Mitä eroa on maallikkoteorialla ja arkitiedolla?

Kysytty

Hei! Mitä eroa on maallikkoteorialla ja arkitiedolla? Onko käsitteillä jotain isoa eroavaisuutta, vai voidaanko niitä käyttää toistensa tapaan?

Vastaus

Vastattu
Päivitetty

Arkitiedolla tarkoitetaan tietoa, joka perustuu sekä omiin välittömiin havaintoihin ja kokemuksiin että uskomuksiin, kulttuuriseen traditioon ja auktoriteeteilta perittyihin ajatuksiin. Tieteelliseen tietoon verrattuna sillä on selkeitä heikkouksia. Arkitiedon ja -ajattelun ongelmia ovat havaintojen epäluotettavuus ja valikoivuus, liiallinen yleistäminen, epäjohdonmukaisuus, logiikan puute, lyhytjänteisyys ja asioiden irrottaminen yhteyksistään. Tieteellisen tiedon kriteereitä puolestaan ovat pitävät perustelut ja avoimuus niiden kriittiselle tarkastelulle sekä se, että tieto on aina voimassa vain siihen asti, kunnes toisin todistetaan. Tieteellisen tiedon takeeksi ei siis riitä auktoriteetti tai perinne.

Arkitiedon ja tieteellisen tiedon eroista löytyy tietoa mm. Tiede-lehden artikkelista "Arkijärki hylkii tiedettä": https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/arkijarki_hylkii_tiedet….

Maallikkoteoria-käsitteestä en onnistunut löytämään yhtä selkeää kuvausta. Arkitieto- ja maallikkoteoria-käsitteiden keskinäistä merkityseroa voinee kuitenkin lähetyä vertamaalla sitä käsitepariin tieteellinen tieto ja tieteellinen teoria. Siinä missä tieteellinen teoria syntyy tieteellisen tiedon pohjalta kuvaamaan tai selittämään tiettyä ilmiötä, maallikkoteoria pyrkii vastaavaan arkitiedon ja -ajattelun pohjalta. Tällöin siis luodaan oman kokemuksen, itselle kertyneen tiedon ja omatoimisen päättelyn pohjalta ajatusrakennelma, joka pyrkii selittämään tai kuvaamaan tiettyä ilmiötä tieteellisen teorian tavoin. Arkitiedon edellä kuvatut puutteet heijastuvat kuitenkin myös sen pohjalta luotuihin otaksumiin. Siinä missä tieteellinen teoria luodaan tiettyjen kriteerien pohjalta, maallikkoteoria on enemmänkin spekulaatiota.

Lähteet:

Uusitalo, Hannu: Tiede, tutkimus ja tutkielma (WSOY 2001)

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston sivut: https://www.aducate.fi/tiedon-maarittelya

VirtuaaliAMK:n Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi: http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/0709019/11934638907…

 

   
3 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.