kannattavuus

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitä tarkoittaa suhteellinen kannattavuus? Mihin tätä suhteellisuutta verrataan? 7578 Taloussanomien verkkosivuilla http://www.taloussanomat.fi olevan taloussanakirjan mukaan: Kannattavuus (profitability): Liiketoiminnan taloudellinen tulos. Absoluuttista kannattavuutta selvitetään tuottojen ja kulujen erotuksen eli voiton avulla. Suhteellinen kannattavuus (%)(relative profitability ): Tuottojen ja kulujen erotuksen suhde esim. pääomaan. Tarkempia ohjeita kannattavuuden laskemiseksi saat alan oppikirjoista. Asiasanoilla kannattavuus, kustannuslaskenta, taloushallinto, löydät useita teoksia Plussa-aineistotietokannastamme http://www.libplussa.fi Mikäli haluamasi kirja on saatavuustietojen mukaan hyllyssä jossakin kirjastossa, voit puhelimitse varata sen itsellesi.
Etsin tutkimusta/opinnäytetyötä,joka käsittelee leivontaa,sen merkitystä tai kannattavuutta. 741 Suomen tieteellisten kirjastojen yhteisluettelosta Linda:sta löytyivät seuraavat aiheeseen liittyvät kolme viitettä: Aalto, Leena Leivonta ja leipomovalmisteiden käyttö suurtalouksissa Helsinki : Helsingin yliopisto, elintarvikekemian ja -teknologian laitos, 1988 (EKT-sarja, ISSN 0355-1180 ; 765) OPINNÄYTE: Pro gradu -työ Niemi, Liisa Konditoriamyymälöiden liikeidean uusiminen Hki : Helsingin yliopisto. Elintarvikekemian ja -teknologian laitos, 1988 (EKT-sarja, ISSN 0355-1180 ; 755) asiasanat mm: kannattavuus - leipomotuotteet - myynti Mäyry, Juho Koon ja tuotantoteknologian vaikutus leipomon kannattavuuteen Helsinki : Helsingin yliopisto, 1994 (EKT-sarja, ISSN 0355-1180 ; 964) OPINNÄYTE: Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto,...
Millaisista teoksistä/lähteistä voisin parhaiten löytää tietoa metalliteollisuusyrityksen taloudellisen tilanteen/vakavaraisuuden arvioinnin tueksi?… 1036 Metalliteollisuusyritysten taloudesta on olemassa ainakin seuraavat tutkimukset: Hannula, Mika: Tuottavuuden mittaus ja analysointi metalliteollisuudessa. osat 1 ja 2. 1995 ja 1996. Hilli, Pirjo: Eräiden englantilaisten metalliteollisuusyritysten kasvun, kannattavuuden ja rahoituksen analysointi KASKARA-mallin avulla. 1996. Isomäki, Virpi: Pienten metalliteollisuusyritysten kannattavuusongelmat. 1990. Pietarila, Pirkko: Pienten metalliteollisuusyritysten konkurssien ennustaminen erityispiirteet huomioiden. 1992. Pitkänen, Arja: Laman vaikutus metalli- ja metsäteollisuuden kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen. 1998. Rantanen, Hannu: Tuottavuuden ja kannattavuuden väliset yhteydet: erityisesti metallituotteita ja koneita...
Millä asiasanoilla ja mistä voisi hakea tietoa kanttiini/myymälätuotteista sekä menekistä? Teen opinnäytetyötä kanttiinituotteiden menekistä Amican hoitamassa… 1623 Viisainta olisi varmaankin mennä Amican nettisivuille, osoite: http://www.amica.fi ja katsoa sieltä yhteystiedot, jolloin pääset suoraan kysymään asiantuntijoilta, ainakin Amicaa koskevista asioista. On myös olemassa lehti nimeltä Amica uutiset, josta varmaan myös amicalaiset (muista, että emona on Fazer ; http://www.fazer.fi) voivat kertoa sinulle enemmän. Tuo Amica uutiset on ehkä vaikeasti saatavissa, se löytyy ainakin Haaga Instituutin ammattikorkeakoulun kirjastosta, mutta sieltä sitä ei lainata. Yritä sitäkin suoraan Amicasta. Opinnäytetyötä varten löydät lukuisia liiketaloutta ja erilaisia tutkimuksia käsitteleviä oppaita.
Apua! Pitäisi etsiä tietoa kaikista mahdollisista ruokatuotantoon, hävikkiin ja kannattavuuteen tehdyistä tutkimuksista ja teoksista. Miten ihmeessä pystyn… 1038 Seuraavat opinnäytetyöt liittyvät ravitsemustieteeseen ja hävikkiin: Pöntinen, Ritva:Henkilöstöravintoloiden hävikistä, 1987; Hammer, Karin: Tutkimus kouluruoan hävikistä ja hyväksyttävyydestä Helsingin kaupungissa, 1989; Forsblom, Susanna: Viipaloitavien leikkelemakkaroiden hävikkimääritys, 1999. Teosten saatavuustiedot voit tarkistaa LINDASTA, ( yliopistokirjastojen yhteisestä tietokannasta ). LINDAa voi käyttää useimmissa yleisissä kirjastoissa ja yliopistokirjastoissa. Suurtalouksien jätehuoltoa ja talousjätteiden käsittelyä yleensä koskevat seuraavat teokset: Pinnioja-Saarinen, Tarja ja Knuutinen, Virpi : Sairaaloiden ruokajätteen käsittelyvaihtoehdot, 1995 ja samoilta tekijöiltä Suurkeittiöiden ruokajätteen käsittelymenetelmät, 1996...