vertaistuki

5 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–5.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mikä vertaistukiryhmä kokoontuu Sellon kirjastossa keskiviikkona 3.5. klo 16? Mitä asia koskee ja onko se jollekin tietylle kohderyhmälle? 372 2.5.2017 Sellossa 3.5.17 klo 16 on vertaistukiryhmä maahanmuuttajaäideille, jotka ovat yksinhuoltajia.
"Rohkeus parantua : opas selviytyjille eli naisille, jotka haluavat parantua lapsuudenaikaisesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä" on kirja jota odotan… 489 28.4.2016 Lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kohdanneille aikuisille löytyy apua ainakin Suomen Delfins ry:n kautta puhelinpäivystyksestä, ryhmäkeskusteluista tai henkilökohtaisesta keskustelusta sekä keskustelupalstalta. Lisäksi apua saa esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuran sekä Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kautta. Hyväksikäytön uhrin kannattaa myös pyytää apua oman paikkakuntansa mielenterveysseuralta tai kriisikeskukselta. Internetissä on myös erilaisia vertaistukifoorumeita esim. Sininen: Seksuaalista hyväksikäyttöä / -väkivaltaa kokeneiden vertaistukifoorumi http://www.sininentuki.info/foorumi/index.php Suomen DELFINS ry http://www.suomendelfins.fi/index.php?option=com_content&view=article&i… Suomen Mielenterveysseura http://www...
Teemme opinnäytetyötä päihdeongelmaisista naisista ja vertaistuen merkityksestä. Tarvitsisimme lisää tietoa ko. aiheesta. Kiitos! 916 7.11.2013 Tänä vuonna on ilmestynyt Ilmo Häkkisen kirja " Toipumiskulttuuri: päihdetoipuminen ja esimerkin voima". Vähän vanhempi teos on Jean Kirkpatrickin "Täyskäännös: uutta toivoa päihderiippuvaisille naisille". se on julkaistu 2000. Molempia kirjoja löytyy yleisistä kirjastoista. Katja Kuusisto on tehnyt väitöskirjan: Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen: tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa. Julkaisu on luettavissa myös verkossa. Osoite on: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66569/978-951-44-7957-1.pdf… Tiina Harjula Raija Utriainen ovat tehneet opinnäytetyön, jonka lähdeluettelostakin voisi olla teille hyötyä. Tutkimuksen nimi on "Vertaistuen merkitys naisten päihdekuntoutuksessa...
Tarvitsen tietoa sairastuneen vertaistuesta, oma-apu- ja itseaputoiminnasta. 942 23.8.2005 Terveystieteiden keskuskirjaston Medic-tietokannan kautta löytyvät mm. seuraavat teokset tai artikkelit: - Lähteinen, Yksinäisyyden lievittäminen interventioilla: pro gradu työ (2004) - Sariola, Streng, Vertaistukea samassa veneessä (Suomen lääkärilehti 2002, n:o 57, s. 1626 - Vuorinen, Vertaistuki kuntouttaa (Liikunta ja tiede 1997, n:o 34, s. 44-45) Aiheesta löytyy Medicin kautta myös toistakymmentä muuta lähdettä. Kaikki Medicin kautta löytyvä on luettavissa Terveystieteiden keskuskirjastossa (http://www.terkko.helsinki.fi/terkones/) ja monet lehdistä myös Helsingin kaupunginkirjaston toimipisteissä. Mediciä voit tulla käyttämään johonkin Helsingin kaupunginkirjaston kirjastoista tai pyytää virkailijaa tekemään sinulle haun. Medic...
Tarvitsisin opintotehtääväni liittyen lähdevinkkejä. Aiheeni käsittelee VERTAISTUKEA ja OMA-APU- / ITSEAPURYHMIÄ ja niiden merkitystä. 603 21.8.2001 Pääkaupunkiseudun yleisistä kirjastoista löytyy ainakin seuraavia teoksia, jotka käsittelevät tai sivuavat antamaasi aihetta: -Käytännön vertaisohjaus ehkäisevässä päihdetyössä | 2001 -Verkostot ja vertaiset / Marja-Leena Malin (toim.) | | 2000 -Oma-apuryhmät: vertaisten tukea ja toimintaa--oma-aputoiminnan seminaari | | 1996 -Kirkpatrick, Jean: Täyskäännös--uutta toivoa päihderiippuvaisille naisille | 2000 -Kaukola, Jukka: Kohti täyttä elämää--tutkimus kehitysvammaisista ihmisistä...| | 2000 -Haastava kolmas sektori-- | 1999 -Vuorinen, Marja: Juttukeppi kiertämään--kokemuksia oma-aputoiminnasta vuosilta 1994-1997 /| | 1998 -Auvinen, Anja: Puhtia elämään--naisten itsehoidon ja...