tuonti

16 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–16.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Taas kerran Nyt tulee todella erikoinen kysymys miksi Australiaan ei saisi viedä valmiita elintarvikkeita tarkoitan sitä esimerkiksi Suomalaista ruisleipää?… 410 11.4.2023 Australiassa on maahantuotavalle tavaralle hyvin tiukat bioturvallisuussäännökset, joilla pyritään estämään haitallisten eliölajien ja tautien pääsy maahan. Ruoka ja elintarvikkeet ovat yksi keskeinen sääntelyn kohde, mutta täysin kiellettyä ei elintarvikkeidenkaan vienti Australiaan ole – esimerkiksi leipätuotteet (omaan käyttöön) kuuluvat sallittujen tuotavien ruokatavaroiden joukkoon. Tarkempia tuoteryhmäkohteisia tietoja löytyy Australian rajavartioviranomaisen verkkosivuilta: What food can you bring in? (abf.gov.au) Yksityiskohtaiset tiedot Australian bioturvallisuutta koskevat tuontiehdot sisältävästä BICON-tietokannasta:BICON - Australian Biosecurity Import Conditions (agriculture.gov.au)
Jos EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä toiseen vastaavaan maahan (paitsi Sveitsiin itseensä) kuljettaa ruumaan menevissä matkatavaroissa esimerkiksi… 119 7.12.2022 EU- ja ETA-maita koskevia ohjeita virallisista määräyksistä mm. Elintarvikkeiden kuljettamisesta löytyy monesta eri lähteestä Euroopan unionin viralliselta verkkosivulta https://european-union.europa.eu/index_fi löytyy paljon tietoa aiheesta. Valikon Asuminen, työskentely ja opiskelu alta löytyy oma sivunsa Matkustaminen EU:ssa. Eläintuotteiden, elintarvikkeiden ja kasvien kuljettamisesta löytyy Euroopan unionin sivulta oma osionsa https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/meat-dairy-animal/index_fi.htm Kyseisellä sivulla mainitaan seuraavasti:  Eläintuotteiden, elintarvikkeiden ja kasvien kuljettaminen EU:hun:  “EU-maissa matkustaessasi voit kuljettaa mukanasi liha- ja maitotuotteita henkilökohtaiseen kulutukseen. Tämä...
Voiko pingviinin adoptoida Suomeen? (+millaisia mahdollisia ehtoja pingviinin omistamiselle on?) Ja jos tämä on mahdollista/sallittua, mistä niitä saa ja… 958 19.3.2021 Leikkimielisesti mainos voi kehottaa, että adoptoi pingviini. Näin tekee WWF:n (World Wildlife Fund) internetsivu englannin kielellä. Sivuston tarkoitus on kerätä rahaa pingviinien suojeluun ja tutkimukseen. https://support.wwf.org.uk/adopt-a-penguin Vastaavia suomenkielisiä sivustoja saat esille googlaamalla (kokeile esimerkiksi sanoilla pingviinit suojelu lahjoitus). Muun muassa Greenpeace-järjestö mainitsee kohteinaan pingviinit. https://lahjoita.greenpeace.org/d/tee-kertalahjoitus-antarktis Kirjaimellisesti et voi adoptoida pingviinejä, ja pingviini kuuluu luonnonvaraisiin eläimiin, joiden tuonti lemmikiksi on kielletty. Ympäristöekologian dosentti Mia Rön­kä Tu­run yli­o­pis­ton bi­o­di­ver­si­teet­tiyk­si­kös­tä on todennut kolme...
Miiten selvitetään, kuinka paljon suomalaiset matkailijat tuovat alkoholijuomia Suomeen? 180 28.10.2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä keräämällä tutkimukseen ja tietoaineistoihin perustuvaa tietoa. THL julkaisee matkustajatuontitiedot kolme kertaa vuodessa. Matkustajatuontia seurataan viikoittain Kantar TNS:n toteuttamilla puhelinhaastatteluilla, joihin valitaan joka viikko satunnaisotannalla 500 15 vuotta täyttänyttä suomalaista (poislukien Ahvenanmaa). Tarkasteluajanjakson tiedot perustuvat näin ollen yli 26 000 yhteydenottoon, joista noin 2 600 henkilöä oli käynyt ulkomailla ja vastasi kyselyyn. Haastattelussa selvitetään alkoholijuomien maahantuontia kahden edellisen viikon aikana. Matkustajatuontitiedot on kerätty lähes yhdenmukaisella tiedonkeruulomakkeella vuoden 2004...
Voiko minisikani saada afrikkalaisen sikaruton venäläisestä säilykelihasta? Onko säilykelihan tuonti Venäjältä kiellettyä? 183 31.7.2019 Suositus on, että matkailijat välttäisivät kaikkien sian- tai villisian lihaa sisältävien lihatuotteiden yksityistä tuliais- ja matkaevästuontia maista, joissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Useissa Suomen naapurimaissa ja monissa Euroopan maissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Tautia on sioissa ja/tai villisioissa mm. Venäjällä, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Moldovassa, Georgiassa ja Kiinassa sekä EU:n alueella mm. Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tšekissä, Unkarissa, Romaniassa, Bulgariassa, Belgiassa ja Italian Sardiniassa. Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan tavattu Suomessa. Tauti leviää raakojen ja riittämättömästi kuumennettujen lihatuotteiden ja viruksella saastuneiden tavaroiden välityksellä. Afrikkalainen...
Mitkä ovat maat, joiden ulkomaankaupasta Suomen osuus ei ole merkityksetön? Ehkä kaksi prosenttia ulkomaankaupasta olisi sopiva ”karsintaraja”, jota voi toki… 192 29.7.2019 Nuo maat ovat Viro, Ruotsi, Latvia, Venäjä, Norja ja Liettua. Tieto perustuu Yhdistyneiden kansakuntien ulkomaankaupan vuoden 2018 tilastointiin https://comtrade.un.org/ .
Kuinka tärkeä kauppakumppani Japani on Suomelle? Mitä Suomesta viedään Japaniin ja mitä sieltä tuodaan Suomeen? 373 22.7.2019 Ulkoministeriön Kauppapolitiikka-sivuston mukaan Japani on Kiinan jälkeen Suomen tärkein kauppakumppani Aasiassa  Japaniin viedään erityisesti puutavaraa, paperia, koneita ja laitteita. Lisää tietoa sivustolta: https://kauppapolitiikka.fi/jalansijaa-japanista/ Tullin sivustolta löytyy paljon tietoa Suomen ja Japanin kaupasta. Sivuston mukaan vienti Japaniin kasvoi erityisesti sahatavaran, liimapuun, metallien ja malmien osalta. Tuonnissa taas viime aikoina on kasvanut erityisesti koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden osuus. Alla linkki sivustoon: https://tulli.fi/documents/2912305/3331101/Suomen+ja+Japanin+v%C3%A4linen+kauppa+vuonna+2018%281-5%29/b25815fe-1933-4e2e-bfa9-48883d61c62b/Suomen+ja+Japanin+v%C3%A4linen+kauppa+vuonna+2018...
Onko olemassa mitään kirjoja kosmetiikan maahantuonnista? 834 11.11.2013 Kosmetiikan maahantuonnista ei löydy kirjoja. Yhteistietokanta Melindan mukaan aiheesta on tehty joitakin opinnäytteitä, joiden lähdeluetteloakin kannattaisi ehkä katsoa: Virkki, Suvi: Maahantuonti Italiasta : T:mi Pirjo Koskelainen. Turun ammattikorkeakoulu, 2002 Rinne-Laturi, Stella: Kosmetiikkasarjan tuonti ja jälleenmyynti. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin sivulta löytyy ohjeita kosmetiikkatuotteiden maahantuontiin http://tukes.fi/fi/Palvelut/Usein-kysyttya-UUSI/Kuluttajaturvallisuus/K… ja muutenkin kosmetiikkaa koskevaa tietoutta, mm. lainsäädäntöä http://tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet… Turun kaupunginkirjastosta löytyy muutamia yleisiä maahantuontiin...
Onko olemassa tietoja eri maiden vienti ja tuontiluvuista ruoan osalta. Eli kaikkien maailman maiden luvut ruokatuotteiden osalta koottuna jossain, jotta voisi… 772 15.5.2013 Hei, Eri maiden ruoan tuonti- ja vientitilastoja sinun on helpoin lähestyä ensin Tilastokeskuksen "Kansainvälistä tilastotietoa" -portaalin avulla => http://tilastokeskus.fi/tup/kvportaali/ Valitse sieltä osio "Kansainvälisen tiedon taulukot" => http://tilastokeskus.fi/tup/kvportaali/pxweb.html => http://pxweb2.stat.fi/Database/Kansainvalisen_tiedon_tietokanta/databas… Hakupuusta löytyy aihealue "Maa-, metsä- ja kalatalous" ja taulukko FAO:n "Maataloustuotteiden tuonti ja vienti (tonnia) 2006-2010". Aloita oman taulukon teko valitsemalla osataulukko. Jos haluat käyttää FAOn alökuperäislähdettä FAOSTAT -tilastotietokantaa löydät sen osoitteesta => http://faostat.fao.org/ Itsemuokattavien tilastotaulukoiden lisäksi FAOSTAT -...
Tarvitsisin kulttuuritilastotietoa. Miten paljon Suomeen on tuotu ulkomaisia elokuvia, sarjoja ja lastenohjelmia viime vuonna? 1167 16.9.2010 Hei! Tilastokeskuksen kulttuuritilastoista, http://tilastokeskus.fi/til/klt/index.html, löytyy elokuvateattereiden ensi-iltojen lukumäärät. Valitse vasemmasta sivupalkista kohta taulukot, seuraavakasi sivun keskeltä liitetaulukoista Elokuvateatterit 1980-2009 (Excel). Lähteet: Suomen elokuvasäätiö, http://www.ses.fi/ Suomen Filmikamari, http://www.filmikamari.fi/page.php?id=1 Televisiokanavien ohjelmatuonnista tilastokeskukselta ei löydy tilastotietoa. Kannattaa kysyä esimerkiksi löytyykö Yleltä tai muilta televisioyhtiöiltä ko. tietoa.
Löytyykö uusia kirjoja ( v 2000 jälkeen) koskien agenttisopimuksista, maahantuojasopimuksista tai yleisistä periaatteista koskien näitä aloja ? Ja onko tietoa,… 1242 20.1.2009 Allamainituista kirjoista voisi olla sinulle apua: - Vientiedustaja : valinta, sopiminen ja yhteistyö / Henrik Immonen ; [julk.: FINTRA] (2007) - Vientikaupan asiakirjat 2008 / - Agenttikaupan käsikirja / Pirkko Erämetsä, Pekka Suominen (2004) - International agency, distribution and licensing agreements / written and edited by Richard Christou (2003) - Free movement of goods and services within the European Community / Lorna Woods (2004) Kirjojen tiedot löytyvät yliopistokirjastojen aineistotietokanta Lindan kautta (http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/linnea/tietokannat.html) Lindaa voit käyttää yleisten kirjastojen, yliopistokirjastojen ja ammattikorkeakoulukirjastojen verkossa. Sopivia hakusanoja ovat ainakin sanat agentit,...
Mitä tarvitaan kun tuodaan koiranpentu Ruotsista? 920 29.5.2006 Maa- ja metsätalousministeriön ohjeet koiran- ja kissanpentujen tuonti Suomeen 15.3.2006 alkaen löytyvät osoitteesta http://www.mmm.fi/el/raj/tuo_pennut.html .
Mistä saan tietooni marmorin maahantuojat? 979 12.4.2006 Ainakin seuraavat yritykset ilmoittavat verkkosivuillaan toimialaansa kuluvan myös marmorin maahantuonnin : Repo Yhtiöt http://www.repo-yhtiot.fi Pavimento http://www.pavimento.fi Orsimex http://www.orsimex.fi Italian kaakeli http://www.italiankaakeli.fi Happy Tiles http://www.happytiles.fi ErikStone http://www.erikstone.com
Saako Virosta tuoda laillisesti piraattituotteita, esim. cd-levyjä? 1432 15.5.2004 Piraattituotteiden tuonti yksityiseen omaan käyttöön on vielä sallittua, mutta 19.3.2004 on annettu Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta (HE 28/2004). Esityksen mukaan laittomasti valmistettujen teos- ja muiden aineistokappaleiden maahantuonti yksityiseen tai muuhun tarkoitukseen ehdotetaan rangaistavaksi tekijänoikeusrikkomuksena. Finlex-tietokannasta voi hakea pitkähkön esityksen koko tekstin http://www.finlex.fi/esitykset/index.html esim. hallituksen esityksen numerolla: 28/2004 Ohessa asiaan liittyvä uutinen: http://www.webbi.net/index.php?i=172&k=5&l=1
Mistä löydän tietoa maahantuonnista ammattina ja toimintana? 1874 1.12.2003 Perusteos joka löytyy useimmista kirjastoista on Tuontiopas ( Fintra 2002), muita teoksia joita kannattaa myös kysyä ovat : Karhu, Kari : Kansainvälisen liiketoiminnan käsikirja (Edita 2002) Pehkonen, Eino : Vienti- ja tuontitoiminta (WSOY 2000) Holopainen, Tuulikki : Yrityksen perustajan opas (Edita 2003) Yrityksen perustamisopas : käytännön perustamistoimet (Edita 2003) Jos olette pirkanmaalainen, teitä auttaa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa Pirkanmaan TE-Keskus (vastaavia keskuksia ja palveluja on muuallakin Suomessa -löytyvät palvelusta http://www.te-keskus.fi/) Kauppakatu 4 PL 467, 33101 Tampere puh. (03) 256 5300 vaihde fax (03) 256 5329 Yrityspalvelukeskus/Neuvonta puh. (03) 256 5777 Tampereen palvelupiste :...
Maahantuonnin opaskirja (ei autot), yleisohjeita agentuuriin ja tukkukauppaan 2101 29.11.2002 Sinun kannattaisi tutustua ainakin Fintran julkaisuun nro 37: "Tuontiopas", 7. uud.p., 2002, ISBN 952-468-007-6. Siitä on esittely ja sisällysluettelo Fintran sivuilla, osoitteessa http://www.fintra.fi/ . Valitse etusivulta linkki "Kirjoja kansainvälistyjille". Sieltä edelleen "Aakkosellinen julkaisuluettelo". Koska olet vasta perustamassa yritystä, sinun kannattaisi perehtyä KTM:n työvoima- ja elinkeinokeskuksen yritysosaston julkaisuun "Yrityksen perustamisopas--käytännön perustamistoimet", 12. uud. p, 2002, ISBN 951-37-3704-7. Tätä kirjaa näyttää tällä hetkellä olevan saatavissa esim. Espoon Pääkirjaston yrityspisteessä. Hyödyllinen osoite on varmasti myös oheinen Yritys-Suomi-porttaali: http://www.yrityssuomi.fi/