henkilötietolaki

8 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–8.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Tiedustelisin syntymäni kellonaikaa. Olen syntynyt 4.12.1949 Kätilöopistolla tai Naistenklinikalla. 1061 15.2.2022 Syntymätodistus on tilattavissa Digi- ja väestötietovirastosta. "Todistukseen tulevat seuraavat tiedot, kun tilaat vakiomuotoisen todistuksen itsepalvelun kautta. Vakiomuotoinen todistus tarkoittaa, että todistuksessa on aina samat tiedot ja valitut valinnaiset tiedot:  Nimesi, entiset nimesi, syntymäaikasi (tai henkilötunnuksesi), syntymäkotikuntasi, syntymävaltiosi, kansalaisuutesi ja nykyinen kotikuntasi.  Todistuksessa näkyvät myös vanhempien nimet, syntymäaika, syntymäkotikunta, syntymävaltio ja kansalaisuus, jos tiedot löytyvät väestötietojärjestelmästä.  Voit tilata todistuksen itsestäsi tai toisesta henkilöstä hyväksyttävää käyttötarkoitusta varten. Huomioithan, että itsepalvelun kautta voit tilata todistuksen vain itsestäsi tai...
Uutisessa sanottiin, että Helsingin kaupunginkirjastossa varauksia ei voi tietosuojasyistä laittaa itsepalveluhylllyyn asiakkaan nimen perusteella. Mihin… 692 30.5.2016 Tietosuojavaltuutettu on antanut asiasta Espoon kaupungille eli kaupunginkirjastolle lausunnon, jonka dinaarinumero on 2634/452/2013. Lausunto on päivätty 18.12.2014. Sitä voinee tiedustella tietosuojavaltuutetun toimistosta, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html. Tietosuojavaltuutettu perustaa päätöksensä henkilötietolakiin. Kiellettyä ei ole sinänsä varausten laittaminen asiakkaan nimen mukaan, mutta tietosuojavaltuutettu edellyttää, että asiakkaalta kysytään palvelun käyttöön nimenomainen suostumus, pääsääntöisesti kirjallisena, jotta suostumus voidaan tarvittaessa osoittaa toteen. Asiakkaalla täytyy olla myös halutessaan mahdollisuus hakea kirja jollakin toisella tavalla kuin oman...
Tuleeko pienelle piirille tehtävään "sukukirjaan" saada kaikkien siinä nimeltä mainittujen henkilöiden suostumus. Kyseessä on kymmenkunta sisarusta, joista … 1406 5.1.2016 Heti aluksi täytyy varoittaa, ettemme ole lain tulkitsemisen asiantuntijoita, joten tässä esitetty vastaus on pelkästään maallikon näkemys. Varmempaa tietoa saat laintulkinnan ammattilaisilta. Asiassa on kaksi puolta: tietosuoja ja tekijänoikeus. Sukututkimusta koskevasta henkilötietojen käytöstä on tietosuojavaltuutettu antanut osoiteesta http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tie… löytyvän ohjeistuksen. Siellä käsitellään tietojen keräämiseen ja lupien pyytämiseen liittyviä asioita. Tietosuojavaltuutettu suosittaa suvun elossa olevilta jäseniltä kerätään heidän omat tietonsa tai ainakin varmistetaan tietojen oikeellisuus sekä ilmoittaa heille kirjan julkaisemisesta. Tosin ilmoittaa ei tarvitse, jos aiheutuisi...
Onko peruskoulun oppilaitoksen laillista luovuttaa entiselle oppilaalle hänen luokkansa oppilasluetteloa? Jos luovuttamisessa on lakisääteinen takaraja, niin… 2399 28.3.2011 Vastauksena kysymykseenne alla olevat linkit lakeihin, joiden säännösten perusteella voitte etsiä vastausta, sekä linkki kunnat.net -sivustolle. Eduskunnan kirjastolla ei ole varsinaista oikeudellista neuvontaa. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Finlex-tietopankki Lain 5 § määrittelee viranomaisen asiakirjan 2-luku säätelee asiakirjan julkiseksi tulemisen 3-luvun otsikko on Oikeus saada tieto asiakirjasta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621 Toinen tärkeä laki on Henkilötietolaki (523/1999) Finlex-tietopankki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523 Henkilötietolain 3 §:ssä on määritelty henkilörekisteri. Kunnat.net on kuntatiedon keskus internetissä, johon on koottu keskeiset kunta-alan tiedot...
Haluaisin sellaista tietoa, että onko ihmisen syntymäaika salassa pidettävä tieto eli jos haluan tietää jonkin ihmisen syntymäajan, niin voinko sitä kysyä,… 3012 11.8.2010 Me kirjastolaiset emme ole lakiasioiden asiantuntijoita, mutta maallikon ymmärryksellä mäyttäisi siltä, että henkilörekisterin pitäjä ei saa vapaasti kertoa ulkopuolisille rekisterissä olevien henkilötietoja, joihin syntymäaikakin kuuluu. Tämä käsitys perustuu Henkilötietolakiin, jonka voi lukea Finlex-tietokannasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523
Saako kirjana julkaistuja sukutauluja laittaa esille internettiin kysymättä lupaa henkilöiltä, joiden tietoja ko. tauluissa on? 4442 16.7.2010 Kun vielä elävien ihmisten sukututkimustietoja siirretään avoimeen internet-verkkoon, kyseessä on henkilötietojen sähköinen luovuttaminen, jolloin henkilötietolain ja julkisuuslain perustella jokaiselta ao. henkilöltä olisi pyrittävä pyytämään suostumus tietojensa internet-julkaisulle. Vaikka tiedot olisi jo aiemmin julkaistu sukukirjassa, avoimessa verkkoympäristössä tietojen voisi katsoa olevan laajemmin saatavilla ja niiden käyttö huonommin hallittavissa kuin usein vain pienenä painoksena oman suvun jäsenille julkaistun sukukirjan kautta, joten ao. ihmisillä saattaisi olla erilaisia toiveita sukutietojensa kirja- ja internet-julkaisua koskien. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan: "Jos esimerkiksi jokin yhdistys julkaisee...
Voiko julkaistavassa kirjassa mainita nimeltä elossa olevan tai kuolleen ei-julkisuuden henkilön oikean nimen, niin että hänet pystyy kirjan tietojen avulla… 1524 9.2.2005 Jos kyseessä on tieteellinen julkaisu, sen kohdalla kannattaa tutustua allaolevasta osoitteesta löytyvään http://www.tietosuoja.fi/3147.htm josta löytyy tiedosto "Tietosuoja ja tieteellinen tutkimus henkilötietolain kannalta". Tietosuojasta löytyy tietoa Tietosuojavaltuutetun toimiston Internet-sivuilta, http://www.tietosuoja.fi . Lisäksi Tietosuojavaltuutetun toimistosta voi kysyä neuvoa, ohjeet löytyvät toimiston sivuilta, http://www.tietosuoja.fi/1557.htm .
Oikeuden tunnilla koulussa tehtävänä etsiä tietoa kirjastojen Rekisteriselosteesta. Mitä tietoja löytyy kirjaston rekisteriselosteesta? Yleisten kirjastojen… 1187 8.3.2004 Kirjaston rekisteriseloste liittyy tietosuojaan. Se ilmoittaa mihin kirjaston asiakasrekisteriä käytetään. Rekisteriselosteen laatimisesta on henkilötietolain 1999/523 10 §:ssä. Sen löydät esimerkiksi Finlex-tietokannasta. Kirjastojen kotisivuilta löydät myös rekisteriselosteen, esimerkiksi Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa seuraavasti: Tietosuoja: Kirjaston asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan. Tietoja ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle. Asiakkaalla on Henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus (Tietosuojalautakunnan päätös n:o 57, 29.11.1993).