Euroopan unioni

23 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mihin maihin päätyy suurin osa siitä jätteestä mitä ei käsitellä itse kussakin EU-maassa? 124 2.1.2020 Euroopan tilastotietokannasta löytyy tilastoja EU-maiden jätteiden käsittelystä sekä jätteiden tuonnista ja viennistä: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_shipment_statistics ja vaarallisten jätteiden tuonnista ja viennistä: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_shipment_statistics_based_on_the_European_list_of_waste_codes#Hazardous_waste_-_top_treatment.2C_export_and_import_countries Suurin osa jätteistä, joita ei käsitellä itse kussakin EU-maassa näyttäisi päätyvän toiseen EU-maahan. OECD-maiden ulkopuolelle viedään vähemmän jätettä, luuvut löytyvät Waste shipment statistics based on the European list of waste codes, shipment of hazardous waste, https://ec.europa.eu/eurostat...
Brexitin jälkeen, kuinka monessa maassa EUssa on englanti virallinen kieli? 193 24.7.2019 Mikäli Iso-Britannia eroaa Euroopan unionista, jää unioniin kaksi valtiota, joissa englanti on yksi virallisista kielistä: Irlanti ja Malta.   Lähteet: World Population Review: English speaking countries 2019 http://worldpopulationreview.com/countries/english-speaking-countries/ Euroopan unioni: Jäsenmaat https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_fi
Jos joku maa liittyy EU:hun niin täytyykö maan alkaa noudattamaan heti EU kaikkia säännöksiä ja direktiivejä? Esimerkiksi jos maassa ei ole kiellettyä käyttää… 263 15.1.2018 Eurooppatiedotuksen sivuilla kerrotaan, että uuden maan liittyminen Euroopan Unioniin on pitkä ja monivaiheinen prosessi. Jäsenyyttä voi hakea jokainen Euroopan valtio, joka noudattaa vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita ja jolla on vakaat hallintoelimet, toimiva markkinatalous ja kyky suoriutua jäsenyyden mukanaan tuomista velvoitteista. Jäsenyysneuvotteluiden lähtökohtana on, että hakijamaan on hyväksyttävä ja toimeenpantava EU-lainsäädäntö kokonaisuudessaan. Jäsen sitoutuu noudattamaan EU:n lainsäädäntöä ja sääntöjä, jotka perustuvat EU:n perussopimuksiin ja EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Neuvottelut aloitetaan vertailemalla hakijamaan ja EU:n lainsäädäntöä ja...
Tiedän että seuraava lause on melko ok, mutta mistä lähteet? Glyfosaattikiellosta keskustellaan parhaillaan, sillä kesällä 2016 on määrä miettiä aineen… 476 12.2.2016 Tukes eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto uutisoi syyskuussa 2015 glyfosaatin hyväksymisajan jatkosta 30.6.2016 asti, ja kertoi, että asiasta päätettiin EU:n pysyvän komitean kasvinsuojeluainejaoston kokouksessa Brysselissä. Tuo uutinen löytyy alla olevasta linkistä: http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kasvinsuojeluaineet/EUn…
Heips! Onkohan tällaista julkaisua jossain kirjastossa: The European Public Affairs Directory. Kalliin sorttinen, mutta kiva olisi sitä päästä katsomaan. 295 21.1.2016 The European Public Affairs Directory(Dod’s Information Services) on kerran vuodessa ilmestyvä kausijulkaisu. Julkaisun osat ovat luettavissa Eduskunnan kirjastossa, joka on kaikille avoin kirjasto. Kotilainaan julkaisun osia ei saa. http://monihaku.kirjastot.fi/fi/ http://linda.linneanet.fi/ https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto
Mikä on EU:n koillisin paikkakunta tai piste? 1059 2.11.2012 Eu-alueen koillisin maa on Suomi. Suomen koillisinta paikkakuntaa tai pistettä ei liene määritelty, mutta Savukosken kunta ja Korvatunturi saattaisivat olla hyvät ehdokkaat.
Etsin dokumenttia tms. joka kertoo EU:n maataloustuen epäsuotuisasta vaikutuksesta kehitymaiden (mm. Afrikassa) (maa)talouteen. Kuulin jossain tälläisesta… 922 29.4.2008 Tähän on vaikea vastata, kun ei ole tiedossa minkälainen dokumentti on kyseessä: artikkeli, raportti, muistio vai joku muu. Ja minkä kielinen julkaisu. Kotimaisesta Aleksi-artikkelitietokannasta löytyy hakusanoilla ”maatalous”, ”tukimuodot”, ”kehitysmaat” esim. Suomen kuvalehden artikkeli Tiilikainen, Teppo: Kehitysmaat moittivat EU:n maataloustukia julkaisussa Suomen kuvalehti 2004: 45, s. 15. Samoin Pauliina Pulkkisen artikkelit Helsingin sanomissa 7.8.2006 (”WTO-kierroksen suurimpia häviäjiä kehitysmaat”) ja 23.6.2006 (WTO:ssa ratkaisu vielä kaukana : Yhdysvaltojen, EU:n ja kehitysmaiden tarpeet menevät ristiin”). Maailman kauppajärjestö WTO on vastustanut maataloustukia. Kansainvälinen kehitysyhteistyöjärjestö Oxfam on julkaissut...
Löytyykö: Rooman sopimus eli Euroopan yhteisön perustamissopimus, Maastrichtin sopimus eli sopimus Euroopan unionista, Amsterdamin sopimus eli sopimus Euroopan… 975 2.8.2006 Sopimukset löytyvät kaikilla EU:n virallisilla kielillä Eur-lex -palvelimelta. Tässä linkki. http://eur-lex.europa.eu/fi/treaties/index.htm
Olen yrittänyt etsiä eduskunnan kirjaston tietokannasta artikkeleita ja kirjoja termiin "consociational" liittyen. En ole kuitenkaan löytänyt. Tarvitsisin… 778 17.1.2006 Vapaatekstihaulla consociatio? löytyy tietokannasta viisi viitettä. Ne eivät mielestäni käsittele suoraan Euroopan unionia. Hakusana konsensus tuottaa neljä osumaa, jotka käsittelevät myös demokratiaa. Hakusanalla demokratiavaje löytyy 58 viitettä. Sinun kannattaa varmaan kaivaa joku asiaa käsittelevä juttu ja katsoa jos pääset lähdeluetteloiden avulla eteenpäin (viittaukset ja kirjoittajat) Kannattaa koettaa myös oheista netti osoitetta http://www.psr.keele.ac.uk/
Mitä eroa on Eu- ja Ey:n lainsäädännöllä? 1449 10.2.2005 Yksinkertaistettuna käsitteillä ei ole minkäänlaista eroa. Asiantuntijatkin käyttävät niitä vaihtelevasti ja osin sekavasti. Euroopan yhteisö muuttui Euroopan unioniksi Maastrichtin sopimuksella, joka solmittiin yhteisön jäsenmaiden kesken vuonna 1992. Maastrichtin sopimuksen voimaantulon jälkeen EU-lainsäädäntö sanan käyttö on yleistynyt, muttei ole kokonaan korvannut EY-oikeutta. Vielä voi todeta, että tarkkaan ottaen Ey-oikeus käsittää ns. I-pilarin asioita, mutta tämän seikanselittäminen tyhjentävästi on mahdotonta. Aiheesta löytyy tietoa teoksesta Joutsamo, Kari Eurooppaoikeus. - 3. uud. p. Hki, 2000
Miten EU määrittelee karjalanpiirakka-nimeen oikeutetun piirakan? 1288 15.4.2004 Muun muassa seuraavasta osoitteesta, EU:n maatalouden laatupolitiikkaa käsitteleviltä sivuilta, löytyy tarkka karjalanpiirakan määritelmä. Sivut ovat suomenkieliset. http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/fi/1211_fi.htm
Mistä saisin uuden perustuslakiehdotuksen luvettavakseni (EU). 973 22.9.2003 Euroopan unionin portaali löytyy osoitteesta http://europa.eu . Sieltä löytyy suomenkielisiltä sivuilta Euroopalle perustuslaki -kokonaisuus, jossa voi tutustua lain valmisteluun ja kehittymiseen sekä sen tekstiin, http://europa.eu/roadtoconstitution/chronology/index_fi.htm . (Päiv.12.11.2007).
Onko olemassa sanakirjoja suomi-englanti-suomi, jotka liittyvät EU:n hallintoon ja tyypilliseen kehittämistyöhön? 951 24.6.2003 On ainakin kaksi sanastoa: Sanasto : Euroopan unionin toimielimet, politiikat ja laajentuminen, 81 s., 2000 (92-828-8287-x)ja Euroopan unionin sanasto, 155 s. 1996 (951-37-2010-1) Myös Euroopan unionin sivuilta löytyy sanasto: http://iate.europa.eu/ .
Mistä löydän EU-hymnin (Oodi ilolle)suomenkieliset sanat? 4232 26.5.2003 Oodi ilolle löytyy Suuresta toivelaulukirjasta 4 s. 123, suomalaiset sanat on Kerttu Juvan.
Mistä saisin tietoa Turkin liittymisestä EU:n? 855 1.11.2002 Tietoa Turkin liittymisestä Euroopan unioniin saa sekä EU:n komission sivulta http://ec.europa.eu/enlargement/ .
Polttoaineen kulutusarvot määritetään standardin 93/116/EY mukaan. Kuinka suuri on kaupunkiajon ja maantieajon kulutuksien osuus määritettäessä keskimääräistä… 971 22.8.2002 Standardi 93/116/EY löytyy Euroopan unionin virallisesta lehdestä: Virallinen lehti nro L 329 , 30/12/1993 s. 0039 - 0053 Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 25 s; ks myös. Virallinen lehti nro L 042 , 15/02/1994 s. 0027 - 0027. Jyväskylän kaupunginkirjastossa ei ole näitä lehtiä, mutta ne löytyvät esim. Jyväskylän yliopiston kirjastosta.
Mistä saan tietoa EU:n lainsäädännön vaiheista 931 13.4.2002 Euroopan unionin lainsäädäntöä koskevaa tietoa löytyy mm. seuraavista teoksista: - Eerola, Risto; EU-oikeuden perusteet, 2. uud. p. Tampereen yliopisto, 2000 - Eurooppaoikeus, 3. uud. p., Lakimiesliiton kustannus, 2000 - Joutsamo, Kari; Euroopan yhteisö - eurooppaoikeus,2. uud. p., Lakimiesliiton kustannus, 1991 - Saarinen, Päivi; Johdatusta eurooppaoikeuteen, Tampereen yliopisto, 1996 - Opiskellen uudistuvaan Unioniin, Edita, 1999 Teosten saatavuuden voit tarkistaa Oulun kaupunginkirjaston aineistotietokannasta http://www.ouka.fi/kirjasto/intro/index.html Lisäaineistoa voit etsiä esim. yhdistämällä asiasanat Euroopan unioni ja lainsäädäntö tai käyttämällä asiasanaa eurooppaoikeus. Aiheeseesi liittyviä linkkejä: http://www.makupalat.fi/...
Löytyisikö jostain tilastoa EU-kansanäänestyksen tuloksista maakunnittain/kunnittain sekä lappilaisten suhtautumisesta EU:hun? 1024 28.2.2002 Lapin maakuntakirjastosta löytyy aiheeseesi liittyen mm. seuraavaa: Suomen EU-kansanäänestys 1994: raportti äänestäjien kannanotoista. 1994 Suomalaisten EU-kannanotot (vuodesta 1995-) Suomen tilastollinen vuosikirja 1995 s. 512 (EU-jäsenyyden kannatus vaalipiireittäin) EU-kansanäänestys 1994 (SVT Vaalit 1995:2) Aikakauslehdistä vuodelta 1994 löytyy myös aiheestasi, esim Suomen kuvalehti numeroista: 41, 42, 43 sekä Politiikka-lehdestä numeroista 2 ja 3, samoin Politiikka-lehdestä v, 1995, no. 2. Varsinaista tietoa lappilaisten kannanotoista löydät 1994 Lapin kansoista, jos voit tulla selaamaan niitä Lappiosastolle. Kehotan sinua myös kääntymään Lapin yliopiston Eurotietokeskuksen puoleen. Voit myös vilkaista internet-osoitetta: http://...
Mistä tietoa aiheeseen EU:n vaikutus Suomen maatalouspolitiikkaan? 878 10.10.2001 Parhaita kirjoja aiheesta on Tuomas Kuhmosen teos Agenda 2007: Suomen maatalouden EU-historia ja -tulevaisuus. Fin-Aguuri 1998. Jonkin verran tietoja löytyy myös seuraavista teoksista: Sovala, Markus: Suomen EU-jäsenyys ja maataloustuki. Palkansaajien tutkimuslaitos 1995, Maatalousyritysten taloudellinen sopeutuminen Euroopan liiton jäsenyyteen. Helsingin yliopisto 1994 ja Maataloustieteen päivät 2000: talous ja teknologia. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos 2000. Aiheesta löytyy myös erittäin paljon aikakaus- ja sanomalehtiartikkeleita, joita voi etsiä Aleksi- tietokannasta asiasanoilla Euroopan unioni ja maatalous ja Suomi. Tätä tietokantaa voi käyttää myös itse kirjaston asiakasmikroilla. Se löytyy otsakkeen Tietokantoja verkossa...
Opiskelu EU-maassa? Mitä kaikkea se pitää sisällään ja mitä pitäisi tietää? 783 26.1.2001 Kiitos kysymyksestäsi! Voit etsiä kirjallisuutta aiheesta Seitti-kirjastojen aineistohaulla, osoitteesta http://seitti.sjk.fi/Scripts/Intro2.dll?formid=form1 Laita ensimmäiseksi asiasanaksi opiskelu ulkomailla ja toiseksi asiasanaksi Eurooppa. Internetistä löytyy esim. Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen, Cimon sivuilta runsaasti tietoa opiskelusta ulkomailla, osoitteesta http://www.cimo.fi/ Muita hyödyllisiä linkkejä opiskelusta ulkomailla löytyy Hämeenlinnan kaupunginkirjaston Makupaloista http://www.makupalat.fi/kasvatu2.htm Seinäjoella Sinua voi auttaa myös Etelä-Pohjanmaan Eurooppa-tiedotus, joka sijaitsee matkakeskuksessa, osoitteessa Valtionkatu 1. Se on avoinna ma-to klo 8.30-12.00 ja 12.30-16.30. Voit ottaa myös puhelimitse...