tilastot

308 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–20.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Mistä löytäisi Ahvenanmaan maakunnan henkirikoksien lukumäärän, vaikka parin viimeisen vuosikymmenen ajalta, vuosittain? 62 14.6.2021 kirjaston tilastokokoelmasta en tietoa tähän kysymykseen löytänyt. Tilastokeskuksesta voisi saada tiedon, heillä on maksuton tietopalvelu. Tässä alla löytyvät yhteystiedot, ja linkki sähköiseen lomakkeeseen. https://www.stat.fi/org/yhteystiedot/index.html https://www.stat.fi/tup/tilastokirjasto/info.html
Onko kirjastojen kokoelmatiedoissa kyseessä kirjojen ja muiden julkaisujen kappalemäärä vai nimekemäärä? 61 21.5.2021 Jos kyse on tilastot.kirjastot.fi -kokoelmatilastoista, niissä on laskettu kappalemääriä. 
Kuinka monta suomalaista elokuvaa on julkaistu dvd:nä, entä bluraynä? 37 12.5.2021 Suomen elokuvasäätiöltä saadun tilaston mukaan esimerkiksi vuonna 2020 julkaistiin kotimaisia DVD-julkaisuja 1399 kappaletta ja Bluray-julkaisuja 140 kappaletta. Suhdeluku on siis selkeästi DVD-voittoinen. Erilaisten tallenteiden osuus markkinoilla on kuitenkin ylipäätään laskemaan päin muun muassa suoratoistopalveluiden kasvun myötä.   Vuosittaisia julkaisutilastoja löytyy Suomen elokuvasäätiön Elokuvavuosi-julkaisuista. Lisätietoja DVD- ja Bluray-julkaisujen määristä on saatavana Suomen elokuvasäätiöltä tai Tilastokeskuksen kautta.
Mistä löydän 2020 kaikkien työllisten/palkansaajien miesten ja kaikkien naisten palkkatulot? 43 14.4.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy asiaa koskeva artikkeli, josta löytyvät myös linkit Tilastokeskuksen sivuille: https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/tyo-ja-toim….  
Mistä löydän tilastotietoa kaikkien miesten ja kaikkien naisten vuosittain tehdyistä työtunneista? 34 6.4.2021 Tilastokeskuksen sivuilta löytyy työvoimatutkimukseen kuuluva tilasto "Työlliset ja palkansaajat sekä työllisten ja palkansaajien tehdyt työtunnit toimialan (TOL 2008) mukaan ja sukupuolen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2000-2020": https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti__vv/st…. Lisää työelämää koskevia tilastoja löytyy tämän listauksen kohdasta "työmarkkinat": https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti/.      
Montako lainaa (noin suunnilleen) Helmet-kirjastoissa tehdään vuodessa, esim. montako lainaa on tehty vuonna 2020 (tai 2019, jos uutta tietoa ei löydy)? 63 17.2.2021 Kokonaislainaus vuonna 2019 Helsingin kaupunginkirjastossa oli  9 406 946.Kokonaislainaus vuonna 2019 Espoon kaupunginkirjastossa oli  4 231 894Kokonaislainaus vuonna 2019 Vantaan kaupunginkirjastossa oli  2 561 410Kokonaislainaus vuonna 2019 Kauniaisten kaupunginkirjastossa oli  244 172 Tilastot löytyvät Suomen yleisten kirjastojen tilastot sivuiltahttps://tilastot.kirjastot.fi/index.php?orgs=73%2C191%2C400%2C409&years…
Kuinka paljon Suomessa on työpaikkoja, joita voi tehdä etätyönä? Entä kuinka paljon Suomessa tehdään päivävuoroja tai muita vuorotöitä (ilta- ja yövuoroja) 49 28.1.2021 Hei, Markkinatutkimusyritys Kantarin mukaan (https://www.kantar.fi/uutiset/koronaviruksen-vaikutukset-kansalaisten-a…) korona vaikutti etätöihin seuraavasti. "Etenkin johtajat ja ylemmät toimihenkilöt työskentelevät tällä hetkellä kotoaan käsin. Heistä 63 prosenttia kertoi tekevänsä työnsä etänä. Alemmista toimihenkilöistä niin tekee selvästi harvempi (37 %). Työntekijöistä vain 18 prosenttia on etätyössä." Tästä ei tosin käy ilmi, kuinka iso osa niistä, jotka voivat tehdä etätöitä, olivat lomautettuina tai muusta syystä eivät työskennelleet etänä työpanoksen tarpeen pienenemisen takia. Tilastointia hankaloittaa myös se, että suurin osa etätyöstä on osittaista, jolloin etätyön osuus voi vaihdella runsaastikin. Tilastokeskuksen mukaan...
Kuinka monta yhdysvaltalaista murhattiin vuonna 2020 49 26.1.2021 Vuoden 2020 tilastoja ei ole vielä saatavilla. Vuonna 2019 Yhdysvalloissa kuoli henkirikoksen uhrina 19141 ihmistä. https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D76;jsessionid=D4718580984B70BA39E38BD34712
Muistan lukeneeni jostain, että Yhdysvalloissa ja Japanissa on huomattu, että elintason noustua ei poikia enää synny tyttöjä enempää ainakaan niin selvästi… 54 25.1.2021 YK kerää World Population Prospects 2019 -sivullensa koko maailmaa koskevia väestötilastoja. Tähän Excel-tiedostoon on koottu maittaisia tietoja syntyneiden lasten sukupuolijakaumasta (poikien määrä suhteessa tyttöjen määrään) aina vuodesta 1950 lähtien: Sex Ratio at Birth (SRB) (XLSX, 75 KB).
Mikä on Suomen yleisin koirarotu tällä hetkellä? 59 14.1.2021 Suomen yleisin koirarotu oli vuonna 2019 labradorinnoutaja. Vuoden 2020 tilastoja ei ole vielä julkistettu. Lisää tietoa Kennelliiton sivuilta: https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/uutiset/labradorinnoutaja-suo…
Löytyykö jostain väkivaltaisten kuolemien määrä Afrikassa maittain? 52 18.12.2020 YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan toimiston (UNODC) internetsivuilta voit tarkastella väkivaltaisten kuolemien määriä eri alueilla. https://dataunodc.un.org/crime/intentional-homicide-victims Tietoa voi hakea myös maanosittain. Jos haluat tarkastella Afrikan tilannetta, valitse "Region"-valikosta "Africa".
Onko Suomen tilastoja saatavilla samoin reaaliaikaisina kuin alla olevan linkin takana maailman tilastot? Suomen osalta löysin vain vuoden 2019 tilastoja… 46 15.12.2020 Worldometersin tiedot eivät ole reaaliaikaisia tietoja, vaan ne perustuvat luotettavien tahojen arvioihin. Esimerkiksi väestöön liittyvät tiedot perustuvat mm. YK:n väestöennusteeseen. Worldometersin FAQ-sivulla kerrotaan kysymyksen Are the numbers on the home page live counters for population, food, energy, and health real? kohdalla näin: For these counters, we show estimated current numbers based on statistics and projections from the most reputable official organizations. Our sources include the United Nations Population Division, World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization (FAO), International Monetary Fund (IMF), and World Bank. We analyze the available data, perform statistical analysis, and build our...
Kuinka suuri on sokerin osuus ihmisten elintarvikeostojen kustannuksista? 79 14.12.2020 Kannattaa tutustua Ruokatieto-sivustolta löytyvään dokumenttiin "Tietohaarukka - Tilastotietoa elintarvikealasta 2019". Sieltä löytyy sivulta 39 Tilastokeskuksen laatima taulukko Kotitalouksien ravintomenoista asukasta kohti. Sen mukaan sokerin osuus menoista oli n. 1% vuonna 2017:https://www.ruokatieto.fi/sites/default/files/Flash/tietohaarukka_2019_…
Kuinka monta sukupuolenvaihdosleikkausta Suomessa tehdään vuosittain kirurgisesti Helsingin ja Tampereen yliopistosairaaloissa? Kuinka paljon tehdään… 101 11.12.2020 Tarkkoja vastauksia kysymyksiisi sukupuolenkorjausleikkauksista ei löytynyt valmiina verkosta. Ylellä on pari artikkelia, joista löytyy tietoja sukupuolenkorjausleikkausten määristä. Artikkelissa “Seksuaalinen nautinto säilyy” – Pääsimme ensimmäisinä Suomessa kuvaamaan sukupuolenkorjausleikkausta (26.2.2018) kerrotaan, että vuonna 2003 Suomessa tehtiin kymmenen sukupuolenkorjausleikkausta, kun nykyään vuodessa tehdään 60 leikkausta. Artikkelissa Mieheksi ja takaisin (8.12.2019) (https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/12/08/27-vuotias-nita-katuu-sukupuolensa-korjaamista-mieheksi-toivon-etta-olisi-ollut) taas kerrotaan näin: Vuosina 2003–2007 [sukupuolenkorjaushoitojen] tutkimusjaksolle hakeutui vuosittain noin 20 täysi-ikäistä potilasta,...
Lukemisen kanssa puuhaavat ja asiasta tietävät: tiedättekö paljonko Suomessa luetaan verrattuna muihin maihin? Olen ollut siinä luulossa, että Suomi on ahkeraa… 62 7.12.2020 Täysin vertailukelpoisia, kaikkia maailman maita koskevia tilastoja lukemisesta ei taida löytyä. Verkosta löytyvien tilastotietojen lähteet ovat erilaisia kyselytutkimuksia, joiden laadintatavoista ei löydy kovinkaan paljon tietoa. Euroopan osalta vertailukelpoista tilastotietoa lukemisesta laatii Euroopan komission tilastovirasto Eurostat. Tilastotietoja eurooppalaisten lukemiseen käyttämästä ajasta löytyy Eurostatin World Book Day -uutisesta. Tilastojen mukaan virolaiset käyttivät enemmän aikaa kirjojen lukemiseen kuin suomalaiset.
Kysyisin koronasta. on ainakin kaksi sivustoa, joilla seurataan hyvin tarkasti korona tautiin sairastuneita ja kuolleita. 1 - on https://www.worldometers.info… 63 18.11.2020 Koronatilanteesta löytyy tietoja monelta eri taholta. Näistä luotettavin on maailman terveysjärjestö WHO: WHO: Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic - ajantasaista tietoa koronan levinneisyydestä WHO: Coronavirus disease (COVID-19) Situation Dashboard - koronatilanne kartalla WHO: Situation reports - viikoittaisia tilannetiedotteita Mainitsemiasi lähteitä voidaan kyllä myös pitää hyvinä. Niissä on käytetty pääasiallisena tiedonlähteenä WHO:n koronatietoja, mutta lisäksi tietoja poimitaan muista, mm. kansallisista lähteistä. Erot luvuissa johtunevat käytettyjen lähteiden eroista ja tietojen päivitystahdista. Globaalissa mittakaavassa lukujen erot eivät kuitenkaan ole kovin merkittäviä.
Suomen yli 100-vuotiaiden lukumäärä vuosiluokittain, miehet ja naiset eriteltynä, vuonna 2020? 238 3.11.2020 Tässä on 100 vuotta täyttäneiden naisten ja miesten määrät Suomen väestössä ajankohtana 31.12.2019: 100 vuotta täyttäneet Suomessa 31.12.2019 Ikä Miehet Naiset 100 68 278 101 40 220 102 14 117 103 17 70 104 10 35 105 1 18 106 1 6 107 1 8 108 0 3 109 0 0 110 0 1 Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne, tietokantataulu 11rd -- Väestö iän (1-v. 0-112) ja sukupuolen mukaan, 1972-2019 (linkki valmiiseen poimintaan)
Kaikkien aikojen myydyimmät kirjat Suomessa 2020 89 2.11.2020 Tilastokeskuksen Kulttuuritilaston taulukkopalveluun on koottu tietoja myydyimmistä kirjoista vuodesta 2000 lähtien. Luvut löytyvät Excel-tiedostosta 3.14 Myydyimmät kirjat 2019. Tietojen lähteenä on Suomen Kustannusyhdistys. Aiemmassa vastauksessa kysymykseen Mikä on Suomen painetuin kirja? on listattu suomalaisen kaunokirjallisuuden painetuimmat teokset vuoteen 2001 mennessä: Aleksis Kiven Seitsemän veljestä (1873, 1 506 000 kpl) Elias Lönnrotin Kalevala (1836, 1849 1 400 000 kpl) Johan Ludvig Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat (1848-1860 1 209 000 kpl) Väinö Linnan Tuntematon sotilas (1954, 708 000 kpl) sekä Aleksis Kiven Nummisuutarit (1864, 500 000 kpl). Lähteet: Wikipedia: Bestseller Stockmann, Doris, Bengtsson, Niklas &...
Löytyykö jostain tieto kuinka monta ihmistä on yhteensä ollut tehohoidossa koronan takia? 334 16.10.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronatilannetta kuvaavissa tilastotiedoissa ei tosiaan ilmoiteta sitä, kuinka moni henkilö on yhteensä ollut tehohoidossa koronan takia, vaan on keskitytty seuraamaan tehohoidon kuormitustasoa. Suosittelen ottamaan yhteyttä THL:n tietopalveluun.
Kuinka paljon kirjastoon tulee uusia kirjoja vuodessa? 82 14.9.2020 Riihimäen kirjastoon on vuonna 2019 tullut 7574 kirjaa, https://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=295&years=2019&stats=33#results. Jos tarkoitat koko Suomen yleisiä kirjastoja etkä vain lähikirjastoasi, niitä on 1 551 205, https://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=2%2C536%2C630%2C634%2C654&years=201…