vapaa-aika

11 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–11.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä kannattaisi etsiä tekemistä nyt karanteenin aikoina? 201 Artikkeleissa, jotka olit jo lukenut, olikin paljon hyviä vinkkejä siihen, mitä nyt voi tehdä kotona. Tässä on vielä joitakin: Podcastit. Näitä löytyy paljon ilmaiseksi eri kanavista ja eri aihepiireistä. Kirjastojen e-kirjat, e-äänikirjat ja muu e-aineisto Voi aloittaa uuden harrastuksen tai opetella uuden taidon Vaikka museot ovat nyt kiinni, niihin voi lähteä ääniopastuskierrokselle: http://www.turku.fi/tapahtuma/ke-03182020-0000-aaniopastukset-turun-museoissa Taideteoksia voi katsella verkossa: https://ateneum.fi/taideteokset-verkossa/ Voi kirjoittaa kirjeen. Virtuaalikierrosten kautta pääsee moniin eri kohteisiin omalta sohvalta: Moniin museoihin, muun muassa Sinebrychoffin taidemuseoon, pääsee virtuaalikierrokselle. Linkki...
Noin vuosi (?) sitten ministeriön seminaarissa julkaistiin tutkimus vapaa-ajan käytöstä. Sähköisen median ja kännykän käyttö lisääntynyt, sen sijaan kavereiden… 806 Kyseessä on todennäköisesti Sami Myllyniemen tutkimus Aika vapaalla - nuorten vapaa-aikatutkimus 2009. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 10 - 29 -vuotiaat suomalaiset. Tutkimuksen tulokset ovat sen suuntaisia kuin kysymyksessäsi kuvasit. Tutkimus on luettavissa internetissä ja se löytyy sekä Helsingin kaupunginkirjastosta että yliopiston kirjastosta. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neu…
!:) Tarvitsisimme historian tutkielmaan lähdeaineistoa. Aiheemme on nuorten vapaa-ajan vieton muuttuminen 1960-luvulta tähän päivään. Voisitteko suositella… 807 Turun kaupunginkirjaston kokoelmista http://borzoi.kirja.turku.fi/?formid=find1&sesid=1297680423 löytyy asiasanoilla nuoret ja vapaa-aika useitakin kirjoja, mm. Sami Myllyniemen Aika vapaalla: nuorten vapaa-aikatutkimus 2009. Kannattaa tutustua myös kirjan lähdeluetteloon. Suosittelen myös kirjoja Vesa Keskinen: Kiirettä pitää, 2001, ja Teknologisoituva nuoruus, 2003, sekä Suomalainen vapaa-aika, 2009. Kannattaa lisäksi tutkia nuorisososiologian luokkaa 30.12, josta nämäkin kirjat löytyivät. Historian näkökulmaa aiheeseen voisi saada kirjoista Nuoruuden vuosisata,2003, ja Täältä tulee nuoriso!, 2006.
Suunnittelen gradua sunnuntain viettämisen historiasta Suomessa, luterilaisesta ja maallisesta. Kaipaan tutkimuksia aiheestani. Lähihistoriallisetkin… 997 Turun kaupunginkirjastosta ei varsinaisesti löydy tutkimuksia tästä aiheesta. Vaski-tietokannasta http://www.turku.fi/vaski löytyy asiasanalla vapaa-aika Eero Sappisen tutkimus Arkielämän murros 1960- ja 1970-luvuilla (2000), joka sivuaa aihetta. Kirjan lähdeluettelosta voi löytyä lisää vihjeitä aiheesta. Artikkeleita aiheesta kannattaa myös etsiä artikkelitietokanta Artosta http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/linnea/tietokannat.html Useissa kansatieteellisissä kirjoissa asiaa saatetaan käsitellä, mutta kirjoja ei ole asiasanoitettu riittävällä tarkkuudella, jotta voisi sanoa, missä kirjassa sunnuntain vietosta puhutaan. Yliopistojen yhteisestä Linda-tietokannasta löytyy tutkimuksia ja opinnäytteitä aiheesta mm. asiasanoilla...
Haluaisin tietää tapahtumapalvelu-alasta; siis toimialasta ja markkinatilanteesta ja sen kehitysnäkymistä. 762 Tilastokeskuksen yritystilastoista saa tarkimmillaan vain toimialan 63302 "Muu matkailua palveleva toiminta", joka sisältää hotellien- ja muiden majoitusliikkeiden huoneenvarauspalvelun ja majoitusvälityksen (esim. lomamökkien välityksen), kuntien matkailutoimistot, matkailun edistämistoiminnan, matkaoppaiden ja -johtajien toiminnan sekä erilaiset matkailun ohjelmapalvelut: luonto- ja elämysmatkailun, seikkailut, safarit yms. Ne tuskin riittävät tarkkuudeltaan tarpeisiisi, mutta Kauppa- ja teollisuusministeriö on tehnyt erillisiä Toimialaraportteja matkailun ohjelmapalveluista. Raportit saa vain Tietoenatorin maksullisesta eportti -palvelusta. Painettua julkaisua ei ole. Tilastokirjastossa on printattuna kyseisiä raportteja, myös...
Miten 12-13 -vuotiaita eli kuudesluokkalaisia on Suomessa matkailun ja vapaa-ajan alalla tutkittu viimeisten kymmenen vuoden aikana? 872 Tilastokeskus tekee vuosittain "Suomalaisten matkailu" -tutkimuksen, joka julkaistaan Tilastokeskuksen "Liikenne ja matkailu" -sarjassa. Tietoja löytää myös internetissä olevasta maksuttomasta StatFin- (itsepalvelu) tietokannasta (http://statfin.stat.fi/StatWeb/start.asp?LA=fi&lp=home). Tutkimuksen puhelinhaastattelut tehdään 15-74-vuotiaalle väestölle. Ikävä kyllä emme kerää erikseen tietoa 12-13-vuotiaista, jotka epäilemättä suurelta osalta matkailevat aikuisten seurassa. Tilastokeskuksen uusin käytettävissä oleva vapaa-ajantutkimus on vuodelta 1991. Vuonna 2002 kerätyn vapaa-ajan tutkimuksen tuloksia alkaa ilmestyä vuonna 2004. "Vapaa-aika numeroina 1991" julkaistiin neljänä eri tilastojulkaisuna (Tilastokeskus, Kulttuuri ja...
Kuinka paljon suomalaisilla lapsiperheillä on keskimäärin yhteistä aikaa? Onko aiheesta kirjoituksia,tutkimuksia? 1051 Tilastokeskuksen sivuilla on linkkejä (http://tilastokeskus.fi/tk/el/kva_ajankaytto.html) ja kirjallisuusviitteitä (http://www.stat.fi/tk/el/kva_artikkelit.html) suomalaisten ajankäytöstä. Viitteissä mainittu, kattava Hannu Pääkkösen ja Iiris Niemen Suomalainen arki - ajankäyttö vuosituhannen vaihteessa (2002) löytyy pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastoista. Suomen tilastollisessa vuosikirjassakin kulttuuri- ja vapaa-ajan taulussa on usean vuoden tilastoja seurustelusta perheen kanssa ja muusta ajankäytöstä.
Vapaa-aika varusmiespalvelun aikana? 852 Seuraavista lähteistä voisi löytyä jotakin: Hinkkala, Marjatta: Armeija-aika:maavoimat, 1994 Hinkkala, Marjatta: Armeija-aika:merivoimat, 1995 Lehtiartikkeli Tähtinen, Munkit vaaraksi suomalaiselle varusmiehelle Duodecim 2002:11 linkkejä http://www.mil.fi/varusmies/lomat.dsphttp://domino.poutapilvi.com/sul/s…
Vapaa-aika varusmiespalvelun aikana? 719 Tietokannoista löytyi muutamia artikkeleita jotka liittyvät aiheeseen. Vain ensimmäinen löytyy Kajaanin kaupunginkirjastosta: - Heinonen, Jukka: Moottorikelkka ennen kaikkea työkalu, mutta myös vapaa-ajan väline Aineisto: artikkeli. Julkaisussa: Suomen sotilas - Suomen mies. 62(1980) : 3, s. 20-22 - Virkkunen, Henna: Kolmannes suomalaisista lisäsi liikuntaa viime vuonna Aineisto: artikkeli Julkaisussa: Sotilasurheilu : Suomen sotilasurheiluliiton julkaisu. - Helsinki : Suomen sotilasurheiluliitto. ISSN 0785-2444. 20 (2001) : 1, s. 16 - Mattila, Marjatta : Sotilaskoti -varusmiehen vapaa-ajanpaikka . - Aineisto: artikkeli. Julkaisussa: Lapset ja yhteiskunta. 39(1980) : 4, s. 163-165 - Vahteristo, Samuli: Taidetta ja harrastusvälineitä...
Varusmiesten vapaa-ajan käyttö palveluaikana? 887 Kysymykseesi liittyvää aineistoa löytyi niukasti. Olisiko seuraavissa jotain: - Lähdesmäki, Mari: Varusmiehen läheiset ihmissuhteet, niiden merkityksellisyys ja sopeutuminen armeijaelämään. Hki : Puolustuvoimien koulutuksen kehittämiskeskus, 1993. - Sarkkola, Tuula: Varusmiehen sosiaalis-taloudelliset etuudet lomilla ja vapaa-aikana: Tampereen yliopiston Pro gradu -työ, 1995 - Heikkilä, Sanna: Miesten koulussa: tutkimus varusmiespalveluksesta miehisenä elämänmuutoskriisinä. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, 1996. Lehtiartikkeli: - Lähdesmäki Mari: Ihmissuhteiden merkitys varusmiehen armeijaan sopeutumisessa. Sotilasaikakauslehti 2000:11, 61-62, 64 Mikko Pennasen Turun yliopistossa tekemässä tutkimuksessa: Komppania ja tulipatteri...
Haluaisin tietoa siitä kuinka paljon nuoret (lähinnä lukioikäiset)harrastavat kirjoittamista vapaa-ajalla. 1372 Aiheestasi näyttää valitettavasti löytyvän hyvin niukalti aineistoa, etenkin uutta tietoa. Tilastokeskus on tehnyt vuosina 1981 ja 1991 laajan haastattelututkimuksen, jossa on selvitetty vapaa-ajan toiminnoista mm. luovaa toimintaa ja sen osana kirjoittamista. Tutkimuksen tuloksia on raportoitu Tilastokeskuksen Kulttuuri ja viestintä -sarjassa (1993:2, 1993:3). Lisäksi julkaisussa Roth, Sari: Varhaisen taidekasvatuksen yhteydet nuoruusiän kulttuuriharrastuksiin : tutkimusraportti (1995) on asiaa käsitelty lyhyesti. Hauilla tietokannoista (Kati, Aleksi, Arto, Fennica, Linda) löytyy viitteitä yhdistämällä asiasanoja 'nuoret' ja 'kirjoittaminen'/'harrastukset'/'vapaa-aika'/'ajankäyttö'. Niistä ei ensisilmäykselle näyttänyt löytyvän...