järjestötoiminta

15 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–15.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mitä hyviä lähteitä löytyy netistä aiheesta vapaaehtoistyöstä? 60 17.7.2023 Kansainväliseen vapaaehtoistyöhön osallistumisesta löytyy tietoa esim. Opetushallituksen Maailmalle.net-sivustolta. Vapaaehtoistyötä käsittelevältä sivulta löytyy linkkejä monien vapaaehtoistyötä koordinoivien järjestöjen sivuille: https://www.maailmalle.net/vaihdot/vapaaehtoistyo. Osa näistä on suunnattu nuorille, mutta myös aikuisille löytyy vaihtoehtoja. Vapaaehtoistyötä kotimaassa voi etsiä esim. Vapaaehtoistyö-sivuston kautta: https://vapaaehtoistyo.fi/fi/ Monien järjestöjen omilta kotisivuilta löytyy tietoa vapaaehtoistoiminnasta. Tässä joitakin esimerkkejä: Suomen Punainen risti: https://www.punainenristi.fi/vapaaehtoiseksi/ WWF Suomi: https://wwf.fi/vapaaehtoistyo/ Sininauhasäätiö: https://www.sininauhasaatio.fi/vapaaehtoistyo...
Haluaisin saada tietoja Propaganda-Aseveljet ry:stä ja sen toiminnasta sodanaikaisten laulukirjojen tuottajana. Onko jossain luetteloa tämän yhdistyksen… 190 12.10.2020 Ilmeisesti varsin kattavan listauksen Propaganda-Aseveljien julkaisuista saa Finna.fi-hausta merkitsemällä hakuehdoksi kustantaja: Propagenda-Aseveljet. Tässä suora linkki hakutulokseen. Muuta tietoa Propaganda-Aseveljien toiminnasta löytyy esimerkiksi tältä Wikiwand-sivulta. Finnasta voi tietysti hakea tuloksia hakusanalla Propaganda-Aseveljet myös muussa funktiossa kuin kustantajana. Jos sanaa käyttää esimerkiksi aiheena, saa tällaisen tuloksen. Jyväskylän yliopiston kirjastosta näyttäisi siis mahdollisesti löytyvän tämä vuosikertomus: Kertomus Propaganda-Aseveljet r.y.:n toiminnasta v. 1942. Voit halutessasi yrittää tilata sen kaukolainaksi omaan lähikirjastoosi. Ohjeet kaukolainapyynnön  tekemiseen löytyvät täältä: https://www.helmet...
Ovatko yhdistysten (ry) vuosikokoukset julkisia tilaisuuksia, eli saako kuka tahansa osallistua vuosikokoukseen, vaikkei olisi ko. yhdistyksen jäsen? Puhe- ja… 7406 7.2.2013 Seppo Paasolaisen Osaava yhdistys -teoksessa todetaan, että yhdistyksen kokous ei ole avoin tilaisuus, vaan suljettu kokous, jossa läsnäolo-oikeus on vain yhdistyksen jäsenillä ja heidän edustajillaan. Kokous voi myöntää läsnäolo-oikeuden esim. oman järjestön asiamiehelle tai muulle edustajalle. Lisäksi Yhdistystoiminnan käsikirjasta (Loimu, Kari: Yhdistystoiminnan käsikirja. WSOY 2007) löytyy seuraava tieto: Kokoukset voidaan jakaa kahteen pääryhmään: yleisiin ja yksityisiin kokouksiin. Kokoontumislain mukaan yleinen kokous on mielenosoitus tai muu kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestetty tilaisuus, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. Olennaista on siis, että yleisen kokouksen...
Onko tätä 9510307181 uudempaa aineistoa? Tämä on vuodelta 2005. 954 19.12.2012 Tätä kysymääsi kirjaa (Johda yhdistyksesi menestykseen: puheenjohtajan käsikirja / Kari Loimu) on ilmestynyt vain tämä vuoden 2005 painos. Johtamisesta järjestöissä ylensä on ilmestynyt joitakin uudempiakin kirjoja: - Palveleva johtajuus : miten johdan itseäni ja muita / E. Olavi Salminen & Teuvo Toivanen (2011) - Johtajana järjestössä / Pirjo Somerkivi (2011) - Miten johdan? : yhdistystoiminnan johtamisopas / Anne Ilvonen (2011) Kaikki nämä kirjat löytyvät Helmet-kirjastoista: http://www.helmet.fi/fi-FI
Teen tutkielmaa yhdistys/järjestösektorille. Tarvitsisin tietoa yhdistyksen johtajuuteen liittyen, esimiestyöhön ym. 890 30.3.2012 Alla on joitakin järjestötoimintaan ja johtamiseen liittyviä kirjoja. Voit tarkistaa löytyykö niitä Akaan tai sen lähiseutujen kirjastoista: Ilvonen, Anne: Miten johdan? : yhdistystoiminnan johtamisopas (Helsinki, OK-opintokeskus, 2011) Somerkivi, Pirjo: Johtajana järjestössä (Helsinki, Pirjo Somerkivi, 2011) Salminen, Olavi E.: Palveleva johtajuus : miten johdan itseäni ja muita (Aikamedia 2011) Litmanen, Pekka: Urheilujohtamisen ooppera (Magentum 2008) Loimu, Kari: Yhdistystoiminnan käsikirja (Helsinki, WSOYPro, 2010) Loimu, Kari: Johda yhdistyksesi menestykseen : puheenjohtajan käsikirja (Helsinki, WSOYpro, 2005) https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/akaan_kirjasto Voit hakea lisää yhdistelemällä seuraavia asiasanoja: johtaminen,...
Haluaisin mahdollisimman kattavan listan Tornion kolmannen sektorin kulttuuritoimijoista. Mitä kulttuuritapahtumia ne järjestävät? En tarvitse tietoa Tornion… 856 6.10.2011 Lapinyhdistysnetti- ja lapinvapaaehtoisverkosto-sivustojen kautta pääsee ainakin hyvin alkuun: http://lapinyhdistysnetti.wh.iqit.fi/ http://www.lapinvapaaehtoisverkosto.fi/ Lapin yhdistysnetin sivuilla on myös tapahtumakalenteri, jonka voi rajata koskemaan vain Kemi-Tornion aluetta: http://lapinyhdistysnetti.wh.iqit.fi/tapahtumakalenteri Kattojärjestönä alueen kolmannen sektorin toimijoilla on Meri-Lapin Majakka ry: http://www.majakkatalo.fi/ Tornion kulttuuritoimistosta arveltiin, että kattavaa listaa toimijoista ja tapahtumista voi olla vaikea saada, mutta myös heihin kannattaa ottaa yhteyttä: http://www.tornio.fi/index.php?p=Kulltturitoimisto
Onko kunniapuheenjohtajalla oikeus olla aina läsnä yhdistyksen johtokunnan kokouksissa? 1244 10.1.2009 Asia kannattaa tarkistaa kyseisen yhdistyksen säännöistä. Yhdistyslaista ei asiasta löytynyt mainintaa. Kari Loimun Yhdistystoiminnan käsikirjassa (WSOYpro 2007) todetaan kunniajäsenistä yleensä, että "kunniajäsenellä ei yleensä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, usein kuitenkin läsnäolo- ja puheoikeus". Yhdistyslaki löytyy Finlexistä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503?search%5Btype%5D=pi… Loimu: Yhdistystoiminnan käsikirja (WSOYpro 2007)
Kunniajäsen. Määrittele. 1949 20.11.2007 Kysymys liittynee yhdistystoimintaan. Patentti -ja rekisterihallituksen laatimat yhdistyksen mallisäännöt (useita eri mallisääntöjä) ovat tuolla: http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/lomakkeet_mallisaannot.html Mallisäännöissä mainitaan kunniajäsenistä esim. seuraavasti: "Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa." Mallisäännöissä mainitaan myös jäsenmaksun maksamisesta mm. seuraavsti: "Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät...
Mistä löytyvät Peräpohjolan sukututkijat? 1094 16.5.2006 Paikallisten sukututkijainyhdistysten kotisivuille pääsee parhaiten valtakunnallisen Sukututkimusseuran sivulta www.genealogia.fi . Sivun vasemmasta reunasta on valittava "Sukututkimusyhdistykset". Sen jälkeen avautuvasta karttakuvasta valitaan Rovaniemen sijainti ja sitten avautuu paikallisyhdistyksen sivusto. Suora osoite on http://www.genealogia.fi/stutkyh/perapohjola/ .
Tarvitsen mahdollisemman laajasti ja paljon tieto yhdistyksen toiminnasta. Itse on löytänyt mitään vaikka kyselyn teinkin helmettiin.Kiitos vastauksesta. 1005 20.1.2005 Pääkaupunkiseudun HelMet-tietokannasta http://www.helmet.fi ei löydy paljonkaan viitteitä, jos käyttää hakusanana esim. sanahaussa termiä "yhdistystoiminta". Teosten sisällönkuvailussa käytetään nimittäin sen sijasta asiasanaa "järjestötoiminta". HelMetin sanahaussa voisi kokeilla hakua: s:järjestötoiminta ja rajata haku koskemaan suomenkielistä kirjallisuutta. Tosin lopputulos on nytkin aika laaja, vaikka haku kohdistuu vain asiasanoihin. Kenties hakuun voisi lisätä vielä toisenkin, täsmentävän hakusanan. Haun tulosten joukossa ovat mm. seuraavat kirjat: Kansalaistoiminnan järjestöhakemisto. [2004] / [toimitus ja järjestöyhteydet: Asmo Koste, Arja Pursiainen]. Helsinki : Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi, [2004]. Paikkansa pitävät :...
Miten perustetaan yhdistys? 1017 5.5.2004 Voit hakea yhdistystoiminnasta kertovia teoksia aineistotietokanta Helmetistä www.helmet.fi käyttämällä aihehakua ja antamalla hakusanaksi järjestöt tai järjestötoiminta. Näin saat varsin paljon viitteitä. Kuvakkeesta Rajaa/Järjestä hakua voit rajata hakua aineistolajin ja kielen mukaan sekä järjestää viitteet ilmestymisvuoden mukaan. Löytynyttä viitettä (teoksen nimeä) hiirellä klikkaamalla saat näkyviin tarkemmat tiedot teoksesta, sijaintitiedot ja sisältöä kuvaavat asiasanat. Tarkemman haun voit tehdä hakutapaa sanahaku käyttäen. Tällöin voit yhdistää useamman hakusanan, esim. järjestötoiminta oppaat tai järjestöt perustaminen. Internetistä tietoa yhdistyksen perustamisesta löydät Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteri-...
Opas yhdistyksen puheenjohtajalle. 724 7.10.2003 Kari Loimun teoksessa Yhdistytoiminnan käsikirja (2.uud.p. 2002) käsitellään yhdistyksen kokouksen valmistelua, toimihenkilöitä (kuten puheenjohtaja), kokouksen yleistä kulkua ja paljon muutakin yhdistystoimintaan liittyvää.
Löytyykö täältä SSKS-juttuja eli Suomen Sekarotuisten Koirien Seura? 1403 16.8.2002 Suomen Sekarotuisten Koirien Seura ry on lakkautettu, mutta esim. Etelä-Suomen seropit ry ilmoittaa sivuillaan, että yhdistykseen hyväksytään sekarotuisia koiria ja rotukoiria. Etelä-Suomen seropit yhdistyksen Internet-sivut löytyvät täältä, http://www.esseropit.net/ . (Vastausta päivitetty 3.8.2007)
Onko olemassa kirjaa, jossa kerrottaan asiakastoimikunnasta, sen perustamisesta, säännöistä yms. 739 12.12.2001 Helsingin kaupunginkirjaston käytössä olevista tietokannoista (esim. yliopistojen Linnea-tietokannat) ei löytynyt viitteitä kirjoista eikä artikkeleista, jotka kertoisivat asiakastoimikunnasta. Suomen lainsäädänto ks. http://www.finlex.fi ei myöskän tunne käsitettä. Www-sivuilta sanahaku "asiakastoimikunta" Googlella http://www.google.com antaa muutaman viitteen, jotka näyttävät liittyvän henkilöstöravintola- tai oppilastoimintaan. Sivuilla ei tosin asiakastoimikunnan perustamista tai sääntöjä selvitetä. Ehkä asiassa voisi soveltaa yhdistyslainsäädäntöä. Yhdistyslaki on löydettävissä Finlexistä ja aiheesta löytyy kirjallisuutta pääkaupunkiseudun aineistotietokanta Plussasta http://www.libplussa.fi asiasanayhdistelmällä järjestöt,...
Järjestötoiminta: miksi liitytään järjestöihin, mitä odotuksia, vaatimuksia jäsenillä on mitä saa/joutuu antamaan? jne 1032 12.10.2001 Mm. seuraavissa teoksissa käsitellään järjestötoimintaa ja siihen osallistumista. Kurikka, Päivi: Hällä väliä? (Suomen Kuntaliitto 2000) Leppänen, Kalevi: Yhdistys 95 (Toivonpoika 1991) Loimu, Kari: Yhdistystoiminnan käsikirja (WSOY 2000) Siisiäinen, Martti: Suomalainen protesti ja yhdistystoiminta (Tutkijaliitto 1990) Yhdistys toimii (Opintotoiminnan keskusliitto 1996). Kirjojen saatavuuden voi tarkistaa Porin kaupunginkirjaston aineistorekisteristä osoitteesta http://kirjasto.pori.fi/riimi/zgate.dll Aineistorekisteristä voi myös hakea lisää aihetta käsitteleviä teoksia yhdistämällä asiasana 'järjestötoiminta' ja luokka 30.7. Aleksi-artikkelitietokannasta löytyi myös runsaasti viittauksia aiheeseen, tietokanta on käytettävissä...