hiilidioksidi

11 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–11.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä virvokejuomateollisuus saa tarvitsemansa hiilidioksidin?Yhdistämällä hiiltä ja happeako? 123 10.3.2023 Virvoitusjuomateollisuus hankkii tarvitsemansa hiilidioksidin teollisuuskaasuja valmistavilta yrityksiltä, kuten esimerkiksi AGA: https://linde-stories.com/fi/sa-far-aga-coca-cola-att-bubbla/ Suomessa kaasuja eri käyttöön tuottaa ainakin Woikoski: https://www.woikoski.fi/woikoski/asiakaskokemukset/woikoski-toimittaa-l… Nykyään yhä useammin virvoitusjuomien hiilihapotuksessa ja kasvihuoneviljelyssä käytettävä hiilidioksidi saadaan muun teollisuuden sivutuotteena. https://yle.fi/a/3-10404460 Juomateollisuus pyrkii myös kierrättämään omassa tuotannossa syntyvää hiilidioksidia juomien kupliin. https://sinebrychoff-asiakas.fi/oluen-kaymisesta-syntyva-hiilidioksidi-… https://www.olvi.fi/2022/09/28/yhdessa-kohti-kestavampaa-energiataloutt...
Ilmasto lämpenee pohjoisella alueella nopeammin kuin muualla. Suomessa on havaintoasemia, joissa mitataan sekä lämpötila että ilman co2-pitoisuus. Missä näitä… 105 28.9.2022 Ilmatieteen laitoksen havaintoasemien antamaa dataa voi tarkastella näiden linkkien kautta: https://www.atm.helsinki.fi/SMEAR/index.php/online-observations https://smear.avaa.csc.fi/
Hiilidioksidia ja metaania joita saadaan jätekaasuina voidaan käyttää hyödyksi.Millä tavoin tämä onnistuu? 198 10.11.2021 Hiilidioksidia voidaan ottaa talteen suoraan tehtaan savupiipuista. Hiilidioksidi erotellaan muusta savukaasusta käyttämällä fyysisiä tai kemiallisia menetelmiä. Kemiallisissa menetelmissä käytetään liuotinta, joka absorboi hiilidioksidin itseensä. Tämän jälkeen seos haihdutetaan ja saatu hiilidioksidikaasu paineistetaan. Fyysisissä menetelmissä käytetään puoliläpäiseviä kalvoja, jotka päästävät läpi vain tietyt aineet. Hiilidioksidi voidaan myös erottaa muusta savukaasusta sitomalla se kalkkiin kuumuutta hyödyntävässä reaktorissa ja sitten erottamalla se kalkista vieläkin korkeammassa lämpötilassa toisessa reaktorissa. Metaania ja hiilidioksidia kerätään myös mädättämällä jätettä biokaasuksi, josta kaasut sitten erotellaan. Samoin...
Imeytyykö hiilidioksidia sisältävistä juomista hiilidioksidia vatsassa verenkiertoon vai poistuuko kaikki röyhtäyksinä? 251 18.3.2021 Hiilihappo hajoaa vedessä hiilidioksidiksi ja vedeksi. Sitä nähtävästi voi imeytyä elimistöön. https://linde-stories.com/fi/hiilihappo-mita-se-oikeastaan-on-ja-miten-… https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/11/13/ruoansulatus
Syntyykö maatumisprosessissa hiilidioksidia? 274 16.11.2020 "Kasvit sitovat yhteyttäessään ilmakehästä hiilidioksidia, joka vapautuu jälleen ilmakehään niiden soluhengityksessä, kasvien maatuessa sekä niitä syöneiden eläinten uloshengityksessä." Ilmasto-opas.fi. Globaalit nielut.
Mikäli henkilöauto kuluttaa 40 litraa polttoainetta siitä muodostuu 100 kg hiilidioksidia, vaikka kaikki bensa muuttuisi hiilidioksidiksi niin, mistä tuo… 803 24.7.2020 Muodostuvan hiilidioksidin määrä ei ole suoraan verannollinen kulutetun polttoaineen määrään. Kemiallisessa reaktiossa aine muuttuu toiseksi/toisiksi aineiksi, joten aineen, tässä tapauksessa polttoaineen, alkupainoa ei voi suoraan verrata palamistuotteiden loppupainoon. Otetaan esimerkiksi puun polttaminen nuotiossa. Poltettavien puiden yhteispaino ei tässäkään tapauksessa ole sama kuin niistä muodostuvan tuhkan paino. Osa aineesta vapautuu energiana, osa palamisprosessissa syntyvänä toisena aineena. Tässä tapauksessa palamisessa syntyy muun muassa lämpöä, tuhkaa sekä savua. Polttoaineen palamisesta syntyy sekä hiilidioksidia että muita päästöjä, jolloin osa polttoaineen palamistuotteista on muuta kuin hiilidioksidia. Yhden...
Muistan lainanneeni hyvin kauan aikaa sitten suomeksi käännetyn kirjan, jossa tutkija kertoi hiilidioksidin lisääntymisestä ilmakehässä ja sen vaikutuksesta… 167 14.1.2020 Löytämistäni ilmastonmuutosaiheisista käännöskirjoista lähimmäs kysymyksessä kuvailtua osunee Jonathan Weinerin Maapallon seuraavat 100 vuotta (Kirjayhtymä, 1992). Kirjassa puhutaan paljon hiilidioksidista ja sen osuudesta ilmaston lämpenemiseen. Se on julkaistu lähes 30 vuotta sitten ja siinä on valkoinen kansi; kohopainatusta sen kannessa ei kuitenkaan ole - kirjan ja kirjoittajan nimi on painettu sinisin kirjaimin. Voisikohan Weinerin teos tästä vakavasta puutteesta huolimatta olla etsitty kirja?
Haluaisin tietää tupakoinnin ilmastovaikutuksista 1072 23.7.2019 Maailman terveysjärjestön (WHO) vuonna 2018 julkaistu raportti selvittää tupakan ympäristövaikutuksia aina viljelystä ja valmistuksesta käyttöön ja jäljelle jääviin jätteisiin asti. Maailmanlaajuisesti tupakan tuotanto mm. kuluttaa vuositasolla 22,2 miljardia kuutiota vettä ja vaatii 5,3 miljoonaa hehtaaria maata. Tupakasta aiheutuu vuosittain 84 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt eli 0,2% maailman hiilidioksidipäästöistä. Vertailun vuoksi todettakoon, että Suomen kokonaispäästöt vuonna 2017 olivat 46 miljoonaa tonnia. Tupakan viljelyn ja kuivaamisen vuoksi hakataan vuosittain 6 500 hehtaaria metsää ja kulutetaan 8 miljoonaa tonnia puuta. Tupakan tuotantoketju tuottaa 25 miljoonaa tonnia kiinteää jätettä. Siihen sisältyvät myös...
Suomi ja CO2 päästöt. Riittääkö suomen tämänhetkinen kasvillisuuspinta-ala vuositasolla kompensoimaan pelkästään elintoiminnoista muodostuvan CO2 määrän jos… 224 18.4.2019 Vaikea ja paljon asiantuntemusta vaativa kysymys, johon kirjastolaisen tiedoilla ei löydy vastausta. Tässä muutamia linkkejä tutkimustietoon. - Metsien hiilinielun vertailutason laskenta (Luonnonvarakeskus, Luke): https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/metsat-ja-ilmastonmuutos/vertailutaso/ - Aleksi Lehtonen Suomen kasvihuonekaasuinventaario ja metsien merkitys hiilitaseelle (Metsätieteen aikakauskirja 3/2009): https://www.metsatieteenaikakauskirja.fi/pdf/article6767.pdf - Maa- ja metsätalousministeriö, Metsien hiilinielut: https://mmm.fi/metsat/metsatalous/metsat-ja-ilmastonmuutos/metsien-hiilinielut - Ashraful Alam Effects of forest management and climate change on energy biomass and timber production with implications...
Terve Vostok-tutkimusasema Australian antarktisella territoriolla on lienee maailman kylmin paikka. Alhaisin siellä mitattu lämpötila on ollut -89.2-Celsius… 2349 3.2.2010 Ihmisen uloshengitysilman lämpötila on sen verran korkea, että sen sisältämä hiilidioksidi ei varmaankaan härmisty aivan heti eli suusta ei tule jääpuikkoja. Hiilidioksidin käyttäytyminen riippuu sekä lämpötilasta että ilmanpaineesta. Kysymys on sen verran monimutkainen, että sitä kannattaisi kysyä kemian alan asiantuntijoilta suoraan esimerkiksi Helsingin yliopiston kemian laitoksen Kysy kemiasta -palvelusta: http://www.helsinki.fi/kemia/opettaja/palvelut/kysykemiasta/kysy.htm .
Kuinka hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää? 1005 17.9.2008 Aiheesta on ilmestynyt viime aikoina runsaasti materiaalia. Tässä joitakin tietolähteitä. Kirjallisuutta: Flannery, Tim: Ilmaston muuttajat (Otava 2006) Isomäki, Risto: 34 tapaa estää maapallon ylikuumeneminen (Tammi 2008) Toiviainen, Pasi: Ilmastonmuutos. Nyt (Otava 2007) Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja: Lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksia : kansallinen strategia Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi (2006) Teknologiaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen (2005) Lehtiartikkeleita: Karjalainen, Irma: Julkishallinto lämpenemässä hillitsemään ilmastonmuutosta (Asu ja rakenna 2/2008) Laaksonen, Ensio: Joukkoliikenteellä ilmastonmuutostaisteluun ja terveystalkoisiin (Kanava 3/2008) Taipale, Paavo: Yrityskumppanit...