terveydenhuolto

16 osumaa haulle. Näytetään tulokset 1–16.
Kysymys Luettu Arvostelu Vastattu Avaa Vastaus
Wikipedian mukaan Yhdysvallat on ainoa läntinen teollisuusmaa, jossa ei ole sellaista terveydenhoitojärjestelmää kuin muissa vastaavissa kuten Suomessa. Mikä… 148 11.8.2022 Eu.terveydenhoito.fi esittelee lyhyesti Yhdysvaltojen terveydenhuoltoa, https://www.eu-terveydenhoito.fi/terveyspalvelut-ulkomailla/maakohtaist…. Terveyspalveluja Yhdysvalloissa säätelevät osittain osavaltiot sekä liittovaltio yhdessä, mutta osavaltioiden itsenäisyys on  suuri kaiken kaikkiaan ja niin myös terveydenhuollon järjestämisessä.  Yhdysvaltain terveysministeriön sivulla esitellään ministeriön vastuualueita, https://www.hhs.gov/. Liittovaltion ja osavaltioiden valtasuhteet ovat liittovaltion perustamisesta lähtien olleet keskeinen asia Yhdysvaltojen poliittisen järjestelmän toiminnassa. Aiheesta kerrotaan tiivistetysti artikkelissa Näin toimii Yhdysvaltojen poliittinen järjestelmä, https://www.sammagazine.fi/ajankohtaista/nain-...
Mitä tarkoittaa sotilaskantakortissa diagnoosimerkintä: Jälkitarkastuksessa 15.10.41 vapautetaan kokonaan asevelvollisuudesta LTO D 54 nojalla? 709 28.2.2020 LTO on lyhenne puolustusvoimien termistä lääkärintarkastusohje. D viittaa tästä ohjeesta poistettuun D-luokkaan. Nykyisen LTO:n mukaan ”aiempien ohjeiden mukaan D-luokkaan kuuluva vapautettiin pysyvästi asevelvollisuuden suorittamisesta. Luokitusta käytettiin, kun sairaus tai ominaisuus oli luonteeltaan pysyvä sekä aiheutti merkittävät toimintarajoitukset.” Lähde: https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258811/PEVIESTOS-Terveystarkastusohje2012.pdf/d8fec7e9-1178-44bf-8b6e-cdd9fd585ec3   54 tarkoittaa perusterveydenhuollon kansainvälisessä luokittelussa proteesin asennusta tai poistoa, ompelua tai kipsausta. Lähde: https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/ICPC2%20FIN%20v.5.0%20Fin%20%282016%29.pdf     Näin ollen...
Etsin kaunokirjallisuutta - ei mitään kattavaa listaa, muutama nimike - aiheesta terveyden eriarvoisuus. Siis sellaista kaunokirjallisuutta - proosaa tai… 895 14.10.2017 Yhdistelemällä eri tavoin asiasanoja köyhyys, syrjäytyminen, huono-osaisuus, sairastuminen, sairaus ja terveydenhuolto löysin seuraavat teokset, jotka kannattaa tarkistaa. Aivan tarkasti ne eivät ehkä osu kysymääsi aiheeseen, mutta sivuavat kyllä sitä jokainen omalla tavallaan. Sikalat / Susanna Alakoski Svinalängorna; suomentanut Katriina Savolainen. Schildt, 2007 Asiasana: siirtolaiskirjallisuus ; aikakausiromaanit ; lapsikuvaus ; musta huumori ; arkielämä ; alkoho-linkäyttö lapsiperheet ; pelko lapset perheväkivalta ; huono-osaisuus ruotsinsuomalaiset ; kaupungit Ystad 1960-luku 1970-luku ; kehitysromaanit ; perheväkivalta ; ruotsinsuomalaiset ; alkoholistit vanhemmat Postimyyntilapset / Kishwar Desai Origins of love ; suomentanut Ida...
Mistä on lähtöisin tapa kuljettaa ruumista jalat edellä ja potilasta pää edellä? Onko joissain muissakin maissa tämä sama käytäntö? 7036 28.11.2016 Helsingin kaupunginkirjasto on vastannut tähän kysymykseen omassa palvelussaan näin: "21.03.201311:12 Ruumiita on ollut suomalaisessa perinteessä tapana kuljettaa nimenomaan jalat edellä. Tällä pyrittiin estämään vainajan pääseminen takaisin elävien pariin, ikään kuin eksyttämällä. Tästä perinteestä kumpuaa mm. kaikkien tuntema sanonta ”lähden vain jalat edellä”, millä viitataan kuolemaan. Tähän liittyy myös Suomen terveydenhuollon ja sairaaloiden käänteinen tapa kuljettaa eläviä potilaita aina pää edellä. Jos potilas on pulestaan kuollut, häntä kuljetetaan aina jalat edellä. Tapa on niin syvälle juurtunut, että sitä opetetaan jopa terveydenhuollon oppilaitoksissa. Tavan noudattaminen saattaa ajoittain aiheuttaa ongelmiakin. Esimerkiksi...
Löytyykö raision kirjastosta terveydenhuollon opinnäytetöitä? 501 6.4.2016 Raision kirjastossa on pari ainakin terveydenhoitoalaa sivuavaa opinnäytetyötä: - Terveysliikuntaprojektin vaikutus työikäisten liikuntamotivaatioon ja -käyttäytymiseen. AMK-opinnäytetyö / Eerikkilä, Eeva ; Kupila, Anna ; Kuronen, Henna Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2001 - Normaali narkomaani? : kokemustutkimus huumeriippuvuudesta, hoidosta ja toipumisesta. AMK-opinnäytetyö / Peltoniemi, Mai Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2011 Turun ja muiden Vaski-kirjastojen kokoelmissa opinnäytetöitä on enemmän. Varaamalla voit saada kirjan Raision kirjastoon. Alla on luettelo Vaski-kirjastojen opinnäytetöistä. Suurin osa töistä on muiden kuin terveydenhuoltoalan. Ainoastaan tämän alan töihin rajaaminen on vaikeaa, koska asiasanana eli työn aiheena on...
Onko teillä hoitotyön historian kirjaa luvulta 1970-1980 tai sairaanhoidon historiaa 1970-1980? 905 6.10.2014 Aivan täysin hakuasi vastaavia kirjoja ei löytynyt. Terveysalan historiaa käsitteleviä kirjoja voit hakea asiasanoilla terveydenhuolto, sairaanhoito tai hoitotyö ja historia. Voit myös kysyä apua Helsingin yliopiston Meilahden kampuskirjastosta Terkosta, joka on erikoistunut terveydenhoitoalan kirjallisuuteen. http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/toimipaikat/terkko/ Terveydenhuollon historia -kirjassa on Onni Vauhkosen artikkeli Yleiskatsaus Suomen lääkintälaitoksen ja terveydenhuollon kehitysvaiheisiin 1600-luvulta 1970-luvulle, joten ajalle 1970-1980 siitä ei löydy tietoa. Joitain hakutuloksia: - Taina Rintala: Medikalisaatio ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakentuminen 1946-1991 - Pertti Kekki: Neljäkymmentä vuotta...
Tuttavan poikaystävän sukulainen oli toiminut Kittilässä "piirilääkärinä" viime sotien alla. Mikä oli piirilääkäri, kuinka laaja toimialue hänellä oli? Yksi… 902 15.7.2014 Piirilääkärilaitos sai alkunsa 1700-luvun puolivälissä. Suomen ensimmäinen piirilääkäri Barthold Rudolf Hast nimitettiin Pohjanmaan piirilääkäriksi vuonna 1749 Vaasan kaupunkiin. Vuonna 1775 oli maassamme toimessa kahdeksan piirilääkäriä ja 1800-luvun alussa piirilääkäripiirejä oli perustettu 13. Vuosisadan puolivälin paikkeilla piirilääkäreitä oli jo 50. Tämän jälkeen perustettiin vielä kolme piirilääkäripiiriä - enimmillään piirilääkäreitä oli siis 53. Piirilääkärien toiminnasta oli säädetty heille vahvistetussa johtosäännössä. Heidän päätehtävänsä oli vuodesta 1832 lähtien terveydenhoidon kehittäminen ja siten huolehtia oman piirinsä alueella asuvan väestön terveyden- ja sairaanhoidosta aina siihen saakka kun maamme kunnanlääkärilaitos...
Kaupunkilehti Vartissa oli 7.10 ilmoitus: Hammashuollon aikoja voi lokakuun lopusta alkaen varata internetissä koko Helsingin alueella. Asiakas voi perua,… 842 8.11.2007 Tiedot löytyvät Helsingin kaupungin nettisuilta www.hel.fi : Etusivulta voi edetä linkeittäin: Terveyspalvelut / Hammashoito / Hammashoito Helsingissä / Hammashoidon sähköiset palvelut. Tässä lyhyt info: "Hammashuollon sähköisten palvelujen avulla voitte: * katsella ajanvaraustietojanne * vahvistaa, perua tai siirtää saamanne ennakkoajanvarausajan * perua tai siirtää ajanvarauksianne * katsella hammashoidon jonotustietojanne tai poistaa itsenne hammashoidon jonosta. Hammashoidon ensimmäinen vastaanottoaika tulee aina varata puhelimitse. Hammashoidon alueelliset ajanvarausnumerot. Mikäli käytätte hammashuollon sähköisiä palveluja ensimmäistä kertaa, niin täyttäkää ensin itserekisteröitymislomake. Jos olette käyttänyt...
Millaista aikaisempaa tutkimusta on tehty aiheesta, joka liittyy työnohjaukseen, työssä jaksamiseen ja terveydenhuollon sosiaalityöhön 1022 23.10.2007 Mikkelin kaupunginkirjaston Web-Origo-tietokannasta http://mikkeli.kirjas.to/ löytyy kysymistäsi aiheista runsaasti viitteitä. Mene Tiedonhaku > Tarkennettu haku ja kirjoita hakusanat hakuruudun Asiasanat/aihe -riville. Työnohjauksesta on yksinkertaisinta hakea sanalla työnohjaus, jolloin tuloksena on 44 viitettä. Työssä jaksamisesta saat 39 viitettä, kun kirjoitat hakulausekkeen muodossa jaksaminen ja työelämä. Terveydenhuollon sosiaalityöstä voit hakea sanoilla terveydenhuolto ja sosiaalityö, jolloin saat 21 viitettä. Frank monihaku http://monihaku.kirjastot.fi/maakuntakirjastot on maakuntakirjastojen aineistotietokanta. Frankista voit tehdä haun samalla tavalla kuin Web-Origosta kirjoittamalla hakusanat asiasana-riville. Jos...
Etsin kirjaa, jossa olisi jotain tietoa vaikka lyhyesti kuvailtuna Venäjän perusterveydenhuollosta, mieluummin viimeseisen kymmenen vuoden ajalta.Löytyykö… 829 29.4.2005 En löytänyt kirjaa, jossa kerrotaan Venäjän perusterveydenhuollosta suomeksi, mutta Maailman terveysjärjestön verkkosivuilta löytyy tietoa Venäjän terveydenhuoltojärjestelmästä englanniksi ja venäjäksi: http://www.euro.who.int/countryinformation/CtryInfoRes?COUNTRY=RUS&Ctry… . Valitse sieltä kohta Country highlights on health.
Mistä löytäisin tieteellisiä artikkeleita, väitöskirjoja yms. onnistuneesta projektin johtamisesta projektipäällikön näkökulmasta,mielellään vielä… 1207 27.10.2004 Voit etsiä aineistoa yliopistojen yhteistietokannasta Lindasta sekä Arto –artikkeliviitetietokannasta. Ebsco –artikkelitietokannasta löytyy runsaasti englanninkielistä aineistoa aiheesta. Kaikkia yllämainittuja tietokantoja voi selata Helsingin kaupunginkirjaston Verho (verkko) –työasemien kautta. Kannattaa kääntyä myös Terveystiteiden keskuskirjasto Terkon puoleen. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: http://www.terkko.helsinki.fi/
Löytyykö mielenterveyslakia kokonaisuutena, sitä uudempaa versiota jostakin?Eli 2001 säädettyä. 944 26.9.2003 Valtion Säädöstietopankista Finlexistä http://www.finlex.fi/ löytyy ajantasainen mielenterveyslaki. Klikkaa etusivulla kohtaa lainsäädäntö ja kirjoita sitten vasemman yläkulman hakuruutuun mielenterveyslaki, niin saat esille lain ajantasaisen version. Lakia ei ole kokonaan uudistettu vuoden 1990 jälkeen, mutta useita muutoksia siihen on tehty. Painettuna laki löytyy esim. teoksesta Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2003. Tässä teoksessa lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 12/2003 asti. Finlexistä selviää, että tämän teoksen ilmestymisen jälkeen lakiin on tullut vielä yksi pieni lisäys.
Tarvitsen lähdeaineistoa, joka käsittelee perusteita, selvityksiä tulosyksikköjen perustamisesta terveydenhuollossa l. mihin tulosyksikköajattelu perustuu … 834 13.9.2002 Aleksi-lehtiartikkelitietokannasta löytyivät seuraavat artikkeliviitteet: 1 Onko tulosyksikköjen aika jo ohi? Linkola, Antti Suomen lääkärilehti 2002, nro 34, sivu 3295-3296 2 Mäntän seudulla hoitoketjut paremmiksi : kahden kunnan terveydenhuollosta rakennetaan...
Mitä kuuluu tämän päivän terveyshuollolle (lääkärisysteemille) Amerikassa ? (Medical Care in the USA) 1013 20.11.2000 Hyvä tiedonlähde tässä tapauksessa on EBSCO-tietokanta, joka sisältää englanninkielisiä aikakauslehtiartikkeleita, ja sitä voi käyttää Helsingin kaupunginkirjaston työasemilta. Esimerkiksi tietokantaan kuuluvat julkaisut American Journal of Public Health ja Nation's Health käsittelevät Yhdysvaltojen terveyspalveluja. Koska artikkeleita on hyvin runsaasti ja niissä käsitellään asiaa hyvin erilaisista näkökulmista, neuvoisin että tarkastelisit itse tietokantaa, henkilökuntakin opastaa. Hakusanat public health, public health service, medical care, United States, American Public Health Association käyvät hyvin. American Public Health Associationin nettiosoite on http://www.apha.org/ . Yhdysvaltojen virallinen kansanterveyttä ja terveysoloja...
Mistä saisin parhaiten tietoa Ugandasta? Tietoa josta selviäisi: - historia tiivistettynä - kulttuuri - arki-elämä - erityisesti: Ugandan terveydenhuolto 908 9.2.2000 Tietoa Ugandasta löytyy muun muassa MCL:n eli monikulttuurisen kirjaston internet-sivuilta, osoitteesta http://www.lib.hel.fi/mcl/maat/uganda.htm. Sieltä löytyy tietoa mm. Ugandan historiasta, kansasta, uskonnoista, maantiedosta ja terveystilanteesta. Linkit ovat englanninkielisiä. Ugandan terveydenhuollosta ja kehitysyhteistyöstä löytyy tietoa suomeksi osoitteesta http://www.mll.fi/mll/toiminta/kehitys/ujav.htm. Kaupunginkirjaston kokoelmista ei juurikaan löydy materiaalia, joka kuvaisi nimenomaan Ugandan terveydenhuoltoa, mutta yleistietoa Ugandasta löytyy jonkun verran. Myös yliopiston kirjastosta löytyy materiaalia Ugandasta. Kokoelmien sisältöä voi tutkia internetissä olevien aineistotietokantojen avulla (kaupungin kirjasto www.lib....
Projektisuunnitelmia terveydenhuoltoalaan liittyen? 869 12.1.1999 Esimerkiksi seuraavista teoksista voisi olla hyötyä: NIMEKE Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet--valtakunnallinen suunnitelma sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vuosina 1998-2001,Edita 1997 TEKIJÄ Espoo. Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Espoon kaupungin vanhuspalvelujen kehittämisohjelma 1995-2000 (2010) NIMEKE:Suunnitelma sosiaali- ja terveydenhuollon tilastojärjestelmäksi Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki, 1993, TEKIJÄ Helsinki. Terveysvirasto Priorisointi Helsingin terveydenhuollossa / Arja Järvinen [... et al.]Helsinki, 1993, NIMEKE Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet ja toimintaperiaatteet--valtakunnallinen suunnitelma sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä...