työllisyys

10 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–10.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Suunnittelen Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon suorittamista mutta mietityttää että onko alan töitä vaikea saada? Eli asun Tampereella ja Tampereen… 135 Kirjastoalan työpaikkoja voi seurata Kirjastot.fi:n avoimet työpaikat -osasta, https://www.kirjastot.fi/koulutus-ja-tyopaikat/avoimet-tyopaikat. Sinne on tullut nyt tammikuun aikana 17 ilmoitusta koko Suomen alueelta. Niitä kannattaa katsella säännöllisesti, niin saat muodostettua käsityksen asiasta. Tampereella on useita eri kirjastoja, kaupunginkirjaston lisäksi yliopistokirjasto sekä erikoiskirjastoja. Tampereen kaupungin rekrytointia voi seurata Tampereen kaupungin sivulla, https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin/avoimet-tyopaik… tai Kuntarekryssä, https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?&type=53258&organisation=31580&…. Voit tutkia työllistymistä alalla Työvoimabarometrissä, https://tyovoimabarometri.fi/....
Miltä näyttää tämän vuoden (tai ylipäätään 2020-luvun) työtilanne kirjasto-alalla? Opiskelen alaa korkeakoulussa ja mietin työllistymistilannetta.Ja jos sopii… 404 Kirjastoalan työtilannetta voi tutkia Työmarkkinatori-sivustolla. Sieltä löytyy mm. Työvoiman saatavuus ja kohtaanto -raportti, jossa voi tutustua eri toimialojen ja ammattien työmarkkinatilanteeseen vuodesta 2014 alkaen aina elokuuhun 2023 asti. Raportin mukaan kirjastonhoitajista ja informaatikoista on tällä hetkellä (elokuu 2023) ylitarjontaa.  Kirjastoala on laaja. Yleisten kirjastojen, tieteellisten kirjastojen, oppilaitoskirjastojen ja erikoiskirjastojen tehtävät ovat hyvin erilaisia ja niin ovat myös niiden työntekijöiden työnkuvat. Onkin vaikea sanoa yksiselitteisesti, minkälaisille ihmisille ala sopii. Yleisissä kirjastoissa työ sisältää paljon asiakaspalvelua ja neuvonta- sekä opastustyötä, joten erilaisten ihmisten kohtaamista...
Onko mistään maanjäristys tai muulta tuhoalueelta työllisyystilastoja joista selviää miten katastrofi on vaikuttanut työllisyyteen jälleenrakennuksen myötä? 116 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n (International Labour Organization) tilastot sisältävät tietoja koko maailman maiden työllisyydestä: https://ilostat.ilo.org/ Maanjäristysten vaikutuksista alueen työllisyyteen löytyy ennemminkin erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia kuin varsinaisia tilastoja. Tässä muutamia esimerkkejä: Research on employment and labour measures in the Post-Great East Japan Earthquake recovery process / Japan Earthquake Project : Dissemination of Employment and Labour Measures for Recovery from the Great East Japan Earthquake as International Public Resources, ILO Regional Office for Asia and the Pacific. - Bangkok: ILO, 2015: https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_398771/lang--en/index.htm Seville, E., Vargo, J.,...
Tarvitsisin tietoa aiheesta "Asperger" ja "työllisyys" tai "työkyky". Olisiko kirjoja tai muita lähteitä? :) Kiitos :) 255 Tässä lista aineistosta, jossa käsitellään Aspergerin oireyhtymää myös työllisyyden ja työkyvyn näkökulmista.   Kirjat: Andersson, Torbjörn: Aspergerin oireyhtymä ja samankaltaiset autistiset piirteistöt aikuisiässä : perustieto (2010) Attwood, Tony: Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen (2012) Nylander, Lena: Autismin kirjo aikuisiällä : kysymyksiä ja vastauksia (2010) Rantakokko, Aslak & Repola, Hannele:  Työnhaun työkirja autismin kirjon henkilöille (2008)   Opinnäytteet: Laine, Timo: Asperger-henkilöiden työnhaun haasteet (2020) Lehtonen, Sanna-Liisa: Neurokirjon henkilö ja työelämä – viheliäisen monimutkainen ongelma? (2021)   Artikkeli: Kinnunen, Tuija: Asperger-aikuiset työelämässä, julkaisussa Autismi 1/...
Millaiset työllistymismahdollisuudet kirjastonhoitajalla tällä hetkellä ovat? Ja mikä tutkinto pitää hankkia, mikäli alaa halajaa opiskella? 830 Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa on aiemminkin kysytty, miten kirjastonhoitajaksi pääsee ja millainen työllisyystilanne alalla on. Palvelun arkistosta löytyy vielä lisää vastauksia, mutta alla on linkit niistä kahteen:   https://www.kirjastot.fi/kysy/onko-kilpailu-kirjastoalan-tyopaikoista-kovaa?from=term/193443&language_content_entity=fi https://www.kirjastot.fi/kysy/mika-ammatti-pitaa-olla-etta?from=term/193443&language_content_entity=fi   Vuoden 2019 ammattibarometrin mukaan kirjastoalalla oli työttömiä ja lomautettuja paljon. Tammi-kesäkuussa työttömiä tai lomautettuja kirjastonhoitajia tai informaatikkoja oli kuun lopussa keskimäärin 270. Avoimia paikkoja taas oli keskimäärin 42,5 kuukauden aikana. Ammattibarometristä...
Onko kirjastoalan verkossa suoritettavista perusopinnoista hyötyä jos aikoo opiskella ammattikorkeakoulun puolella kirjastotradenomiksi? Mikä on kirjastoalan… 508 Ammattikorkeakouluissa voi hyväksilukea aikaisempia opintoja, mutta alemman tason opintoja ei välttämättä sellaisenaan voi hyväksilukea. Aikaisempien opintojen hyväksiluvut ovat aina tapauskohtaisia, joten yleispätevää ohjetta niistä on vaikea antaa. Opiskelusta on kuitenkin aina hyötyä, ja perusopinnot voivat antaa paljon pohjatietoja, joita voi hyödyntää myöhemmissä opinnoissa. Kirjastoalalla on työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen mukaan ylitarjontaa kirjastotyöntekijöistä. Vuonna 2019 kirjastotyöntekijät nousivat ylitarjonnasta kärsivien ammattibarometri-listalle. Alueellisesti ja tehtäväkohtaisesti voi kuitenkin olla puutetta pätevistä työnhakijoista. Suurissa kaupungeissa ja kirjasto-opetusta tarjoavilla paikkakunnilla...
Kuinka hyvä työllistyminen on sähköasentajalla n.3 vuoden päästä? 1255 Sähköliiton eli sähköalojen ammattiliiton (http://www.sahkoliitto.fi/portal/page?_pageid=613,2657413&_dad=portal&_…) mukaan työllisyystilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä. Todennäköisesti tilanne jatkuukin hyvänä, mutta tulevaisuudennäkymiä on kuitenkin mahdoton varmuudella ennustaa: paljon riippuu yhteiskunnan yleisestä kehityksestä. Opiskeleminen ja ammattiin valmistuminen on kuitenkin aina hyödyllistä.
Suoritin 2003 kirjasto- ja informaatiomerkonomin tutkinnon. Sen jälkeen sain kaksi sijaisuutta kirjstoista mutta viimeisen työsuhteen loputtua, kohta vuosi… 1039 Hei! Työministeriön sivuilla kerrotaan eri ammateista. Kirjastovirkailijan työllisyystilanteesta kerrotaan seuraavaa: "Kirjastovirkailijoiden työllisyystilanne on tyydyttävä sekä tieteellisissä että yleisissä kirjastoissa. Huolimatta kunnissa toteutetuista säästötoimista vakinaista henkilökuntaa ei ole juurikaan irtisanottu, vaan työvoiman vähentäminen on kohdistunut kirjaston käyttämiin tilapäisiin työntekijöihin. Toisaalta ei myöskään uusia virkoja ole juurikaan perustettu. Alalle valmistuneiden on vaikea saada vakituista työtä, mutta projektiluonteisia töitä on tarjolla jonkin verran." Lähde:http://www.mol.fi/webammatti.cgi?ammattinumero=08140&kieli=00#tyomarkki… Muut kirjastoalan ammatit tietoineen saat esiin, kun kirjoitat...
Millainen on nykyisin kirjastovirkailijan pätevyyden (20 ov:n erikoistumisopinnot) hankkineiden työllisyyystilanne koko maassa? 1181 Työministeriön sivulla http://www.mol.fi/webammatti.cgi voit tarkastella eri ammattien kuvauksia. Kirjoita hakutermiksi kirjasto, niin saat tietoa kirjastoalan ammateista, myös työmarkkinoista.
Sanotaan, että kymmenen vuoden kuluttus Suomessa on työvoimapula. Mistä saisi tietoa siitä, mitkä alat eläköityvät eniten. Esim. jos haluaa kouluttautua… 1697 Työministeriön raportissa "Työvoima 2020" (Työpoliittinen tutkimus; 245, Hki 2003) tarkastellaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehitysnäkymiä lähivuosina ja vuoteen 2020. Raportissa on kappale, jossa tarkastellaan työllisyyttä ammattiryhmittäin ja poistumaa työvoimasta 2000-2015. Raportin mukaan poistuma työllisestä työvoimasta on noin 894 000 seuraavan viidentoista vuoden aikana. Se vastaa 40 %:a vuoden 2000 työllisten määrästä. Kasvavan työllisyyden ammattiryhmät ovat: - tuotannon ja liikenteen johto- ja asiantuntijatyö - talouden ja hallinnon johto- ja asiantuntijatyö - hoitotyö - opetus- ja kulttuurityö - liikennetyö - suojelualan työ Laskevan työllisyyden ammattiryhmät ovat: - maa- ja metsätaloustyö - toimistotyö Raportti...