tietoverkot

19 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–19.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Miksi verkon selaamisesta jää jälki? Onko aina jäänyt? 416 Kun tietokoneiden maailmassa puhutaan jälkien jäämisestä, viitataan sekä moniin teknisiin perusratkaisuihin, joiden toiminta edellyttää kytkeytyneiden laitteiden tunnistautumista ja tunnistamista että erityisesti 2000-luvun aikana nopeasti yleistyneeseen kaupalliseen haluun kerätä maksimaalinen määrä käyttäjätietoa. 1990-luvulla, jolloin itse aloitin tietokoneiden käytön, tätä jälkimmäistä ei käytännössä ollut, koska kukaan ei ollut ehtinyt kaupallistaa klikkauksia ja niihin liittyvää mainonnan täsmäyttämistä. Todennäköisesti 1990-luvun verkon selaamisesta on jäänyt hyvin vähän sellaisia jälkiä, jotka voitaisiin yhdistää yksittäiseen ihmiseen. Sosiaalisen median myötä tilanne on muuttunut. Kaupallisten toimijoiden lisäksi...
Omko mahdollista saada nuotteja näin netin kautta. 214 Kysyjän muotoilu "näin netin kautta" on niin moniselitteinen, ettei vastaaminen ole helppoa. Jos oletetaan, että kysyjä tarkoittaa normaalia kirjastolainaamista, voi vastata että nuotteja voi varata netin kautta kaikista kirjastojärjestelmistä siinä missä muutakin kirjastoaineistoa. Kysy kirjastonhoitajalta -palvelu ei tällaista palvelua tarjoa. Jos kysyjä taas tarkoittaa mahdollisuutta saada verkon kautta kopioitua maksuttomia nuotteja, vastaus on monimutkaisempi ja riippuu paljon siitä, mistä nuoteista on kysymys. Yleisesti ottaen netissä on tarjolla varsin vähän tekijänoikeuden suojaamaa musiikkia nuottimuodossa ja ilman maksua. Käytännössä populaarimusiikkinuotteja ei ole laillisista lähteistä ladattavissa ollenkaan. Sen sijaan...
Windous 10 kävi laittaja toimi jonkin aikaa nyt meni offline tilaan on langgaton tulostin canon 3150 miten palautan sen normaali tilaan 1205 Kuulostaa verkkoyhteys-ongelmalta. Jos Windows 10 on offline tilassa, tietokone ei saa yhteyttä verkkoon. Samoin tulostin saattaa olla ilman verkkoyhteyttä. Sinuna sulkisin kaikki koneet (Tietokone, Tulostin, Reititin tai mokkula) ja avaisin ne sitten uudelleen. Kun kaikki ovat päällä ja yhteydessä toisiinsa, niin kaiken pitäisi taas toimia normaalisti.
Saako tyonantaja googlettaa tyonhakijat ja vierailla esim. hänen facebookissa / sivustolla 1578 Tietosuojavaltuutettu on sivuillaan ottanut asiaan kantaa http://www.tietosuoja.fi/fi/index/ratkaisut/henkilotietojenkeraaminenin… . Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) (työelämän tietosuojalaki) sanotaan, että työnantajan tulee kerätä tiedot ensisijaisesti työntekijältä/työnhakijalta itseltään. Kyseisen lain 4 § koskee myös tietoverkoista kerättyjä tietoja. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä löytyy esimerkiksi Finlexistä :http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759 . Työsuojeluhallinon sivuilla on myös tietoa työelämän tietosuojasta http://www.tyosuojelu.fi/fi/tietosuoja . Tämänkin mukaan: "Muualta kuin työntekijältä itseltään kerätyistä tiedoista ja niiden sisällöstä työnantajan on kerrottava työntekijälle...
Kaari Utriolta on ilmestynyt Oppinut neti ja Pirjo Tuomiselta Tuonelan joutsen milloin ne olisivat lainattavissa kirjastosta? 1155 "Oppineen neidin" oletetuksi ilmestymispäiväksi on ilmoitettu 15.8. ja "Tuonelan joutsenen" ilmestymispäiväksi 4.8. Noin kahden viikon päässä ilmestymispäivästä alkaa pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastoissa olla lainattavissa olevia kirjan kappaleita, jolloin kirjan varauksia aletaan ottaa vastaan, myös puhelimitse ja tietoverkoitse. Lähde : Fennica, Suomen kansallisbibliografia
Onko Lex Nokiasta mitä tiedonlähteitä, kun asiakkaalle pitäisi etsiä. Toinen haku koskee esittelyä kirjailija Leon Donnasta englanninkielisenä, joko artikkeli,… 830 Vastaus koskee "Lex Nokiaa" Lex Nokia liittyy hallituksen esitykseen 48/2008 "Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta". Hallituksen esitykseen liittyvät lakiehdotkset on hyväksytty. Ne ovat: 1. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta. Säädöskokoelma 125/2009 2. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 2 ja 21 §:n muuttamisesta. Säädöskokelma 126/2009 3. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta. Säädöskokoelma 127/2009 4. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta. Säädöskokoelma 128/2009. Hallituksen esitys ja säädökset löytyvät osoitteesta www.eduskunt.fi >...
Onko jostain kirjastosta mahdollista lainata musiikkia netin välityksellä (pop/rock)? Olin kuulevinani asiasta radiosta joskus. Jos, niin mistä kirjastosta, ja… 1026 Kirjastot Suomessa eivät toistaiseksi lainaa pop/rock ym. musiikkikappaleita netin välityksellä. Tosin Pietarsaaren kaupunginkirjastolla on palvelu, jossa on mahdollisuus lainata musiikkitiedostoja kirjastosta, tallentamalla niitä omalle tietokoneelle. Tarjolla on valikoima klassista musiikkia, nähtävästi tekijänoikeuksista vapaita kappaleita. http://www.fredrika.net/jakobstad/fin/ http://sob.btj.se/btjcgi/ebook/ewsearch_s.cgi?bib_id=9909 Useampikin yleinen kirjasto tarjoaa mahdollisuuden kuunnella musiikkia internetin välityksellä. Näiden kirjastojen käytössä on Naxos Music Library kokoelmat. Kokoelmien Pop and Rock osastoon kuuluu yli 200 levyä. Palvelu toimii kirjastokortin numerolla. Musiikkitiedostot ovat "streaming"- muodossa -...
Haluaisin tietää Mitä lupia / ilmoituksia / sopimuksia yrityksemme tulee hakea / tehdä ja kenen / keiden kanssa, jotta toiminta saadaan alkamaan ja se on… 1949 Kysymyksen sanamuoto antaisi ymmärtää, että kyseessä on jo olemassa olevan yrityksen toiminnan laajentaminen sähköiseen kaupankäyntiin. Tällöin liiketoimintaa aloitettaessa on jo tehty tarpeelliset ilmoitukset verottajalle ja kaupparekisteriin sekä tarvittaessa toimilupa-anomukset. Näistä asioista on tietoa YritysSuomi –verkkosivustolla , jossa on muun muassa Yrityksen perustajan info. Kauppa- ja teollisuusministeriön koordinoiman sivuston osoite on http://www.yrityssuomi.fi. Keskuskauppakamarin julkaisema Yrityksen perustajan opas 2007 on lainattavissa Kuopion kaupunginkirjastosta. Sähköinen liiketoimintaan sinänsä ei liity muusta liiketoiminnasta poikkeavia ilmoitus- tai lupamenettelyjä. Joidenkin tuotteiden ja palveluiden välittäminen...
Mistä tietotekniikkakirjoista saisin tietoa erilaisista nykyisistä tiedonhakumenetelmistä Internetistä 1185 Internetin tiedonhakumenetelmistä on viime vuosina julkaistu ainakin seuraavat teokset: Alaterä, A.: Tiedonhaun perusteet- osa lukutaitoa, 2002; Haasio, A.: Internet-tiedonhaun opas, 2003; Haasio, A.: Internet-tiedonhaun teho-opas, 2007; Haasio, A.:Tiedon lähteillä 1-2, 2006; Haasio, A.: Nuorten nettiopas 2007. Tiedonhakijan opas (toim. Kai Halttunen)2001; Yli-Luoma,P.:Ohjeita opinnäytetyön tekemiseen , 2001. Kaikkia em. teoksia on saatavilla monista pääkaupunkiseudun kirjastoista.
Löytyykö Helsingin tai Vantaan kirjastosta tutkimusaineistoa tai muuta kirjallista materaalia aiheena Sähköinen markkinointiviestintä? 863 Aiheestasi löytyy runsaasti aineistoa pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastoista. Käytä HelMet-aineistohaussa (http://www.helmet.fi/) sanahaku-kentässä hakusanoina esim. markkinointiviestintä, markkinointi tai mainonta yhdistettynä sanoihin Internet, verkkokauppa, tietoverkot, tietotekniikka, tietoliikenneverkot tai www-sivut. Viitelistaksi saat erityisesti alan oppikirjoja, mutta runsaasti myös tutkimuskirjallisuutta.
Mistä saa tietoa, miten Lahden langattoman nettiyhteyden saa toimimaan koneessaan? 853 Ohjeet Mastonetin käyttöön löytyy Lahden kaupungin www-sivuilta osoitteesta http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/F62CF05BB245CCE5C225706C00397C4D
Haluaisin tiedustella, että onko jossain pääkaupunkiseudun kirjastossa mahdollisuutta yhdistää oma kannettava tietokone esim WLANin kautta internetiin?… 1076 Tällä hetkellä Helsingin opetusviraston ja Helsingin kaupunginkirjaston Stadinetti-palvelu tarjoaa mahdollisuuden käyttää langatota eli WLAN-yhteyttä Kirjasto 10:ssä. Lisäksi Arabianrannan kirjastossa tarjotaan uuden sukupolven WLAN-alueet. WLAN-alueet sijaitsevat Aralis-kirjastokeskuksessa ja sen yhteydessä toimivassa ravintolassa ja kahvilassa sekä Portaali Business Park:n ravintola Hestiassa ja sen oleskelutiloissa.
Mikä on tietokoneverkko ja miksi sellaisia rakennetaan? 1671 Hannu Jaakonhuhdan IT-Ensyklopedian (2003) mukaan tietoverkko on "Yleisesti tiedonsiirtoon tarkoitettu looginen tai fyysinen verkko, joka yhdistää siihen kytketyt laitteet ja palvelut toisiinsa." Vähän yksinkertaisemmin ilmaistuna tietoverkko muodostuu kahdesta tai useammasta tietokoneesta, jotka on kytketty yhteen niin, että niiden välillä voidaan siirtää tietoa. Tietoverkon edut ovat monet. Verkossa voidaan jakaa tietoa, eri resursseja, kuten kiintolevytilaa, tulostimia, cd-rom -asemia ja ohjelmia. Kaiken ei tarvitse olla verkon jokaisessa tieokoneessa, vaan jaettavat tiedostot ja resurssit voivat sijaita yhdessä koneessa, jota kutsutaan palvelimeksi. Tietoverkot voivat olla laajudeltaan erilaisia,lähi- tai paikallisverkkoja, alueellisia...
Osaisitko auttaa, mistä kirjoista löytäisin tietoa WLANista (eli langattomista lähiverkoista). Onko tuosta aiheesta tehty mitään omaa kirjaansa? 844 Hei, Nyt näyttäisi siltä, että vain aiheesta "local area networks" on tehty kirjoja, eikä WLANista itsestään olisi saatavilla omaa kirjaansa. Oletko tutkinut löytyisikö näistä jotain WLANista? Tässä joitakin uusimpia: Parnell, Tere; Building high-speed networks. Osborne/McGraw-Hill, Berkeley, cop. 1999. (Löytyy Leppävaaran pääkirjastosta, mutta on lainassa) (voisi olla hyvä, koska asiasanana oli mm. WAN) Månsson, Jani; Location-based services in wireless local area networks. Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos, 2000. (Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kirjasto) Stamper, David A.; Local area networks. Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall, 2001. (Joensuun ja Oulun yliopistojen kirjasto. On mahdollista...
Tiedostojen siirto, sähköpostilla, www:stä, mistä löydän aihetta koskevan materiaalin, osoitteet? 1060 Tiedostojen siirtoa käsitellään monessakin alan kirjassa. Tässä kaksi viitettä: 1) Petteri Järvisen Internet : verkkojen verkko. Sähköpostin tiedostoliitteet 4. luvussa sivulla 78. 7. luvussa tiedostojen siirto käyttäen FTP:tä sivulla 173. 2) Internetin käyttäjän opas 2000 / Hintikka, Kaartinen, Lepistö. 6. luvussa sähköposti, ja tiedostoliitteet s. 78. 10. luvussa tiedostojen siirto FTP:llä s. 166. Tiedostojen siirtoa käsitteleviä suomenkielisiä internetsivustoja saa esiin hakupalveluista (ainakin Google, Evreka.fi ja Alta Vista) käyttämällä hakuehtona sanaparia tiedostojen siirtäminen. Haun voi tehdä näiden hakupalvelujen omilta sivuilta, mutta sen pääsee tekemään myös yleisten kirjastojen aloitussivulta osoitteesta http://...
Löytyykö teiltä Windows NT Workstationin suojauksesta kertovia kirjoja? 1023 Turun kaupunginkirjaston kokoelmista löydät mm. seuraavat Windows NT:n työasemaversiota 4.0. käsittelevät kirjat: 1) Montonen, Jussi: Windows NT 4.0 Workstation (Tietotekniikan oppaat ; 216, 1996.)Kymdata 2) Hutson, Mary: Opeta itsellesi Windows NT työasemaversio 4.0. Suomen atk-kustannus, 1997. 3) Friman, Ilkka : Windows NT Workstation 4.0. Teknolit, 1997. 4) Windows NT 4.0 Workstation : peruskurssi. Conaltro, 1997. Yleisempiä eri käyttöjärjestelmien tietoturvasta ja suojauksesta kertovia kirjoja; 1) Kivimäki, Jyrki : Windows-verkot. Suomen atk-kustannus, 1998. 2) - " - : Windows tietoturva. IT-Press, 1999. 3) Kerttula, Esa: Tietoverkkojen tietoturva. Edita, 1998. Lisää kirjallisuutta samoista aiheista löydät Turun kaupunginkirjaston...
Mistä osoitteesta mahtaisi löytyä Tuula Haaviston teksti sananvapaudesta, jota Opetusvirasto tiedotteessaaan mainostaa kirjastojen nettisivuilta löytyvän. 1135 Tuula Haavisto on julkaissut artikkelin "Sananvapaus asuu myös kirjastossa", joka on julkaistu Tietolinja -lehdessä 1/98. Se löytyy osoitteesta http://linnea.helsinki.fi/tietolinja/0198/vierask.html . Yleisten kirjastojen verkkopalveluiden sivuilta löytyy Haaviston artikkeli "Sananvapaus edellyttää pääsyä tietolähteille". Artikkelin osoite on http://www.kirjastot.fi/kirjastoala/sananvapaus.htm
Haluaisin tietoa aiheista * tietoyhteiskunta * infromaatioyhteiskunta * tietoverkot * tieto 848 Hei! Kysymyksesi alue on niin laaja, että mitään yksityiskohtaista vastausta on vaikea antaa. Verkon kautta pääset katsomaan Aurora-tietokantaa osoitteessa htt://www.rovaniemi.fi/aurora Aurora on kokoelmatietokanta, jonka jäseninä ovat Lapin maakuntakirjasto, yksitoista muuta kunnankirjastoa, Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjasto ja Lapin maakuntamuseon kirjasto. Hakusanalla tietoyhteiskunta löytyy 150 osumaa. Oman tiedekuntasi kirjastosta voit kysyä lisätietoja tai katsella vielä Lapin yliopiston kirjaston sivuja osoitteessa http://www.urova.fi/home/kirjasto.
Onko tietosuoja-asioissa lapset eri asemassa kuin täysi-ikäiset? -Eli saako lasten sähköposteja tai www-lokeja lueskella? 912 Aiheesta on paljon teoksia; mainitsen pari: Mahkonen, Sami: Oikeus yksityisyyteen (1997) sekä Rahnasto, Ilkka: Internet-oikeuden perusteet (1998). Helsingissa jälkimmäinen on vasta tulossa kirjastoihin. Haun voi tehdä käyttäen sanaa "tietosuoja" (http://www.lib.hel.fi/plussa). Samalla hakusanalla löytyy runsaasti aineistoa myös Internetin hakupalveluista.