tilinpäätös

10 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–10.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä saisin selkeää ja ajantasaista tietoa omakatteisen rahaston varojen, kulujen ja tuottojen käsittelemisestä yhdistyksen kirjanpidossa, tuloslaskelmassa ja… 1106 13.5.2014 Yhdistyksen kirjanpitoon liittyviä tutustumisen arvoisia ja hiljattain julkaistuja teoksia on saatavilla useampia. Tähän on poimittu muutamia julkaisuja, joita voi tiedustella esimerkiksi yleisistä tai korkeakoulujen kirjastoista: Samuli Perälä ja Timo Etelämäki: Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli. Helsinki: KHT-Media, 2013. Teoksessa käsitellään mm. yhdistyksen tilinpäätöksen laadintaa ohjaavat säännökset, ohjeistetaan tilinpäätöksen laadintaa esimerkkien avulla ja lisäksi selvitetään kirjanpidon erityispiirteitä, kuten lahjoitusten, rahastojen ja avustusten kirjausta sekä toimintakertomusta, rahoituslaskelmaa ja konsernitilinpäätöstä. Mukana ovat esimerkit yhdistyksen tasekirjaksi sekä tase-erittelyiksi. Heidi Vierros, Katariina...
Mistä löytäisin julkiset osakeyhtiöt rakennusalalta jotka ovat olleet toiminnassa vuosina 2003-2008? Mistä löytäisin kyseisten rakennusalan yritysten… 740 21.1.2010 Näitä voi tiedustella patentti ja rekisterihallituksesta http://www.prh.fi ja sen kirjastosta/tietopalvelusta http://www.prh.fi/fi/kirjasto/yhteystiedot.html . Tilastokeskuksella on yritysrekisteri, josta saa yhteystietoja osoitteita yms. toimialoittain maksua vastaan. Lisätietoja hinnoittelusta saa sähköpostitse yrek@tilastokeskus.fi. Yksittäisen osakeyhtiön tilinpäätös ym. tietoja ei Tilastokeskuksesta saa, vaan tiedot ovat siellä pelkästään tilastojen tekemistä varten.
Haluan löytää kirjan/oppaan, missä neuvotaan yhdistysten kirjanpitoa ja tilinpäätöstä. 1141 3.1.2008 Yhdistyksen kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä löytyy tietoa mm. seuraavista kirjoista: -Tomperi, Soile: Kehittyvä kirjanpitotaito. 2006 -Perälä, Samuli: Yhdistyksen ja säätiön talous, kirjanpito ja verotus. 2006 -Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli uudistuneen kirjanpitolain mukaan. 2005 Nämä teokset löytyvät Kotkan kaupunginkirjaston kokoelmista.
Onko Vantaan kaupunginkirjastossa saatavissa uusinta painosta (2005) kirjasta Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös? (Kari Manner)… 1024 9.5.2005 Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös / Kari Manner (2005)on tilattu, mutta ei ole vielä saapunut. Teos on tulossa seuraaviin kirjastoihin: Tikkurila (aikuisten osasto ja käsikirjasto), Pointin kirjasto (käsikirjasto) ja Myyrmäen kirjasto (aikuisten osasto ja käsikirjasto).
Suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja IAS-standardien erot. Teen päättötyötä aiheesta, ja aineisto todella vähissä. 1523 30.7.2001 Yliopistokirjastojen yhteistietokanta LINDASTA löytyy muutamia viitteitä asiasanalla International Accounting Standards: 1) Wiley IAS 2001 : interpretation and application /Epstein, Barry J., 2)IASC:n (International Accounting Standards Committee) toiminnan arviointia ja standardien vertailua suomalaiseen käytäntöön / Asta Manner Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja vuodelta 1987, 3)IASC:n suositusten mukainen tilinpäätös : erot suomalaiseen tilinpäätökseen ja erojen vaikutus tilinpäätösinformaatioon / Rokala,Antti vuodelta 1994, 4)Suomalaisen virallisen, YTN-oikaistun ja IAS-tilinpäätöksen erot ja niiden vaikutus tunnuslukuihin / Marko Karppinen vuodelta 1994. Kaksi viimeistä ovat pro gradu -töitä Vaasan yliopistosta. Em. teoksia on...
Kansainvälinen tilinpäätös/ias-standardit 1299 5.4.2001 Liikkeelle voisi lähteä, jos aihe on vieraampi, taustatiedon etsimisestä. Itse jouduin näin tekemään, ja hakusanalla ias-standardit löysin Googlella (http://www.google.com) aiheesta taustatietoa. Vesa-verkkosanastosta (http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html) löytyy asiasana tilinpäätös ja sille suppeampia ja rinnakkaistermejä. Ne ovat hyvä lähtökohta tietokantahaussa. Jyväskylän kaupunginkirjaston aineistotietokannasta (http://jkl226.jkl.fi:8001/Intro?formid=form1) löytyy jo useita teoksia tilinpäätöshakusanalla, ja tulosjoukkoa voisi rajata vuosilukurajauksella uusimpiin teoksiin. Samaten kannattaa kokeilla luokkahakua luokalla 69.21 vastaavan vuosilukurajauksen kanssa. Jyväskylän yliopiston kirjaston tietokannassa (http://www.hyper....
Suomi-Englanti, yrityksen liiketalouden sanakirja tai kirja, jossa kirjanpidon termistöä (tuloslaskelmaa ja tasetta ym) englanniksi 3233 30.1.2001 Esimerkiksi seuraavista teoksista voisi olla apua: - Kirjanpito- ja tilinpäätössanasto (toim.työ Minna Niemivirta). Hki : Taloustieto, 1995. Kielet suomi, ruotsi, englanti, saksa - Näsänen, Pasi: Talousvaikuttajan englanti-suomi-englanti. Järvenpää : P. Näsänen, 1998. - Hallenberg, Riikka: Liike-elämän sanakirja: suomi-englanti. Hki : Taloustieto, 1999. - Suomi-englanti, tekniikan ja kaupan sanakirja.Teosten saatavuuden Oulun kaupunginkirjastosta voi tarkistaa internetistä http://www.ouka.fi/kirjasto/intro/index.html . Oulun yliopiston kirjaston aineistotietokanta löytyy osoitteesta http://herkules.oulu.fi/cgi-bin/hyperlib/www.exp?10024 .
Löytyykö mitään kirjaa, jossa käsitellään tilinpäätöstietoja englanniksi? Tarvitsen nimenomaa tilinpäätökseen liittyvää sanastoa (engl.) 996 30.5.2000 Teoksesta Räty, Päivi, Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö (Weilin + Göös, 1996) löytyy tietoa asiasta sekä liitteenä englanninkielinen tilinpäätösesimerkki. Teoksessa on lähdeluettelo, josta tarvittaessa löytyy lisää kirjallisuutta. Muuta kirjanpitoon liittyvää englanninkielistä kirjallisuutta mm. Glautier, M. W. E., Accounting--theory and practice (Pitman, London, cop. 1997); Brockington, Raymond, Dictionary of accounting and finance (Pitman, London, 1993); Parker, R. H., Macmillan dictionary of accounting (1984).
Ohjeet ja mallit yhdistyksen tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta? 1271 22.2.2000 Ohjeita ja malleja on alan kirjoissa, joiden tekijät, nimet ja saatavuustiedot löytyvät kirjastojen tietokannoista (Suomen yleisten kirjastojen tietokannat http://www.kirjastot.fi/) hakemalla asiasanoilla JÄRJESTÖT ja TILINPÄÄTÖS tai TILINTARKASTUS. Näin hakemalla saa tiedot esim. seuraavista: Perälä, Johanna Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös (1999); Kuusiola, Arto Yhdistyksen kirjanpito, tilintarkistus ja taloudenhoito (1998); Nurminen, Herman: Järjestöjen uusi tiliopas (1998) ja Lydman, Kari: Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös ja hallintotilinpäätös, konsernitilinpäätös, verotus ja vastuukysymykset sekä tilintarkistus (1995).
Löytyykö yhdistyksen tai urheiluseuran kirjanpitoa koskevaa aineistoa? 1498 11.9.1999 Yhdistyksen kirjanpitoon liittyvää aineistoa voit hakea esim. Helsingin kaupunginkirjaston Plussa-aineistohaulla (http://www.lib.hel.fi/plussa). Valitse tarkennettu haku, ja siinä asiasanoiksi järjestöt ja kirjanpito. Aihetta käsittelevät esim. teokset Arto Kuusiola: Yhdistyksen kirjanpito, tilintarkastus ja taloudenhoito (2. uud. painos 1998), Herman Nurminen: Järjestöjen uusi tiliopas (1998) sekä Johanna Perälä: Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös (3. uud. painos 1998). Teosten saatavuuden voit tarkistaa Internetistä, mikäli kuntasi kirjaston aineistohaku löytyy Mainio-kirjastotietokannasta (http://mainio.kirjastot.fi).