henkilöstö

30 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Teen opinnäytetyötä Henkilöstön vaihtuvuudesta sekä sitouttamisesta. En tunnu löytävän kirjallisia lähteitä, joissa käsiteltäisiin aihetta laajemmin. Työn… 44 11.10.2022 OIisiko näistä lähteistä apua: Hyvä työpaikka hoitoalalla : näin haetaan ja sitoutetaan osaajia / Tuula Surakka, Tammi, 2009 Johtamisen parhaat käytännöt : the work of leaders : miten visio, sitoutuminen ja toteutus muuttavat tapaasi johtaa / Julie Straw, Mark Scullard, Susie Kukkonen, Barry Davis ; suomentanut Merja Pitkänen, Päivä, 2015 Panosta avainhenkilöihin : luo kilpailuetua sitouttamisstrategialla / Kari Lampikoski, Edita,  2005 Fish! : tehokas tapa parantaa työhenkeä ja tuloksia / Stephen C. Lundin, Harry Paul, John Christensen ; esipuheen kirjoittanut Ken Blanchard ; suomentanut Heidi Nieminen, Bazar, 2005 Coaching for performance : the principles and practice of coaching and leadership / Sir John Whitmore ; foreword by...
Mitä kaupungin työntekijöille (kirjastot, uimahallit yms) tapahtui koronasulkujen takia? Lomautettiinko heistä osa? Pääsevätkö he takaisin töihinsä jos/kun… 174 9.2.2021 Kysymyksesi koskee ilmeisesti Helsingin kaupungin työntekijöitä. Korona-tilanteen vuoksi useat Helsingin kaupungin työntekijät ovat siirtyneet tilapäisesti uusiin tehtäviin erityisesti sosiaali- ja terveystoimialalle sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sekä muun muassa koronajäljitystehtäviin. Tällä hetkellä henkilökuntaa on esimerkiksi koronarokotuspuhelinpalvelussa. Henkilökuntaa ei ole lomautettu. Toimialojen välisiä henkilöstösiirtoja koordinoi Osaajapankki. Siirrot ovat siis tilapäisiä ja kestävät enintään kahdeksan viikkoa, mikäli toisin ei sovita. Voit lukea aiheesta lisää esimerkiksi täältä. https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupungin-tyontekijoita-… https://yle.fi/uutiset/3-11692467  
Onko tietoa siitä, mikä on pääkaupunkiseudun kirjastojen henkilökunnan kielijakauma? 156 6.8.2019 En usko, että tällaista tietoa on koskaan kerätty. Nykyään se saattaisi olla laitonta profilointia. Olin itse Vantaalla töissä 35 vuotta, enkä muista törmänneeni lomakkeeseen, jossa tällaista olisi kyselty. Voidaan myös kysyä, mitä sanalla "kielijakauma" itse asiassa tarkoitetaan. Äidinkieleltään muita kuin suomenkielisiä henkilökunnassa toki on, mutta ei kovin paljon. Monissa tehtävissä on molempien kotimaisten kielten kohtuullinen hallinta viranhoidon ehtona, mutta eihän se äidinkielestä mitään kerro. Useimmat yleisönpalvelutehtävissä olevat tulevat toimeen myös englannin kielellä. Yleisesti hyödyllistä olisi tietää, mitä kieliä henkilökunta hallitsee, mutta tästäkään tuskin on ajantasaista tietoa. Tilannehan muuttuu koko ajan sekä...
Olen kadottanut tunnuslukuni, miten pitää toimia, jotta saan uuden? 217 5.10.2018 Tunnusluvun uusinta vaatii käyntiä kirjastossa. Ota myös henkilötodistus mukaasi ja kerro asiasta henkilökunnalle niin saat valita uuden tunnusluvun, joka yhdistetään kirjastokorttiisi.
Paljonko Suomen kirjastoissa on henkilökuntaa 2017? Kaikki kirjastot mukaan lukien. Mikä on ollut henkilöstömäärä 10-15 v sitten? Oletan, että henkilöstön… 694 14.10.2017 Tilastokeskuksen ja Suomen yleisten kirjastojen tilastojen (tilastot.kirjastot.fi) mukaan kirjastojen henkilöstön määrä on tosiaan supistunut. Vuonna 2002 henkilötyövuosia oli kirjastoissa yhteensä 6688 (yleiset kirjastot 4818 ja tieteelliset 1870) ja vuonna 2016 vastaavasti 5798 (yleiset 4497 ja tieteelliset 1301) Henkilöstömäärän kehitys oli tasaisempaa koko 2000-luvun alun, mutta vuodesta 2012 eteenpäin määrä on selvästi vähentynyt vuosittain. Tilastoja ks. esim. http://visualisointi.kirjastot.fi/tilastot/#!/fi/kartta/Henkil%C3%B6ty%… http://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/kulttuuritilasto/html/suom0…
Varasin dvd:n ja laitoin hakupaikaksi Haanojan kirjasto. Sain viestin että varaus on noudettavissa, mutta sitä ei löydy "noudettavat varaukset"-hyllystä… 382 4.9.2017 Sinun kannattaa ottaa yhteyttä Haanojan kirjaston henkilökuntaan. He todennäköisesti pystyvät selvittämään mihin varaamasi DVD on joutunut. Varausten pitäisi todellakin olla varaushyllyssä asiakkaiden itse noudettavissa, mutta joskus tapahtuu sekaannuksia. Valitteluni asian aiheuttamasta turhasta vaivasta.
Olen muistellut 70-luvun lapsuuteni kirjaa, josta en osaa antaa muita vinkkejä kuin että kaksi pientä lasta eksyivät metsään ja paleltuivat. Muistan vielä… 473 7.7.2017 Nyt ei meidän kirjastolaisten ammattitaito riitä. Laitan kysymyksen kansalliselle tietolistalle jos sitä kautta löytyisi vastaus. Aiheen perusteella mietimme, ettei kuulosta kovin seitsemänkymmenlukulaiselta vaan voisi olla joku vanhempi kertomus, josta on otettu vaikkapa uusi painos 1970-luvulla. Toivotaan että tieto vielä löytyy.
Haluaisin tietää, kuinka monta työntekijää kirjastoissa on keskimäärin. 544 16.1.2017 Suomen yleisten kirjastojen tilastot osoitteessa http://tilastot.kirjastot.fi kertovat, että Helsingin kaupunginkirjastossa oli vuonna 2015 henkilökuntaa 476. Se on tosin tarkalleen ottaen henkilötyövuosia mutta kuvannee kohtuullisesti henkilökunnan määrää. Varsinaisia kirjastoja oli yksi pääkirjasto ja 35 sivukirjastoa eli yhteensä 36 kirjastoa. Se tarkoittaisi keskimäärin noin 13 henkilöä yhtä kirjasto kohti. Luku on selvästi todellisuutta suurempi, koska henkilökuntamäärään sisältyvät erilaisissa kirjaston sisältö- ja tukipalveluissa sisältyvät työntekijät, kuten hankintaosaston väki, tietotekniikkaosasto ja ylin johto, jotka eivät ole kirjaston asiakaspalvelutyössä. Mukana on myös kirjastoauton ja kotipalvelun sekä laitoskirjastojen...
Onko olemassa sellaista tietopalvelua, josta näkisi suomalaiset yhdistykset ja kuinka monta henkilöä siinä työskentelee? Tai jotakin tapaa päätellä missä… 435 21.6.2016 Suomessa yhdistyksiä hallinnoi Patentti- ja rekisterihallitus. Yhdistyksiä on Suomessa n. 130 00. PRK ylläpitää Yhdistysrekisteriä, josta voi etsiä yhdistyksiä. Palvelu on heidän internet-sivuillaan Yhdistysnetti-nimellä. Saatavat tiedot ovat kuitenkin niukkoja, eivätkä sisällä esim. henkilökuntaa. Laajemmat tiedot ovat maksullisia. Ohessa linkki palveluun: http://yhdistysrekisteri.prh.fi/etusivu.htx Kansalaisyhteiskunta-sivustolla voi käyttää Järjestöhakemistoa. Haun voi tehdä järjestön nimen, toimialan ja/tai asiasanan perusteella. Hakutuloksissa on linkki järjestön kotisivulle. Sivun alussa on kerrottu suurimpia järjestöryhmittymiä jäsenmäärineen. Ohessa linkki: http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/jarjestohakemisto
Olisin kysynyt kirjastoalan pätevyyksistä yliopistokoulutuksella. Tiedän, että kirjastohoitajan pätevyyden saa informaatiotieteen/tutkimuksen perus +… 1403 22.7.2015 Tällä hetkellä voimassa olevan kirjastolain http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980904#a904-1998 mukaan yleisen kirjaston henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella, mutta asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä myöntää kelpoisuusvaatimuksista erivapauden. Kirjastolakia ollaan uudistamassa vuoteen 2016 mennessä. Kysymyksessä mainitut korkeakoulututkintoa edellyttävät kelpoisuusehdot koskevat 45 prosenttia yleisten kirjastojen henkilöstöstä. Lisäksi kirjastoasetuksen 4 §:ssä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130406#a406-2013 säädetään, että kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 70 prosentilla tulee olla joko edellä mainittu koulutus tai ammatillinen tutkinto 35 viikkotunnin...
Minua kiinnostaa hallituksen kaavailemien kuntasäästöjen mahdolliset vaikutukset Vantaa kirjastoihin? Kuulin ainakin että Pointin kirjastoon tulee jonkinlainen… 741 17.10.2013 Hei ! Vantaan kaupunginkirjasto on mukana omalta osaltaan toteuttamassa kaupungin talous- ja velkaohjelmaa, mikä tarkoittaa, että myös kirjaston palveluita arvioidaan uudelleen. Kyseessä on prosessi, jossa koko palveluprofiili tarkistetaan. Työntekijöiden eläköitymisen myötä vapautuvia virkoja täytetään tarpeen mukaan koko kirjastoverkon tasolla. Pointin Avoin kirjasto-kokeilun tarkoitus ei ole henkilökunnan vähentäminen vaan palvelun parantaminen. Asiakkaat voivat käyttää kirjaston tiloja joka päivä aamusta iltaan silloinkin, kun henkilökunnan työaika päättyy. Aukiolo siis laajenee, eikä tässä vaiheessa ole suunnitteilla muutoksia henkilökunnan määrään. Tarkoitus on, että rutiinitöiden muuttuessa entistä enemmän sähköisiksi tai...
Vuoden 2007 Tilastollisen vuosikirjan mukaan suomalaisten virkamiesten lukumäärät ovat seuraavat: Valtio 132 927, Kunnat 328 235, Kuntayhtymät 122 881,… 1430 2.5.2013 Hei, Vuonna 2010 valtion henkilöstömäärä oli 124.682, kuntien 371.965, kuntayhtymien 136.564 ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen henkilöstömäärä oli 2.271. Tilastotaulukko löytyy "Suomen tilastollisesta vuosikirjasta 2012", taulukosta 172: Julkisyhteisöjen toimipaikat toimialoittain, 2010. Julkaisu on saatavana pdf-muodossa osoitteesta => http://www.doria.fi/handle/10024/90074
Löytyykö Vilhelm Lindqvist Helsingin poliisilaitoksen matrikkelista ? 834 22.11.2010 Eduskunnan kirjaston kokoelmissa ei valitettavasti ole Helsingin poliisilaitoksen matrikkelia tai muuta vastaavanlaista teosta. Kokoelmissa on Kimmo Keskisen ja Oula Silvennoisen teos: Helsingin poliisilaitoksen historia 1826 - 2001, Helsinki 2004. Kirjan sivulla 62. on tietoja Helsingin poliisilaitoksen henkilöstöstä vuonna 1892. Järjestyspoliisissa on tuolloin ollut 2 komisariota, 10, ylikonstaapelia, 42 vanhempaa konstaapelia ja 44 nuorempaa konstaapelia. Etsivä(n) osastolla on ollut komisario, ylikonstaapeli ja 6 konstaapelia.
Voisinko saada linkkejä kirjasta Boxall, Peter- purcell John: Strategy and human resource management. (New York, Palgrave Macmillian, 2003 ? Tietoja em… 2477 30.4.2010 Kirja kertoo, esittelyjen perusteella, strategisesta henkilöstöjohtamisesta ja sen merkityksestä organisaatioiden menestykselle ja tehokkuudelle. Kirja käsittelee mm. sitä, kuinka henkilöstöjohtamisen käytännöissä tulee ottaa huomioon organisaation strategiset tavoitteet ja kuinka henkilöstöjohtamisella voidaan saavuttaa kilpailukykyä ja organisaation joustavuutta. Teoksesta löytyy Industrial & Labor Relations Review:ssa julkaistu kirja-arvostelu: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&… Sisällysluettelo, vähän kuvausta ja myös arvostelu kirjasta löytyy seuraavasta linkistä: http://www.palgrave.com/products/title.aspx?PID=271204 Hieman tietoa löytyy myös Amazonin sivuilta: http://www.amazon.co.uk/...
Mikä on suositus yleisen kirjaston (kaupungin, kunnan) henkilökunnan määrästä? Käsittääkseni henkilökunnan suositusmäärä on riippuvainen kirjaston aineiston… 1012 2.3.2009 Opetusministeriön suositus yleisen kirjaston henkilökunnan määräksi on 1 työntekijä/1000 asukasta.
Kuinka paljon Suomessa on keskimäärin kirjastohenkilökuntaa? 1158 2.12.2008 Vuonna 2007 henkilötyövuosien määrä yleisissä kirjastoissa oli 4 772,97. Tarkemmat tiedot yleisten kirjastojen henkilökunnasta selviävät seuraavasta lähteestä: http://tilastot.kirjastot.fi/Default.aspx?pageId=Statistics/Default&Sta… Tieteellisten kirjastojen henkilökuntamäärä vuoden 2007 lopussa oli 2068,2. Tieteellisillä kirjastoilla on oma tilastotietokantansa: https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/statistics.do?action=list_view&ty… Samoista lähteistä löytyvät myös tiedot kirjastojen toimipisteiden lukumäärästä.
Teen opinnäytetyötä palkitsemisesta, lähinnä pitkäänpalvelleiden palkitsemisesta mutta koska aihe on niin suppea, laajennan sitä palkitsemiseen yleensä… 859 24.10.2008 Aiheesi on sellainen, että en pysty suoraan valitsemaan opinnäytetyöhösi sopivia kirjoja, mutta annan ohjeen miten ja mistä voit hakea aineistoa. Kymenlaakson kirjastojen Kyyti-yhteisluettelo Web-Origo http://kouvola.kirjas.to/ Valitse Tarkennettu haku, Asiasana: palkitseminen, Luokka: Tietokirjallisuus, Vuosi: 1998- . Tuloksena 27 teosta, klikkaa Kirja tai Näytä, Teoksen nimi, joka näyttää teoksen tiedot. Kirjat ovat kaikki suomenkielisiä, osa on lainassa. Lisää aiheesta voit etsiä Yliopistokirjastojen yhteistietokannasta Lindasta ja Arto-artikkeliviitetietokannasta, joissa on myös englanninkielistä aineistoa. Näihin tietokantoihin pääset vain kirjaston nettiyhteyden kautta. Valitse tässä myös asiasanaksi palkitseminen ja pikarajaukseksi...
Kunnallisen Kotihoidon toimintaan ja työnsisältöön liittyvä nk. käsikirja - onko olemassa vuoden 05 jälkeen kirjoitettuja? 1179 12.5.2008 Kotihoidon työkäytäntöjä, Tammi: 2005 käsittelee kotihoidon henkilöstöä, työnsisältöä ja työympäristöjä yhdistetyn kotihoidon näkökulmasta. Vastaava oppimateriaaliksi sopiva teos on Kehittyvä kotihoito, Edita: 2007. Kirjassa esitellään kotihoidon asiakasryhmät sekä kotihoidon erilaiset palvelut. Lisäksi on julkaistu myös teos Hoitotyö kotona, WSOY: 2007.
Mistä löytäisin tietoa Mäntsälän ja Pornaisten kuntien palveluntuottajista? ( matkailu-, ravitsemus-, kuljetus-, ohjelma-, liikunta- urheilupalvelut ) Määrä,… 1455 7.3.2007 Hei, Tilastokeskuksella on maksullinen tietokantapalvelu nimeltä "Kunnittaiset toimipaikkatilastot - KunTo" (http://tilastokeskus.fi/tup/kuntopa/index.html). KunTo-palvelu on maksullinen Internet-välitteinen tilastopalvelu, joka sisältää toimipaikkatilastoja toimialaluokituksen 5-numerotasolla ja alueittain. Aluejakoina tietokannassa on kunta, seutukunta tai maakunta. Tietokannasta voi teettää maksullisia selvityksiä yritysrekisterin tietopalvelussa (yrek@tilastokeskus.fi) tai Tilastokirjastossa. KunTo on kaikkien tiedontarvitsijoiden käytössä maksutta Tilastokirjaston asiakaskoneilla (http://tilastokeskus.fi/tup/tilastokirjasto/index.html). Itsepalvelussa asiakas voi muodostaa tietokannasta taulukoita ja tulostaa niitä paperille. Tietojen...
Mistä voisin saada tietoa Ruotsin päiväkotien henkilökunnan koulutusrakenteesta ja muutenkin varhaiskasvatuksesta Ruotsissa? Esim. Turun amk:n tai Helsingin… 1587 10.10.2006 Kävin läpi Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston tietokantoja enkä löytänty aivan tarkkaan aiheeseen osuvaa kirjallisuutta. Helsingin yliopiston kirjaston tietokannasta löysin seuraavat teokset, jotka liittyvät kasvattajien koulutukseen. Askling, Berit, Some notes on the teacher education programme in SwedenLinköping : Universitetet i Linköping , 1994 Sarja: (Rapport / Universitetet i Linköping, institutionen för pedagogik och psykologi ; 178) Dahlberg, Gunilla, Förskola och skola : om två skilda traditioner och om visionen om en mötesplats / av Gunilla Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi Stockholm : HLS (Högsk. för lärarutbildning) , 1995 Huomautus: Särtr. ur: Grunden för livslångt lärande : en barnmogen skola : betänkande / Utredningen...