Onko laissa säädetty, keillä kaikilla on oikeus olla läsnä perinnönjakotilaisuudessa? Tai keillä ei ole?

Kysytty
13.4.2021

Onko laissa säädetty, keillä kaikilla on oikeus olla läsnä perinnönjakotilaisuudessa? Tai keillä ei ole?

Vastaus

Vastattu
13.4.2021

Kirjastot eivät voi ottaa kantaa erilaisiin yksittäisiin oikeudellisiin ongelmiin. Tässä tapauksessa se on jäämistöoikeuteen erikoistuneiden juristien tehtävä. 

Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että perinnönjakotilaisuuksia säätelee voimassaoleva perintökaari 1965/40 ja sen 23 luku, erityisesti pykälät 7-12.

Perintökaari 40/1965 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

7 § (13.10.1995/1153)

Pesänjakajan on määrättävä perinnönjaon aika ja paikka sekä todistettavasti kutsuttava osakkaat toimitukseen.

Lähtökohtana siis on, että osakkailla on oikeus tulla perinnönjakotilaisuuteen. Asiasta on myös poikkeus:

12 §

Mitä tässä luvussa säädetään osakkaasta, sovelletaan myös siihen, jolle osakas on luovuttanut pesäosuutensa. (8.6.2006/471).

Oikeuskirjallisuudesta käy myös ilmi, että jos joku kuolinpesän osakkaista on edunvalvonnan alainen, edunvalvojan on edustettava häntä perinnönjaossa. Jos pesän osakkaana on alaikäinen henkilö, joka on vanhempiensa yhteisessä huollossa, hänen puhevaltaansa käyttävät edunvalvojat yhdessä. Siten kutsu perinnönjakokokouksiin ja sovintoneuvotteluihin tulee lähettää molemmille vanhemmille.

Internetissä on hyvä perintöoikeuden asiantuntijan selvitys perinnönjakotilaisuudesta:

https://www.minilex.fi/a/perinn%C3%B6njako-tilaisuus

Kun kuolinpesä on selvitetty asianmukaisesti, jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa. Perinnönjako voidaan toimittaa joko kuolinpesän osakkaiden kesken heidän haluamallaan tavalla, tai se voidaan antaa pesänjakajan toimitettavaksi jonkun osakkaan sitä vaatiessa, tai jos jonkun osakkaan pesäosuus on ulosmitattu. Kuolinpesän velat tulee maksaa, ja perittävän tekemä testamentti on täytettävä tai sitä varten tarvittava omaisuus on laitettava erityiseen hoitoon ennen perinnönjaon toimittamista.

Mikäli perinnönjaon toimittaa pesänjakaja, hänen tulee järjestää perinnönjakotilaisuus. Hänen on määrättävä perinnönjaon aika ja paikka, sekä kutsuttava todistettavasti kuolinpesän osakkaat perinnönjakotoimitukseen. Kutsun lähettäminen on jälkikäteen voitava todistaa tapahtuneeksi. Jos kaikki osakkaat ovat saapuneet tilaisuuteen, pesänjakajan on koetettava saada heidät sopimaan jaosta. Jos sopimus perinnönjaosta syntyy, jako on toimitettava sen mukaisesti. Vajaavaltaisen osakkaan edunvalvoja voi tehdä sopimuksen osakkaan puolesta ja pesänjakaja voi sen hyväksyä, jos hän katsoo sopimuksen olevan vajaavaltaisen osakkaan edun mukainen. Jos jonkun kuolinpesän osakkaan pesäosuus on ulosmitattu, pesänjakajan tulee kertoa perinnönjakotoimituksesta ulosottomiehelle. Jos perinnönjakotilaisuuteen ajoissa kutsuttu osakas on jäänyt saapumatta, tai jos perinnönjakoa ei muusta syystä ole toimitettava osakasten sopimuksen mukaisesti, pesänjakaja suorittaa perinnönjaon siten, että kaikille osakkaille annetaan osa kaikenlaatuisesta omaisuudesta, mikäli tämä on omaisuuden laadun perusteella mahdollista. Jos perinnönjakoa ei muutoin saada toimitetuksi, oikeus voi määrätä pesänjakajan esityksestä, että pesään kuuluva omaisuus on myytävä kokonaan tai osittain.

Myös silloin, kun perinnönjako toimitetaan kuolinpesän osakkaiden kesken, on kaikki asianomaiset kutsuttava perinnönjakotilaisuuteen. Kutsussa on mainittava perinnönjaon aika ja paikka, sekä se, mitä tilaisuutta kutsu koskee. Asianosaisille on annettava tilaisuus lausua mielipiteensä perinnönjaon sisällöstä. Itse tilaisuus voidaan toimittaa vapaamuotoisesti, niin kuin usein tapahtuukin perillisten ollessa keskenään läheisiä.

Laillisen perinnönjaon toimittamisen edellytyksenä on se, että kaikki asianosaiset on todisteellisesti kutsuttu perinnönjakotilaisuuteen ja heille on annettu mahdollisuus lausua mielipiteensä perinnönjaon sisällöstä. Mikäli näitä velvollisuuksia ei noudateta, katsotaan, ettei perinnönjakoa ole ensinkään tapahtunut. On siis noudatettava huolellisuutta siinä, että kaikki asianosaiset on asianmukaisesti huomioitu perinnönjaossa.

1 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä kysymyksesi.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.