiminta Ukrainan kansalaisten määristä kunnittain 31.12.2021: https://pxweb2.stat.fi:443/PxWeb/sq/ae342ea5-505a-4cb9-b5ff-17da995bae46 Tässä poiminta henkilöistä, joilla on taustamaana Ukraina, kunnittain 31.12.2021: https://pxweb2.stat.fi:443/...
Onko Suomen ja Viron kaksoiskansalaisuus mahdollinen? Jos on, niin milloin se on tullut voimaan? 1261 2.2.2022 Suomessa kaksoiskansalaisuus eli monikansalaisuus on mahdollista: https://migri.fi/documents/5202425/6162908/Suomen+kansalaisuuslaki+%28fi%29   Kansalaisuuslaki (359/2003) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030359   Viron kansalaisuuden menettää, jos ottaa jonkin toisen maan kansalaisuuden: https://www.eesti.ee/en/citizenship-and-documents/citizenship/estonian-citizenship is lost by way of release of Estonian citizenship, depriving one of citizenship or by accepting the citizenship of another country. Ulkomaalaisten työskentelyä jne. Virossa helpottaa e-recidency: https://www.e-resident.gov.ee/ Kyseessä ei ole kansalaisuus. Asian hyväksymiseen liittyvä tiedote Riigikogun sivuilla: https://m.riigikogu.ee/en/sitting-...
Kuinka monella on Suomen kansalaisuus eli mikä on Suomen kansalaisten lukumäärä? 117 19.7.2021 Tilastokeskuksen väestörakennetilasto https://stat.fi/til/vaerak/index.html kertoo Suomen väestön määrän vuoden lopussa. Väestön voi jakaa kansalaisuuden mukaan. Vuoden 2020 lopussa Suomen väkiluku oli 5 533 793 henkeä, joista Suomen kansalaisia oli 5 254 876 henkeä. Ulkomaan kansalaisten osuus oli viisi prosenttia.
Mikä on englantilaisen määritelmä? Onko niin, että jos muuttaa Englantiin ja saa Ison-Britannian kansalaisuuden, sen jälkeen on virallisesti brittiläinen,… 433 30.9.2018 Kansalaisuus on hallinnollinen määritelmä, kun taas "englantilainen", "suomalainen", "nigerialainen", "hondurasilainen" jne ovat kulttuurihistoriallisia nimityksiä jollain alueella elävistä tai eläneistä kansoista. Usein mutta ei suinkaan aina kansallisuutta määrittää asuinalueen lisäksi yhteinen kieli tai yhteiset kielet. Kansalaisuus ei ole täsmällinen, tieteellisesti rajattavissa oleva käsite, vaan enemmän kulttuurinen sopimus, josta voi vallita suuriakin erimielisyyksiä. Esimerkiksi Suomessa kiistellään edelleen siitä, kuka voi tai saa olla "saamelainen". Myös siitä, kuka voi tai saa olla "suomalainen", vallitsee hyvin erilaisia näkemyksiä. Yleensä kansallisuuteen synnytään, mutta yhtä hyvin ihmisellä voi olla useampi kuin yksi...
Pitikö Amerikkaan muuttaneen suomalaisen miehen tulla talvisotaan ja jatkosotaan, jos hän oli asevelvollisuusikäinen? Kuinka nopeasti sai Amerikan… 495 14.11.2017 Ulkomailla asuneet suomalaiset osallistuivat Suomen sotiin vapaaehtoisina. Tästä kerrotaan esimerkiksi teoksessa Kari Kallonen: Tähtilippu talvisodassa : Amerikan suomalaisen legioonan tuntematon tarina. Veteraanien perintö sivustolla on tietoja vapaaehtoisten lukumääristä http://www.veteraanienperinto.fi/vepe/index.php/fi/ryhmia/ulkomaalaiset… Siirtolaisuusinstituutin sivuilla on linkkejä lehtiartikkeleihin, jotka kertovat vapaaehtoisista sodissa. "Sota-aika, Kanada ja Yhdysvallat" http://www.migrationinstitute.fi/fi/page/sota Kansalaisuuden saamisesta: http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1253&con…. Tässä mainitaan, että kansalaisuuden saaminen edellyttää viiden vuoden pysyvää oleskelua maassa. Jos menee...
Jos asuu kauan ulkomailla niin menettääkö Suomen kansalaisuuden? Voikohan kansalaisuuden kuitenkin säilyttää, jos haluaa. 797 17.11.2016 Suomen kansalaisuuden voi säilyttää ulkomailla asuessaan. Jos ulkomailla asuva Suomen kansalainen kuitenkin hakee asuinvaltionsa kansalaisuutta, kansalaisuuden myöntämisen ehdoksi voidaan asettaa Suomen kansalaisuudesta vapautuminen. Suomen kansalainen, joka on myös vieraan valtion kansalainen tai joka haluaa tulla vieraan valtion kansalaiseksi, voidaan hakemuksesta vapauttaa Suomen kansalaisuudesta. Entinen Suomen kansalainen saa ilmoituksesta Suomen kansalaisuuden. Lähteet: Kansalaisuuslaki 16.5.2003/359 Kuosma, Tapio, Uusi kansalaisuuslaki. Lainvoima, 2003
Ulkomaille muuton vaikutukset pääomatulojen verotukseen? Verostatuksen määräytyminen? Verotuksen ennakointi? Tietoa kaksoiskansalaisuudesta? Miten menetellä,… 1306 22.11.2012 Ulkomaille muuton vaikutus pääomaverotukseen riippuu siitä missä maassa omaisuus sijaitsee ja ulkomailla oleskelun pituudesta ja laadusta. Suomella on erilaisia verosopimuksia eri maiden kanssa. Verohallinnon sivuilla www.vero.fi on tietoja verotuksesta eri tapauksissa. Kysyimme asiaa verohallinnosta kansainvälisen verotuksen asiantuntijalta ja hän ehdotti kysymään suoraan heiltä puh. 020 697 024. Vuonna 2003 kesäkuun alusta astui voimaan uusi kansalaisuuslaki, jonka mukaan suomalainen ei enää menetä Suomen kansalaisuuttaan saadessaan toisen valtion kansalaisuuden eikä vastaavasti ulkomaalaisen tarvitse luopua aikaisemmasta kansalaisuudestaan, kun hän saa Suomen kansalaisuuden. Eri maiden lainsäädäntö voi vaikuttaa mahdollisuuteen saada...
Tarvitsisin tiedon siitä, kuinka monta eri kansallisuutta on edustettuna Turun asujaimistossa? Pari vuotta vanhakin tieto riittää, jos tulee haasteita vastaan… 1462 2.8.2011 Turun kaupungin tilastollisen vuosikirjan mukaan vuonna 2010 Turussa oli suomenkielisiä asukkaita 154 505 eli 87,1 %. Ruotsinkielisiä oli 9 374 eli 5,3 % ja muun kielisiä 13 447 eli 7,6 %. Turun kaupungin tilastollinen vuosikirja mainitsee suurimmat 11 väestöryhmää kansalaisuuden mukaan. Suurimmat Turussa asuvat ulkomaalaisryhmät ovat venäläiset ja virolaiset. Tarkempia tietoja Turussa asuvista ulkomaalaisista on saatavilla Tilastokeskuksen maksullisesta tietopalvelusta, jota on mahdollista käyttää esimerkiksi Turun kaupunginkirjastossa. Tilaston mukaan eri kansallisuuksia asuu Turussa noin 150, tosin kaikkien ihmisten kansallisuudesta ei ole tietoa. Lisätietoja: Turun kaupungin tilastollinen vuosikirja http://turku.fi/Public/default.aspx?...
Haluaisin tietää, onko maailmassa joku valtio, jossa ulkomaalaiselle myönnetään automaattisesti kansalaisuus tietyn asumisajan jälkeen? Eli esimerkiksi jos… 984 14.12.2010 Kysymyksesi on sen verran laaja, että vastauksen etsimiseen ei muutama työpäivä riitä. Ohessa kuitenkin linkkejä joista voit katsoa itseäsi kiinnostavien maiden tietoja. Ulkoasiainministeriön sivulta löytyy maittain tietoja ja linkkejä ko. maan virallisille sivuille. http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=17195&contentlan=1&… Maahanmuuttoviraston sivuilta löytyy linkkejä eri maiden maahanmuuttoviranomaisten sivuille http://www.migri.fi/netcomm/content.asp?article=2099 Eurooppatiedotuksen sivuilta löytyy tietoa Eu-kansalaisuudesta "- Mitä tarkoittaa käytännössä Euroopan unionin kansalaisuus? Mikä on EU:n kansalaisuuden suhde jäsenvaltion kansalaisuuteen? Euroopan unionin kansalaisia ovat EU:n jäsenmaiden kansalaiset....
Minulla on 2 kuukauden ikäinen pieni vauva ja haluamme matkustaa Tukholmaan risteilylle (14 tuntia). Hänellä ei ole vielä Suomen viisumia ja nyt haluan tietää… 1375 4.8.2008 Ilmeisesti ette ole Suomen kansalaisia? Mikä on lapsenne kansalaisuus? Viisumin tarve toiseen Pohjoismaahan matkustettaessa riippuu mm. kansalaisuudesta. Yleensä muiden kuin EU-maiden kansalaiset tarvitsevat viisumin matkustaessaan Ruotsiin ja muihin Schengen-alueen maihin. Lista maista joiden kansalaiset tarvitsevat viisumin matkustaessaan Ruotsiin löytyy Internetistä pdf-tiedostona osoitteesta: http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/19/34/ba7008e1.pdf Muiden kuin ao. listalla mainittujen maiden kansalaiset saavat matkustaa Ruotsiin ja muihin Schengen-maihin ilman viisumia. Yleensä yhteen Schengen-maahan matkustamiseen saatu viisumi oikeuttaa matkustamaan myös muihin Schengen-maihin. Siis Suomeen saatu matkustusviisumi riittää myös...
Jos haen irlannin kansalaisuutta, salliiko se kaksoiskansalaisuuden suomen kanssa? 1487 11.8.2005 Irlanti-Suomi-seuran sivuilla kerrotaan Suomen uudesta kansalaisuuslaista ja siinä yhteydessä, että Irlanti on yksi niistä maista, joka hyväksyy kaksoiskansalaisuuden: http://www.suomi-seura.fi/index. php?request=42&language=FI&article=68 .
Haluaisin tietää, onko Suomessa virkoja / toimia, joihin pääsyyn vaaditaan syntyperäinen suomalaisuus. Kiitokset jo etukäteen! 1026 17.2.2004 Suomen perustuslain (11.6.1999/731) mukaan tasavallan presidentti valitaan syntyperäisistä Suomen kansalaisista. Tiettyihin valtion virkoihin voidaan nimittää vain Suomen kansalaisia. Nimittämisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Päättäessään nimittämisesta viranomainen ei saa perusteettomasti asettaa ketään eri asemaan syntyperän tai kansalaisuuden tähden. Valtion virkamieslain (19.8.1994/750) 7 § (17.3.2000/281) mukaan seuraaviin virkoihin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen: 1) oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin virka sekä oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön ja esittelijäneuvoksen, osastopäällikkönä virka; 2) valtiosihteerin, valtiosihteerin kansliapäällikkönä, kansliapäällikön, osastopäällikön ja...