vety

3 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–3.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mikä hankaluus liittyy vedyn varastointiin jotta autot saisivat siitä polttoainetta?Raskaat painetankitko. 55 24.2.2021 Motivan sivulla kerrotaan seuraavaa: ”Vedyn energiasisältö massayksikköä kohden on erittäin hyvä, lähes kolminkertainen bensiiniin ja dieselöljyyn verrattuna. Pienen tiheyden takia tilavuuteen suhteutettu energiatiheys on kuitenkin erittäin huono. Siksi vedyn varastoinnissa kaasumaisena on käytettävä erittäin korkeaa painetta; nykyisin jopa 700 bar on käytössä. Vetysäiliössä yhdistyy tiivis, teräksestä valmistettu sisäsäiliö ja hiilikuitukomposiitista tehty ulkovaippa, joka kantaa paineen aiheuttamat voimat. Yksi tapa vedyn varastoinnissa on sitoa vety esimerkiksi metallihydrideihin, mutta kaupallisia sovelluksia siitä ei vielä ole. Tämäkin varastoimismuoto johtaa verrattain painavaan säiliöön, koska parhaatkaan hydridit eivät kykene...
Löytyisikö jostain kirjasta tietoa sellaisesta materiaalista (tai ylipäätänsä onko sellaista materiaalia olemassa), joka olisi kiinteää, mutta liuotettuna… 54 4.1.2021 Alkalimetallit reagoivat veden kanssa ja tuottavat paloherkkää vetyä, joka voi aiheuttaa suurina määrinä räjähdyksen. Cesium varsinkin on hyvin reaktiivista. Maa-alkalimetalleista esimerkiksi strontium ja barium synnyttävät myös vetyä veden kanssa reagoidessaan. Beryllium taas synnyttää vetyä liuotessaan suola- tai rikkihappoon. Lisätietoja näistä aineista ja niiden reaktioista löytyy linkeistä. https://fi.wikipedia.org/wiki/Jaksollinen_j%C3%A4rjestelm%C3%A4 https://fi.wikipedia.org/wiki/Barium https://fi.wikipedia.org/wiki/Beryllium https://fi.wikipedia.org/wiki/Cesium https://en.wikipedia.org/wiki/Strontium https://www.webelements.com/ https://koppa.jyu.fi/kurssit/jy-CUR-4984/luento/luento-13 https://www.ilo.org/dyn/icsc/...
Mikä on nestemäisen vedyn kemiallinen rakenne ja sen ominaisuudet? 2555 15.12.2008 Teoksessa Tekniikan kemia (2008) sanotaan, että vetyä (H - hydrogenium)esiintyy vapaana kaasuna vähän, mutta se muodostaa enemmän yhdisteitä kuin mikään muu alkuaine. Se on kevein alkuaine ja sen reaktioissa tarvitaan aina joko korkea lämpötila tai katalyytti, joka nopeuttaa reaktioita. Nestemäistä vetyä eli nestevetyä käytetään nykyisin kantorakettien polttoaineena. Nestevedystä käytetään lyhennettä LH2. Lyhenne tulee siitä, että neste on englanniksi liquid ja vapaa vety on tavallisesti molekulaarisessa H2 muodosssa mistä nimen H2-osa. Tällaisia ajoaineita voidaan varastoida vain kylmänä ja siten vain rajallisen ajan ennen laukaisua. Nestevedyllä jäähdytetään moottorin suutinta ennen sen polttamista, tavallisesti nestehapella. Tuloksena...