asenteet

10 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–10.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Olen kuullut väitettävän, että Tove Jansson ennemmin oksensi kuin puhui suomea. Onko tämä totta? 502 31.7.2023 Suomen puhuminen ei vaikuta olleen Janssonille erityisen vastenmielistä – ainakaan sen perusteella, mitä hän 5.6.1982 päivätyssä kirjeessään Maya Vannille toteaa: "Yksi kiva juttu on Tootin ehdotus että me (Vihdoinkin...!) alamme puhua suomea joka toinen päivä. Ilahduttavaa." Lähde: Tove Jansson, Kirjeitä Tove Janssonilta (toimittaneet Boel Westin & Helen Svensson; suomentaneet Jaana Nikula & Tuula Kojo)
Tutkin opinnoissani kirpputoripalveluita. Mistä löytäisin niistä tietoa? Kyseessä on ammattikorkeakoulun opinnäyte. Tutkin palvelun laatua. 619 22.10.2014 Kirpputoreista julkaistuissa kirjoissa ei todennäköisesti käsitellä palvelujen laatua. Turun ammattikorkeakoulussa on tehty opinnäyte aiheesta: Satu Randell: Kirpputoriliiketoiminnan kehittämismahdollisuudet asiakaspalvelua parantamalla, 2013. Kannattaa tutustua myös tämän opinnäytteen lähdeteoksiin. Jyäskylän ammattikorkeakoulussa on tutkittu asiakkaita: Miettinen, Sandra: Kirpputoriasiakkaan arvot ja asenteet : Case: Sovatek-säätiö Miettinen, Sandra, 2013. Punaisen Ristin Kontti -kierrätystavaratalon palvelua venäläisille asiakkaille on tutkinut Sini Makkonen: SPR Lappeenrannan Kontin asiakastyytyväisyyskysely venäläisille asiakkaille, 2013. Saimaan ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluissa tehtyjä opinnäytteitähän on osoitteessa https...
Antti-Jussi Annila vuonna 2008 ilmestyneessä elokuvassa "Sauna" Eerik-niminen mies sanoo venäläiselle sotilaalle, että "Kapteenia harmittaa, kun ei päässyt… 1084 28.2.2014 Homoseksuaalisuus-sana on ollut käytössä vasta noin 150 vuoden ajan, joten "homostelusta" puhuminen 1500-luvulla ei tunnu kovin todennäköiseltä. Kaiken kaikkiaan homoseksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä asenteista tämän ajan Suomessa ei ole paljonkaan tietoja saatavissa. Kenties perusteellisimmin suomalaisen sukupuolimoraalin historiaa tutkinut Armas Nieminenkin sivuuttaa aiheen varsin vähin äänin. Hänen huomionsa antavat kuitenkin jonkinlaisen käsityksen asiasta: "Homoseksuaalisuus ja eläimeen sekaantuminen l. sodomia on ankarasti tuomittu kauhistuttavana aistillisuutena ja huoruutena. Raamatussa apostoli Paavali suhtautuu kammolla homoseksuaalisuuteen. Tästä tavasta meillä menneinä aikoina emme ole tavanneet paljon tietoja. -- [K]...
Viittomakielinen henkilö, kuuro hyvinvointiyhteiskunnassa. Millainen asenne olla kuurona kuulevien ihmisten kanssa, tuleeko toimeen kirjoittamalla tai eleellä? 823 3.12.2013 Minna Luukkaisen teoksessa Viitotut elämät : kuurojen nuorten aikuisten kokemuksia viittomakielisestä elämästä Suomessa (2008) kerrotaan, että vaikeampaa kuin tulla ymmärretyksi ovat kuuroihin liitetyt stereotypiat. Toisaalta eri kielestä, "vähemmistökielestä"" johtuvat ongelmat ylläpitävät näitä mielikuvia. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/36061/viitotut.pdf?sequence… . Referaatti väitöskirjasta http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja/tutkimus… Viittomakieliset Suomessa, toimittanut Anja Malm, 2000 viittaa tähän samaan erilaisuuden ongelmaan. "Erilaisuus on aina ongelma, varsinkin jos itse kuuluu enemmistöön ja "nuo toiset" ovat vähemmistössä". Kuurojen yhdistysten aktiivit mainitsevat tapaamisessaan,...
Kysymykseni koskee naisten ja painon suhdetta. Miksi naiset eivät halua puhua painostaan tai miksi he vaivaantuvat kun tätä kysytään? Onko tällä jotain… 1674 28.10.2008 Kysymyksenasettelusi johtaa naistutkimuksen ja terveystieteiden välimaastoon. Kun kyseessä on opinnäytetyö, kannattaa valita tiedonhakuun Linda, yliopistokirjastojen tietokanta ja Arto, kotimainen artikkeliviitetietokanta. Lindan ja Arton aineistot ovat saatavissa ainakin kaukopalvelun kautta. Esität väitteen naisten asenteesta painonsa ilmoittamiseen. Hyvällä onnella löydät kirjallisuudesta tukea väitteelle. Ehkä olisi hyvä alustaa asiaa omalla tutkimuksella, jossa haastateltavilta kysytään tätä asiaa tai vertaillaan naisten halukkuutta ilmoittaa erilaisia henkilökohtaisia tietojaan. Löysin sopivia asiasanoja lähestyä asiaa vain naisten ja heidän ruumiinkuvansa ja asenteidensa kautta. Hyvään alkuun pääsee Katariina Kyrölän ja Hannele...
Tutkimuksia tai teoksia aiheesta miten päihdeongelmainen on kokenut hoitohenkilökunnan asenteiden vaikutuksen hoitoonsa? 1040 16.2.2006 Aiheesta voisi löytyä tietoa mm. näistä kirjoista: - Kantola, Niina, Lääkäreiden ja hoitajien alkoholipotilaiden hoitoa koskevat asenteet Helsingin kaupungin terveysasemilla. (1994) - Kantola, Niina, Asennekysely päihdehuollollisen kehittämistyön arvioinnissa. (1995) - Pyhä huumesota : huumepolitiikan pelkoja ja utopioita. Tapio Onnela (toim.) (2001) Seuraavanlaisia artikkeleita kannattaa myös lukea: - Salaspuro, Mikko, Millennium : lääketieteet haasteet : päihdetietoa asenteiden sijaan. (1999) - Seppä, Kaija, Terveydenhuollossa omaksutaan hitaasti alkoholin suurkuluttajan mini-interventio. (1999) - Jansson, Marianne, Huumeongelmaisten hoitoon tarvitaan sekä rahaa että uutta asennetta. (1998) - Puhakka, Antero, Hoitoonohjaus rangaistuksena...
Tarvitsen pikaisesti apuanne. Olen Laurea-ammattikorkeakoulusta ja teen tutkimusta Leppävaaran lapsiperheiden suhtautumisesta alueen turvallisuuteen… 1177 20.4.2005 Ehdotamme tutkittavaksi jäljempänä ilmeneviä julkaisuja. Saat ne lähikirjastosi kautta. Liitän oheen Espoossa tehdyn päivähoidon asiakastyytyväisyystutkimuksen. Asiaa kannattaa kysyä myös täältä: Kehittämis- ja tutkimusryhmä, Aukioloajat ma-pe 8.00-15.45, Katuosoite Espoonkatu 3, Postiosoite PL 12, 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin (09) 81621 (vaihde), Fax (09) 8162 2321, 8162 2070 Sähköposti tieto@espoo.fi WWW-osoite http://www.espoo.fi/tieto Kirjaston kautta saatavat teokset: Kohti kaupunkisosiaalityötä :haasteena tasapainoinen kaupunki ,2003, 268 s. Sjöblom, Tua Yksin tulleet alaikäiset lapset ja nuoret turvapaikanhakijoina : selvitys yksin turvapaikkaa hakevien somalialaisten lasten ja nuorten tilanteesta sukulaisperheissä...
Haen tutkittua tietoa suhtautumisesta mielenterveyspotilaisiin. Tarvitsen tietoa avoimen yliopiston opintoja varten. 996 4.1.2002 Kovin uutta suomenkielistä tutkimustietoa asenteista mielenterveyspotilaita kohtaan ei löytynyt. Turun kaupunginkirjaston kokoelmassa on Ville Lehtisen tutkimus: "Psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen tarve sekä mielisairauteen kohdistuvat asenteet" (Kansaneläkelaitoksen julkaisuja 3, 1975). Lisäksi Turun yliopiston kokoelmista löytyvät seuraavat tutkimukset: Markku Ojanen: "Mielisairaalapotilaisiin kohdistuvat asenteet" (Reports of Psychiatrica Fennica 76, 1987) ja Hannu Räty: "Uhka vai uhri: tutkimus mielisairauteen asennoitumisesta" (1987). Tämän väitöskirjan lisäksi Hannu Rädyllä on muitakin aihetta koskevia tutkimuksia.
Likert-asteikko? Kuka keksinyt ja milloin, mihin perustuu, hyvät ja huonot puolet? 6328 21.3.2001 Likert-asteikko on asennemittaustekniikka, jonka on kehittänyt Rensis Likert 1930-luvulla. Asteikkoa käsitellään esim. kirjassa Eskola, Antti: Sosiologian tutkimusmenetelmät 2. Internetistä asteikosta löytyy tietoa mm. seuraavilta sivuilta: http://www.uiah.fi/projects/metodi/060.htm#sanaaste http://www.uta.fi/laitokset/hoito/wwwoppimateriaali/luku5c.html http://trochim.human.cornell.edu/kb/scallik.htm http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/index.html http://coehp.idbsu.edu/siegle/te551/Likert.html Sivuja löydät lisää esim. Google-haulla http://www.google.com/ hakusanalla likert
Mistä löytäisin tietoa aiheesta: Ethnocentric, polycentric and geocentric attitudes; the differencies between them and advantages and disadventages of them… 1140 27.9.2000 Aiheeseesi sopiva Kaupunginkirjastojen työasemilla on käytettävissä EBSCO-tietokanta jossa on viitteitä ja full text tietueita englannin kielisistä artikkeleista. Helsingin kaupunginkirjastossa on käytössä EBSCOsta on yleisille kirjastoille tehty versio, aiheeseen voit perehtyä syvemmin tutkimalla yliopiston kirjaston EBSCO-tietokantaa. Tätä palvelua pääset käyttämään kirjaston koneilta, käytin hakusanoina ethnocentric, polycentric ja geocentric, jokaista niitä erikseen ja jokaisesta aihealueesta löytyi artikkeleja. Voit myös pyrkiä etsimään aiheesta laajemmin Pääkaupunkiseudun yhteisestä Plussa-aineistohausta http://www.libplussa.fi/ Laita hakusanoiksi vaikkapa kulttuurienvälinen tutkimus ja valitse englanninkieliset teokset. Kannattaa...