energia

8 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–8.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Ukonilmoilla näkee usein komeita salamoita. Onko mahdollista valjastaa niitä sähkön tuottoon ja onko jossain sitä tehty? Jos, niin miten? 74 24.6.2021 Salaman sähkövirta ei nykyoloissa ole teknisesti eikä taloudellisesti järkevästi hyödynnettävissä. Kokeiluja on tehty ainakin Yhdysvalloissa v. 2007, mutta tulokset eivät olleet lupaavia.  Salama sisältää erittäin paljon energiaa, mutta sen valtava hetkellisen virran määrä on suuri haaste teknisille laitteistoille. Lisäksi pääosa energiasta haihtuu salamakanavan eli salaman iskureitin kuumenemisena. Ei myöskään ole ennakoitavissa mihin salama iskee, joten hyvin korkeita mastoja tarvittaisiin tiheä verkosto. Sellaisen rakentaminen ja huoltaminen olisi taloudellisesti erittäin kallista epävarmoihin mahdollisiin tuottoihin suhteutettuna.  Aiheesta suomeksi:https://www.helen.fi/asiakaspalvelu/ajankohtaista/arjessa/sahko/ukkonen2 Englanniksi...
Luin jostain että uutta energiaa ei voi luoda, ja että maailmassa olevat energiat pysyvät aina vakiona. Tällöin ei myöskään ydinvoimalat luo uutta energiaa,… 476 7.11.2014 Kyllä se pitää paikkansa. Energian määrä suljetussa järjestelmässä - jollainen myös maailmankaikkeutemme fyysikoiden näkemyksen mukaan on - energiaa ei synny eikä katoa, se vain muuttaa muotoaan tavoilla, jotka eivät aina ole arkijärjellä helposti havaittavissa. Ydinvoimala hyödyntää atomiytimien sidosenergiaa sitä vapauttamalla, jolloin osa atomien massasta muuttuu hyödynnettäväksi energiaksi. Tuo ihmisen käyttöön vapautuva energia on siis ollut koko ajan olemassa toisessa muodossa, uutta on vain sen olomuoto. Heikki Poroila HelMet-musiikkivarasto
Öljynjalostuksesta: kuinka suuri osa maailman öljyn pumppauksesta menee polttoaineeksi ja kuinka suuri osa muovin sun muun tekemiseen? 496 23.9.2014 Öljyalan keskusliiton tilaston mukaan Suomessa öljytuotteista 53% kuluu liikenteeseen, 18% raaka- ja voiteluaineisiin, 12% teollisuuden energiaksi, 10% maa- ja metsätalouteen ja rakennustoimeen ja 7% rakennusten lämmitykseen (http://www.oil.fi/fi/tilastot-3-suomen-oljymarkkinat/36-oljytuotteiden-…). EIA:n (U.S. Energy Information Administration) tilastossa erilaisten öljytuotteiden osuudet eritellään tarkasti: http://www.eia.gov/dnav/pet/PET_PNP_PCT_DC_NUS_PCT_A.htm. Muovin valmistukseen kuluu nykyään noin 4% maailman öljytuontannosta. Muoveja valmistetaan myös muista hiilivedyistä. (http://www.muoviteollisuus.fi/fin/muovitieto/muovit/)
Käyn juoksemassa lähes joka aamu ja kesällä joskus vähän kilpailenkin. Pitkillä lenkeillä tulee kaikkea mieleen. Esim. tällainen: Tarvitseeko vastatuuleen… 858 7.3.2011 Etsin internetistä vastausta kysymykseesi englanninkielisillä hakusanoilla. Asiaa koskevia artikkeleita löytyi netistä useitakin. Esimerkkejä: "Effects of wind assistance and resistance on the forward motion of a runner. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7380693 . "Effects of weather on the performance of marathon runners" "The effects of wind and altitude in the 400-m sprint". http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15801501 Seuraavista juoksemista käsittelevistä kirjoista ei valitettavasti asia selvinnyt: Jari Hemmilä Lentävä lähtö : kuntojuoksijan käsikirja (sisältää erilaisia harjoitusohjelmia, joissa otetaan huomioon monia asioita esim. ikä) Juoksijan uusi käsikirja taas taulukoi esim. tuulen vaikutuksen lämpötilaan. Ilkka Järvimäellä...
Mitä aineita ihmisen elimistö käyttää energian tuottamiseen? 1097 24.10.2007 Terveyskirjaston sivuilta ( http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skr00… ) voi lukea Antti Aron artikkelin Mitkä ovat ravinnon energiantuottajat? Artikkelissa on kappale Hiilihydraatit ovat nopeaa käyttöenergiaa, proteiinit rakennusaineita ja rasvat varastoenergiaa. Artikkelissa käsitellään tarkemmin kyseisiä aineita ja niiden ravintolähteitä. Bios 4 -kirjassa (kappaleen 8 alussa) sanotaan, että energia-aineenvaihdunnan kannalta tärkeitä orgaanisia molekyylejä ovat erityisesti ravinnon sisältämät hiilihydraatit ja rasvat. Ihmisen fysiologia ja anatomia (2004) -kirjassa kerrotaan, että energiaravintoaineita ovat hiilihydraatit, rasvat ja valkuaisaineet ja ajoittain myös alkoholi (s. 394). Kirjan mukaan...
Mitä energia lähteitä Ruotsi käyttää? Mitä haittoja ja hyötyjä niistä on ja miten energian hankintaa aiotaan kehtiittää tulevaisuudessa? 951 15.3.2006 Ruotsissa Energimyndigheten vastaa energiasta. Ruotsin energialähteistä löytyy hienoa tietoa tästä näin: http://www.energia.fi/page.asp?Section=3232&Item=16208 http://www.scb.se/templates/pressinfo____159091.asp
Mitä energianlähteiteitä Tanska käyttää? Hyödyt, haitat ja kehitys. 2681 14.3.2006 FINPRO:n maaraportin mukaan Tanskan tärkeimmät kotimaiset energianlähteet ovat öljy ja kaasu, joilla katetaan valtaosa kotimaisesta tarpeesta. Omaa kivihiilituotantoa maalla ei ole eikä uusia hilivoimaloita rakenneta päästöjen vuoksi. Tanska on uusiutuvan energiantuotannon kärkimaita; maassa ei ole lainkaan ydinvoimaloita, eikä niitä ole tarkoitus rakentaa tulevaisuudessakaan. Tanska kattaa 12% sähkönkulutuksestaan tuulivoimalla (tarkoituksena on saavuttaa 50% v. 2030) ja on johtava tuulivoiman tuottaja ja tietämyksen levittäjä. Sähköä tuotetaan maassa myös jätteenpoltolla, joskin suurin osa sähköstä tuotetaan edelleen hiilivoimaloissa. FINPRO:n maaraportti löytyy osoitteesta http://www.finpro.fi/fi-FI/Finpro/ (Markkinatietoa->...
Mistä Briketit on valmistettu 820 17.11.2003 Brikettien valmistamisesta löytyy tietoa Internetistä esim. seuraavilta sivuilta: http://www.motiva.fi/kirjasto/Uusiutuvat%20energial%E4hteet%20Suomessa/… http://www.inf.vtt.fi/pdf/tiedotteet/2000/T2045.pdf www.pelletforum.com Esim. seuraavassa työtehoseuran metsätiedotteessa on tietoa briketistä Eilavaara, Erkki: Nykytilanne puupellettien tuotannossa ja käytössä.1999.Työtehoseuran metsätiedote; 13/1999 (611)