ajokortit

15 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–15.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Voiko ajokortin laminoida? 204 23.3.2021 Asiaa on kysytty pari vuotta sitten Helsingin kaupunginkirjaston Kysy.fi -palvelusta ja vastaukseksi annettiin: Vanhanmallisen pahvisen ajokortin taisi monikin aikoinaan laminoida parantaakseen sen kestävyyttä. Ilmeisesti laminoitu kortti on tavallisesti hyväksytty käytössä. Kysyimme asiasta Liikenteen turvallisuusvirastolta Trafilta ja saimme seuraavan vastauksen: "Asiaa tulee tiedustella poliisilta, jonka tieliikenteenvalvonta päättää viime kädessä minkälaisen ajokortin liikenteessä hyväksyy. Ajokortin muussa käyttötarkoituksessa, esimerkiksi henkilöllisyyden todistamisessa laminoinnilla tuskin on mitään vaikutusta, mutta tästäkin päättää aina kortin hyväksyvä taho erikseen." Lähteitä ja lisätietoja:https://www.laki24.fi/aihe/56777/...
Ajoin ab-kortin 1974, ja abc-kortin 1982. Kun täytin 50v, unohdin käydä terveystarkastuksessa. Poliisilta tuli sittemmin ilmoitus, että ammattiajolupani (ABC?)… 73 9.3.2021 Traficomin sivuilta saat tietoa ajokortin voimassaolosta ja uusimisesta. Sivun alalaidassa on ajokorttiasioiden yhteystietoja.
HSL ottaa taas käyttöön haitaribussit ensi vuonna. Tästä tuli mieleen kysymys että vaaditaanko haitaribussin kuljettamiseen DE-luokan korttia D-luokan päälle? 134 6.7.2020 Tarkistin asian HSL.lta Heidän mukaansa "Nivelbusseja ajetaan tavallisella linja-autojen D-ajokortilla, eli eri tarvitse niillä ajoon erillistä korttia." Haitaribussia ei siis tulkita linja-autoksi ja perävaunuksi, vaikka se on noin 6m pidempi kuin normaali linja-auto. (Varmaankaan DE kortti ei haittaa koskaan työn saamista.) Ajokortti-info.fi sivuilta löytyy tarkempi listaus eri korteilla ajettavista ajoneuvoista. Kuorma- ja Linja-auton kuljettajan tulee huolehtia myös  ammattipätevyyden säilymisestä käymällä kertauskursseja joka 5 vuosi.
Onko pyöräkuormaaja/-kuormain traktori? Traktori vaikuttaa olevan yleisnimitys ja pyöräkuormaaja sitten sen alaryhmä? 502 29.4.2020 Kuormaajan kaltaiset koneet luokitellaan ajoneuvolain (1090/2002) 15 §:ssä  moottorityökoneiksi. Traktorit ovat laissa oma ajoneuvoluokkansa. Sekä traktoreita että moottorityökoneita (max 60 km/h) saa ajaa traktorikortilla (T-kortti). Traktorin voi varustelulla muuttaa moottorityökoneeksi. Lähteet ja lisätietoa: Ajoneuvolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090#L2P15 https://ajokortti-info.fi/perustietoa-ajokortista/ajoneuvot-joita-saan-ajaa https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/traktori-varusteltuna-moottorityokoneeksi  
Osaavatko useimmat autokouluun menevät jo ajaa autoa, eli he menevät sinne käytännössä vain saadakseen ajoluvan, vai eivätkö useimmat osaa? 94 12.11.2019 Kysymystä voi tarkastella esim. henkilöautokorttiin vaadittavien ajo- ja teoriakokeiden tulosten valossa. Traficomin tilastojen mukaan vuosina 2011 - 2018 autokoulun käyneistä pääsi B-luokan ajokokeesta ensimmäisellä yrittämällä läpi enimmillään 72 %. Teoriakokeen ensimmäisellä yrittämällä selvittäneiden osuus vaihteli samalla jaksolla välillä 80 - 90 %. Jo näistä luvuista päätellen ajo-opetus ei ole vain muodollisuus. Ajamisen osaaminen koostuu lisäksi monesta muustakin asiasta kuin ajoneuvon käsittelystä. Vaikka osaisikin käsitellä autoa, oikeassa liikenteessä ajaminen on oma haasteensa. Ajokokeen jälkeenkään ei kukaan ole vielä valmis kuljettaja, muistutetaan Autokoululiitosta. Mahdollisia selvityksiä tai lisätietoa voi tiedustella...
Onko mahdollista asioida toisen puolesta ajokortin avulla, henkilö on loukannut jalkansa ja on liikuntarajoitteinen. Kirjastokortti on hukassa? Miten… 140 12.2.2019 Pohdimme kirjastonjohdon kanssa, että tuon ajokortin lisäksi tarvitsisitte valtakirjan tuolta jalkansa loukanneelta henkilöltä. Jos vamma vaikeuttaa elämää pitemmällä aikavälillä kirjastolla on myös kotipalvelu. Täältä löytyy tietoa ja toimintaohjeet jos kotipalvelulle olisi käyttöä: https://kyyti.finna.fi/Content/ikaantyneet
Henkkari ja ajokortti ei kelpaa enää ensi vuonna mihin? Ja mitä pitää hakea? Passi kuitenkin ok? Olen jotain jostain kuullut mutta tarkemmin en vaan muista... 382 11.12.2018 Vuoden 2019 alusta alkaen ei pankkitunnuksia eli ns. vahvan tunnistautumisen mahdollistavaa tekniikkaa saa enää ajokortilla, vain passi tai poliisin antama henkilöllisyystodistus kelpaavat pankissa. Vastaavasti myöskään passia tai em. henkilöllisyystodistusta haettaessa ei ajokortti enää jatkossa kelpaa henkilöllisyyden osoittamiseen. Poliisi tosin joustaa jälkimmäisessä tapauksessa siten, että myös "vähän aikaa sitten vanhaksi mennyt" passi tai henkilökortti voidaan harkinnan mukaan hyväksyä. Pankit ovat tiukempia. Heikki Poroila
Unohdin kirjastokortin kotiin. Voinko lainata ajokortilla? Kiitos vastauksesta. 1412 13.10.2017 Kyllä vain. Lainaaminen onnistuu Helmet-kirjastoissa poikkeustapauksessa voimassa olevalla viranomaisen myöntämällä henkilötodistuksella, ajokortilla, passilla tai kuvallisella Kela-kortilla. Tervetuloa lainaamaan!
Nykyaikana ainakin suomessa pitää ensin käydä autokoulu, ennen kuin saa ajokortin. Ennen ajokortin saamista pitää suorittaa hyväksytysti teoriakoe ja ajokoe… 331 5.10.2017 Autoilun alkuaikoina ajokorttia ei ollut vielä käytössä. Opettelu autolla-ajoon oli alussa sitä, että oppi tuntemaan "koneen" ja huoltamaan sitä, jos siihen tuli vika kesken matkaa. Opettajana toimi usein auton myyjä, ja opetus tapahtui auton vierellä mukautettuna sisällöllisesti oppilaan aikaisempiin taitoihin ja tietoihin. Ajokortit tulivat käyttöön vasta, kun autoilua ja liikennettä alettiin virallisesti säännellä 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana. Suomessa liikenteen sääntely alkoi Helsingissä vuonna 1907. Silloin voimaan tulleiden järjestyssääntöjen mukaan autonkuljettajiksi aikovilta edellytettiin, että he asiantuntevan henkilön antamalla todistuksella pystyivät osoittamaan täysin perehtyneensä automobiilin rakenteeseen,...
Onko linja-auton kuljettajilla yläikärajaa? Saako koululaisbussia kuljettaa yli 70-vuotias? 722 7.9.2016 Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton kuljettajien 70 vuoden yläikäraja poistui tieliikennelaista vuonna 2010. Yli 70 vuotta täyttäneiden kuorma-auton ja linja-auton kuljettajien ajo-oikeus on voimassa korkeintaan kaksi vuotta kerrallaan. Ajo-oikeutta uusittaessa on terveysvaatimusten täyttyminen osoitettava aina lääkärintodistuksella. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110386 http://www.lvm.fi/-/raskaan-kaluston-kuljettajien-ylaikaraja-poistuu-he…
Tämä kysymys varmaan kuuluisi ehkä viranomaisille, mutta tämähän on yleistä tietoa. Minulla on vuonna 1979 saatu ajokortti eli se vanha ABC ja siihen ei ole… 1345 25.4.2016 Hei! Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivustolta saat tietoa ajokorttiluokista: http://www.trafi.fi/autoilu/ajokortit/ajokorttiluokat Alla on myös linkit valtion säädöstietopankki Finlexin säädökset ajantasaisena -tietokantaan. Ajokorttilaki 386/2011 4 § Ajokorttiluokat http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110386?search%5Btype%5D=pi… Valtioneuvoston asetus ajokorteista 423/2011 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110423
Luin joskus liikennelehdestä aivan asiantuntijan palstalta, että lentolupakirjan omistava saa ajaa autoa vaikka ei omistaisi auton-ajokorttia. Tämän luin… 1170 12.7.2012 Katsoin, mitä, mitä lait ja asetukset ovat sanoneet oikeudesta ajaa autoa Suomen itsenäistymisestä 1917 lähtien. Venäjän vallan aikaisilla säädöksillä ei liene väliä, kun itse lentäminenkin yleistyi vasta 1920-luvulla. Ensimmäinen löytämäni säädös, jossa ajo-oikeus määritellään, oli ”Asetus automobiililiikenteestä” vuodelta 1922. Asetuksen 11 §:ssä sanotaan: ”Automobiilia ei saa kuljettaa muu kuin se, jonka poliisiviranomainen on hyväksynyt ja joka on samalta viranomaiselta saanut n. s. ajokortin. --- Automobiilinkuljettajaksi hyväksyttäköön ainoastaan henkilö, joka katsastusmiehen antamalla todistuksella on osoittanut olevansa täysin perehtynyt automobiilin rakenteeseen, hoitoon ja ohjaukseen, on vähintään 18 vuoden ikäinen ja tunnettu...
Mitkä mielenterveysongelmat voivat estää ajokortin saamisen? Entä jos diagnoosin mielenterveysongelmasta saa silloin, kun autokoulun ensimmäinen tai toinen… 3831 10.10.2011 Ajokortin saamisen terveysvaatimuksista säädetään Ajokorttilaissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110386 Laissa viitataan ajokorttidirektiiviin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY), jossa määritellään moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavat niin fyysisen kuin henkisen suorituskyvyn vähimmäisvaatimukset. Direktiivissä sanotaan mm. näin: "Ajokorttia ei saa antaa eikä uudistaa hakijoille eikä kuljettajille, joilla on: — vakavia psyykkisiä häiriöitä, riippumatta siitä, ovatko ne synnynnäisiä taikka sairauden, onnettomuuden tai neurokirurgisten toimenpiteiden aiheuttamia..." "paitsi asiantuntijalääkärin puoltavan lausunnon ja tarvittaessa säännöllisten uusintatarkastusten perusteella." Direktiivi löytyy...
Kuinka hyvä näöntarkkuus on oltava ajokortin saadakseen? 1873 31.7.2001 Ajokortin edellyttämistä terveysvaatimuksista löytyy tietoa esim. Tieliikennekirjasta. Siellä todetaan mm., että näön tarkkuus silmälasein tai ilman niitä on molempien silmien yhteisnäkönä oltava vähintään 0,5. Ajokortin saadaksesi joudut hankkimaan lääkärintodistuksen terveydentilastasi, missä yhteydessä myös selviää, onko sinun näkökykysi riittävä. Lisää ajokorttiasiaa löytyy netistä esim. http://www.poliisi.fi/ sekä Ajoneuvohallintokeskuksen sivuilta http://www.ake.fi/ , joilta löytyy myös näöntarkkuutta mittaava testi kohdasta Ajokortit ja tutkinnot, Testit ja pelit.
Kuinka hyvä näkö on oltava, että voi saada ajokortin? 7649 31.7.2001 Lundstenin Tieliikennekirja 2001 määrittelee ajokorttia varten täytettävät terveysvaatimukset näön osalta pääpiirteittäin näin: A1-, A-, B-, M- ja T-luokan sekä BE-luokan ajoneuvoyhdistelmät: a) näkösi tarkkuus silmälasein tai ilman niitä on molempien silmien yhteisnäkönävähintään 0.5, taikka jos olet menettänyt näön toisesta silmästä on näön tarkkuus oltava 0.6. b)vaakasuora näkökenttäsi on vähintään 120 astetta C-, C1, D- ja D1-luokan ajoneuvot sekä CE-, C1E-, DE- ja D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmät ja taksit: a) näön tarkkuus silmälasein tai ilman on toisella silmällä vähintään 0.8 ja toisella vähintään 0.5. Jos vaadittava näön tarkkuus saavutetaan vain silmälasein, edellytetään kuitenkin, että kummankin silmän korjaamaton näöntarkkuus...