Kuka tai mikä taho keksi jaksotyöajan? Milloin tämä tapahtui?

Kysytty
5.2.2023

Kuka tai mikä taho keksi jaksotyöajan? Milloin tämä tapahtui?

Vastaus

Vastattu
9.2.2023

Kansainvälisestä näkökulmasta asiasta voinee tiedustella esim. ILO:n kirjastosta:

https://www.ilo.org/inform/lang--en/index.htm

Suomessa lait valmistellaan useimmiten virkatyönä ministeriössä. Myös kansanedustaja voi tehdä lakialoitteen tai asia tulee vireille kansalaisaloitteena. Aikaisemmin lainvalmistelussa käytettiin esimerkiksi komiteoita, joita saatettiin kutsua komitean puheenjohtajan nimellä. Se ei silti tarkoittanut, että ehdotus olisi yhden ihmisen aikaansaannosta vaan yhteistyön tulos. Eduskunta on myös voinut muuttaa ehdotetun lain sisältöä.

Yksikamarisen eduskunnan aikana säädettiin laki kahdeksan tunnin työajasta (103/1917) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1917/19170103001

Alkuperäisessä laissa todetaan mm. seuraavaa:

2 §.

Työntekijää ei saa 1 §:n 1 momentin 1) kohdassa mainituissa liikkeissä ja yrityksissä alempana tässä pykälässä mainituin poikkeuksin pitää säännöllisesti työssä enempää kuin kahdeksan tuntia vuorokaudessa eikä enempää kuin yhdeksänkymmentäkuusi tuntia kahdessa viikossa.

 

Alkuperäisessä työaikalaissa vuodelta 1946 (604/1946) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1946/19460604 todetaan mm. seuraavaa:

Sen estämättä, mitä 5 §:ssä on säädetty vuorokautisesta ja viikottaisesta työajasta, saatakoon säännöllinen työaika seuraavissa liikkeissä, laitoksissa ja yrityksissä järjestää niin, että se kolmen viikon pituisena ajanjaksona on enintään 141 tuntia, nimittäin:

1) henkilön- ja tavarankuljetusliikkeissä ja -laitoksissa sekä kanavilla, kääntösilloilla ja lautoilla, mikäli koskee liikenteen palveluksessa olevaa työntekijää;

2) tavaran kuormauksessa alukseen tai rautatievaunuun ja purkamisessa niistä;

3) poliisi-, tulli-, posti-, lennätin-, puhelin- ja radiolaitoksissa, ei kuitenkaan sanottujen laitoksien rakennustöissä eikä myöskään niiden kone- ja korjauspajoissa;

4) sairaaloissa ja vankiloissa sekä muissa huolto- tai ojennuslaitoksissa;

5) meijeriliikkeissä;

6) majoitus- ja ravitsemisliikkeissä, paitsi ravinnon- ja virvokkeiden myyntikojuissa; sekä

7) taide- ja huvittelulaitoksissa ja elokuvien valmistamoissa, ei kuitenkaan näiden laitosten työpajoissa.

 

Jos haluat tutustua tähän säädökseen liittyvään hallituksen esitykseen, ks. HE 23/1946 https://www.eduskunta.fi/pdf/HE/HE23-1946.pdf

 

Vuoden 1996 työaikalain hallituksen esityksessä: ​​HE 34/1996 https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/HE+34/1996 todetaan mm.:

”7 §. Jaksotyöaika. Pykälän 1 momentti vastaa voimassa olevan työaikalain 6 §:n 1 momentin säännöstä, jossa tarkoitettua työaikajärjestelyä on käytännössä nimitetty periodityöksi tai epäsäännölliseksi vuorotyöksi.”

 

Ohessa lisäksi linkki tietopakettiin: Miten eduskunta päätti kahdeksan tunnin työpäivästä?

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/tietopalvelulta-kysyttya/Sivut/miten-eduskunta-paatti-kahdeksan-tunnin-tyopaivasta.aspx

 

2 ääntä
Oliko vastauksesta sinulle hyötyä?
 
Haluatko jättää uuden kysymyksen? Lähetä se kysymyslomakkeen kautta.

Kommentoi vastausta

Ei muotoiluja

  • Sallitut HTML-tagit: <i> <b> <s>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.