työllisyys

6 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–6.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Millaiset työllistymismahdollisuudet kirjastonhoitajalla tällä hetkellä ovat? Ja mikä tutkinto pitää hankkia, mikäli alaa halajaa opiskella? 337 22.1.2020 Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa on aiemminkin kysytty, miten kirjastonhoitajaksi pääsee ja millainen työllisyystilanne alalla on. Palvelun arkistosta löytyy vielä lisää vastauksia, mutta alla on linkit niistä kahteen:   https://www.kirjastot.fi/kysy/onko-kilpailu-kirjastoalan-tyopaikoista-kovaa?from=term/193443&language_content_entity=fi https://www.kirjastot.fi/kysy/mika-ammatti-pitaa-olla-etta?from=term/193443&language_content_entity=fi   Vuoden 2019 ammattibarometrin mukaan kirjastoalalla oli työttömiä ja lomautettuja paljon. Tammi-kesäkuussa työttömiä tai lomautettuja kirjastonhoitajia tai informaatikkoja oli kuun lopussa keskimäärin 270. Avoimia paikkoja taas oli keskimäärin 42,5 kuukauden aikana. Ammattibarometristä...
Onko kirjastoalan verkossa suoritettavista perusopinnoista hyötyä jos aikoo opiskella ammattikorkeakoulun puolella kirjastotradenomiksi? Mikä on kirjastoalan… 265 9.8.2019 Ammattikorkeakouluissa voi hyväksilukea aikaisempia opintoja, mutta alemman tason opintoja ei välttämättä sellaisenaan voi hyväksilukea. Aikaisempien opintojen hyväksiluvut ovat aina tapauskohtaisia, joten yleispätevää ohjetta niistä on vaikea antaa. Opiskelusta on kuitenkin aina hyötyä, ja perusopinnot voivat antaa paljon pohjatietoja, joita voi hyödyntää myöhemmissä opinnoissa. Kirjastoalalla on työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen mukaan ylitarjontaa kirjastotyöntekijöistä. Vuonna 2019 kirjastotyöntekijät nousivat ylitarjonnasta kärsivien ammattibarometri-listalle. Alueellisesti ja tehtäväkohtaisesti voi kuitenkin olla puutetta pätevistä työnhakijoista. Suurissa kaupungeissa ja kirjasto-opetusta tarjoavilla paikkakunnilla...
Kuinka hyvä työllistyminen on sähköasentajalla n.3 vuoden päästä? 1041 16.11.2007 Sähköliiton eli sähköalojen ammattiliiton (http://www.sahkoliitto.fi/portal/page?_pageid=613,2657413&_dad=portal&_…) mukaan työllisyystilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä. Todennäköisesti tilanne jatkuukin hyvänä, mutta tulevaisuudennäkymiä on kuitenkin mahdoton varmuudella ennustaa: paljon riippuu yhteiskunnan yleisestä kehityksestä. Opiskeleminen ja ammattiin valmistuminen on kuitenkin aina hyödyllistä.
Suoritin 2003 kirjasto- ja informaatiomerkonomin tutkinnon. Sen jälkeen sain kaksi sijaisuutta kirjstoista mutta viimeisen työsuhteen loputtua, kohta vuosi… 916 21.6.2005 Hei! Työministeriön sivuilla kerrotaan eri ammateista. Kirjastovirkailijan työllisyystilanteesta kerrotaan seuraavaa: "Kirjastovirkailijoiden työllisyystilanne on tyydyttävä sekä tieteellisissä että yleisissä kirjastoissa. Huolimatta kunnissa toteutetuista säästötoimista vakinaista henkilökuntaa ei ole juurikaan irtisanottu, vaan työvoiman vähentäminen on kohdistunut kirjaston käyttämiin tilapäisiin työntekijöihin. Toisaalta ei myöskään uusia virkoja ole juurikaan perustettu. Alalle valmistuneiden on vaikea saada vakituista työtä, mutta projektiluonteisia töitä on tarjolla jonkin verran." Lähde:http://www.mol.fi/webammatti.cgi?ammattinumero=08140&kieli=00#tyomarkki… Muut kirjastoalan ammatit tietoineen saat esiin, kun kirjoitat...
Millainen on nykyisin kirjastovirkailijan pätevyyden (20 ov:n erikoistumisopinnot) hankkineiden työllisyyystilanne koko maassa? 1053 4.9.2004 Työministeriön sivulla http://www.mol.fi/webammatti.cgi voit tarkastella eri ammattien kuvauksia. Kirjoita hakutermiksi kirjasto, niin saat tietoa kirjastoalan ammateista, myös työmarkkinoista.
Sanotaan, että kymmenen vuoden kuluttus Suomessa on työvoimapula. Mistä saisi tietoa siitä, mitkä alat eläköityvät eniten. Esim. jos haluaa kouluttautua… 1519 19.11.2003 Työministeriön raportissa "Työvoima 2020" (Työpoliittinen tutkimus; 245, Hki 2003) tarkastellaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehitysnäkymiä lähivuosina ja vuoteen 2020. Raportissa on kappale, jossa tarkastellaan työllisyyttä ammattiryhmittäin ja poistumaa työvoimasta 2000-2015. Raportin mukaan poistuma työllisestä työvoimasta on noin 894 000 seuraavan viidentoista vuoden aikana. Se vastaa 40 %:a vuoden 2000 työllisten määrästä. Kasvavan työllisyyden ammattiryhmät ovat: - tuotannon ja liikenteen johto- ja asiantuntijatyö - talouden ja hallinnon johto- ja asiantuntijatyö - hoitotyö - opetus- ja kulttuurityö - liikennetyö - suojelualan työ Laskevan työllisyyden ammattiryhmät ovat: - maa- ja metsätaloustyö - toimistotyö Raportti...